Képviselő-testületi ülések 2024. év

Képviselő-testületi ülés 2024. május 30. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2024. május 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelet időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról.
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2024.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. A VID Nonprofit Kft. kérelme a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár ingyenes teremhasználatára és székhely bejegyzés engedélyezésére.
 6. AGRIFAT Kft. kérelme a beépítési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban
 7. Plumber Mester Kft. kérelme a beépítési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban
 8. Domonkos Erika kérelme a Petőfi u. 1125/35 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban
 9. Az Ágota Alapítvány támogatás iránti kérelme
 10. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére pénzügyi fedezet biztosítása átfedési időre járó többlettanítási díjhoz
 11. 2023. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 12. A 2023. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele
 13. A Városi sportcsarnoknál és a bölcsődénél napelem bővítéshez szükséges Amper növelés
 14. Fedezet biztosítása a Kinizsi utca és a Móra Ferenc utca csapadékvíz elvezetésének tervezésére
 15. Dottó sofőrök megbízási díj emelésére pénzügyi fedezet biztosítása
 16. Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2023. év munkájáról
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Esély Otthon pályázat keretében kiírt lakásbérleti pályázat elbírálása valamint új pályázat kiírása (zárt ülés)
 19. Esély Otthon pályázat keretében bérbeadott lakás bérletének meghosszabbítása. (zárt ülés)
 20. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. május 24.

 

