Képviselő-testületi ülések 2011. év

Képviselő-testületi ülés 20/2011.

2011. december 19. /hétfő/ 16:00 óra

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:    2011. december 19-én (hétfő) du. 16 óra

Napirendi javaslat:

Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó:
Gulyás Jánosné osztályvezető
 1. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
 2. Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása

 3. ..../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. ..../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 5. ...../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 6. ..../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 31/2010. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet   módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 7. ..../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 8. ..../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 9. A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata
 10. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde korai fejlesztéssel kapcsolatos kérelme

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései

  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 11. Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. évre.
 12. Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatása
 13. Temetési segély keretösszegének módosítása
 14. A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens
 15. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása
 16. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról
 17. Ajánlat jégeső elhárításra
 18. Hasznos Erika területbérleti kérelme
 19. Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme
 20. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 21. Dózsa György Gimnázium kérelme ECDL oktatással kapcsolatban
 22. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme az Iskolabusz működtetéséhez
 23. Városgazdálkodási Intézmény bevétel kieséseire fedezet biztosítása
 24. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításának módosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és tájékoztatói
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 25. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról (Az anyag korábban kiküldésre került.)
 26. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója (Az anyag korábban kiküldésre került.)
 27. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2012. évi kiadása
 28. Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi elszámolására kötött megállapodás megszüntetése
 29. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása
 30. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének IV. módosításáról
 31. Buszváró üzemeltetés pályáztatásával kapcsolatos felhatalmazás
 32. Tájékoztató villamos energia beszerzéséről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 33. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel muzeális intézmények támogatására kötött szerződés megszüntetése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése és beszámolója

  Előadó: Fogl András alpolgármester
 34. Előterjesztés a Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése című pályázat eredményességéről (Kódszám: TP-1-2011).
 35. Beszámoló a mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetőségeiről
 36. A „Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" című projekt előkészítése tárgyában (Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1).
 37. A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése" című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése és tájékoztatója

  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 38. A 2012. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások
 39. Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának változásáról


 40. ..../2011. (...) számú önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 41. Egyebek


Kiskunmajsa, 2011. december 16.                                                                                                                 Faludi Tamás

                                                                                                                 polgármester


Képviselő-testületi ülés 19/2011.

2011. november 30. /szerda/ 15:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
19/2011.

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:   2011. november 30-án (szerda) du. 15:30 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 3. Szociális bérlakás iránti kérelmek

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 4. Menedék Alapítvány szennyvízhálózatra történő csatlakozása
 5. KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása
 6. Központi buszmegálló üzemeltetés
 7. Juhász Istvánné lakásbérleti kérelme
 8. Volt nyomda épületének elektromos energia ellátása
 9. Kiskunmajsa, Zrínyi utca szélesítése, burkolat megerősítése tárgyban megkötött vállalkozási szerződés módosításáról

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 10. Konecsni György Kulturális Központ kérelme 1 fő takarító megbízásos jogviszony keretében történő foglalkoztatására
 11. Közoktatási intézmények álláshely és túlóra változás miatti kiadási megtakarítása
 12. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításának módosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 13. Bad Schönborni önkormányzat felajánlása
 14. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában, ill. a Kistérségi Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységről
 15. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 16. Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 17. Térfigyelő rendszer telepítése a városközpontban

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 18. Borota Községi Önkormányzat VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére értékesítési ajánlat
 19. Kálvária kialakítása a Múzeum mellett

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése, beszámoló
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
 20. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
 21. Előterjesztés a KER-MOL Bt. magastető építési munkával összefüggő követeléséről

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 22. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére

 23. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 24. Egyebek


K ö z m e g h a l l g a t á s  17 órától.

 


Kiskunmajsa, 2011. november 24.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 18/2011.

2011. november 14. /hétfő/ 17:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
18/2011.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:
  2011. november 14-én (hétfő) 17 óra

 


Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Előterjesztés laktanya panel épületre adásvételi szerződés kötéséről Az ORIENT INT. BAND B KFT-vel

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 2. Iskola utca felújítás pályázatról

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
 3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés közbeszerzési eljárás döntés módosítása /Zárt ülés anyaga!/

 

Kiskunmajsa, 2011. november 11.

