Képviselő-testületi ülések 2023. év

Képviselő-testületi ülés 2023. december 19. /kedd/ 14:00 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. december 19. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Tájékoztató az orvosi ügyelet átadását követő tapasztalatokról
 4. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása
 5. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. egyszeri támogatási igénye a 2023.évre
 6. Szolgáltatói díj módosítása a Városi György Sportcsarnoknál
 7. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 8. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 9. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Szakmai Program és SZMSZ módosításának jóváhagyása
 10. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár pótelőirányzat kérelme gépjármű javítási költségeire
 11. Tourinform iroda kialakításához és színháztermi lámpatartó beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása
 12. Városgazdálkodási Intézmény kérelme fák visszanyeséséhez pénzügyi fedezet biztosítására
 13. A Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatásáról szóló 274/2016.(X.27.) határozat hatályon kívül helyezése, új döntés meghozatala
 14. Gyermekjóléti Intézmény részére önkormányzati kiegészítés megelőlegezése a megszűnt védőnői feladatellátással kapcsolatban
 15. Gyalogosátkelőhelyek- és gyalogoshíd létesítésének tervezési feladataira fedezet biztosítása
 16. A Söröskorsó- és Babagyűjteménynek helyet adó helyiségben kiállítás berendezése, és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása
 17. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére fedezet biztosítása gyermekétkeztetéshez
 18. Költségvetési tervezési alapelvek a 2024. évtől
 19. Közösségek Háza (Kiskunmajsa, Aradi u. 37.) személyi feltételeinek további biztosítása
 20. A Kiskunmajsa, Kossuth u. 3. sz. alatti, 1767 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 21. A "vasútállomás környezetének rehabilitációja" projekt kapcsán használati megállapodás kötése idegen tulajdonú terület igénybevétele céljából
 22. A "vasútállomás környezetének rehabilitációja" projekt kapcsán az 54309j. út kezelői jogának átvétele
 23. Sportcsarnokok bérleti díjának módosítása
 24. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 25. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 26. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I félévi munkaterve
 27. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2023. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 28. „Napsugár Óvoda korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 29. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. december 13.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. december 11. /hétfő/ 17:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. december 11. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Közmeghallgatás

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. december 6.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. december 7. /csütörtök/ 16:30 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. december 7. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium kollégiumi épületének bővítéséhez

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. december 6.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. november 30. /csütörtök/ 14:00 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. november 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:


 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelet-tervezete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 25/2021.(XI.4.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. A 2023. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott tám. szóló 38/2016. (XII.16.) önk. rend. mód.
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. A HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság kérelme a 20/2023.(II.23.) határozat módosítása iránt
 8. Kültéri WC építése a Horváth István Városi Sporttelepen
 9. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Csodavilág Mini Bölcsődéjének bérkeret kiegészítési kérelme
 10. Sport és fitneszelemek, valamint gyermek játszóelemek telepítése, üzemeltetésének átadása
 11. Települési állati melléktermék gyűjtőhely, valamint ebrendészeti telep létrehozása, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 12. Tájékoztató piac és vásár üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatokról, valamint ajánlás díjak mértékének meghatározásához
 13. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, munkaszervezeti feladatok ellátása
 14. Kiskunmajsa Könyök u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés felbontása
 15. Pályázat benyújtása TOP_Plusz 3.1.3-23 ’Helyi humán fejlesztések’ című pályázati felhívásra
 16. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére fedezet biztosítása három koncertből álló ifjúsági hangverseny megrendeléséhez
 17. Kiskunmajsai záportározó tó körüli sétány térkövezési munkálataihoz szükséges fedezet biztosítása
 18. A Kiskunmajsa illetékességi területén lévő általános iskolák felvételi körzete tervezetének véleményezése
 19. A Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatásáról szóló 274/2016.(X.27.) határozat visszavonása
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. „Villamos energia beszerzése Kiskunmajsa Város Önkormányzata és intézményei részére 2024. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás zárása (zárt ülés)
 22. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 23. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. november 24.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. november 16. /csütörtök/ 17:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. november 16. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:


