Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság

Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 12. 16. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság  2013. december 16-án (hétfőn) 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. …./2013. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …/2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosításának feltételeiről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2013. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2013. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló  3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 5. Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba kérése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. VAKÁCIÓ Kft. Felügyelő Bizottsági Tag delegálása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 7. Dósai Imre önkormányzati képviselő indítványa – SzMSz
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottság elnöke

 8. Egyebek

 


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. december 13.

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                            

                                                                   

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens                    

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 11. 27. 12:45

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság  2013. november 27-én (szerdán) 12,45 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. A KLIK, valamint Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde téli zárva tartással kapcsolatos kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. november 26.


Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 


Kiadmány hiteléül:                                                                           

                                                                               

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 11. 18. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. november 18-án (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény felvételi körzetének véleményezése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2013. önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 9/2013. (V.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 5. Javaslat Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi munkatervére
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 6. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 7. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 8. Előterjesztés a Komló 6167 helyrajzi számú ingatlan ismételt ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének, valamint az   ingatlan tulajdoni arányainak megfelelő üzletrészcsomag kialakítása tárgyában
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 9. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsődéje gyógypedagógiai pótlék kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 10. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde „Ellenőrzés a közoktatásban” című alapmű előfizetési kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 11. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde honlap létrehozása és működtetése iránti kérelem
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 12. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde fénymásoló bérlése iránti kérelem
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 13. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz finanszírozási kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 14. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusának bérkülönbözet kérelme téves besorolás miatt
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 15. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógusának jubileumi jutalma
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 16. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus munkabér kiegészítési kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 17. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde szakértői díj kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 18. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde utazási költségtérítési kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 19. Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 20. 2014. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 21. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 22. Egyebek


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2013. november 15.

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:                                                                                                                                                                                                                 

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 10. 14. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. október 14-én (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. Tájékoztató KLIK intézményei és a városi civil szervezetek, intézmények közötti együttműködésről a 2013/2014-es tanévben
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök

 2. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 38/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 5. ..../2013. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó helyi szabályairól
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 6. Óvodapedagógusok bérének meghatározása
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 7. Intézményi Tanács tag delegálása
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 8. Bács-Szakma Zrt. részvény értékesítési ajánlata
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 9. VAKÁCIÓ Kft. 2013. évi üzleti tervének módosítása
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 10. Tájékoztatás az Ipari Parkban lévő, 0296/39, 0296/40 0296/44 és 0303/4 hrsz-ú területekre vonatkozó ingatlanhasznosítási szerződésekben foglaltakról
  Előadó: dr. Tárai Éva jegyző

 11. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 12. Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 13. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2013. október 10.

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:                                                                                                                   

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens                                                                     

 

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 08. 30. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. augusztus 30-án (pénteken) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház igazgatójának kérelme az intézmény gazdasági munkaszervezet vezetői álláshelyének bérigényével kapcsolatban
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. Beszámoló a 150/2013. (VI.12.) határozat végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 7. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2013. augusztus 23.

 

 

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

 


Kiadmány hiteléül:

dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 

 

 

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 07. 10. 17:15

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. július 10-én (szerdán) 17,15 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása  (zárt ülés)
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde létszámigénye
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 3. Tájékoztató a 12. Európai Mobilitás Hétről
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 4. Egyebek (intézményvezetői kérelem-Tóth Viktor)

   


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2013. július 10.

 

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

 

 

Kiadmány hiteléül:

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 06. 10. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. június 10-én (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola igazgatói pályázatának Képviselő-testület általi véleményezése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 2. A 2013/2014-es nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati intézményekben
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 3. Majsa Napok rendezvény programterve
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 4. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázatának elbírálása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 5. A 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázatok elbírálása és azok támogatása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 6. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatok elbírálása és a közművelődési megállapodások megkötése
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 7. A Kiskunmajsai Értéktár megalakítása iránti kérelem
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 8. Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 9. Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi státusz létrehozása iránti kérelem
  Előadó:  dr. Dobrán Zsuzsanna oktatási referens