 

 

Faludi Tamás polgármester
távollétében:


Fogl András
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 17/2011.

2011. november 9. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
17/2011.

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje: 2011. november 9-én (szerda) du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. Előterjesztés iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat kivitelezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlatok elbírálásáról
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  /Zárt ülés anyaga! Előterjesztés később kerül kiküldésre./

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet az állatok tartásáról szóló 31/2005. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 4. Az Orient Int. B & B Kft vételi ajánlata
 5. Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlan hasznosítása
 6. Központi buszmegálló üzemeltetése
 7. Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási Rendszerben
 8. Sajtótájékoztató megszervezése Tartós szegfű projekt kapcsán
 9. Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 10. Majsa Napok rendezvény elszámolása
 11. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
 12. Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés- lemondás előirányzatának átvezetése
 13. Ingyenes tanulói tankönyvellátás forrásának megelőlegezése az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 14. Előterjesztés falugazdász és növényvédelmi felügyelő elhelyezését szolgáló bérleti szerződés megszüntetéséről
 15. A Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye Református Egyháznak történő átadásával kapcsolatos többletigényéről
 16. Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása

 17. .../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 18. Egyebek

 

Kiskunmajsa, 2011. november 4.

 

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 16/2011.

2011. november 3. /csütörtök/ 13:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
16/2011.

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
  2011. november 3-án (csütörtök) du. 13 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Előterjesztés „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című pályázat benyújtása tárgyában (Kódszám: TP-1-2011.) 293/2011. (IX.28.) hozott határozat módosítása
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 

 

Kiskunmajsa, 2011. november 2.

 

 

 

Faludi Tamás polgármester

távollétében:

 

Fogl András

alpolgármester

 


Képviselő-testületi ülés 15/2011.

2011. október 14. /péntek/ 14:00 óra

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől
15/2011.

 

 

M e g h í v ó
 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés ideje:  2011. október 14-én (pénteken) du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 2. Szabadkai u. 51/A. szám alatti ingatlan bérbeadása
 3. Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti ingatlan bérbeadása
 4. Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 5. A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat orvosi gép-, műszer, berendezés szállítási, szerelési munkái késedelmi kamatkövetelése

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
 6. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztési, felújítási pályázat kiviteli tervezésének költségei
 7. Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékéről és a kivitelezői késedelmi kamatkövetelésről

 8. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

Kiskunmajsa, 2011. október 13.

 

 

Faludi Tamás
polgármester távollétében

 

Fogl András
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 14/2011.

2011. szeptember 28. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
14/2011.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2011. szeptember 28-án (szerda) du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet  az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 5. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 6. A Városi Könyvtár új közösségi tér működtetésével kapcsolatos külön igény
 7. A Konecsni György Kulturális Központ igazgatójának átsorolása
 8. A Konecsni György Kulturális Központ álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 9. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozás

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 11. Kiskunmajsa Város Hulladékgazdálkodási tervének elkészítésére megbízás adása
 12. Szabadkai u. 51/A. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása
 13. Hősök tere 3. sz. alatti ingatlan hasznosítása
 14. Sebességmérő berendezés telepítése
 15. Forgalom csillapító küszöb beépítése
 16. Felföldi Irén Zsuzsanna telekbérleti kérelme
 17. Torma László kérelme
 18. A DU-DI OPTIKA vételi ajánlata
 19. Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása
 20. Volt nyomda épületének megvásárlása
 21. Iskola utca felújítás tervezési szerződésének módosítása
 22. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 23. A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2. pályázat (HUSRB/1002) elutasítása
 24. Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi számviteli beszámolójának elfogadása.

