Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság

Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.12.17. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. december 17. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
 2. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme a Kiskunmajsa, Szent László u. 11. szám alatti 1566 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
 3. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 4. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 2018/2019. nevelési évre szóló Pedagógiai - Működési Munkatervének véleményezése
 5. Tájékoztatás a Kiskunmajsai Napsugár Óvodával kapcsolatban
 6. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. december 14.

 

Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.11.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. november 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 2. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. november 23.Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.10.29. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. október 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. A Köznevelési tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
 2. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
 3. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2018. október 26.

 

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.09.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. szeptember 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
 2. Képviselői kérés megtárgyalása
 3. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2018. szeptember 21.

 

Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.09.03. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. szeptember 3. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kecskemét Tankerületi Központ kérelme sportcsarnokok bérleti díjnak csökkentésére
 2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
 3. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. augusztus 31.


Nyerges Benjamin
bizottsági elnök

 


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.08.23. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. augusztus 23. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. augusztus 22.Nyerges Benjamin
bizottság elnöke sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.08.07. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. augusztus 7. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 

 1. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
 2. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira történő felterjesztés (zárt ülés)
 3. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. augusztus 6.


Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.06.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. június 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. A város újratelepítésének évfordulójához kapcsolódó rendezvények
 2. Városi Könyvtár tagintézmény 2017. évi beszámolója
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
 4. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 5. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár képzési és beiskolázási tervének jóváhagyása
 6. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról
 7. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. június 20.


Nyerges Benjamin
bizottság elnöke sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.06.11. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. június 11. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek című pályázat konzorciumi megállapodásának 1. számú módosítás tervezetének elfogadása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. június 8.

 

Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.05.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. május 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok és óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
 2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgató (magasabb vezető) pályázatának véleményezése
 5. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. május 25.Nyerges Benjamin
bizottság elnöke sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.05.22. 16:15

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. május 22. napján 16:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Az EFOP-3.9.2.-16-00010 azon. sz.  „Humán  kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek, A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolg. fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt támogatási szerz. mód. jóváhagyása
 2. Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú "Települési rendezvények támogatása" pályázati felhívásra

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. május 17.

 

Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.04.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. április 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Új képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzat megalkotása és a hivatali szervezet módosítása
 2. Intézményvezetői megbízások - véleményezés (zárt ülés)
 3. 2018. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények ismételt elbírálása
 4. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
 5. Egyebek
 6. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. április 20.


Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.03.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. március 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
 2. 2018. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről
 4. Szolgáltatói díj módosítása
 5. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. március 23.


Nyerges Benjamin

bizottság elnöke sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.03.14. 15:15

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. március 14. napján 15:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. A Kecskeméti Tankerületi Központ álatl javasolt intézményi átszervezés véleményezése
 2. Óvodai  beíratkozás időpontjának meghatározása
 3. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. március 13.

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke sk.


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.02.19. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. február 19. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018.(.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
 2. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. február 16.

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018.01.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság 2018. január 22. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
 2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda nyári zárva tartása
 3. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2018. január 19.

 

 

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke sk.