Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság

Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 12. 19. 14:00

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága valamint Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. december 19-én (szerdán) 14,00 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Konecsni György Kulturális Központ emeleti kistermében, melyre tisztelettel meghívom.

Közös napirendi pontok:


 1. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (Anyag később kerül kiküldésre)
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

  Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság napirendi pontja:


 2. Önálló képviselői indítvány megtárgyalása
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. december 14.

 

                       Nyerges Benjamin s.k.              Mózer Gyula s.k.      

                           bizottsági elnök                       bizottsági elnök

                                    

                                                                                         

Kiadmány hiteléül:

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó  Gulyás Jánosné

bizottsági referens                bizottsági referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 12. 10. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. december 10-én (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal 9. helyiségében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 2. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos Megállapodás
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 3. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétel
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 4. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2013. évi kiadása
  Ea: Abonyi Henrik alpolgármester

 5. Tőzsér Martin gimnáziumi tanuló színházi előadás támogatási kérelme
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 6. A Sírius Rádió közszolgálati műsortámogatási kérelme
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 7. Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának Módosításáról
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 8. ……/2012. (…) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 9. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 10. A 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 11. Egyebek                                  

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. december 7.Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

bizottsági referens

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 11. 28. 14:00

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága valamint Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. november 28-án (szerdán) 14,00 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Konecsni György Kulturális Központ emeleti kistermében, melyre tisztelettel meghívom.

Közös napirendi pontok:

 

 1. Előterjesztés KER-MOL Bt. önkormányzattal szemben indított peres ügyeinek rendezéséről /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Előterjesztés a Török és Társa Kft. kérelméről /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 26/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Fehér László osztályvezető

  Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság további napirendi pontja:


 4. Előterjesztés a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039 azonosító számú A Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése tárgyú pályázat támogatási szerződésének I. számú módosítására
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. november 23.

 

 

Mózer Gyula s.k.                                                          Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke                                                                  bizottsági elnök

                                                           

A kiadmány hiteléül: 

 

Gulyás Jánosné s.k.                                                                       dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

    Osztályvezető                                                                                     bizottsági referens

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 11. 19. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. november 19-én (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 2. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 3. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétel
  Ea: Faludi Tamás polgármester

 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi munkaterve
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 5. Önálló képviselői indítvány megtárgyalása
  Ea: Nyerges Benjámin bizottsági elnök

 6. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 7. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 8. Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 9. Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj pályázat elbírálása
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 10. Tájékoztató a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2012/13-as tanév helyi rendjének módosításáról
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

  Zárt ülés

 11. Tájékoztató a folyamatban lévő peres ügyekről (Szóbeli előterjesztés)
  Előadó: Dr. Kastyják János ügyvéd

 12. Egyebek


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. november 16.

 


Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

bizottsági referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 10. 29. 17:50

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. október 29-én (hétfőn) 17,50 órakor tartja rendkívüli ülését a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos felmentési kérelem
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester

 2. Egyebek

   

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. október 26.

 

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnökeKiadmány hiteléül:

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 10. 24. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. október 24-én (szerdán) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal 9. szobájában tartja, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
  Ea:Faludi Tamáspolgármester
   
 2. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos felmentési kérelem. /Az anyag később kerül kiküldésre /
   
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 3. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap koncepciójának érvényesülése /szóbeli előterjesztés/
  Ea:Fogl Andrásalpolgármester
   
 4. A Városi Könyvtár SZMSZ. mellékletét képező Selejtezési és Törlési Házi Szabályzat jóváhagyása
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens
   
 5. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens 
   
 6. Tájékoztató a Városi Könyvtár rendkívüli nyitva tartásáról
  Ea: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens 
   
 7. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. október 19.


Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 10. 10. 16:50

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. október 10-én (szerdán) 16,50 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. fióktelephely bejegyzéséhez történő hozzájárulás
  Ea.: Abonyi Henrikalpolgármester
   
 2. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. október 9.


 

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó
referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 09. 18. 16:50

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. szeptember 18-án (kedd) 16,50 órakor tartja rendkívüli ülését a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának kiírása
   Ea: Faludi Tamáspolgármester


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 17.


Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

 

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó
referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 09. 13. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának kiírása /Az anyag később kerül kiküldésre!/ 
  Ea: Faludi Tamáspolgármester
   
 2. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat
  Ea.: Abonyi Henrikalpolgármester
   
 3. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata
  Ea: Abonyi Henrikalpolgármester
   
 4. A JÁSZ ÉS KÉT KUN KERÜLETEK CÍMERESLEVELEI – 1746 ÉS 1839 című kiadvány megrendelése
  Ea: Abonyi Henrikalpolgármester
   
 5. Tájékoztató a TÁMOP-3.2.4. A-11/1) kódszámú Tudásdepó – Expressz” – Könyvtári  hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó Tanulás  érdekében című pályázat „A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése” című projekt vonatkozásában meghozott Támogató döntésről
  Ea:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 6. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 11.

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó
referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 09. 05. 17:15

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. szeptember 05-én (szerda) 17,15 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 1. …../2012. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének a köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról
  Ea.: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 2. A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítését szolgáló nyertes pályázat támogatási szerződésének véleményezése
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester

 3. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 4.

 

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 08. 22. 16:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. augusztus 22-én (szerda) 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Az Ukmergei Önkormányzat „Az önkéntesség egy életforma” című projektben való részvételre történő felhívása
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester

 2. A 2012/2013. nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
  Ea.: dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens
   
 3. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/13-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
  Ea.: dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens
   
 4. Tájékoztató az Óvodafejlesztés című, TÁMOP 3.1.11-12/2. kódszámú pályázat benyújtásáról
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 5. Tájékoztató az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007–2013 kiírás szerinti 1. alprogram – 1.2. pályázati típus – Testvérvárosok hálózatának kialakítása  elnevezésű Neue Begegnungen című pályázatról
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester

 6. Egyebek

  Zárt ülés:
   
 7. Városi kitüntető címek adományozása /A zárt ülés anyaga később kerül kiküldésre./
   
  Ea.:Faludi Tamáspolgármester

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. augusztus 17.                                    

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 07. 23. 16:45

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. július 23-án (hétfő) 16.45 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. Kiskunmajsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálata céljából szakértő megbízása
  Ea.:Abonyi Henrik alpolgármester
   
 2. .../2012. (..) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Ea.: Váradinédr. Tóth Zsuzsanna jegyző
   
 3. Egyebek


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. július 20.                                   

 

 

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

 

 

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Égető Annamária

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 06. 18. 15:00

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. június 18-án (hétfő) 15.00 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra
  Ea.:Faludi Tamáspolgármester
   
   Nyílt ülés:
 2. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálása
  Ea.:Faludi Tamáspolgármester
   
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012/13-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos 173/2012. számú határozatának módosítása
  Ea.:Faludi Tamáspolgármester
   
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kiskunmajsai Fúvószenekari Egyesület támogatásáról szóló 166/2012. számú határozatának visszavonása
  Ea.:Faludi Tamáspolgármester
   
 5. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012/13-as tanévre vonatkozó óratömegszámításának, engedélyezett álláshelyeinek jóváhagyása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának KÖOÉSZ tagságának megszüntetése
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 7. A Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozása
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 8. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 9. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított SZMSZ-ének jóváhagyása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 10. A Konecsni György Kulturális Központ módosított SZMSZ-ének jóváhagyása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 11. A Városi Könyvtár módosított SZMSZ-ének jóváhagyása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 12. .../2012. (…) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 13. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodájának 2012/13-as nevelési évre szóló heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 14. Egyebek

  

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Kiskunmajsa, 2012. június 15.                                   

 

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Égető Annamária

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 06. 04. 08:00

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. június 4-én (hétfő) 8.00 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 1. .../2012. (…) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 3/2006. (VI. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 2. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2012. június 1.                               


Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Égető Annamária

referens

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 05. 14. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. május 14-én (hétfő) 14.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. A 2012/2013-as nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása az önkormányi intézményekben
  Ea.: Abonyi Henrikalpolgármester
   
 2. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat elbírálása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 3. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázat elbírálása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 4. 2012. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 5. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított SZMSZ-ének jóváhagyása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 6. A Városi Könyvtár leltározási ütemtervének jóváhagyása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 7. …./2012. (….) rendelet-tervezet a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
  /Az előterjesztés később kerül kiküldésre/
   
 8. ../2012. (…) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Ea.: Váradinédr. Tóth Zsuzsannaaljegyző
   
 9. Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
  Ea.:Faludi Tamáspolgármester
   
 10. Egyebek
   

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. május 11.                                 

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

Dr.Égető Annamária

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012.04. 23. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. április 23-án (hétfő) 14.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2011. (…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (A könyvvizsgálói jelentés később kerül kiküldésre.)
  Ea.:Faludi Tamáspolgármester
   
 2. Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 3. Dr. Vedres Ferenc Angyalok és szellemek című könyv támogatásával kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 4. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított SZMSZ-ének jóváhagyása
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferen
   
 5. A Konecsni György Kulturális Központ „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című, TÁMOP 3.2.13-12/1 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr.Égető Annamáriareferens
   
 6. Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 7. Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 8. „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP -3.2.4A-11/1 számú pályázat benyújtása
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 9. Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület közötti együttműködési szándéknyilatkozat
  Ea.:Abonyi Henrikalpolgármester
   
 10. Egyebek


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. április 20.           Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Égető Annamária

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 03. 26. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. március 26-án (hétfő) 14.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói pályázatának kiírása
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 2. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 3. A Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester

 4. A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester

 5. Dr. Vedres Ferenc Angyalok és szellemek című könyv támogatásával kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr. Égető Annamária referens


 6. ..../2012. (....) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 7. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
  Ea: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 8. Képviselői indítvány megtárgyalása
  Ea.: Nyerges Benjámin elnök

 9. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


 

Kiskunmajsa, 2012. március 23.

 


 

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Égető Annamária

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. 02. 20. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. február 20-án (hétfő) 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012. (....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről
  Ea.: Faludi Tamás polgármester
 2. Az általános iskolai és óvodai beiratkozási időpontok meghatározása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 3. A Konecsni György Kulturális Központ továbbképzési-, beiskolázási tervének és a Városi Könyvtár 2012. évi beiskolázási tervének jóváhagyása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 4. Önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 5. Commitment Zrt. és az Önkormányzat között a Taninform szoftver üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 6. A Vakáció Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester
 7. Kiskun Önkormányzatok Szövetségének a II. Kun Világtalálkozóval kapcsolatos megkeresése
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester
 8. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
  Ea.: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna referens

 9. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  Ea.: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna referens
 10. Képviselői indítvány megtárgyalása
  Ea.: Nyerges Benjamin bizottsági elnök

 11. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. február 17.                 

         

Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

 

Dr. Égető Annamária

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012.01.23. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. január 23-án (hétfő) 14.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 

 1. Konecsni György Kulturális Központ magas tető építési munkáira kötött szerződés szabályosságának vizsgálata
  Ea.: Faludi Tamás polgármester
  (Az előterjesztés anyaga korábban kiküldésre került.)

 2. Állásfoglalás kérése bizottsági ülések megtartásának időpontjáról a Képviselő-testületi  ülések megtartásához viszonyítva (szóbeli előterjesztés)
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 3. Képviselői indítvány megtárgyalása
  Ea.: Nyerges Benjámin elnök

 4. Beszámoló büntető eljárás megindításáról
  Ea.: Faludi Tamás polgármester

 5. A Közoktatási Intézkedési Terv értékelése és felülvizsgálata
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 6. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal muzeális intézmények támogatására kötött szerződés megszüntetése tárgyában
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester

 7. Tájékoztató a DAOP-4.2.1-11. számú, „Nevelési intézmények fejlesztése" című pályázat benyújtása tárgyában
  Ea.: Abonyi Henrik alpolgármester

 8. A Majsai Közlöny 2011. évi beszámolója
  Ea.: Fogl András alpolgármester

 9. A Mayossa Hagyományőrző Egyesület 2011. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatására kiírt pályázattal elnyert támogatással kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 10. Egyebek

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Kiskunmajsa, 2012. január 20.  

   

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnökeKiadmány hiteléül:


Dr. Égető Annamária
referens