Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság

Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 09. 29. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. szeptember 29-én (hétfőn) 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …/2014. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat kiírása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. .../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. szeptember 25.

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                           

 

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens                   


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 08. 18. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. augusztus 18-án (hétfőn) 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. …/2014. (…) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. .../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Városi kitüntető címek adományozása – Zárt ülés
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. augusztus 13.

 

                                                                                             

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                              

                                                                             

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 06. 30. 15:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. június 30-án (hétfőn) 15:30 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. …/2014. (….) önkormányzati rendelet a víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról szóló 34/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályozásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Babacsomaggal kapcsolatos döntések meghozatala:
  • a)  …/2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előadó: Fogl András alpolgármester

  • b) Babaköszöntő csomag fedezetének biztosítása
   Előadó: Fogl András alpolgármester

 4. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. A 2014/2015-ös nevelési évben indítható óvodai csoportok, óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Csík Antal gyűjtemény megvásárlása iránti kérelem
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 7. Intézményi kérelem hang- és fénytechnikai eszközök beszerzésére
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 8. A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 9. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. június 26. 
                                          

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                            

                                                                    

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 05. 12. 15:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. május 12-én (hétfőn) 15:30 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. …/2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. A Római Katolikus Egyházközség és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között 1998. 07. 01. napján kötött megállapodás felmondása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 4. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2014. május 9.

           

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                           

                                                                   

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens                   

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 04. 22. 15:45

 Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. április 22-én (kedden) 15:45 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:


 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …./2014.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás, polgármester

 2. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozás lehetőségéről
  Előadó: Faludi Tamás, polgármester

 4. A Római Katolikus Egyházközség és Kiskunmajsa Városi Önkormányzat között 1998. 07. 01. napján kötött megállapodás felmondása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlata
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 7. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2014. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné, pénzügyi osztályvezető

 8. …./2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2013. (V. 08.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 9. A Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 10. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 11. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház Alapító Okiratának módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 12. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 13. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat elbírálása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna, hatósági osztályvezető

 14. Egyebek


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. április 18.

           

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                           

                                                                

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens                   


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 03. 20. 16:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. március 20-án (csütörtökön) 16:30 órakor tartja soron következő ülését a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 2. Az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. A helyi adókról szóló 6/2012.(II.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. Gyermeknap és nyárköszöntő fesztivál
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna osztályvezető

 6. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …../2014. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló  6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 7. Egyebek

 

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2014. március 18.

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:                                                                            

 

                                                                               

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens                    

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 02. 17. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. február 17-án (hétfőn) 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. …./2014. (…..)  önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …./2014.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a település hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. ..../2014. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő testületének Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési tervezetének módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. A HUNOR SE Asztalitenisz Szakosztályának kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 7. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
   Előadó: Faludi Tamás polgármester

 8. Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlata
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 9. VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadása
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 10. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde gyógypedagógiai pótlék kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 11. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde Ciróka Bölcsőde pótelőirányzat kérelme
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 12. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 13. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, valamint a Városi Könyvtár továbbképzési és beiskolázási tervének jóváhagyása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 14. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház muzeális intézményi   feladatainak támogatására pályázat beadása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 15. Óvodai beiratkozások idejének meghatározása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 16. Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat keret emelése és kiírása
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 17. Dósai Imre Képviselő Úr önálló indítványa
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök

 18. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2014.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése kiküldött módosításaival és a bizottsági ülésen meghozott pénzügyi döntések átvezetésével együtt)
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 19. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2014. február 14.

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke


Kiadmány hiteléül:                                                                            

                                                                               

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens                    

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 02. 05. 17:00

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. február 5-én (szerdán) 17:00 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. A 2014. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat véleményezése
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 2. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatok véleményezése
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 3. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartással kapcsolatos kérelme
  Előadó: dr. Dobrán Zsuzsanna hatósági osztályvezető

 4. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2014. február 4.

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                          

                                                                        

dr. Dobrán Zsuzsanna
hatósági osztályvezető          

 


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2014. 01. 13. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság  2014. január 13-án (hétfőn) 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:


 1. …./2013. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 32/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. A Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme Sportcsarnok ingyenes igénybevételére
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. A Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között létrejött  vagyonkezelői szerződés kiegészítése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlata
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 5. Abonyi Henrik alpolgármester kérelme Farkas Zoltán képviselő kijelentésének kivizsgálása  ügyében
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök

 6. Dósai Imre képviselő úr indítványa – térkövezés kivizsgálásával kapcsolatban
  Előadó: Nyeges Benjamin bizottsági elnök

 7. Dósai Imre képviselő úr indítványa – Ipari Park területén lévő ingatlan értékesítésével kapcsolatban
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök

 8. Egyebek

 


Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2014. január 10.

 

Nyerges Benjamin s.k.
Bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:                                                                            

                                                                   

dr. Dobrán Zsuzsanna
oktatási referens