 1. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme hangosító képzés támogatásához
 2. Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása
 3. Illetményemelés fedezetének biztosítása az óvodapedagógusok és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére
 4. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyének betöltése
 5. Önkormányzat és önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 6. Karácsonyi díszvilágítás a sétáló utcában
 7. A 887/3, 887/4 és 888 hrsz-ú földrészletek telekhatár-rendezése
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. november 15.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. október 25. /szerda/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2023. október 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2023.(….) önkormányzati rendelet A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2023. (VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. …./2023.(….) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Majsa-Méh Kft. szerződés módosítási kérelme
 6. Majsa-Dynasty Kft. szerződés módosítási kérelme
 7. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyének betöltése
 8. Várogazdálkodási Intézmény kérelme öntözőrendszerek felújítására
 9. Városgazdálkodási Intézmény kérelme térkőburkolat takarítására, impregnáló anyag felvitelére
 10. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. II/5. számú önkormányzati bérlakás felújítására
 11. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Kiskunmajsa, Zrínyi u. 3. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás felújítására
 12. Várogazdálkodási Intézmény kérelme zöldterületgazdálkodási feladatokhoz, kerítés építéshez
 13. Várogazdálkodási Intézmény kérelme a vásártéren riasztó- és kamerarendszer kiépítésére
 14. Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása
 15. A Kiskunmajsa 24/1, 2268, 2188/14 hrsz-ú ingatlanokon lévő játszóterek, a 2715/181 hrsz-ú ingatlanon lévő Sport és fitnesz park, valamint a 2715/181 hrsz-ú ingatlanon lévő pumpapálya üzemeltetésének átadása
 16. Kiskunmajsa 890 hrsz-ú ingatlan társasházzá alakítása
 17. A 0296/84 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése Balogh Zsuzsanna részére
 18. A 0296/85 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése a Kuklis Logistic Kft. részére
 19. Bérleti jogviszony folytatására való jogosultság elismerése bérlő halála esetén a Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 8. szám 1. emelet 2. ajtó alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában
 20. 2023. évi várható bevételi többlet részbeni tartalékba helyezése
 21. Kiskunmajsai közutak és közterületek felújításához, karbantartási munkálataihoz szükséges fedezet biztosítása
 22. Kiskunmajsa Könyök u. 2. szám alatti ingatlan tulajdonrészének felajánlása
 23. A 1363 hrsz-ú közterület megosztása
 24. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközeinek módosítása tárgyú 122/2023.(VI.29.) határozat kiegészítése
 25. 2023. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 26. „Kiskunmajsa Város Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028” elfogadása
 27. Nemi Esélyegyenlőségi Terv jóváhagyása
 28. Használati megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatallal a Kiskunmajsa 1568 hrsz- ú ingatlan vonatkozásában
 29. Villamosenergia beszerzése 2024. évre (zárt ülés)
 30. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 31. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2023. október 19.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. október 4. /szerda/ 16:00 óra

 

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. október 4. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 2. „Napsugár Óvoda korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2023. október 3.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. szeptember 28. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. szeptember 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A Kiskunmajsai Lovas Klub visszatérítendő támogatás (kölcsön) iránti kérelme
 4. Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme pályázati támogatásból vásárolt eszközök kihelyezésére és telepítésére
 5. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda előző nevelési évről szóló beszámolójának elfogadása
 6. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó pedagógiai-működési munkatervének jóváhagyása
 7. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása
 8. A Kiskunmajsa 8335 hrsz-ú ingatlanon lévő „D” típusú sportpark üzemeltetésének átadása
 9. Kiskunmajsa 739 hrsz-ú (Csontos Károly utca 1. szám) és Kiskunmajsa 742 hrsz-ú (Csontos Károly utca 3. szám) területek összevonása
 10. Gyermekjóléti Intézmény részére önkormányzati kiegészítés biztosítása, valamint feladat megszűnés miatti előirányzatok zárolása
 11. Főtéri rendezvénysorozat támogatása
 12. Nemi Esélyegyenlőségi Terv jóváhagyása
 13. Képviselői kérés ismételt tárgyalása képviselő-testületi ülés élő közvetítésével kapcsolatban
 14. Tájékoztatás pályázatok benyújtásáról
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek
 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. szeptember 22.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. szeptember 26. /kedd/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. szeptember 26. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:


 1. „Földgáz energia beszerzése a 2023/24-es gázévre” tárgyú közbeszerzési eljárás zárása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. szeptember 22.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. szeptember 13. /szerda/ 17:30 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. szeptember 13. napján 17:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:


