Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság 2015.11.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2015.  november 24. napján  16:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel  történő megszüntetése (zárt ülés)
 2. Rendelet tervezet a helyi adókról
 3. Rendelet tervezet a talajterhelési díjról
 4. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Döntés a Golmitz Kft. előszerződéséről
 6. Vállalkozási szerződés felmondásának jogszerűségi vizsgálata
 7. Pályázati kiírás  civil szervezetek 2016. évi támogatására
 8. Közművelődési megállapodások megkötése céljából pályázat kiírása a 2016. évre
 9. 2016. évi egyedi kulturális  rendezvények, kiadványok támogatása céljából pályázat kiírása
 10. Pályázati kiírás  egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók támogatására
 11. Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztályának támogatás iránti kérelme
 12. Tőzsér István  Martin – TIM Production támogatás iránti kérelme
 13. Majsai  Nagycsaládosok Egyesülete támogatás iránti kérelme
 14. Elhanyagolt zártkerti  ingatlanok kisajátítást megelőző vételi ajánlata
 15. Záportó tervezése a Kuksós u. és a Fehértó-Majsai főcsatorna között
 16. Az 5405. jelű országos közút  nyomvonal áthelyezésének vizsgálata a Fő utcáról a Rákóczi utcára
 17. Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről
 18. Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
 19. Kötelező villamossági felülvizsgálatok az Önkormányzati intézményeknél
 20. Kiskunmajsa Fő u. 79. sz.  ingatlan vizesblokk felújítása
 21. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 22. Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 23. Kerékpártárolók készítéséhez keretösszeg biztosítása
 24. 5Játszótéri eszközök felülvizsgálata alapján elvégzendő munkálatok költsége a Városi  Óvoda és Bölcsődénél
 25. Kültéri tároló,  kiállítóhely  kialakítása a Múzeumnál
 26. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti  díj támogatása
 27. Rendkívüli szociális támogatás igénylésének elszámolása
 28. Normatíva lemondás, pótigénylés
 29. Városi  Könyvtár  tűzjelző rendszerrel kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 30. Fűtő berendezések vizsgálata kapcsán megállapított hiányosságok pótlása
 31. Óvodai, bölcsődei gyermekélelmezéssel kapcsolatos térítési díj bevétel kiesések
 32. Kiskunmajsa Városi  Óvoda és Bölcsőde pótelőirányzat kérelme
 33. Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő költségek
 34. Komló 6167  helyrajzi  számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kérésének visszavonása
 35. Vízközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
 36. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 37. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. november 20.

 

Fülöp Zoltán


Pénzügyi Bizottság 2015.11.19. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2015. november 19. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatára beérkezett pályázatok szakmai véleményezéséről (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2015. november 13.

Fülöp Zoltán


Pénzügyi Bizottság 2015.12.15. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2015. december 15. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft üzleti terve (zárt ülés)
 2. Rendelet tervezet a helyi adókról
 3. …/2015. (…) rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
 5. Közétkeztetés díjának meghatározása
 6. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói jogának, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye általi átvétel szándéknyilatkozatának tárgyalása
 7. Rekultiváció a volt szovjet laktanyában
 8. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 9. Mobiltelefonnal is vezérelhető elektromos kapunyitó felszerelése a mentőállomás és orvosi ügyelet nagykapujára
 10. A család- és gyermekjóléti központok kialakítása érdekében kapott támogatás felhasználása
 11. Közfoglalkoztatással kapcsolatos többletkiadások fedezetének biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 12. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
 13. A TKT szervezeti átalakulásával, a Kistérségi Gyermekjóléti és Szolgáltató Szociális Intézmény megszűntetése, kistérségi feladatellátás megszűnése, a munkaszervezeti feladatokat ellátó szervezet változásához kapcsolódó vagyon hasznosítása
 14. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződésének megszüntetéséről
 15. Média felhasználási keretösszeg meghatározása Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 16. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I félévi munkatervére
 17. Az Önkormányzat 2016-2019-ig terjedő stratégiai és a 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatáról
 19. Kiserdőben kivágott fákkal kapcsolatos vizsgálat
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2015. december 11.


Fülöp Zoltán