Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság

Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.12.12. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. december 12. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által államháztartáson belülre és kívülre nyújtott vissza nem térítendő támogatásokról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének módosítása
 3. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
 4. Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány ingatlanrész használati kérelme
 5. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 6. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 7. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I félévi munkatervére
 8. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. december 9.

Nyerges Benjamin sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.12.08. 7:40

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. december 8. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázat módosítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. december 7.

Nyerges Benjamin sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.11.24. 13:45

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. november 24. napján 13:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:


 1. Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvétele

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. november 23.

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.11.21. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. november 21. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:
 

 1. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2017. évi rendezvényterve
 2. Köznevelési intézmények állami működtetésre történő átadásával kapcsolatos Megállapodás elfogadásáról
 3. Pályázat benyújtása az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására
 4. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 5. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 6. Tájékoztatás bizottsági döntéssel kapcsolatos megkeresésről
 7. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. november 18.

Nyerges Benjamin sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.10.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. október 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
 2. Országos kitüntetés díjára történő felterjesztés (zárt ülés)
 3. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. október 21.

Nyerges Benjamin sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.10.21. 08:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. október 21. napján 08:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Hajnal Szilvia kérelme együttműködésre VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázat benyújtáshoz

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. október 20.

Nyerges Benjamin sk


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.10.07. 07:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. október 7. napján 07:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. október 6.

Nyerges Benjamin sk


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.09.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. szeptember 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. SULI-HOST  Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
 2. Az Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György  Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért támogatás iránti kérelme
 3. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
 4. Képviselői indítván  (zárt ülés)
 5. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. szeptember 23.

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.08.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. augusztus 22. napján  16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 2. Szándéknyilatkozat Kiskunmajsa Városi  Diákönkormányzattal történő együttműködésre
 3. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kérelme felújítási  munkálatok elvégzése költségeinek fedezésére
 4. Magasabb vezetők illetményének rendezése (zárt ülés)
 5. Városi  kitüntető címek  adományozása (zárt ülés)
 6. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. augusztus 19.


Nyerges Benjamin
bizottság elnöke sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.08.15. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. augusztus 15. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó  terme

Napirend:

 

 1. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás adása

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. augusztus 12.
 

Nyerges Benjamin sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.06.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. június 27. napján 16:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. ……/2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló  40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 3. KLIK Kiskunmajsai Tankerület kérelme
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II félévi munkaterve
 5. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György  Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói jogának változásával kapcsolatos szerződések megkötése
 6. NKA Tájház pályázat csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
 7. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. június  24.

Nyerges Benjamin sk


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.06.01. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi  és Sport  Bizottság 2016. június 1. napján  16:45  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Pályázat cél meghatározása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 pályázati kiírás benyújtásához

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 31.

Nyerges Benjamin sk


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.05.23. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. május 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. ……/2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
 4. A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, és óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
 5. A 117/2016. (IV.28.) számú önkormányzati határozat módosítása a CLLD elnevezésű programhoz való csatlakozással kapcsolatban
 6. Pályázat benyújtása a A kiskunmajsai Városi Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodája (6120 Kiskunmajsa Bajcsy – Zs. u. 14.) óvoda „C” épületének felújítására
 7. NKA csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
 8. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 22.


Nyerges Benjamin sk
Bizottsági elnök


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.05.11. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. május 11. napján 16:30 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat mellékletét képező gyógyhelyfejlesztési stratégia műszaki tartalmának meghatározása
 2. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra „Óvoda  fejlesztése Kiskunmajsán” címmel

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 10.


Nyerges Benjamin
Bizottság elnöke 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.05.09. 7:45

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. május 9. napján 07:45 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Döntés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás kertében megvalósuló „Óvoda fejlesztése  Kiskunmajsán” c. pályázat építési kivitelezési munkákhoz projekten kívüli forrás  biztosításáról

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 6.


Nyerges Benjamin sk


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.04.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. április  25. napján  16:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavett- kapcsolatos karbantartási, felújítási  kiadásokra keretösszeg biztosítása
 2. Közösségi szinten irányított  városi  helyi fejlesztések (CLLD) elnevezésű programhoz való csatlakozás
 3. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
 4. A Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  beiskolázási tervének módosítása
 5. A Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  SZMSZ-ének jóváhagyása
 6. Képviselői indítvány önkormányzati tv kivizsgálására
 7. Képviselői indítvány a honlapra vonatkozóan
 8. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 22.


Nyerges Benjamin
bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.04.13. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. április  13. napján  16:30  órakor tartandó  ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye működtetésbe adásához kapcsolódóan

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 12.

 

Nyerges Benjamin
Bizottsági elnök 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.03.29. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi  és Sport Bizottság 2016. március 29. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 2. …../2016. (…..) rendelet tervezet a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
 3. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 4. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
 5. 274/2015 (IX.24.) sz.  „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek előkészítése” tárgyú  Képviselő-testületi határozat módosítása
 6. Az Arany Alapítvány támogatás iránti kérelme
 7. Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  Városi  Könyvtár tagintézmény vezetőjének pótléka
 8. Fészekrakó program
 9. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. március 25.


Nyerges Benjamin
Bizottsági elnök 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.03.11. 8:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. március 11. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirendek:

 

 1. TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat keretében új óvodaépületek építésével kapcsolatos döntés
 2. Pályázat benyújtása „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” címmel  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra
 3. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 4. Az óvodai beiratkozások idejének meghatározása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. március 10.


Nyerges Benjamin
Bizottsági elnök 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.02.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. február 22. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
 2. A Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, valamint a Városi  Könyvtár továbbképzési és beiskolázási tervének jóváhagyása
 3. Pályázat benyújtása „A kiskunmajsai Tájház felújítása” címmel
 4. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása
 5. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata …./2016. (….) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
 6. Egyebek 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. február 19.


Nyerges Benjamin
Bizottsági elnök 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.02.12. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. február 12. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:
 

 1. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György Kulturális Központ és Tájház valamint a Városi Könyvtár átalakítására
 2. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. február 10.

 

Nyerges Benjamin
Bizottsági elnök 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.01.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. január 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirendek:

 

 1. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 2. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház valamint a Városi Könyvtár átalakítására vonatkozóan
 4. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
 5. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 6. Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervének elfogadása
 7. Bodoglári játszótér üzemeltetése
 8. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme nyári zárva tartással kapcsolatban
 9. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. január 22.

 

Nyerges Benjamin
Bizottsági elnök


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016.01.15. 7:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2016. január 15. napján 07:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Pályázati lehetőség az NKA általi kulturális, művészeti fesztiválra

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. 


Kiskunmajsa, 2016. január 13.

 

Nyerges Benjamin
Bizottsági elnök