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 25. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 26. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat
 27. Majsa Alapítvánnyal kötött bérleti szerződés megszüntetése
 28. Kiskunmajsa város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
 29. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 30. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
 31. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervének III. módosításáról
 32. Megbízási szerződés megkötése peren kívüli, illetve perben történő behajtásra

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 33. Előterjesztés „A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című pályázat előkészítése tárgyában( Kódszám: DAOP-3.1.2/A-11)
 34. Előterjesztés „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázat benyújtásáról (Kódszám: DAOP-5-2.1/A-11.)
 35. Előterjesztés „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése" című pályázat benyújtása tárgyában (Kódszám: TP-1-2011.)
 36. Előterjesztés a helyi nonprofit szervezetek LEADER rendezvénypályázatainak véleményezése tárgyában
 37. Előterjesztés a Projektiroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről
 38. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének személyében történő változásról szóló határozat módosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 39. Előterjesztés a DAOP-2.1.3-11 kódszámú Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázat előkészítése tárgyában
 40. A TIOP-1.1.1-11/1 kódszámú Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázat előkészítése
 41. A DAOP-4.2.1-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat előkészítése
 42. Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségéhez benyújtandó, az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007-2013 kiírás szerinti 1. alprogram - 1.2. pályázati típus - Testvérvárosok hálózatának kialakítása című pályázat előkészítése

 43. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 44. Egyebek

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
 45. Kulturális Központ felújítása során felmerült kiegészítő munkák többletköltségének viselése /Zárt ülés anyaga!/

 46. MFB által refinanszírozott hitel rendelkezésre tartási és türelmi idejének módosítása a 8. hitelcél esetében (Zárt ülés anyaga!)
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens


 

Kiskunmajsa, 2011. szeptember 23.

 

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 13/2011.

2011.augusztus 29. /hétfő/ 17:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
13/2011.

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
    2011. augusztus 29.-én (hétfőn) du. 17 óra

 

Napirendi javaslat:

 

Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 1. A 2011/2012-es nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
 2. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Pedagógiai Programjának elfogadása
 3. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Alapító Okiratának elfogadása 
 4. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2011/12-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
 5. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 6. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított Alapító Okiratának elfogadása
 7. A Konecsni György Kulturális Központ TÁMOP-3.2.3/A-11/1 számú pályázattal kapcsolatos kérelme

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 8. Ingatlan hasznosítási szerződések módosítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatás Vizsgáló Irodájának felülvizsgálatát követően

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 9. Iskola utca felújítás tervezői szerződés elfogadása
 10. Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatási kérelme
 11. A Kézműves Egyesület Bad-Schönbornba történő meghívásával kapcsolatos kérelme
 12. LEADER Rendezvénypályázat benyújtása
 13. „Épületenergetikai korszerűsítés" projekt tervezési szerződés módosítása /Előterjesztés később kerül kiküldésre!/
 14. Tájékoztatás Kulturális Központ kiegészítő munkáinak finanszírozására /Tájékoztató később kerül kiküldésre!/

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 15. A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ kérelme

 16. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 17. E g y e b e k

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. augusztus 26.

 

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 12/2011.

2011.augusztus 08. /hétfő/ 17:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
12/2011.

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
    2011. augusztus 8-án (hétfőn) du. 17,30 óra

 

Napirendi javaslat:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Környezetvédelmi program elkészítésére megbízás adása
 2. Iskola utca felújításának tervezésére javaslat
 3. Használt földgyalu beszerzés a Városgazdálkodási Intézmény részére
 4. Ingatlan hasznosítási szerződés megkötése az Ipari parkban lévő területre
  /A szerződésekhez kapcsolódó előterjesztés szombati napon elektronikus formában kerül kiküldésre valamennyi képviselő részére/
 5. Zrínyi u. útépítés ismételt közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés anyaga!/
 6. Városi kitüntető címek adományozása /Zárt ülés anyaga!/

 

Kiskunmajsa, 2011. augusztus 4.

 

 

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 11/2011.

2011.július 26. /kedd/ 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
11/2011.

