Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság

Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.12.14. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. december 14. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói jogának, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általi átvétel szándéknyilatkozatának tárgyalása
 2. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I félévi munkatervére
 3. A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 4. Képviselői kérdés megtárgyalása, lakossági levél megválaszolása tárgyában
 5. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2015. december 11.

Nyerges Benjamin


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.11.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. november 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 2. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
 3. Vállalkozási szerződés felmondásának jogszerűségi vizsgálata
 4. Döntés a Golmitz Kft. előszerződéséről
 5. A kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 6. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Módosító Okiratának módosítása
 7. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 8. Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2016. évre
 9. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 10. Tőzsér István Martin – TIM Production támogatás iránti kérelme
 11. Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatás iránti kérelme
 12. A Kiskunmajsa közigazgatási területén lévő általános iskolák felvételi körzetének véleményezése
 13. Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének visszavonása
 14. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2015. november 20.

Nyerges Benjamin


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.11.17. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. november 17. napján 15:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:


 1. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SZMSZ  módosításának jóváhagyása

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2015. november 16.

 

 

Nyerges Benjamin


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.10.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi  és Sport Bizottság 2015. október 26. napján  16:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
 2. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 3. Bizottsági tagok  megválasztása, új kültag  eskütétele
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
 5. A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
 6. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 7. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde SZMSZ,  és Szakmai Program módosításának jóváhagyása
 8. Tanoda program megvalósításához fióktelep  biztosítása
 9. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

 

Nyerges Benjamin


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.10.14. 14:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. október 14-én (szerda) 14:00 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum valamint Kiskunmajsa Város Önkormányzata között
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 2. Megállapodások a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2015. október 13.

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

Hadzsi Krisztina
gyakornok


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.09.21. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. szeptember 21-én (hétfő) 16:00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. Személyi ösztönzés biztosítása
  Előadó:
  Rávai Mónika, alpolgármester /Zárt ülés!/


 2. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Katona Dóra, bizottsági referens

 3. …../2015. (…..) rendelet tervezet  a 2015. évi igazgatási szünet elrendeléséről
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 4. …/2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

 5. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 6. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 7. Közoktatási feladatok működtetésével kapcsolatos feladatok átvételének végrehajtása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 8. Köznevelési feladatokért felelős tanácsnok választása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 9. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek előkészítése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 10. Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása – határozat módosítás
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 11. Szank Község Önkormányzatának, valamint Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 13. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 14. Kunhalmi István kérelme /Anyag később kerül kiküldésre!/
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata által létrehozott „Kiskunmajsa Város” elnevezésű facebook közösségi portál szabályzata
  Előadó: Szekeres Béla, alpolgármester

 16. Önálló képviselői indítvány megtárgyalása béremelés kiterjesztése tárgyában
  Előadó: Nyerges Benjamin, bizottsági elnök

 17. Önálló képviselői indítvány megtárgyalása
  Előadó: Nyerges Benjamin, bizottsági elnök

 18. A önkormányzat turisztikai feladatellátásához kapcsolódó képviselői indítvány megtárgyalása
  Előadó: Nyerges Benjamin, bizottsági elnök

 19. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. szeptember 18.


Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

Katona Dóra, bizottsági referens                   


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.09.02. 14:30

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. szeptember 2-án (szerda) 14:30 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel  kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
   
 2. Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatási kérelme
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
   
 3. Döntés a testvérvárosi együttműködési megállapodás Ukmergé városa által jóváhagyott szövegezés elfogadásával /anyag később kerül kiküldésre!/
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Kiskunmajsa, 2015. augusztus 28.

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:
Katona Dóra, bizottsági referens                   

 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.08.19. 14:30

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. augusztus 19-én (szerda) 14:30 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

   
 2. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester
   
 3. Közoktatási intézmények működtetésével kapcsolatos feladatátvétel
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Kiskunmajsa, 2015. augusztus 18.

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

Katona Dóra, bizottsági referens                   

 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.07.23. 15:30

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. július 23-án (csütörtök) 15:30 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetésének átvételét megelőző feladatok
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 2. Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 sz. A Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése címmel
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. július 22.                                                                       

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

 

Kiadmány hiteléül:

Katona Dóra
bizottsági referens                   


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.06.22. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. június 22-én (hétfő) 16:00 órakor tartja rendes ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 3. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vonatkozásában
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 4. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. II. félévi munkatervére
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 5. …../2015. (…..) rendelet tervezet Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző

 6. A kiskunmajsai Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi státusz létrehozása iránti kérelme
  Előadó: Katona Dóra, bizottsági referens

 7. A kiskunmajsai Városi Könyvtár kérelme létszámbővítés támogatása tárgyában
  Előadó: Katona Dóra, bizottsági referens

 8. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 18.   
                                        

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                        


Katona Dóra
bizottsági referens                   

 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.06.12. 7:45

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. június 12-én (pénteken) 745 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom.