 1. Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész visszterhes átruházása
 2. A 0230/163 hrsz-ú terület értékesítése
 3. Az Európai Mobilitási Hét 2023. évi pályázatának megelőlegezése
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozás
 5. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. szeptember 12.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. augusztus 31. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. augusztus 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018.(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 4. Kiskunmajsa Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. A Kiskunmajsai Tenisz Klubbal kötött bérleti szerződés módosítása
 7. Javaslat a településképi rendelet módosításának előkészítésére
 8. Városgazdálkodásai Intézmény részére pénzügyi fedezet biztosítása 1 fő kőműves foglalkoztatásához
 9. Javaslat környezetvédelmi, köztisztasági rendelet módosításának előzetes jóváhagyására
 10. A 195/67-hrsz-ú terület értékesítése a Czifrik Mezőgazdasági Bolt Kereskedelmi Kft. részére
 11. Földgáz energia beszerzése a 2023/24-es gázévre
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzata ingyenes tulajdonba adás iránti kérelme a Kiskunmajsa Belterület 2279 hrsz-ú (6120 Kiskunmajsa, Szabadkai út 58.) ingatlannal kapcsolatban
 13. A MEDICOPTER Alapítvány támogatás iránti kérelme
 14. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadásának újraindítása
 15. Országos Ökológiai Hálózat módosításának elfogadása
 16. Döntés a 1412/2 hrsz-ú ingatlanban lévő orvos ügyelet ellátására szolgáló épületrész használatba adásáról az Országos Mentőszolgálat számára
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 18. Fedezet biztosítása tervezési feladatok ellátására - „A vasútállomás környezetének rehabilitációja” című pályázathoz
 19. Kiskunmajsai közutak és közterületek felújításához, karbantartási munkálataihoz szükséges fedezet biztosítása
 20. Testvérvárosi pályázat benyújtása
 21. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 22. „Napsugár Óvoda korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáró (zárt ülés)
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 24. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. augusztus 25.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. július 31. /hétfő/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. július 31. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. Városgazdálkodási Intézmény feladatok ellátásához pénzügyi fedezet iránti kérelme
 3. Városgazdálkodási Intézmény önkormányzati nem lakóingatlan felújítása iránti kérelme
 4. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadásának újraindítása
 5. A Söröskorsó- és Babagyűjtemény elhelyezése a Figura László Alkotóház – Magyarok Háza, Népi Örökségünk épületében
 6. A Védőnői Szolgálat működtetésének átadásával kapcsolatos döntések meghozatala

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. július 28.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. július 18. /kedd/ 08:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2023. július 18. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Kiskunmajsa – záportározó fásítás” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. „Bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 3. …./2023(….) önkormányzati rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 5. Pályázat benyújtása a Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer – Pályázati felhívásra
 6. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény (6120 Kiskunmajsa, Iskola utca 8-10.) bővítésének tervezési feladataihoz biztosítandó fedezet
 7. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény részére fedezet biztosítás megbízási szerződés megkötéséhez
 8. Kiskunmajsa újra telepítésének 280. évfordulója
 9. MKK Logistic Kft. Kiskunmajsa 0296/49 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kárigénye
 10. Közvilágítás bővítés kiviteli terveivel kapcsolatos költséghez fedezet biztosítása
 11. Az Ördögsziget Kft. részére diszkó szolgáltatás újra indításához támogatást biztosító 21/2023. (II.23.) határozat módosítása
 12. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata módosítása
 13. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása tárgyú 115/2023.(VI.06.) határozat módosítása
 14. Képviselői indítvány a Városgazdálkodási Intézmény által a Vásártéren végzett munkák vizsgálatáról
 15. Képviselői javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018.(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. július 17.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. június 29. /kedd/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. június 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2023.(….) önkormányzati rendelet A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
 4. …./2023.(….) önkormányzati rendelet A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása, előállítási egységárainak meghatározása
 6. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 7. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközeinek módosítása
 8. A Római Katolikus Plébánia Tázlár kérelme a bodoglári templom elektromos hálózatának javításához
 9. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme
 10. A BMW Autóklub Magyarország kérelme Majsa Napokhoz kapcsolódó kiegészítő autós rendezvény szervezéséhez
 11. GPS flottakövető szolgáltatásra és üzemanyag mérésre ajánlat a Városgazdálkodási Intézmény járműveivel kapcsolatban
 12. Közvilágítás korszerűsítés beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása
 13. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság tagjainak módosulása
 14. Farkas Bálint felajánlása a Kiskunmajsa 2574/5 hrsz-ú úttal kapcsolatban
 15. Rávai Mihály és Rávai Mihályné vásárlási kérelme a Kiskunmajsa 2047/7 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatban
 16. Vagyonátadás a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére
 17. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 20223. évi működéséről
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkaterve
 19. Az orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023.(III.31.) országgyűlési határozat támogatása
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. Képviselői indítvány az intézményi napelemek telepítésével kapcsolatos önkormányzati kárigény benyújtásáról
 22. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása tárgyú 115/2023.(VI.06.) határozat módosítása
 23. Képviselői indítvány a Városgazdálkodási Intézmény által Vásártéren végzett munkák vizsgálatáról
 24. Képviselői javaslat a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018.(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítására
 25. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
 26. Egyebek