 

 

M e g h í v ó
 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:     Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
      2011. július 26-án (kedden) du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 

Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 1. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményének névváltoztatásával kapcsolatos Alapító Okirat módosítás

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 2. Intézményi felújítások
 3. Környezetvédelmi Program készítés
 4. Ipari Park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán pályázat Támogatási Szerződés 4. számú módosításáról tájékoztatás
 5. Megyei Területrendezési Terv módosítás javaslattevő anyagának véleményezése
 6. Orient Int. B& B Kft. kérelme
 7. Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
 8. Kiskunmajsa Ipari Park közvilágítási hálózat beüzemelése

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 9. Kiskunmajsa város helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítéséhez szakértő igénybevétele

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:
  Gulyás Jánosné bizottsági referens

 10. Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Faludi Tamás polgármester
 11. Helyiségbérleti szerződés felmondása, Kiskunmajsa, Hősök tere 3.
 12. Ingatlanhasznosítási előszerződés megkötése az Ipari Parkban lévő területekre
 13. Beszámoló a szociális földmunkaprogrammal kapcsolatosan
 14. Előterjesztés CATEL Kft-től Internet szolgáltatási eszközök bérlésére
 15. Árpád utcai platánfák kivágására árajánlat kérése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, tájékoztatói
  Előadó:
  Fogl András alpolgármester
 16. Előterjesztés Kiskunmajsa csapadékvíz csatornázás fejlesztési projekt tervezési szerződés módosítása tárgyában
 17. Előterjesztés Turisztikai rendezvény támogatásáról szóló pályázat előkészítése tárgyában
 18. Tájékoztató Helyi piac fejlesztése projekt előkészítése tárgyában
 19. Tájékoztató Kiskunmajsa belterületi kerékpárút fejlesztés projekt előkészítése tárgyában
 20. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. asszisztenseinek szakképzés támogatási kérelme
 21. Csontos Károly utcában parkolók tervezése

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó:
  dr. Tóth Mária jegyző
 22. Előterjesztés Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról

 23. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens


 

Kiskunmajsa, 2011. július 22.

 

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 10/2011.

2011.június 29. /szerda/ 15 óra

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől
10/2011.

 

M e g h í v ó


 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:    Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
     2011. június 29-én (szerda) du. 15 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2004. (X.15.) Ktr. számú rendelet módosításáról

  Előadó: Béres László bizottsági referens
 3. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

   

 4. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet  az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2077. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 5. Beszámoló a Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv éves értékeléséről
 6. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása okán közoktatási szakértő kirendelése 
 7. Közoktatási Intézmények Alapító Okiratainak módosítása
 8. A Falu Népének Hite és Kultúrája Alapítvány kérelme

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései és tájékoztatója
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 9. Intézményi felújítás
 10. Mindennapi vizünk IMJ ÖT. pályázatának benyújtása
 11. Csík Mihály lakásbérleti kérelme
 12. Beszámoló az Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán pályázat megvalósulásáról
 13. Pálinkó Gábor területbérleti kérelme
 14. Jonathermál Zrt felajánlása
 15. Balog Szilvia kérelme
 16. Tájékoztató a ,,Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán" című pályázat támogatási szerződés módosításáról

 17. Előterjesztés a szociális bérlakás iránti kérelmekről
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 18. A 2011/2012-es nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása az önkormányi intézményekben 
 19. Megállapodás Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között kötelező közoktatási feladat ellátásáról 
 20. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának közoktatási tárgyú nyilatkozatának tudomásulvétele 
 21. A Commitment Kft-vel a Taninform szoftver használatával kapcsolatosan kötött szerződés módosítása
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és Kömpöc Község Önkormányzata között kötött közoktatási megállapodás 
 23. Az Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozás
 24. Elszámolás „Testvérvárosi kapcsolataink erősítése és további együttműködések keresése" 2 éves programja keretében megvalósult rendezvényekről
 25. KEOP-2009-6.2.0/A  kódszámú pályázathoz biztosított önerő visszavonása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 26. Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2.2.2 „Emberek közötti együttműködés" elnevezésű pályázat (HUSRB/1002) elutasítása
 27. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme 
 28. Lévó Média Kft. felszámolása
 29. Majsa Napok vendéglátási és egyéb szervezési költségei
 30. 2009. évi normatív elszámolás felülvizsgálata
 31. Kötelező nyelvpótlék emelés miatti illetménykülönbözet
 32. IX. Szabadidősport Nap rendezvény támogatása
 33. TKT Kistérségi Szociális Intézmény átadásával kapcsolatos döntések meghozatala a Suli-Host Kft-vel kapcsolatban
 34. Tiszteletdíj felajánlás
 35. Államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás (TKT) Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről tárgyban hozott 218/2010.(VIII.18.) határozat végrehajtásának felülvizsgálata 
 36. Védőnői szolgálathoz engedélyezett 1 fő pénzügyi álláshelyhez szükséges fedezet meghatározása 
 37. TKT Kistérségi Szociális Intézménye részére fedezet biztosítása végkielégítéshez

