Képviselő-testületi ülések 2021. év

Képviselő-testületi ülés 18/2021.

2021. december 21. /kedd/ 7:45 óraMEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. december 21. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

 

Napirend:

 

 1. Második Lehetőség Kereskedelmi Szociális Szövetkezet Kiskunmajsa 0299/6 hrsz-ú terület bérletére vonatkozó kérelme
 2. „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének hosszabbítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. december 20.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 17/2021.

2021. december 16. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. december 16. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása
 4. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 5. A Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekházban vezető és nem vezető munkakörben foglalkoztatottak kinevezése (zárt ülés)
 6. A Kiskunmajsa Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
 7. Népkonyhai szolgáltatás további biztosítása Kiskunmajsán a Gordiusz Intézmény által
 8. Szolgáltatói díj módosítása a Városi György Sportcsarnoknál
 9. Városgazdálkodási Intézmény kérelme 3 fő engedélyezett álláshely bővítéshez szükséges fedezet biztosításához
 10. Székhelybejegyzés engedélyezése a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége részére
 11. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és a felügyelőbizottság tagjainak megbízása
 12. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása
 13. Pályázat benyújtása TOP_PLUSZ-1-2-1-21 számú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra
 14. Pályázat benyújtása RRF-1.1.2-2021 számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra
 15. Pályázat benyújtása TOP_PLUSZ-3-3-1-21 számú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
 16. Elővásárlási jogról lemondás a Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 17. A volt szovjet laktanyában lévő 0329/87 hrsz-ú terület értékesítéséről szóló 182/2021.(VIII.18.) határozat módosítása
 18. Kiskunmajsa 0303/12 hrsz-ú terület, horgásztó művelési ág változás jóváhagyása
 19. Kiskunmajsa Város Településrendezési eszközök részleges módosításának indítása
 20. A Mentorház személyi feltételeinek további biztosítása
 21. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaterve
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 24. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 25. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. december 10.

 

Patkós Zsolt polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 16/2021.

2021. december 7. /kedd/ 15:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2021. december 7. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. A Képviselő-testület …/2021. (…) önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása és az ajánlattétel határidejének hosszabbítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. december 6.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 15/2021.

2021. november 25. /csütörtök/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. november 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 4. Kiskunmajsa Településrendezési eszközei részleges módosításának elfogadása
 5. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revíziós jegyzőkönyvének jóváhagyása
 6. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálása
 7. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár általános intézményvezető- helyettesének megbízásával való egyetértés
 8. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása
 9. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 10. Színházterem komplex felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött vállalkozási szerződés módosítása
 11. Pályázatok benyújtásának előkészítése a 2021-27-es programozási időszakban meghirdetésre került és kerülő pályázati felhívásokra
 12. Hozzájárulás a Magyar Kézilabda Szövetség által felajánlott kültéri kézilabda pálya megépítéséhez
 13. Önkormányzat (Mentorház, Múzeum) és önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése, alpolgármesterek részére jutalom biztosítása
 14. Abonyi Ferenc Tiborné kérelme
 15. A kiskunmajsai 319/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a CETIN Zrt-vel
 16. A kiskunmajsai 319/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a Magyar Telekom Nyrt-vel
 17. Kiskunmajsa Rózsa u. 45. szám alatti telek megvásárlása
 18. 2021. évi közmeghallgatás időpontjának ismételt meghatározása
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló  2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. november 19.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 14/2021.

2021. november 3. /szerda/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. november 3. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 1. Közmeghallgatás

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. október 29.

 

Patkós Zsolt
polgármester


Képviselő-testületi ülés 13/2021.

