Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság

Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2010.12.13. 14:00

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2010. december 13-án (hétfő) 14.00 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának                                     

Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2010. december 13-án (hétfő) 14.00 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 2. Önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítása
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 3. A kötelező eszköz-, és felszerelési jegyzékben foglaltak felülvizsgálata
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 4. Közoktatási intézmények módosított IMIP-jeinek jóváhagyása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 5. Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ügyelettel kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 6. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 7. A Vakáció Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester

 8. Kiskunmajsa városban 2011. évben megrendezésre kerülő ünnepségek, rendezvények
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 9. Ea.: dr. Égető Annamária referens

 10. Ea.: dr. Égető Annamária referens

 11. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába új tag delegálása
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V. 01.) rendelet módosításáról
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 13. Belvízvédelem hatékonyabbá tételének áttekintése
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 14. Bizottsági vizsgálat az alakuló ülésen tört szó meg nem adása tárgyában
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 15. Egyebek

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. december 10.  

 

 

                                                                                                Nyerges Benjamin s.k.

Kiadmány hiteléül:                                                                       bizottság elnöke

                                                                                                  

Dr. Égető Annamária

          referens

Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2010.11.15. 14:00

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2010. november 15-én (hétfő) 14.00 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának                                     

Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsága

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2010. november 15-én (hétfő) 14.00 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Az önkormányzati közoktatási intézmények óvoda-, iskolaszékébe tag delegálása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 2. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanítási napok megszervezésével kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 3. A Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 4. A Városi Könyvtár módosított SZMSZ-ének jóváhagyása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 5. A Konecsni György Kulturális Központ jubileumi jutalommal kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 6. A Catel Kft-vel kötött vállalkozási szerződés meghosszabbítása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 7. Javaslat a közmeghallgatás időpontjára
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 8. Javaslattétel az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának tagjaira
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) rendeletének módosítása
  Ea.: Fogl András alpolgármester

 10. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervére
  Ea.: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 11. Az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004    (XI.08.) sz. rendeletének felülvizsgálata
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 12. A 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások
  Ea.: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 13. Bizottsági vizsgálat a bizottságok személyi összetételével kapcsolatosan
  Ea.: Nyerges Benjámin bizottsági elnök

 14. Bizottsági vizsgálat a polgármester programjának ismertetéséhez kapcsolódó szó meg nem adásáról
  Ea: Nyerges Benjámin bizottsági elnök

 15.  Egyebek

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. november 12.                                

 

                                                                                             Nyerges Benjamin s.k.

                                                                                                   bizottság elnöke

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Égető Annamária

          referens