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 38. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása, valamint a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás módosítása 
 39. Előterjesztés a Török és Társa kérelméről
 40. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában, ill. a Kistérségi Fejlesztési Tanácsban végzett tevékenységéről 
 41. A Motoros Szakosztály területbérleti kérelme

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 42. Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ feladatelmaradása (nappali kórházi ellátás) miatti létszámleépítés, foglalkoztatottak részére étkezési hozzájárulás biztosítása
 43. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése elnevezésű, DAOP-3.1.1/B-11 jogcímkódú pályázat előkészítése tárgyában
 44. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Csapadékvíz-csatornázás fejlesztésének projekt előkészítése tárgyában 
 45. Előterjesztés a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű, DAOP-3.1.2/A-11 jogcímkódú pályázat előkészítése tárgyában 
 46. Előterjesztés a Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésén elhangzott javaslatokról
 47. Beszámoló Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről
 48. Tájékoztató Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének személyében történő változásról /Anyag később kerül kiküldésre!/

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
 49. Előterjesztés dr. Vecsernyés Sándor munkaügyi perében peren kívüli egyezségről

 50. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 51. Egyebek

 52. Előterjesztés az OTP Bank Nyrt. kedvezményes Munkáltatói termékcsomag igénybevételi ajánlatára vonatkozóan
  Előadó:
  Gulyás Jánosné bizottsági referens (Zárt ülés anyaga!)

   

 53. Előterjesztés a szociális alapszolgáltatás személyi térítés díjának méltányosságból történő mérséklésére
  Előadó:
  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /Zárt ülés anyaga!/

   

 54. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Nevelése Díjra történő felterjesztésre
  Előadó:
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens /Zárt ülés anyaga!/

   

 55. Előterjesztés a ,,Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán" című pályázat eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás döntéséről
  Előadó:
  Faludi Tamás polgármester /Zárt ülés anyaga!/

   

   

 

Kiskunmajsa, 2011. június 24.

 

 

Abonyi Henrik
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 9/2011.

2011. május 30. /hétfő/ 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
9/2011.

 

M e g h í v ó

 

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:
  2011. május 30-án (hétfőn)  17 óraNapirendi javaslat:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Faludi Tamás polgármester
 1. Előterjesztés Kolompár Orbán CKÖ Elnök megbízásáról /Zárt ülés anyaga!/

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 2. Szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának elengedése, csökkentése tárgyában hozandó döntések  /Zárt ülés anyaga!/

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 3. Földgázkereskedő kiválasztása 2011-2012. gázévre tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról /Zárt ülés anyaga!/
 4. Lakossági járdaépítési program

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Faludi Tamás polgármester
 5. Telenor Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelme
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi Közbeszerzési Tervének II. módosításáról 
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának támogató javaslata a 2011-ben megválasztásra kerülő Kiskun Kapitány személyét illetően
 8. Napelemes villamosenergia-termelés projektvizsgálat

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Abonyi Henrik alpolgármester
 9.  ,,Zenekarok és kórusok találkozója" című pályázathoz önrész biztosítása
 10. Előterjesztés létrehozandó Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezethez történő csatlakozás tárgyában

 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló ..../2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens


 

 

Kiskunmajsa, 2011. május 27.

 

 

 

Faludi Tamás

polgármester


Képviselő-testületi ülés 8/2011.

