Ifjúságnevelési, Közművelődési, Ügyrendi és Sport Bizottság

Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2014.12.15. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2014. december 15-én (hétfőn) 16:00 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Előterjesztés Tóth Viktor megbízott intézményvezető áthelyezéséről (zárt ülés)
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
   
 2. A kiskunmajsai Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András, polgármester
   
 3. JavaslatKiskunmajsa VárosiÖnkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi munkatervére
  Előadó: Váradiné dr.Tóth Zsuzsanna, aljegyző
   
 4. Javaslattétel az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának tagjaira
  Előadó: Váradiné dr.Tóth Zsuzsanna, aljegyző
   
 5. Kérelem igazgató továbbképzésének támogatására
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna, hatósági osztályvezető
   
 6. Egyebek

 
 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. december 11.

                                                                   

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                           

                                                                               

dr. Dobrán Zsuzsanna
bizottság referense                


Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2014.11.24. 16:00

Értesítem, hogy az Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2014. november 24-én (hétfőn) 16:00 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
   
 2. A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
   
 3. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető
   
 4. 2015. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető
   
 5. Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2015. évre
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető
   
 6. Pályázati kiírása civil szervezetek 2015. évi támogatására
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető
   
 7. Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók támogatására
   Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 8. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. november 21.   

                                    

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                           

                                                                               

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens