Képviselő-testületi ülések 2020. év

Képviselő-testületi ülés 20/2020.

2020. október 29. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. október 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális is gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 5. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra a kiskunmajsai vásártér fejlesztésére
 6. Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására
 7. A Városgazdálkodási Intézménynél adminisztrátori álláshely megszüntetése
 8. Városgazdálkodási Intézmény kérelme földrostálás és fakivágás díjának fedezetére
 9. Kiskunmajsa Város Polgármestere 22/2020.(IV.20.) határozatának Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének 107/2020.(VII.09.) határozatával módosított határozatának további módosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére utcatakarító gép beszerzése tárgyában
 10. Az 57/2020.(II.27.) határozat visszavonása a 296/69 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 11. Sipos Ferdinánd kérelme a 0579/13 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatban
 12. A 0296/62 hrsz-ú terület értékesítéséről szóló 261/2019.(X.03.) határozat visszavonása és Babenyecz Csaba területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/62 hrsz-ú területből
 13. Védőnői Szolgálat működéséhez szükséges fedezet biztosítása
 14. Csodavilág Mini Bölcsőde működéséhez szükséges fedezet biztosítása
 15. Tájékoztató a kiskunmajsai kiserdőben kötelezően elvégzendő erdészeti munkálatokról
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2020. október 22.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 19/2020.

2020. október 15. /csütörtök/ 15:00 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. október 15. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

 1. Óvoda udvar rendezéséhez szükséges fedezet biztosítása
 2. Az új mini bölcsődéhez kapcsolódó munkálatokhoz további fedezet biztosítása
 3. Kiskunmajsa Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és EGYMI tantermének tetőjavításhoz szükséges fedezet biztosítása
 4. Pályázat benyújtásának előkészítésére fedezet biztosítása a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra
 5. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény beruházási, karbantartási költségeihez fedezet biztosítása
 6. Vélemény kialakítása Kiskunmajsa illetékességi területén található - jegyzői nyilvántartásban szereplő - hátrányos helyzetű gyermekek létszámára vonatkozóan, intézményi és tagintézményi bontásban
 7. 2020. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 8. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme intézményvezető- helyettes megbízásának biztosítására
 9. Tájékoztató a TOP-5.2.1-15 és a TOP-4.3.1-15 azonosító számú pályázatokkal kapcsolatosan

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. október 14.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 18/2020.

2020. szeptember 24. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. szeptember 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési eszközeinek elfogadása
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019.(VII.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozás
 6. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme szakirányú továbbképzés támogatásához
 7. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 8. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó pedagógiai-működési munkatervének jóváhagyása
 9. Tájékoztató a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda előző nevelési évről szóló beszámolójáról
 10. A Városgazdálkodási Intézménynél dupla foglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása
 11. A Városgazdálkodási Intézménynél csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan történő foglalkoztatás módosítása
 12. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Egészségügyi, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 13. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és fenntartásában működő intézmények beiskolázási koncepciójának elfogadása
 15. Kiskunmajsa ipari park 0296/70 hrsz-ú telek megosztásának jóváhagyása
 16. Pályázat benyújtása a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű  komplex programok” című  felhívásra
 17. Döntés az European City Facility (EUCF) pályázati lehetőségre benyújtandó támogatási kérelemről
 18. Pályázat benyújtása a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című felhívásra
 19. Kiskunmajsa Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása
 20. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzatának elmúlt egy évének projektjeiről, valamint az óvoda és főtér fejlesztési pályázatok többletönerejéről
 21. Kiskunmajsa ipari parkban lévő ingatlanokról tájékoztatás
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. szeptember 18.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 17/2020.

2020. szeptember 14. /hétfő/ 7:45 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. szeptember 14. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. A 2020. évi Népi Építészeti Program keretében kiírt pályázatra benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges döntések

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. szeptember 11.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 16/2020.

2020. augusztus 27. /csütörtök/ 8:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. augusztus 27. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .…/2020. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. A Kiskunmajsai Football Club támogatási kérelme
 5. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi támogatásának módosítása
 6. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme szakirányú továbbképzés támogatásához
 7. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme továbbképzés támogatása tárgyában
 8. Csodavilág Mini Bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése
 9. Fedezetbiztosítás adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítására
 10. Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése
 11. Kiskunmajsai piac területének rendezése
 12. Fedezet biztosítás Kiskunmajsa város közterületein fásítási program megvalósítására
 13. Fedezet biztosítás Kiskunmajsa Petőfi téren és egyéb köztereken tervezett rekultivációs és felújítási munkálatokhoz
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 15. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. augusztus 19.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 15/2020.