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. június 23.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. június 6. /kedd/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. június 6. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 1. ……/2023.(….) önkormányzati rendelet Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. A Remény és Jóság Egyesület kérelme a Közösségek Háza melletti téren történő kiállítás megrendezéséhez
 3. Konecsni György Művelődési Központ főlépcsőjének újra burkolása
 4. „Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása fejlesztési, beruházási kiadásokra” című 103/2022.(IV.28.) határozat módosítása
 5. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása
 6. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény (6120 Kiskunmajsa, Iskola utca 8.) épületének beruházási felújítási munkálataihoz biztosítandó fedezet
 7. A 89/2023.(V.04.) számú, Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra című határozat módosítása és kiegészítése
 8. Önkormányzati beruházások közti átcsoportosítás, új beruházások megvalósítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. június 5.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. május 25. /csütörtök/ 14:00 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. május 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. ..../2023.(....) önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
 5. …./2023.(….) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezés véleményezése
 7. Majsa-Dynasty Kft. kérelme az ipari parkban vásárolt terület adásvételi szerződésének módosításával kapcsolatban
 8. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
 9. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
 10. A 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a Kiskunmajsai Napsugár Óvodában
 11. 2022. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 12. A 2022. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele
 13. A Magyarországi Református Egyház Diakóniai Iroda és a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás között kötött ellátási szerződés módosítása
 14. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 15. Döntés a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. által felajánlott ingatlanok tulajdonszerzésével kapcsolatban
 16. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának, 2020-2022. évi beszámolójának, valamint 2023. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadása
 17. A 2022. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
 18. A Kiskunmajsa Petőfi u. 2/D szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyú határozat módosítása
 19. A Levendula dűlő elnevezése
 20. A 2023. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló 67/2023. (IV.27.) határozat módosítása
 21. A FOXPOST csomagautomata elhelyezésével kapcsolatos 225/2022.(IX.29.) határozat 1. pontjának módosítása
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 23. Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról
 24. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában Végzett 2022. évi tevékenységről
 25. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 26. „Kiskunmajsa – záportározó fásítás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 27. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. május 19.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2023. május 4. /csütörtök/ 17:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. május 4. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:


 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. Közösségi Ház (Kiskunmajsa, Aradi u. 37.) személyi feltételeinek és működésének biztosítása
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése a Kiskunmajsa, Aradi u. 37. szám alatti Közösségi Háznál történő foglalkoztatáshoz
 4. A CATEL Kft. által felajánlott audiovizuális dokumentumtár (archívum) megvásárlása
 5. A VABI Hungária Kft. önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos vételi szándéknyilatkozata és az érintett ingatlanok részükre történő értékesítése
 6. A Kiskunmajsai Öko-tanya üzemeltetésének átadása a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére
 7. Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. május 3.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. április 27. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. április 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Szociális feladatot ellátó intézmények 2022. évi beszámolója
 5. Javaslat környezetvédelmi, köztisztasági rendelet szövegének előzetes jóváhagyására
 6. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 7. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulástól gépjármű megvásárlása
 8. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyének betöltéséről szóló 28/2023.(II.23.) határozat módosítása
 9. Javaslat a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolójának elfogadására
 10. 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés
 11. Átfogó értékelés a 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról
 12. 2022. évi lakossági járdaépítési keretmaradvány felhasználásának engedélyezése a 2023. évben
 13. Pályázat benyújtása RRF-1.1.2-2021 számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra
 14. Alapítványok 2023. évi támogatása
 15. Hozzájárulás adása hármas emlékmű felállításához a Kiskunmajsa, belterület 2960 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon
 16. Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra
 17. Zöldterület rehabilitációhoz, járdaépítési és útszegély javítási munkálatokhoz szükséges fedezet biztosítás
 18. Balogh Zsuzsanna és Á. Fúrús András részére a 0325/177 és 0325/178 hrsz-ú területek értékesítése
 19. Kiskunmajsa 06 hrsz-ú út megosztás utáni hasznosítása
 20. „Kiskunmajsa külterületi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához térítésmentesen felajánlott terület elfogadása
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 22. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 23. Bács- Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének kitüntető díjaira történő felterjesztés (zárt ülés)
 24. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 25. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. április 21.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. április 5. /szerda/ 17:15 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2023. április 5. napján 17:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2023. (….) önkormányzati rend. terv. az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016.(XII.16.) önkor. rend. módosításáról
 2. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg meghatározása
 3. Képviselői kérés ismételt tárgyalása képviselő-testületi ülés élő közvetítésével kapcsolatban