 10. Dósai Imre Képviselő indítványa
  Előadó: Dósai Imre képviselő

 11. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2013. június 6.Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens

 

 

 

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 04. 29. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. április 29-én (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

 1. Beszámoló Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 3. …../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú rendeletének módosításáról
  Előadó:  Dr. Dobrán Zsuzsanna referens

 4. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásról
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna referens

 5. Magyarfalva program keretében malomkő elhelyezés
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Beszámoló a VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2012. évi munkájáról
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 7. Együttműködési megállapodás jogpont+  szolgáltatások igénybevétele tekintetében
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 8. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna  referens

 9. Közművelődési megállapodások megkötése céljából és a 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázatok kiírása
  Előadó: Dr. Dobrán Zsuzsanna referens


 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2013. április 26.

 


Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

Dr. Dobrán Zsuzsanna

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 04. 18. 15:40

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. április 18-án (csütörtök) 1540 órakor tartja rebdkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok: 1. Városi Könyvtár továbbfoglalkoztatási kérelme

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. április 17.

 

 


Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

 

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 03. 25. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. március 25-én (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. A CATEL Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés felülvizsgálata
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 2. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 3. …../2013. (……) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú rendeletének módosításáról
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 4. …./2013. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásról szóló 3/2003. (II.12.) Ktr. módosításáról
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 5. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 6. A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
  Előadó: Abonyi Henrik Alpolgármester

 7. Vakáció Non-profit Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása
  Előadó: Abonyi Henrik Alpolgármester
 8. Csólyospálos Község Önkormányzatának Vakáció Non-profit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
  Előadó: Abonyi Henrik Alpolgármester

 9. Vakáció Kft. Társasági Szerződésének módosítása
  Előadó: Abonyi Henrik Alpolgármester

 10. Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház közművelődési érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 11. Konecsni György Kulturális Központ Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi feladatainak támogatásával kapcsolatos kérelme
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 12. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Házirendje
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens
 13. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodájának tavaszi szünetben történő zárva tartásának engedélyezése
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 14. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 15. Közművelődési megállapodások megkötése céljából és a 2013. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázatok kiírása
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 16. Egyéb


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2013. március 22.

 


Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnökeKiadmány hiteléül:

 

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó
referens

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 02. 18. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. február 18-án (hétfőn) 14,30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendi pontok:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013. (…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről
  Előadó Faludi Tamás polgármester

 2. Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó Faludi Tamás polgármester

 3. Majsai Közlöny 2012. évi beszámolója
  Előadó : Fogl András alpolgármester

 4. A Majsai Közlöny 2013. évi kiadása és a koncepció felülvizsgálata
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 5. Óvodai beíratkozási időpontok meghatározása
  Ea.: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 6. Általános iskolai felvételi körzetek meghatározásának véleményezése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 7. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde SZMSZ-nek jóváhagyása
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 8. A Konecsni György Kulturális Központ  2013. évi  beiskolázási tervének és a Városi Könyvtár 2013. évi beiskolázási tervének jóváhagyása
  Ea.: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 9. Péter-Szabóné Kakuk Márta könyvkiadási kérelme
  Előadó :Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 10. Egyebek        

                        

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2013. február 15.Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó referens

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2013. 01. 17. 16:00

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság  2013. január 17-én (csütörtökön) 16 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó-termében, melyre tisztelettel meghívom.

Közös napirendi pontok

 

 1. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével és működtetésre történő átadásával kapcsolatos Megállapodás módosítása
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 2. Ingyenes vagyonkezelői, ingyenes használati szerződések és egyedi megállapodások megkötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

  Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság napirendi pontjai

 3. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosítása
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 4. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Kiskunmajsa, 2013. január 16.

 

Nyerges Benjamin s.k.                                                        Mózer Gyula s.k.                      bizottsági elnök                                                                       bizottsági elnök

 

Kiadmány hiteléül:

 

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó                                                              Gulyás Jánosné

       bizottsági referens                                                                      bizottsági referens