Képviselő-testületi ülések 2022. év

Képviselő-testületi ülés 23/2022.

2022. december 20. /kedd/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. december 20. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2022.(….) önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  14/2007.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(….) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006.(VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Mayossa Portéka Értékesítő Start Szociális Szövetkezet kérelme napelem telepítéssel kapcsolatban
 6. Balogh Zsuzsanna és Ábrahám-Fúrús András kérelmével kapcsolatban a 0325/177 és 0325/178 hrsz-ú utak átminősítése
 7. Hunyadi Dávid haszonbérleti díj csökkentési kérelme
 8. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása
 9. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme
 10. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg meghatározása
 11. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére fedezet biztosítása gyermekétkeztetéshez
 12. Elbirtoklási per indításának kezdeményezése a Kiskunmajsa 0679/10 hrsz-ú (Kiskunmajsa, Bodoglár 218-2.) ingatlan 1/12-ed tulajdoni hányada iránt
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve
 15. Városgazdálkodási Intézmény önkormányzati nem lakóingatlan felújítása iránti kérelme
 16. Szolgáltatói díj módosítása a Városi György Sportcsarnoknál
 17. Aggregátorok beszerzése és azok ingyenes átadása karitatív célú felhasználásra
 18. Intézményi kiadási megtakarítások, bevételi többletek elvonása tartalékba helyezése
 19. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakásra vonatkozó pályázat kiírása
 20. Tájékoztató piac bérleti díjakról, helypénzek változásáról
 21. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 22. „Külterületi útszakaszokon új aszfalt út építése és burkolat  felújítása - VP6-7.2.1.1-21” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 23. „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 24. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 25. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. december 14.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 22/2022.

2022. november 24. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2022. november 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. A 2022. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
 5. A Kiskunmajsa illetékességi területén lévő általános iskolák felvételi körzete tervezetének véleményezése
 6. Önkormányzat (Mentorház, Múzeum, Biztos Kezdet Gyerekház) és önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 7. Előterjesztés a kőkereszt Mária Magdolnával köztéri alkotással kapcsolatban
 8. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakásokra vonatkozó pályázat kiírása
 9. Az 1869/201.(XII.3.) Korm. határozat alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának nyújtott támogatáshoz kapcsolódó támogatói okirat módosításához szükséges döntés
 10. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 12. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadott lakások bérleti szerződések hosszabbítása (zárt ülés)
 13. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. november 18.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 21/2022.

2022. november 10. /csütörtök/ 15:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. november 10. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Mayossa Portéka Értékesítő Start Szociális Szövetkezetből való kilépés
 2. Majsa-Épkert Építő Start Szociális Szövetkezetből való kilépés
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeit érintő energiatakarékossági intézkedések
 4. Villamos és földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
 5. Döntés napelem telepítéséhez szükséges 3 fázis kialakításáról
 6. Fedezet szociális alapon kiosztandó tűzifa biztosításához
 7. A 6120 Kiskunmajsa, belterület 1105 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú telek rendezése
 8. „Kiskunmajsa Város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 9. „Közösségi ház, lakóingatlan felújítása Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. november 9.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 20/2022.

2022. november 9. /szerda/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. november 9. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 

 1. Közmeghallgatás

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. november 4.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 19/2022.

2022. október 27. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. október 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)
 4. ……/2022.(….) önkormányzati rendelet Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 6. Kiskunmajsa Város Településrendezési eszközei részleges módosításának elfogadása
 7. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 8. A Kiskunmajsai Tenisz Klub kérelme a bérleti szerződésének módosításával kapcsolatban
 9. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 10. Tulajdonosi hozzájárulás a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium napelemes rendszerének kiépítéséhez
 11. A 0230/163 hrsz-ú terület értékesítésével kapcsolatos kérelem az Alterax.eu Kft. részéről
 12. 2022. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon
 14. Az Új Redemptió Kiskunmajsáért Egyesület kérelme egyedi táblarendszer kihelyezése iránt
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. október 21.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 18/2022.

2022. szeptember 29. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. szeptember 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme.


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2022.(…..) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa Város településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006.(VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról – közterület-használati díjak felülvizsgálata
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 6. Sándor József vételi kérelme a 0296/78 hrsz-ú ipari parkban lévő ingatlannal kapcsolatban
 7. Bárkányi Zoltán kérelme közterületen megvalósult beruházással kapcsolatban
 8. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása az üdülőfaluban egységes utcakép kialakításához, a város egyes szakaszain csapadékvízelvezetők átmosatásához
 9. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 2022/2023-as nevelési évre vonatkozó pedagógiai működési munkatervének jóváhagyása
 10. Tájékoztató a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda előző nevelési évről szóló beszámolójáról
 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése
 12. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéje részére havi bérkeret kiegészítés biztosítása
 13. Képviselői kérés ismételt tárgyalása képviselő-testületi ülés élő közvetítésével kapcsolatban
 14. Sportcsarnokok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata
 15. FOXPOST csomagautomata elhelyezése a Konecsni György Művelődési Központ mögött
 16. Villamos- és gázenergia többletekre fedezet biztosítása
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére…
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 19. "Kiskunmajsa Város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 20. „Közösségi ház, lakóingatlan felújítása Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. szeptember 23.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 17/2022.

2022. szeptember 8. /csütörtök/ 17:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2022. szeptember 8. napján 17:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Településrendezési eszközeinek részleges módosítása kiemelt fejlesztési területeken – döntés a módosítási terv záró szakmai véleményezésére bocsátásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 3. Képviselői kérés ismételt tárgyalása képviselő-testületi ülés élő közvetítésével kapcsolatban
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozás
 5. Az Európai Mobilitás Hét 2022. évi pályázatának megelőlegezése
 6. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció” tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. szeptember 7.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 16/2022.

2022. augusztus 25. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. augusztus 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022. (.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság törzstőke pótlása, ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok megbízása
 5. Kiskunmajsán található köztéri fa emlékművek, szobrok, alkotások talapzatainak elkészítéséhez, telepítéséhez fedezet biztosítása
 6. Kiskunmajsa, Zrínyi u. 3. fsz. 2. szám alatti ingatlan felújítása
 7. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme szakirányú továbbképzés támogatásához
 8. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Csodavilág Mini Bölcsődéjének képesítés megszerzés miatti bölcsődei pótlékemelkedés fedezet biztosítási kérelme
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata normatív állami támogatások többletének felhasználása
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése
 11. Kiskunmajsa, Szérűskert utca 25. szám alatti ingatlan megvásárlása
 12. Bad Schönborn Önkormányzata által felajánlott tűzoltóautó elfogadása
 13. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény selejtezési jegyzőkönyvének jóváhagyása
 14. Víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam..
 16. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 17. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 18. A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, kiskunmajsai külterületi  közutak fejlesztésére benyújtott és 3295404322 projektazonosító számmal támogatásban részesült projekt  megvalósításához szükséges döntés – a 152/2021.(VI.30.) számú Kt. határozat módosítása
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. Esély Otthon pályázat keretében bérbeadott lakás bérletének meghosszabbítása (zárt ülés)
 21. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. augusztus 19.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 15/2022.

2022. augusztus 8. /hétfő/ 16:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2022. augusztus 8. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött használati szerződés módosítása
 2. Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme pályázati támogatásból vásárolt eszközök kihelyezésére és telepítésére
 3. A Kecskeméti Tankerületi Központ részére támogatás nyújtása roma mentor foglalkoztatásához
 4. Hozzájárulás megadása dombormű elhelyezéséhez a Sági Lajos Közösségi Házon
 5. Székhelybejegyzés engedélyezése a Majsa-ÉpKert Építő Start Szociális Szövetkezet részére
 6. A Kiskunmajsai Kézilabda Club kérelme tároló építéséhez a Városi Sportcsarnoknál
 7. Képviselői kérés képviselő-testületi ülés élő közvetítésével kapcsolatban
 8. Kültéri kézilabda pálya üzemeltetésének átadása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 9. A Konecsni György Művelődési Központ mögötti terület rendezése
 10. Városi kitüntető cím adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2022. augusztus 5.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 14/2022.

2022. július 12. /kedd/ 18:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. július 12. napján 18:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. "Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 2. „Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 3. „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció” tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések (zárt ülés)
 4. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeinek napelemes villamos  energia ellátása
 6. A 245/2021.(XI.25.) számú határozat módosítása valamint további fedezet biztosítása kamera telepítéshez az új kültéri kézilabdapályához

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. július 8.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 13/2022.