2011. május 13. /péntek/ de. 8:30 óra

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől
8/2011.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:
    2011. május 13-án (péntek) 830 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése
Előadó: Béres László bizottsági referens

 1.  Esőbeállók jogi helyzetének rendezése

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 2. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 3. Nyári gyermekétkeztetés

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és beszámolója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 4. Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés kiegészítése a Református Egyház részére nyújtandó támogatásról
 5. Védőnői feladatátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntések
  • Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása és Munkamegosztási megállapodás módosítása a Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Intézmény között
  • Feladat átadási/átvállalási szerződés Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Intézmény között
  • Feladatátvétellel kapcsolatos engedélyezett álláshelyek számának emelése a Városgazdálkodási Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál
 6. Tanyagondnokok illetményének emelése
 7. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2010. évi ellátásáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 8. Térkő és betonelem gyártás megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél
  • Szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység körében folytatott tevékenység engedélyezése
  • Városgazdálkodási Intézmény térkő gyártással kapcsolatos szerződés-tervezete
 9. Közbiztonság javítására adomány elfogadása
 10. A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása
 11. EU önerő Alap támogatás igénybevétele
 12. „Helyi piac megújítása" projektméret meghatározása
 13. Tanfolyamdíj támogatási kérelme

 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011. (...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2011. május 11.

 

 

 

Fogl András  

Alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 7/2011.

2011. április 27. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

7/2011.

 

 

M e g h í v ó
 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:  Rendezvények háza Kiskunmajsa, Rákóczi u. 46.

Az ülés ideje:   2011. április 27-én (szerda) du. 16 óra

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. ..../2011. számú rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 3. ..../2011. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (Könyvvizsgálói jelentéssel) /A melléklet kiküldésre került./
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 4. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
 5. A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása
 6. A 2010. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
 7. Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása
 8. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 9. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme
 10. Közfoglalkoztatás támogatása az Önkormányzat intézményeinél
 11. A Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermék kiadásával kapcsolatos döntések kiegészítése és Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
 12. Projektiroda indításával kapcsolatos többletköltség

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 13. Közművelődési megállapodás megkötése
 14. 2011. évi egyedi kulturális rendezvény, kiadvány támogatása

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 15. Ma-Gumi belterületbe vonási kérelme
 16. Lakos Tamás területbérleti kérelme
 17. Deák Tímea tanyavillamosítási kérelme
 18. Pálinkó Gábor területbérleti kérelme
 19. Képviselői igények megtárgyalása
 20. Bácska Kft-vel megállapodás megkötése
 21. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási módosított megállapodás elfogadása

   

 22. Vöröskereszt támogatási kérelme
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 23. Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak

  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés kiegészítése a Református Egyház részére nyújtandó támogatásról
  • Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodás módosítására
  • Védőnők szervezeti elhelyezése
  • SULI-HOST Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása
 24. Játszótér helyszínének kijelölése
 25. Bölcsőde felújításához pótlólagos fedezet biztosítása burkolat helyreállításához
 26. Előterjesztés a 2010. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló jelentés
 27. Majsa Napi rendezvények támogatására pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz
 28. Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének I. módosításáról
 29. Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés megszűntetése
 30. Épületenergetikai korszerűsítés projekt előkészítése
 31. Ker-Mol Bt. vállalkozási szerződés módosítása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 32. „Helyi piac megújítása" projekt előkészítése
 33. Tájékoztató Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére tervezett pályázati lehetőségről
 34. Térkő és betonelem gyártásának megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél
 35. Koncepció a Majsai Közlöny című sajtótermék kiadásához

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
 36. Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány" megszűnése
 37. AERO-TECHNIK Kft. és a Polgármesteri Hivatal közti per lezárásáról

 38. ..../2011. (....) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 39. Egyebek

 40. K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata „Zárt ülés"
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 41. Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzés eredményhirdetése  ,,Zárt ülés"
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

   

Kiskunmajsa, 2011. április 20.

 

 

 

Faludi Tamás

polgármester


Képviselő-testületi ülés 6/2011.

2011. április 15. /péntek/ du. 16 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
6/2011.