2020. augusztus 11. /kedd/ 15:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. augusztus 6. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 8/2018.((IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 3. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár vezetésére irányuló intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázat kiírása
 4. Szúnyog gyérítésre fedezet biztosítása
 5. Birtalan Gyöngyvér kérelme földhasználati díj elengedésével kapcsolatban
 6. Kamera rendszer működéséhez új átjátszók kiépítése
 7. Kiskunmajsa új Településrendezési eszközei - döntés a terv záró szakmai véleményezésre bocsátásáról
 8. A főtér rekonstrukciós munkálatokhoz kapcsolódó „forrásátadás” a Városgazdálkodási Intézmény részére
 9. Közvilágítás korszerűsítésének előkészítéséhez szükséges közbeszerzési szakértő igénybevételéhez fedezet biztosítása
 10. Víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 11. Ipari parkban lévő Csordajárás út átnevezése
 12. Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése
 13. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. augusztus 4.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 14/2020.

2020. augusztus 11. /kedd/ 14:30 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. augusztus 11. napján 14:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 1. Bajcsy-Zs. u. 14. szám alatti óvoda használatba vételi engedélyének megszerzéséhez szükséges döntés módosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. augusztus 7.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 13/2020.

2020. augusztus 6. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. augusztus 6. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 8/2018.((IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 3. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár vezetésére irányuló intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására pályázat kiírása
 4. Szúnyog gyérítésre fedezet biztosítása
 5. Birtalan Gyöngyvér kérelme földhasználati díj elengedésével kapcsolatban
 6. Kamera rendszer működéséhez új átjátszók kiépítése
 7. Kiskunmajsa új Településrendezési eszközei - döntés a terv záró szakmai véleményezésre bocsátásáról
 8. A főtér rekonstrukciós munkálatokhoz kapcsolódó „forrásátadás” a Városgazdálkodási Intézmény részére
 9. Közvilágítás korszerűsítésének előkészítéséhez szükséges közbeszerzési szakértő igénybevételéhez fedezet biztosítása
 10. Víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 11. Ipari parkban lévő Csordajárás út átnevezése
 12. Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése
 13. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. augusztus 4.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 12/2020.

2020. július 16. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. július 16. napján 10:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 1. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 2. Tájékoztató a piac üzletsor pályázati kiírásáról
 3. Az új mini bölcsődéhez kapcsolódó munkálatokhoz fedezet biztosítása
 4. Városfejlesztési koncepció elkészítéséhez fedezet biztosítása
 5. Közlekedésfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó döntések
 6. A Bodoglári Közösségi Házhoz kapcsolódó munkálatokhoz fedezet biztosítása
 7. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésével kapcsolatos pályázati döntések
 8. Villamos szabványossági feladatokról döntés
 9. Kiskunmajsai Ipari Parkban lévő ürgék áttelepítése
 10. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2020. július 14.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 11/2020.

2020. július 09. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. július 9. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 

 1. Tájékoztató közétkeztetési szolgáltatásról
 2. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 3. A 16/2020. (I.30.) számú határozat módosítása a Kiskunmajsai Lovas Klub részére nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének ismételt módosításáról
 4. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 5. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár átszervezésével kapcsolatban meghozott 89/2020. (VI.24.) számú határozat visszavonása
 6. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revíziós jegyzőkönyvének jóváhagyása
 7. Szóbeli tájékoztató a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény műtárgyállományáról, jelenlegi helyzetéről szakmai vélemény alapján
 8. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény beruházási, karbantartási költségeihez fedezet biztosítása
 9. TOP Zöldváros pályázat műszaki ellenőrzési feladataihoz kapcsolódó döntés
 10. Pályázat benyújtása kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 11. Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kérelme
 12. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelme a Kiskunmajsa 0271/2 hrsz-ú ingatlanból 25 m2 terület állami tulajdonba vételével kapcsolatban
 13. Béke téren lévő utcák elnevezése
 14. Kiskunmajsa Város Polgármestere 22/2020.(IV.20.) határozatának módosítása Városgazdálkodási Intézmény részére padkaseprő gép beszerzése, működtetési költségeinek biztosítása tárgyában
 15. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme szociális diagnózist készítő esetmenedzseri létszám biztosítására
 16. Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntésekről és a várost érintő egyéb kérdésekről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. július 9.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 10/2020.