2022. június 30. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. június 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Gyemekétkeztetés térítési díjának módosítása
 4. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indításáról szóló 54/2022.(II.24.), 61/2022.(III.10.) és 91/2022.(III.31.) határozat módosítása
 5. A 0296/73 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítésével kapcsolatos 26/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat visszavonása
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve
 7. Városgazdálkodási Intézmény részére további fedezet biztosítása sétány kialakítására
 8. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének ismételt gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 9. A Kiskunmajsai Football Club kérelme kerítés nyomvonal módosításhoz és parkoló építéshez a városi sporttelepen
 10. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása, új felügyelőbizottsági tag megbízása
 11. Fedezet biztosítása a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Járitz Józsa festményeinek restaurálására, kamarakiállítás megrendezésére
 12. A Kuksós utcai telkek kiegészítések értékesítésével kapcsolatos 22/2022.(I.27.) és 24/2022.(I.27.) határozat visszavonása és a területek értékesítésére új döntés meghozatala
 13. Hachbold Tibor kérelme útcsatlakozás és parkoló kiépítésével kapcsolatban
 14. Fedezet biztosítása bodoglári utcanévtáblák telepítéséhez
 15. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2021. évi tevékenységről
 16. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló  4/2022. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2022. június  24.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 12/2022.

2022. június 23. /csütörtök/ 16:45 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. június 23. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás 2. rész tekintetében megkötött kiviteli szerződés módosítása
 2. „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2022. június 22.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.

 


Képviselő-testületi ülés 11/2022.

2022. június 13. /kedd/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. június 13. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

 

Napirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete kérelmének ismételt tárgyalása visszatérítendő támogatás (kölcsön) igénybevételével kapcsolatban
 2. A központi orvosi ügyelet finanszírozásáról
 3. A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a Kiskunmajsai Napsugár Óvodában
 4. A Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület által bérelt 0303/12 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos eljárásból származó földvédelmi járulék kifizetése
 5. Szúnyog gyérítéssel kapcsolatban fedezet biztosítása
 6. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2022. június 10.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 10/2022.

2022. május 31. /kedd/ 17:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. május 31. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 1. Kiskunmajsa Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadása, valamint döntés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról
 2. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár rendezvénykeret emelési kérelmének újra tárgyalása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2022. május 30.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 9/2022.

2022. május 26. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. május 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(.…) önkormányzati rendelet-tervezete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(.…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2022.(….) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön) igénybevételéhez
 8. A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskolában alkalmazott integrációs Pedagógiai Program (IPR) támogatása
 9. A Bodoglári Közösségi Ház környezetének rendbetétele a 2022. évben
 10. Tulajdonosi hozzájárulás a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium kollégium épületének elektromos hálózata felújításához
 11. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár színpadi gépészet ellenőrzési, felülvizsgálati kérelme
 12. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár rendezvénykeret emelési kérelme
 13. Fedezet biztosítása a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Iskola utcai épülete oromdeszkázatának felújító festésére és tároló polcok beszerzésére
 14. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása egészségügyi fakitermelés és sétány kialakítására
 15. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása önkormányzati tulajdonú telkek rekultivációjához
 16. Ebrendészeti telep létrehozása Kiskunmajsán, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 17. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 18. 2021. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 19. A 2021. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele
 20. Gömzsik József kártérítési kérelme
 21. Kiskunmajsa Fő u. 86. sz. alatti ingatlan bérléséről szóló szerződés hosszabbítása
 22. A 2021. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
 23. Polgármester kijelölése a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége elnöki tisztségére
 24. A marispusztai dűlőutak elnevezése
 25. A Kiskunmajsa Petőfi u. 2/D szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése
 26. Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról
 27. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
 28. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.3-21 számú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra
 29. „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 30. „Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 31. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 32. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2022. május 20.

 

 

Patkós Zsolt polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 8/2022.