2021. október 28. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. október 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2021.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. …./2021.(….) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019. (IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
 6. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 7. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 8. Kecskeméti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelői szerződés mellékletének módosítása
 9. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja című TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú pályázat keretében elszámolandó lakásvásárlás fedezetének módosítása
 10. Városgazdálkodási intézmény kérelme csatornamosásra megelőlegezett forrás visszapótlására
 11. 2021. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 12. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás 5. számú módosítása és módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás elfogadása
 13. Völgyi Zoltán Kiskunmajsa, Szélső u. 10. alatti lakás használatával kapcsolatos kérelme
 14. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelme a Kiskunmajsa 1682/1 és 1393/1 hrsz-ú területek állami tulajdonba vételével kapcsolatban
 15. A Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlan 22147/270841 tulajdoni hányadából 11073/270841-ed tulajdoni hányad értékesítése a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
 16. A Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlan 22147/270841 tulajdoni hányadából 11074/270841-ed tulajdoni hányad értékesítése a Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. részére
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. október 22.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 12/2021.

2021. október 15. /péntek/ 07:15 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. október 15. napján 07:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. A Kecskeméti Tankerületi Központ kérelme mentor foglalkoztatásának támogatása tárgyában

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. október 13.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 11/2021.

2021. október 7. /csütörtök/ 17:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. október 7. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1.  Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosítása
 2. Okospadok telepítéséhez fedezet biztosítása
 3. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázatok elbírálása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. október 6.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 10/2021.

2021. szeptember 30. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. szeptember 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozás
 5. A bodoglári játszótér üzemeltetésére a Bodoglári traktoros Sportegyesülettel megkötött üzemeltetési szerződés megszüntetése, valamint az üzemeltetés Városgazdálkodási Intézmény részére történő átadása
 6. Közvilágítással kapcsolatos többletkiadásokra fedezet biztosítása
 7. A kiskunmajsai 2435/11 hrsz-ú telek értékesítésével kapcsolatos 68/2021.(IV.08.) határozat módosítása
 8. A kiskunmajsai 2715/178 hrsz-ú záportározó megosztásának jóváhagyása
 9. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító okiratának módosítása
 10. Székhelybejegyzés engedélyezése az Új Redempció Kiskunmajsáért Egyesület részére
 11. A KÜDÉTE telekvásárlási, vagy bérleti kérelme a 8366 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 12. Javaslat a településképi rendelet módosításának előkészítésére
 13. Kiskunmajsa Településrendezési eszközeinek részleges módosítása kiemelt  fejlesztési területeken – döntés a módosítási terv záró szakmai véleményezésre bocsátásáról
 14. A Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekház létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
 15. A színházterem biztonságos üzemeltetéséhez, és a hosszú távú működés szakmai feltételeinek megteremtéséhez szükséges kiegészítő munkák
 16. Kiskunmajsa Fő utca 86. sz. alatti ingatlan bérléséről szóló 318/2019.(XII.19.) határozattal és 62/2020.(VI.03.) határozattal módosított 148/2019.(V.30.) számú határozat módosítása
 17. Állíttatók, adományozók feltüntetése a Kiskunmajsán található szobrokon, alkotásokon
 18. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó pedagógiai-működési munkatervének jóváhagyása
 19. Tájékoztató a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda előző nevelési évéről szóló beszámolójáról
 20. Tájékoztató a Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának nyújtandó többlettámogatásról
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 22. "Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 23. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. szeptember 27.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 9/2021.

2021. szeptember 16. /csütörtök/ 15:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. szeptember 16. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A belterületi utak felújítására kiadott, BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú Támogatói Okirat módosítása
 2. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakások bérletére vonatkozó pályázat kiírása
 3. Az Európai Mobilitás Hét 2021. évi pályázatának megelőlegezése
 4. Kiskunmajsai Katasztrófavédelmi Örs Járási Mentőcsoportjának kérelme
 5. Víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. szeptember 13.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 8/2021.

2021. szeptember 2. /csütörtök/ 7:10 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. szeptember 2. napján 07:10 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Népkonyha-szolgáltatás feltételeinek biztosítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. szeptember 1.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 7/2021.