 

 

M e g h í v ó
 
 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (1), (2) bekezdése, valamint az SZMSZ 14.§ (5) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (tanácskozó terme)
Az ülés ideje:
   2011. április 15-én /péntek/ 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata által 2011. 02. 21-én hozott 7/2011. számú határozat végrehajtásának felülvizsgálata, s ennek tükrében a szükséges lépések megtétele /anyag kiküldésre került, kiegészítő anyag a meghívó melléklete/
  Előadó: önálló képviselői indítványban szereplő képviselők

 

 

 

    Kiskunmajsa, 2011. április 5.


                                                                                

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 5/2011.

2011. március 31. /csütörtök/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

5/2011.

 

 

M e g h í v ó
 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházának

                          emeleti terme (Kiskunmajsa, Fő u. 130.)

Az ülés ideje: 2011. március 31-én /csütörtök / du. 14 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. .../2011. (...) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 3. .../2011. (...) számú rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 4. Konecsni György Kulturális Központ érdekeltségnövelő támogatása

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 5. Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2011. évi felújítási-karbantartási programja
 6. Bodor István területvételi ajánlata
 7. Ipari park telekár meghatározás
 8. Útkarbantartási keret kiegészítése
 9. Sporthorgász egyesület kérelme
 10. Helyi járatú autóbusz menetrend módosítás 
 11. Konecsni György Kulturális Központ felújítása

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 12. Foglalkozás egészségügyi vizsgálatra kötött Szolgáltatási szerződés módosítása
 13. Lakásbérleti szerződések meghosszabbítása

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 14. Báli bevétel támogatási kérelem
 15. A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2. pályázat (HUSRB/1002) benyújtásához kapcsolódó többletköltség
 16. Járóbeteg Szakellátó Intézményben foglalkoztatott munkavállalók bérkompenzációs kérelme
 17. Ultrahang készülékhez lineáris vizsgálófej beszerzés
 18. Közfoglalkoztatás támogatása a Polgármesteri Hivatalnál
 19. Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
 20. Fénymásoló biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 21. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodás módosítása
 22. Elvi állásfoglalás a Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Intézményének átadásáról a Református Egyháznak
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának gazdasági programja /Anyag később kerül kiküldésre./
 24. A határozatlan idejű magasabb vezetői és vezető megbízások, kinevezések átalakulása
 25. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fizetési késedelem miatti tartozása
 26. KEOP 4.9 pályázatbenyújtásának előkészítése /Anyag később kerül kiküldésre!/
 27. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési terve

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 28. Helyi piac megújítása pályázati lehetősége
 29. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése
 30. Központosított előirányzatból sportlétesítmények fejlesztésére igénybe vehető támogatásokról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 31. A Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének a Balatonakali gyermek- és ifjúsági táborral kapcsolatos döntése

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
 32. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
 33. Munkavállalók képernyő előtti munkavégzéséhez védőszemüveg biztosítása

 34. .../2011. (...) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

   

 35. Egyebek

 

 

Kiskunmajsa, 2010. március 25.    

 

                                                                                                               

                                                                                                                          Faludi Tamás

                                                                                                                          polgármester


Képviselő-testületi ülés 4/2011.

2011. március 28. /hétfő/ de. 8 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
4/2011.

 

 

M e g h í v ó
 


Az önkormányzati törvény 12. § (1), (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal ( tanácskozó terme)
Az ülés ideje:
   2011. március 28-án /hétfő/ 8 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. 02. 21-én hozott 7/2011. számú határozat végrehajtásának felülvizsgálata, s ennek tükrében a szükséges lépések megtétele
  Előadó: mellékelt önálló képviselői indítványban szereplő képviselők

 

 

    Kiskunmajsa, 2011. március 18.

 

 

 

                                                                                                                          Faludi Tamás

                                                                                                                           polgármester


Képviselő-testületi ülés 3/2011.

2011. február 24. /csütörtök/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

3/2011.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye: Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának székháza

(Kiskunmajsa, Fő. u. 130.)