2020. június 29. /hétfő/ 15:00 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. június 29. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme
Napirend:

 

 1. A vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés 2. része tekintetében hozott 332/2019. (XII.19.) (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2020. június 26.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 9/2020.

2020. június 24. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. június 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Tájékoztató Kiskunmajsa Közrend és közbiztonságának helyzetéről
 2. Tájékoztatás Kiskunmajsa csapadékvíz elvezetéséről
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .…/2020. (…..) rendelet a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa Város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa Város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszerről és az ehhez kapcsolódó rendőrségi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
 6. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár átszervezésével kapcsolatos előzetes döntés meghozatala
 7. A Kapronczai Alapfokú Művészeti Iskola kérelme a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére és telephely bejegyzés engedélyezésére
 8. A 2019. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele
 9. Kránicz Zoltán kérelme a Liszt Ferenc u. 6. számban lévő önkormányzati tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatban
 10. Czombos Csaba kérelme a 0296/60 hrsz-ú területvásárlásával kapcsolatban hozott 287/2019.(XI.28.) határozat visszavonása és Kos-Sipos Róbert kérelme a 0296/60 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 11. 2019. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve
 13. 2019. évi beszámoló a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásáról
 14. 2019. évi beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. június 22.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 8/2020.

2020. március 26. /csütörtök/ 14:00 óra


 

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. március 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 4. A kiskunmajsai kamerarendszer további bővítése
 5. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda kérelme a Petőfi utcában lévő 1125/32 és 1125/33 hrsz-ú építési telkek megvásárlásával kapcsolatban
 6. Eiler Márk kérelme a Malom utcában lévő 9670 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 7. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény takarítói álláshelyének betöltése
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzatáak 2020. évi közbeszerzési tervéről
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2020. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 10. Ökotanya építése Kiskunmajsán” tárgyú, a PRAG szabályai szerint lefolytatott egyszerűsített beszerzési eljárás megindításához kapcsolódó döntés (zárt ülés)
 11. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. március 20.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 7/2020.

2020. március 12. /csütörtök/ 16:30 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. március 12. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. "Ökotanya építése Kiskunmajsán" tárgyú, a PRAG szabályai szerint lefolytatott egyszerűsített beszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. Oberon-Alpin Bt. kérelme média partneri szerződés meghosszabbítására (zárt ülés)
 3. Döntés a "Polgári kezdeményezés a Nemzeti Régiókért" támogatásáról
 4. Munkamegosztási megállapodás módosítása
 5. Ipari parkban lévő utcák elnevezése
 6. A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatási kérelme kulturális és sport rendezvények megtartására
 7. Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-ben üzletrész eladással kapcsolatos döntés
 8. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító okiratának módosítása
 9. Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett prevenciós előadások kiadásaira fedezet biztosítása
 10. Pályázat kiírása a Kiskunmajsai Ipari Parkban lévő terület értékesítésére
 11. Földterületek haszonbérbe adása a Majsa-ÉpKert Építő Start Szociális Szövetkezet részére
 12. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény álláshelyére pályázat kiírása
 13. Óvodák működéséhez és megnyitásához szükséges fedezet biztosítása
 14. A város közterületein elhelyezendő hulladéktárolók beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása

 

 
Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. március 11.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 6/2020.

2020. február 27. /csütörtök/ 14:00 óraMEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. február 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összege
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2020.(…….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
 5. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 6. Royal II. Sütőipari Zrt. támogatási kérelme mozgóbolt működtetéséhez
 7. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kérelme jubileumi jutalom kifizetésére
 8. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme közfoglalkoztatási programjának pénzbeli kiegészítésére
 9. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 10. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak illetménye
 11. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár Városi Könyvtár tagintézménye 2019. évi beszámolójának és 2020. évi munkatervének elfogadása
 12. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár szolgáltatási tervének jóváhagyása
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeinek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése
 14. Alapítványok 2020. évi támogatása
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek informatikai-rendszer működési struktúrájának módosítása
 16. A polgármester és a főállású alpolgármesterek cafetéria szabályzata
 17. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár nyilvántartásában szereplő Ford Transit gépjármű értékesítése, másik jármű vásárlására fedezet biztosítása
 18. Buszmegállók felújítása, új helyszínekre történő kihelyezése
 19. MKK Logistic Kft. kérelme a 029/49. hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 20. Ábrahám-Fúrús András kérelme a Malom utcában lévő 967/50. hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 21. Ábrahám-Fúrús Rozina kérelme a Malom utcában lévő 967/51. hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 22. Sós Ferenc kérelme a Malom utcában lévő 967/55 és 967/65 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 23. Városgazdálkodási Intézmény és Kiskunmajsa Önkormányzata nyilvántartásában szereplő járművek értékesítése, másik járművek beszerzésére fedezet biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 24. Lakosné Szemerédi Zsuzsanna és Lakos Attila kérelme a Malom utcában lévő 967/69 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 25. Ipari parkban lévő utcák elnevezése
 26. Farkas Ferencné Kiskunmajsa, Május 1. u. 1. sz. ingatlan felajánlása
 27. EKVIT Kft. kérelme a 0296/69 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 28. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 29. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme, a 102/2019.(IV.11.) határozattal módosított 75/2019.(III.28.) határozat visszavonása
 30. A Képviselő testület 64/2018.(IV.24.) határozatának visszavonása
 31. 2019. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások – pénzeszköz átadások –elszámolása
 32. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett 2019. évi tevékenységről
 33. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény muzeológus és segédmuzeológus álláshelyekre kiírt pályázatainak elbírálása (zárt ülés)
 34. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. február 21.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 5/2020.

2020. február 13. /csütörtök/ 17:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. február 13. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozása
 3. A 2020. évi Népi Építészeti Program keretében kiírt pályázatra benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges döntések
 4. Hozzájárulás óvodakert pályázat benyújtásához
 5. "Új mini bölcsőde kialakítása Kiskunmajsán" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. február 12.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 4/2020.

2020. február 7. /péntek/ 14:00 óra


MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. február 7. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

 Napirend:

 

 1. Szóbeli tájékoztató a Városgazdálkodási Intézményről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2020. február 6.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 3/2020.

2020. január 30. /csütörtök/ 14:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2020. január 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti tánctermeNapirend:

 

 1. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés között eltelt időszakról
 3. Új rendelet megalkotása az önkormányzat helyi közművelődési feladatellátásáról
 4. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény működtetése
 5. Városi György Sportcsarnok hasznosítása
 6. Városgazdálkodási Intézmény és Kiskunmajsa Város Önkormányzata nyilvántartásban szereplő gépek, járművek értékesítése, új járművek beszerzése fedezet biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 7. Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének kérelme
 8. A Bodoglári Tarktoros Sport Egyesület kérelme
 9. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 10. A 209/2019.(VIII.15.) számú határozat módosítása a Kiskunmajsai Lovas Klub részére nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
 11. Babenyecz Csaba kérelme a Malom utcában lévő 967/52 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 12. Balog Péter kérelme a Malom utcában lévő 967/54 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 13. Kiskunmajsai Ipari Parkban terület értékesítés
 14. Szennyvíziszap elszállításával kapcsolatos döntés
 15. TOP Zöldváros pályázat többletkérelem menedzseléséhez és a TOP Óvoda pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása
 16. A 197/2018.(XI.14.) számú határozat kiegészítése – IPA ÖKO tanya kerítésépítési feladatok elvégzéséhez
 17. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázatból megvalósult Mentorház 2020. évi tervezett költségei, programjai elfogadásáról szóló 320/2019.(XII.19.) határozat módosítása
 18. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú pályázat határidő hosszabbítás miatti költségvetés módosítása, forrás megelőlegezése
 19. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Szakmai Program módosításának és Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 20. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának elfogadása
 21. A központi orvosi ügyelet finanszírozásáról
 22. A polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 23. Tájékoztató az építésügyi igazgatási feladatok átadás-átvételéről
 24. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőinek elbírálása (4.kör) (zárt ülés)
 25. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2020. január 24.

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2/2020.

2020. január 14. /kedd/ 16:30 óra


MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. január 14. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. A TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos 141/2019. (V.28.) számú határozat kiegészítése
 2. Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosítása (zárt ülés)
 3. „Ökotanya építése Kiskunmajsán” tárgyú, a PRAG szabályai szerint lefolytatott egyszerűsített beszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2020. január 13.

 

 

Patkós Zsolt
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 1/2020.

2020. január 7. /kedd/ 8:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2020. január 7. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megbízása és a 196/2018. (IX.14.) határozat visszavonása
 2. A 39/2019.(II.28.) számú határozat módosítása – IPA ÖKO tanya pályázat fordítási költségeinek biztosításához
 3. "Új mini bölcsőde kialakítása Kiskunmajsán" tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Kiskunmajsa, 2020. január 6.Patkós Zsolt
polgármester sk.