2022. április 28. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. április 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. GarBa Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződésének módosítása
 4. Szociális feladatot ellátó intézmények 2021. évi beszámolója
 5. Krammer Benedek kérelme a Petőfi u. 1125/36 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban
 6. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
 7. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása fejlesztési, beruházási kiadásokra
 8. A járdaépítési keret megemelése a 63/2022.(III.10.) Önkormányzati határozat módosításával
 9. 2022. évi szünidei gyermekétkeztetés
 10. Átfogó értékelés a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról
 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és fenntartásában működő intézmények beiskolázási koncepciójának módosítása
 12. Fedezet biztosítása Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház kemencéjének felújítására
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésről szóló  4/2022.((II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Bács- Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira történő felterjesztés (zárt ülés)
 15. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2022. április 22.

 

 

 

Patkós Zsolt polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 7/2022.

2022. április 21. /csütörtök/ 15:45 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. április 21. napján 15:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 1. „Vásártár fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. április 20.

 

 

Patkós Zsolt polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 6/2022.

2022. március 31. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. március 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsa Csontos Károly utcában forgalomtól elzárt rakodóhely kialakítása a SPAR mellett
 5. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelmének visszavonása (zárt ülés)
 6. Balogh Zsuzsanna és Ábrahám-Fúrús András kérelme a földterületeik között húzódó önkormányzati tulajdonú hektárút megvásárlásával kapcsolatban
 7. A Képviselő-testület által meghozott 50/2022.(II.24.) határozat módosítása a Majsai-Cigány Gyermekekért Alapítvány kérelme alapján
 8. Az Arany Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása oktatási-nevelési célú feladatok ellátásához
 9. Helyi személyszállítással kapcsolatos menetrend módosítása
 10. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása traktorok beszerzésére
 11. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása az Üdülőfaluban lévő rózsakert rehabilitációjára, bővítésre, fásításra, térkövezésre
 12. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Szakmai Program módosításának jóváhagyása
 13. A Belső-Kígyósi Közösségi Ház átnevezésére vonatkozó kérelem
 14. Intézmények és Önkormányzat részére garantálton felüli illetmény biztosítása
 15. Kiskunmajsai reptér kialakításához további fedezet biztosítása
 16. Kiskunmajsa Arany János Általános Iskola tálalókonyha és étkező felújítása
 17. Kiskunmajsa Petőfi Sándor utcai telkek értékesítése
 18. A Kiskunmajsa Penny mögötti terület rendezés jóváhagyása
 19. Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
 20. Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő igénybevétele
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi közbeszerzési tervéről
 22. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indításáról szóló 54/2022.(II.24.) határozatot módosító 61/2022.(III.10.) határozat módosítása.
 23. A 168/2020. (X.15.) számú határozat módosítása
 24. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 25. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. március 25.

 

 

Patkós Zsolt polgármester


Képviselő-testületi ülés 5/2022.

2022. március 10. /csütörtök/ 16:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. március 10. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 1. Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása
 2. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indításáról szóló 54/2022.(II.24.) határozat módosítása
 3. Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása
 4. A járdaépítési támogatásról szóló 50/2021.(III.10.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a támogatásról
 5. A Kiskunmajsán található köztéri fa emlékművek, szobrok, alkotások felújítási munkálataihoz fedezet biztosítása
 6. Keretösszeg elkülönítése a háborús menekültek megsegítésére
 7. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2022. március 8.

 

 

Patkós Zsolt polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 4/2022.