Az ülés ideje:  2011. február 24-én /csütörtök / du. 14 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 2. Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
 3. Vis maior pályázat önerejének kiegészítése

 4. ..../2011.(...) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító     4/2010.(II. 25.) számú rendeletének módosításáról 
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 5. ..../2011. (...) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről  /Anyag már kiküldésre került!/
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 6. .../2011. (...) rendelet-tervezet a Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2004. (XI. 15.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 7. .../2011. (...) rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V. 01.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 8. .../2011.(...) rendelet-tervezet a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események  szolgáltatási díjairól
  Előadó.: dr. Tóth Mária jegyző

 9. .../2011. (...) rendelet-tervezet a bizottságok elnevezésének változása miatt szükségessé vált rendeletek módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 10. Előterjesztés a tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadásáról
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 11. Előterjesztés lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens


  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései, tájékoztatója 
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 12. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási egállapodás elfogadása
 13. Üdülőtelkek visszavétele
 14. Sipos Ferdinánd útvásárlási kérelme
 15. Bodacz György kérelme Bodoglár, szőlő u. 11. szám alatti ingatlan bérletével kapcsolatban
 16. Tajó vasútállomáson található lakás bérbevétele
 17. Előterjesztés szabadpiaci földgáz beszerzésre közbeszerzési eljárásról
 18. HUNOR Vadásztársaság kérelme
 19. Rendezési terv módosítására javaslat
 20. Varga Kálmánné telek kiegészítési kérelme
 21. Tájékoztató a Zrínyi u. felújításhoz kötendő Támogatási Szerződésről

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 22. Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme
 23. Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatása a Városgazdálkodási Intézménynél
 24. Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat /Anyag később kerül kiküldésre./ 

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 25. Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés megszűntetése
 26. Ipari Parkkal kapcsolatos szándéknyilatkozatok megtárgyalása /Anyag később kerül kiküldésre./ 

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései, beszámolói

  Előadó: Fogl András alpolgármester
 27. Majsai Közlöny című sajtótermék kiadása
 28. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése /Anyag később kerül kiküldésre./
 29. Beszámoló az elutasított pályázatok Új Széchenyi Tervre történő újbóli benyújtásának előkészítéséről
 30. Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett szakorvosi rendelőintézet 2011. évi költségvetéséről
 31. Beszámoló a Szakorvosi rendelőintézet működéséről

 32. Előterjesztés a BKMÖ Móra Ferenc Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményével kapcsolatos döntésről 
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének beszámolója, előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző  
 33. Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
 34. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó megbízásáról

 35. E g y e b e k

  Zárt ülés

 36. Előterjesztés a Városi Könyvtár magasabb vezetői feladataira adott határozott idejű megbízásról  /Zárt ülés!/
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
   
  Előadó: Törökné Gáspár Edit
 37. Normatív lakásfenntartási támogatás II. fokon történő tárgyalása /Zárt ülés!/
 38. Helyi lakásfenntartási támogatás II. fokon történő tárgyalása /Zárt ülés!/
 39. Szemétszállítási díjkedvezmény II. fokon történő tárgyalása /Zárt ülés!/


Kiskunmajsa, 2011. február 18.       

 

 

Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2011.

2011. február 21. /hétfő/ du. 17 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől

 

 

2/2011.

 

 

 

M e g h í v ó

 

 

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (1), (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ( tanácskozó terme)

Az ülés ideje:  2011. február 21-én /hétfő/ du. 17 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. Abonyi Henrik alpolgármesteri megbízásának visszavonása /Zárt ülés!/
   Előadó: mellékelt önálló képviselői indítványban szereplő képviselők

 

 

Kiskunmajsa, 2011. február 9.

 

 

 

 

                                                                                                                          Faludi Tamás

                                                                                                                           polgármester

Képviselő-testületi ülés 1/2011.

2011. január 27. /csütörtök/ du. 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

1/2011.

 

 

 M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés ideje:  2011. január 27. /csütörtök / du. 17 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1.  Vis-maior pályázat beadása belvízvédekezéshez
 2. A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2. pályázat (HUSRB/1002) benyújtása
 3. Projektiroda létrehozása
 4. Önkormányzati tulajdonú sajtótermék alapítása és kiadása
 5. 2011. évi ellenőrzési munkaterv módosítása
 6. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde élelmezéssel kapcsolatos kérelme

 Kiskunmajsa, 2011. január 21.

 

 

 

                                                                                                                          Faludi Tamás

                                                                                                                          polgármester