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. április 4.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. március 30. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2023. március 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kérelem Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában
 4. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása
 5. Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
 6. A járdaépítési támogatásról szóló 63/2022.(III.10.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a járdaépítés támogatásáról
 7. Intézmények és Önkormányzat részére garantálton felüli illetmény biztosítása, intézményvezetők és múzeumi munkavállalók illetményének meghatározása
 8. A Névtelen utca elnevezése
 9. Kuklis Logistic Kft. és Balogh Zsuzsanna kérelme az ipari parkban lévő 0296/73 hrsz-ú terület megvásárlásával kapcsolatban
 10. Brecskáné Katona Aranka kérelme a Kiskunmajsa Dózsa Gy. u 5. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
 11. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00054 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan fedezet biztosítása közbeszerzési tanácsadói, tervezői és műszaki ellenőri szolgáltatásra
 12. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakásokra vonatkozó pályázat kiírása (zárt ülés)
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló  3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. március 24.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. március 23. /csütörtök/ 17:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2023. március 23. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 1. A Royal II. Sütőipari Zrt. 2023. évre vonatkozó támogatási kérelme mozgóbolt működtetéshez
 2. A Kecskeméti Tankerületi Központ által bérelt "ütős tanszak" megnevezésű helyiség bérleti díjának meghatározása
 3. „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 4. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. március 22.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. február 23. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2023. február 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(II…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évre várható összegei
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kérelme a Városi György Sportcsarnok bérleti díjának csökkentésére
 8. A HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön) igénybevételéhez
 9. Támogatás nyújtása az Ördögsziget Kft. részére diszkó szolgáltatás újra indításához
 10. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. feladatellátásának átszervezése, 2023. évi módosított üzleti tervének és visszatérítendő támogatás iránti kérelmének jóváhagyása
 11. A 2023. évi óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
 12. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár könyvtári tagintézménye 2022. évi szakmai beszámolójának, és 2023. évi szakmai munkatervének jóváhagyása
 13. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2023. évi szolgáltatási tervének és 2022. évi beszámolójának jóváhagyása
 14. 2022. évben céljelleggel adott - 2021. évben és 2020. évben elszámolási határidőt hosszabbítók - működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 15. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyének betöltése
 16. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjteményt érintő energiatakarékossági intézkedésekről szóló 245/2022. (XI.10.) határozat módosítása
 17. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a „PinceSzínház” Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére
 18. Kiskunmajsa, 06 hrsz-ú út megosztása és megosztás utáni hasznosítása
 19. "Kiskunmajsa külterületi közutak fejlesztése" című projekthez szükséges területek rendezése
 20. Pályázati és egyéb projektek közmű lecsatlakozásához és járulékos költségekhez fedezet biztosítása
 21. Önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adása
 22. Tájékoztató a hulladékelhelyezéssel kapcsolatos intézkedésekről
 23. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázat elbírálása (zárt ülés)
 24. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. február 17.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2023. január 26. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2023. január 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2023.(….) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város  településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IV.04.) önkor. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 4. Kiskunmajsa Helyi Építési Szabályzata módosításának elindítása
 5. Településképi rendelet módosításának előkészítése
 6. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi céljellegű támogatása elszámolásának elfogadása és éven belüli lejáratú kamatmentes visszatérítendő támogatás (kölcsön) nyújtása
 7. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 8. A Mentorház személyi feltételeinek további biztosítása
 9. Kiskunmajsa, Tajó 0494/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján
 10. A fogyatékkal élők nappali ellátására kötött ellátási szerződés módosítása
 11. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye részére a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és kollégium működtetéséhez nyújtott támogatás módosítása
 12. A polgármester 2023. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 13. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakásra vonatkozó pályázat kiírása
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi közbeszerzési tervéről
 15. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 16. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázatok elbírálása (zárt ülés)
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. január 20.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.