Patkós Zsolt
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2024. május 16. /csütörtök/ 17:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2024. május 16. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása
 2. Járóbeteg-szakellátási feladatellátás átalakítása, Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft megszüntetése
 3. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
 5. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközeinek módosítása tárgyú 122/2023. (VI. 29.) határozat kiegészítése
 6. Az I. Világháborús Emlékművön elhelyezendő kiegészítő táblák elkészítésével kapcsolatban meghozott 31/2024. (II.29.) határozat módosítása
 7. Trója Elizával kötött új haszonbérleti szerződés
 8. Lány Lajos, Hunyadi László és Vadkerti-Tóth Benőné kérelme a Kiskunmajsa 0299/6 hrsz alatti 3 ha terület bérléséhez
 9. „Vasútállomás környezetének rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2024. május 15.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2024. április 25. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2024. április 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2024.(....) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Dr. Búza Márta Gizella területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi tevékenység ellátására kötött szerződésének megszüntetése
 5. A Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány kérelme a 15/2024.(II.29.) határozat módosítása iránt
 6. Szociális feladatot ellátó intézmények 2023. évi beszámolója
 7. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyének betöltése
 8. Városgazdálkodási Intézmény kérelme Lakossági faültetési program megvalósításához fedezet biztosítására
 9. Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény részére pénzügyi fedezet biztosítása személygépkocsi beszerzéséhez
 10. A Majsai Nagycsaládosok Egyesületének kérelme területhasználat térítésmentes biztosítása iránt
 11. Döntés a Kiskunmajsa belterület 887/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról
 12. Nyerges Petra kérelme az üdülőfaluban lévő 8436 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban
 13. Csendes Henrik Zoltán kérelme a zártkertben lévő 6602 és 6603 hrsz-ú telkek megvásárlásával kapcsolatban
 14. Kiskunmajsai 0342/15, 0342/16, 0342/17, 0342/19 és 0342/20 hrsz-ú területek haszonbérbe adása
 15. Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázat keretében bérbeadandó lakásokra vonatkozó pályázat kiírása
 16. Közvilágítási lámpák miatt hálózat bővítése
 17. Átfogó értékelés a 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról
 18. 2024. évi szünidei gyermekétkeztetés
 19. A 2023. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
 20. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda igazgatói álláspályázatának kiírása
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 22. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. április 19.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2024. március 28. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2024. március 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A Kiskunmajsai Asztalitenisz Club támogatás iránti kérelme
 4. A Felföldi Bisztro Kft. kérelme LED fal őrzésével kapcsolatban
 5. Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
 6. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének és Csodavilág Mini Bölcsődéjének fedezet biztosítási kérelme gyógypedagógiai pótlékra, képesítés megszerzésre, és kazánkarbantartásra
 7. Városgazdálkodási Intézmény kérelme Híd parkban drótkötélpálya telepítéséhez
 8. Városgazdálkodási Intézmény kérelme személygépkocsi vásárláshoz
 9. Intézmények és Önkormányzat részére garantálton felüli illetmény biztosítása, intézményvezetők és múzeumi munkavállalók illetményének meghatározása
 10. A Kecskeméti Tankerületi Központ által javasolt intézményi átszervezés véleményezése
 11. 2024. évi ebösszeírási feladatok ellátásával kapcsolatos döntés meghozatala
 12. Az értékesítésre szánt telkek kijelöléséről szóló 188/2021. (VIII.26.) határozat módosítása
 13. Telek értékesítések az üdülő területén
 14. AGRIKON KAM Kft. kérelme a 1446/1 és 1446/2 hrsz-ok telekhatár rendezésével kapcsolatban
 15. Diákcsere program támogatása Lommatzsch és Kiskunmajsa városai között
 16. A járdaépítési keret megemelése
 17. SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer megvalósítáához fedezet biztosítása
 18. A „GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA – OMEGA MUSICAL” című musical előadáshoz önkormányzati kiegészítés biztosítása
 19. Önkormányzati dolgozók nyugdíjazásához kapcsolódó jutalmazás újraszabályozása
 20. Konecsni György Helytörténeti Gyűjteményhez kapcsolódó feladatokra pénzügyi fedezet biztosítása
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervéről
 22. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága kérelme vagyonkezelői szerződés mellékleteinek módosítására
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 24. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2024. március 25.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2024. március 19. /kedd/ 17:00 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2024. március 19. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2024. március 18.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2024. február 29. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2024. február 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Szóbeli tájékoztatás az új hulladékgazdálkodási rendszerről, a lakosságot érintő  változáskoról, a településünket érintő  fontos információkról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2024.(…...) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 16/2020.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2024.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Kiskunmajsa külterület 0421/1 helyrajzi számú "kivett kötút" helyreállításáról
 7. Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme sport és fitneszelemek, valamint gyermek játszóelemek üzemeltetésének, térítésmentes átadásának tárgyában
 8. Horváth István sporttelep napelem rendszerek telepítése
 9. A Homokháti Kultúrszalon Egyesület kérelme kültéri információs eszköz telepítésével kapcsolatban
 10. A 2024. évi óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
 11. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2024. évi szolgáltatási tervének és 2023. évi beszámolójának jóváhagyása
 12. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár könyvtári tagintézménye 2023. évi szakmai beszámolójának, és 2024. évi szakmai munkatervének jóváhagyása
 13. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítására, pótlására szolgáló fedezet biztosítása a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére
 14. Tájékoztató a Félegyházi úton kihelyezett pollerekről
 15. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Hősök tere 3.sz. alatti ingatlan (Balzsam Patika) udvarában lévő munkálatok elvégzéséhez
 16. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/2. számú önkormányzati bérlakás felújítására
 17. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
 18. 2023. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 19. Alapítványok 2024. évi támogatása
 20. Fedezet biztosítása kiviteli tervdokumentáció elkészítésére - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00012
 21. Előterjesztés gyalogos járőrszolgálat megszervezéséről
 22. Kiskunmajsa Bodoglár 4119 hrsz-ú terület 20/30-ad részének felajánlása megvételre
 23. Fedezet biztosítása az I. Világháborús Emlékművön elhelyezendő kiegészítő tábla elkészítéséhez
 24. A Településképi rendelet felülvizsgálata és módosításának előkészítése
 25. Döntés a Kiskunmajsa, Kossuth u. 3. szám alatti ingatlan értékesítéséről
 26. Tájékoztatás a „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos bírság kiszabásáról
 27. A polgármester és a főállású alpolgármesterek cafetéria szabályzata
 28. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2024. február 23.

 

Patkós Zsolt
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2024. február 14. /szerda/ 17:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2024. február 14. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(II...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2027. évre várható összegei
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024. (II….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. február 12.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2024. január 25. /csütörtök/ 14:00 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2024. január 25. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Tájékoztató az orvosi ügyelet átadását követő tapasztalatokról
 4. A járdaépítési támogatásról szóló 47/2023. (III.30.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a járda építési támogatásáról
 5. A Remény és Jóság Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön), valamint tulajdonosi hozzájárulás iránt játszótéri eszközök telepítéséhez
 6. A Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön), valamint tulajdonosi hozzájárulás iránt játszóeszköz telepítéséhez
 7. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 8. A „PinceSzínház” Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft. részére nyújtott támogatás felülvizsgálata
 9. A kiskunmajsai 890/A/3 és 890/A/4 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása  a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére
 10. Hozzájárulás a kiskunmajsai alsó temetőben felállítandó emlékmű megvalósításához
 11. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság 2023. évi tevékenységének beszámolója, valamint 2024. évi munka- és költségterve
 12. A polgármester 2024. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 13. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2024. január 19.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.