Közös napirendi pont:

 


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat /Zárt ülés!/

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 10.

 

 

 

      Nyerges Benjamin s.k.                                               Fülöp Zoltán s.k.
           bizottsági elnök                                                       bizottsági elnök

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Fehér László
osztályvezető

Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.06.08. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. június 8-án (hétfő) 13:30 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Sportkoncepciója
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 2. Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 3. Kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde átszervezése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 4. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház átszervezése/Tájékoztató/
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 5. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 4.                                               


Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:     
                                 

Katona Dóra
bizottsági referens


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.05.26. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. május 26-án (kedd) 16:00 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 2. Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 3. A Kiskunmajsai Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 4. A kiskunmajsai Városi Sporttelep elnevezésének megváltoztatása iránti kérelem
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 5. A 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányi fenntartású intézményben
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 6. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 7. Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása iránti javaslat
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 8. Figura László fafaragó művész alkotásainak megvásárlása iránti javaslat
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 9. …/2015. (…) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 10. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása   /ZÁRT ÜLÉS!/
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 11. Egyebek


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2015. május 22.


Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                          


Katona Dóra
bizottsági referens                   

 

 

 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.04.27. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. április 27-én (hétfőn) 16:00 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéjének átszervezésével kapcsolatos döntés
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 2. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ módosításának jóváhagyása
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 3. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház SZMSZ módosításának jóváhagyása
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 4. Kiskunmajsai Városi Könyvtár SZMSZ módosításának jóváhagyása
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 5. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző

 6. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző

 7. Számlavezetési díj kompenzáció
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző

 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programjáról (2015-2020)
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 9. Kiskunmajsai Football Club kérelme
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 10. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítása /Zárt ülés!/

 11. Egyebek


 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2015. április 24.                                                                      


Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:   
                                                     

Hegedűsné Pintér Katalin
előadó                 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.03.30. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. március 30-án (hétfőn) 16:00 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság referense

 2. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde Házirendjének jóváhagyása
  Előadó: Nyergesné Rafaj Erika, Esélyegyenlőségi és Szociális Bizottság referense

 3. …/2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Nyerges Benjámin, elnök

 4. …./2015. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 5. Az óvodai beiratkozások idejének meghatározása
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 6. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke, jegyző

 7. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző

 8. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna, aljegyző

 9. A Kiskunmajsai Kézműves Egyesület támogatási kérelme alkotó műhely kialakításához a Konecsni György Kulturális Központban
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 10. Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 11. 4099/3. hrsz. alatti (Bodoglári óvoda) ingatlan hasznosítása
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 12. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 13. Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok és egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 14. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók), egyéb civil szervezetek támogatása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 15. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 16. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. március 27.                                                                  


Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:                                                          

 

Hegedűsné Pintér Katalin, előadó                 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.03.18. 14:45

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. március 18-án (szerda) 14:45 órakor tartja rendkívüli ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 
Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó:Rávai Mónika alpolgármester

 1. 4099/3. hrsz-ú ingatlan – Bodoglári volt Óvoda - hasznosítása

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. március 17.                                          

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:                                       

 

Hegedűsné Pintér Katalin
előadó      


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015.02.16. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság  2015. február 16-án (hétfőn) 16:00 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által a közművelődési, sport és civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott támogatásokat tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 2. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői álláshelyre pályázat kiírása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 3. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 4. A HUNOR SE Asztalitenicsz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester

 5. Intézményi Tanács tagok delegálása
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 6. Kiskunmajsa Város Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása érdekében keretösszeg biztosítása
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 7. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvényterve
  Előadó: Rávai Mónika, alpolgármester

 8. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme nyári zárva tartással kapcsolatban
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna, hatósági osztályvezető

 9. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna, hatósági osztályvezető

 10. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, valamint a Városi Könyvtár továbbképzési és beiskolázási tervének jóváhagyása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna, hatósági osztályvezető

 11. ..../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 12. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2015. február 13.       

                                            

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:                                                          

 

dr. Dobrán Zsuzsanna
bizottság referense