2021. augusztus 26. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2021. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Közigazgatási Szerződés felülvizsgálata
 5. Javaslat a településképi rendelet módosításának előkészítésére
 6. Kiskunmajsa Város Településrendezési eszközök módosítása
 7. Vízjogi létesítési engedély hosszabbítás
 8. Fénykereszt felállításával kapcsolatos kérelem
 9. Értékesítésre szánt telek kijelölése
 10. Külterületi postaládák kiépítése
 11. Birtalan Gyöngyvér kérelme földhasználati díj elengedésével kapcsolatban
 12. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről
 13. Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának felhasználása
 14. Hit és Kultúra Alapítvány kérelme támogatás felhasználási céljának módosítása iránt
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. augusztus 19.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 6/2021.

2021. augusztus 18. /szerda/ 7:45 óra

 

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. augusztus 18. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Hozzájárulás adása Szent II. János Pál pápát ábrázoló bronz szobor felállításához
 2. A Majsa napi rendezvénnyel kapcsolatos forgalom elterelés
 3. A volt Szovjet laktanyában lévő 0329/87 hrsz-ú terület értékesítése a FAVORIT-FOOD Kft. részére

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. augusztus 17.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 5/2021.

2021. augusztus 10. /kedd/ 7:40 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. augusztus 10. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2021. (VIII.03.) határozatának újratárgyalása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. augusztus 9.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 4/2021.

2021. augusztus 3. /kedd/ 8:30 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2021. augusztus 3. napján 08:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a ZP-1-2021 pályázati kódú 2021. évi Zártkerti program pályázati felhívására
 2. A TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges döntések.
 3. A TOP-2.1.3-16 számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott és támogatásban részesült projekt megvalósításához szükséges döntések
 4. A 2020. évi Kubinyi Ágoston Program keretében a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény épületén végrehajtásra kerülő fejlesztéshez kapcsolódó döntés
 5. A Kiskunmajsa Öko-tanya üzemeltetésre kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat elbírálása
 6. Városgazdálkodási Intézmény részére garantálton felüli illetmény fedezetének biztosítása
 7. A 0296/74 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése a C.M.Y.K. International Kft. részére
 8. GarBa Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződésének módosítása
 9. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2021. augusztus 2.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 3/2021.

2021. július 15. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ

 


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. július 15. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Tájékoztató Kiskunmajsa turisztikai fejlesztési koncepciójáról
 2. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 3. A Védőnői Szolgálat területi védőnői körzeteinek átszervezése, körzet megszüntetése
 4. A 0296/64 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése Stílus Faipari Kft. részére
 5. A 195/64 hrsz-ú területből igényelt telek értékesítése a Czifrik Mezőgazdasági Bolt Kereskedelmi Kft. részére
 6. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakások bérletére vonatkozó pályázat kiírása
 7. Az Arany Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása oktatási-nevelési célú feladatok ellátásához
 8. A Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjainak és tisztségviselőinek jóváhagyása
 9. Mayossa című mesekönyv megjelentetéséhez fedezet biztosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. július 14.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2/2021.

2021. június 30. /szerda/ 8:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. június 30. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra kiskunmajsai külterületi közutak fejlesztésére
 2. Bizottságok személyi összetételében történő változások
 3. Előterjesztés pályázati felhívásról a Kiskunmajsa Öko-tanya üzemeltetésére
 4. Az Országos Mentőszolgálat Kiskunmajsai Mentőállomásának kérelme székhely bejegyzés iránt
 5. Az EMT-TE-B-A-21-0412 pályázat megelőlegezése kiskunmajsai térzenei programok megvalósításáraKérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. június 28.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 1/2021.

2021. június 24. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2021. június 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A 2562/3 hrsz-ú utca ingyenes felajánlásával kapcsolatos 235/2019.(VIII.28.) határozat visszavonása
 4. Kiskunmajsa Fő u. 79. szám alatti ingatlan használata
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkaterve
 6. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2020. évi tevékenységéről
 7. 2020. november 4-étől elrendelt veszélyhelyzetben, polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 9. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2021. június 18.

 

Patkós Zsolt
polgármester