2022. február 24. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. február 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (II….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évre várható összegei
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (II….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
 6. Hozzájárulás kérése az ipari parkban lévő 0296/58 hrsz-ú Mezei Kft. által megvásárolt terület tovább adásához az AGRIFAT Kft. részére
 7. A 0296/80 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítésével kapcsolatos kérelem Babanyecz Csaba és a Plumber Mester Kft. részéről
 8. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelme
 9. Majsa-ÉpKert Építő Start Szociális Szövetkezettel földterületek haszonbérbe adására kötött szerződés meghosszabbítása
 10. Szociális szükséglakás biztosítására kötött együttműködési megállapodás
 11. Kiskunmajsa Horváth István Sportteleppel kapcsolatos 2022. évi produktivitási pályázat
 12. Kiskunmajsa Horváth István Sportteleppel kapcsolatos 2022. évi TAO pályázat
 13. Kiskunmajsai Horváth István Sporttelepen látogatói WC és tároló kialakítása
 14. Ábrahám-Fúrús András kérelme a 969/2 htsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
 15. Kiskunmajsa Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlan HumanumSalma Humanitárius Közhasznú Alapítvánnyal kötött használati szerződésének megszüntetése
 16. Városgazdálkodási Intézmény önkormányzati bérlakás felújítása iránti kérelme
 17. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme Szegedi út mellett létesítendő járdához
 18. A 2022. évi óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
 19. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár könyvtári tagintézménye 2021. évi szakmai beszámolójának, és 2022. évi szakmai munkatervének jóváhagyása
 20. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2022. évi szolgáltatási tervének jóváhagyása
 21. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyének betöltése
 22. 2021. évben és 2020. évben elszámolási határidőt hosszabbítók részére céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások – pénzeszköz átadások - elszámolása
 23. Alapítványok 2022. évi támogatása
 24. Ivóvízhálózat rekonstrukció kezdeményezéséről
 25. A polgármester 2022. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 26. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indítása
 27. Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegyoltalmának meghosszabbítása
 28. A járdaépítési támogatásról szóló 50/2021.(III.10.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a járdaépítés támogatásáról
 29. Kiskunmajsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése
 30. Kiskunmajsa Városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása (zárt ülés)
 31. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. február 18.

 

 

 

Patkós Zsolt polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 3/2022.

2022. február 10. /csütörtök/ 16:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. február 10. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. A PROWATT Kft. kérelme 0296/59 hrsz-ú ipari parkban lévő terület elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatban
 2. Közlekedési park létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
 3. Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó Ajánlati felhívás visszavonása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. február 8.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2/2022.

2022. január 27. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. január 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (.…) önkormányzati rendelet-tervezete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016. (VII.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. .…/2022. (….) önkormányzati rendelet Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 6. Majsa-ÉpKert Szociális Szövetkezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatával szemben fennálló tartozásainak rendezése
 7. Hungarikum pályázat benyújtása, fenntartási kötelezettség vállalásával
 8. Pályázat benyújtása kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 9. Döntés a Kígyós-Gárgyáni volt iskola területén található veszélyes fák kivágásáról és a faanyag eladásáról
 10. Előterjesztés a kiskunmajsai Nepomuki Szent János szoborról, valamint a kőkereszt Mária Magdolnával köztéri alkotásokról készült művészettörténészi véleményről
 11. A Kiskunmajsa illetékességi területén lévő általános iskolák felvételi körzete tervezetének véleményezése
 12. A Kiskunmajsai Lovas Klub, a Bodoglári Traktoros Sportegyesület és a Mayossa Hagyományőrző Egyesület kérelme a 2020. évben kapott civil támogatás elszámolási határidejének hosszabbítására
 13. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
 14. Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása
 15. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről szóló rendőrségi együttműködési megállapodás ismételt jóváhagyása
 16. Kiskunmajsai Parkerdőben lévő madármegfigyelő elkészítésére pénzügyi forrás biztosítása
 17. Mózer Gyula és társai által kért telek kiegészítések értékesítése
 18. A 0296/73 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítésével kapcsolatos 103/2021.(V.20.) határozat visszavonása és a terület értékesítése a Rávai Kft. részére
 19. Kiskunmajsa Rózsa u. vége és Lajosváros u. vége útépítés tervezésének fedezet biztosítása
 20. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. január 21.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 1/2022.

2022. január 11. /kedd/ 15:30 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2022. január 11. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása és az ajánlattétel határidejének hosszabbítása (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 267/2021.(XII.16.) számú határozatának módosítása a pályázat benyújtása TOP_Plusz-1-2-1-21 számú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra tárgyban
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 269/2021.(XII.16.) számú határozatának módosítása a pályázat benyújtása TOP_Plusz-3.3.1-21 számú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra tárgyban
 4. Fedezet biztosítása a Konecsni György Művelődési Központ szennyvízelvezető hálózatának felújítására
 5. A Kecskeméti Tankerületi Központ részére támogatás nyújtása mentor foglalkoztatásához
 6. Rendőrségi feljelentés a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény leltárkönyvében szereplő Járitz Józsa Cséplés című képének eltűnése ügyében

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. január 10.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.