A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése
Pályázat:

Kiskunmajsa Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Tudásdepó – Expressz” – Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” elnevezésű TÁMOP-3.2.4.A-11/1 kódszámú ÚSZT pályázati kiírásra 2012. 05. 29-én.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a projektet támogatásra érdemesnek ítélte, melynek értelmében 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatást nyert az önkormányzat.

A támogatás összege: 16.282.600,- Ft

A projekt megvalósításában részt vevő Közreműködő Szervezet az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

Kedvezményezett: Kiskunmajsa Városi Önkormányzat

Projekt címe: A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése

Projekt azonosító száma: TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039

Projekt összköltsége: 16.282.600,- Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósulási időszak: 2012. 11. 01. – 2014. 01. 31.

 

Projekt tartalma:

A projekt fókuszában a szövegértés-fejlesztés áll, mellyel közvetlen cél a közoktatásban résztvevő különböző hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének elősegítése, a társadalmi hátrányok okozta sérülések feloldása. A projekt közvetett célja, hogy a Városi Könyvtár magasabb szinten, jobb hatásfokkal szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást, a könyvtári szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és digitális kompetenciák fejlesztését. A projekt könyvtárosok és pedagógusok bevonásával valósul meg.

 

A projekt tartalma:

 

 1. Szövegértés-fejlesztésre irányuló képzések lebonyolítása a közoktatásban részt vevő célcsoportok számára:
  A pályázat keretében 10 képzés megtartására kerül sor, melyből 2 képzés önkéntesek bevonásával kerül lebonyolításra. Egy-egy képzésen 8 gyerek vesz részt 50 és 70 órában, a bevont célcsoportok 5-18 éves korosztály, akik elsősorban hátrányos, halmozottan hátrányos, valamint sajátos nevelési igényű gyermekek. A képzések 10 hónap alatt valósulnak meg.

 2. Kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges és/vagy a mobil eszközökkel elérhető szolgáltatások kialakításához szükséges fejlesztések:
  A könyvtár szolgáltatásainak bővítését célozza meg a kulturális tartalmak és a dokumentumok tartós megőrzéséhez szükséges fejlesztés, melyhez „Kulturális Archívum” szoftver került beszerzésre. A könyvtár gyűjteményében őrzött aprónyomtatványok állagmegóvás céljából történő archiválása, feltárása, tárgyszavazása elektronikus úton valósul meg. A feltáró munka 15 hónapja alatt 600 oldalt archivál 2 fő könyvtári munkatárs.

 3. Egyes területi és szakterületi szinteken az egységes Országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó elektronikus katalógusok fejlesztése:
  Egy korábbi nyertes projektben már megkezdett, az Országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó TEXTLIB integrált könyvtári rendszer elektronikus katalógusát kívánjuk továbbfejleszteni a helyismereti dokumentumok, az Új Kun-Majsa helyi lap cikkeinek retrospektív feltárásával, mely feladatok ellátását megbízási jogviszony keretében 2 fő könyvtári munkatárs 300-300 órában, 7800 db cikk bevitelével valósítja meg.

 

 

A pályázatban együttműködési megállapodás alapján résztvevő társintézmények:

 • Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde
 • Kiskunfélegyházi Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kiskunmajsai tagintézménye
 • Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Képgaléria

Sajtóközlemény