Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság 2016.12.20. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. december 20. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Mezei őrszolgálatról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. december 19.

Fülöp Zoltán sk.


Pénzügyi Bizottság 2016.12.13. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. december 13. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által államháztartáson belülre és kívülre nyújtott vissza nem  térítendő támogatásokról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének módosítása
 5. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
 6. Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány ingatlanrész használati kérelme
 7. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
 8. „Játszóterek” üzemeltetéséhez pótelőirányzat biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 9. Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása
 10. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda gyermekélelmezéssel kapcsolatos kérelme
 11. A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 12. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I félévi munkatervére
 13. Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
 14. Kiskunmajsa Fő. u. 76. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződés módosítása
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. december 9.

Fülöp Zoltán sk.


Pénzügyi Bizottság 2016.12.08. 7:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. december 8. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázat módosítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. december 7.

Fülöp Zoltán sk


Pénzügyi Bizottság 2016.11.28. 7:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. november 28. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Karácsonyi vásár idejére faház bérbeadása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. november 25.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2016.11.24. 13:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. november 24. napján 13:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:


 1. Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámok, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvétele

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. november 23.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2016.11.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. november 22. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. A helyi adókról szóló 38/2015. ( XI.30.) rendelet módosításáról
 2. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme gépjármű működtetésével kapcsolatos többletkiadásokra, illetve fűtési problémák megoldásával kapcsolatos kiadásokra
 3. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme fűtő nyugdíjba vonulásával kapcsolatban
 4. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2017. évi rendezvényterve
 5. Köznevelési intézmények állami működtetésre történő átadásával kapcsolatos Megállapodás elfogadásáról
 6. Pályázat benyújtása az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására
 7. Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű felújítására
 8. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 9. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 10. Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása
 11. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
 12. Kopjafák elhelyezése az Iskola utcában
 13. Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása
 14. Jászszentlászlóért Egyesület támogatása Szivárvány tábor  működtetési kiadásaihoz
 15. Karácsonyi vásár idejére faházak bérbeadása
 16. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 17. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
 18. Fő u. 57/C. 13.sz. önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. Egyebek

  

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. november 18.

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök 


Pénzügyi Bizottság 2016.11.11. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. november 11. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 pályázati kiíráson elnyert támogatáshoz önerő biztosítása
 2. MAJSA VIN Szociális Szövetkezet szándéknyilatkozat kérelme
 3. Városgazdálkodási Intézmény részére sószóró berendezések vásárlása
 4. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó termőföld végleges más célú hasznosítása a 0206/22. hrsz-ú területen

 


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. november 10.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2016.11.04. 7:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. november 4. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kecskemét-Kiskunmajsa közötti keskeny nyomtávú kisvasút újraindítása
 2. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérése az ipari parkban (0296/39. hrsz.) 

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. november 3.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2016.10.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. október 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzatai lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályozásáról szóló 8/2016. ( VI.05.) rendelet módosításáról
 3. Településrendezési eszközök módosítása
 4. IPA pályázathoz kapcsolódó művelési ágból történő kivonás a 0299/6. hrsz-ú területen
 5. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak, és az állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról
 6. Polgármesteri Hivatal részére Mezőőri járulék nyilvántartó program vásárlása
 7. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
 8. A Kézműves Egyesület Kiskunmajsa támogatás iránti kérelme
 9. MAJSA VIN Szociális Szövetkezet kérelme
 10. Kiskunmajsa, Szegfű utcai gázvezetés
 11. Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti épület bérleti szerződésének módosítása
 12. Petőfi tér 1. III/7. számú lakás bérbeadása
 13. Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
 14. A műfüves futballpálya megvalósításához szükséges fakivágás során kitermelt famennyiség kivizsgálása Faludi Tamás képviselő indítványa alapján
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. október 21.

Fülöp Zoltán sk.


Pénzügyi Bizottság 2016.10.07. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. október 7. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása
 2. A Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. október 6.

Fülöp Zoltán sk.


Pénzügyi Bizottság 2016.09.27. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 27. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Fő u. 57/C. 13.sz. önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 3. Mezei őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos megbízás adminisztratív feladatok elvégzésére, működtetéssel kapcsolatos kiadások módosítása
 4. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme, a rendezvények lebonyolítására kapott pénzeszközből átcsoportosítás szabadidőparkhoz játszóeszközök létesítésére
 5. Kiskunmajsa, Arany János utca 4. szám alatti ingatlanon lévő vagyonvédelmi rendszer távfelügyelete
 6. Önkormányzati pályázatok keretében megvalósuló vagyonszaporulat térítésmentes átadása az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
 7. Az Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért támogatás iránti kérelme
 8. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozás
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 10. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. szeptember 23.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2016.09.13. 7:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. szeptember 13. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz.  ingatlannál elővásárlási jogról történő lemondás
 2. Döntés a víziközmű-szolgáltatást érintő  gördülő fejlesztési tervről
 3. Döntés a 0206/22. hrsz  ingatlanból a Magyar Állam tulajdonába kerülő  tulajdoni hányad megvásárlásáról
 4. Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további  fedezet biztosítása

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. szeptember 12.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2016.08.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. augusztus 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 2. Közterületi kamerarendszer kiépítése
 3. Szabadkai u. 51/A sz. ingatlan értékesítése
 4. Petőfi  tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
 5. Petőfi tér 1. III/7. sz. lakás hasznosítása
 6. Vízelvezetési problémák
 7. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kérelme felújítási munkálatok elvégzése költségeinek fedezésére
 8. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 9. Városgazdálkodási Intézmény 2016. évi pótelőirányzat kérelmei, 2017-es költségvetési évtől történő kötelezettségvállalásai
 10. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 11. Lengyel fúvósok kiskunmajsai látogatásának költsége
 12. Magasabb vezetők illetményének rendezése (zárt ülés)
 13. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény személyi ösztönzéssel kapcsolatos kérelme (zárt ülés)
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 15. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. augusztus 19.

Fülöp Zoltán sk.

Pénzügyi Bizottság 2016.07.28. 08:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. július 28. napján 08:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterem

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra Csapadékvíz-elvezetés és Vízvisszatartás Fejlesztése Kiskunmajsán
 2. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek változásáról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. július 26.

Fülöp Zoltán sk.

Pénzügyi Bizottság 2016.07.13. 10:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. július 13. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” címmel
 2. A Kiskunmajsai Asztalitenisz Club támogatás iránti kérelme
 3. A Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa támogatás iránti kérelme
 4. Kömpöc Község Önkormányzatának támogatási kérelme
 5. Csólyospálos Község Önkormányzatának támogatási kérelme
 6. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatása
 7. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár  nyilvántartásában szereplő Barkas gépkocsi értékesítése, új jármű vásárlására fedezet biztosítása
 8. A Bács-Kiskun Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. július 12.

Fülöp Zoltán sk.

Pénzügyi Bizottság 2016.07.08. 7:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. július 8. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a TP-1-2016 pályázati kódú 2016. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. július 7.

Fülöp Zoltán sk.

Pénzügyi Bizottság 2016.06.27. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. június 27. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft kérelme Cégbíróságnál történő cégbejegyzés átvezetésére
 2. KLIK Kiskunmajsai Tankerület kérelme
 3. Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavett- kapcsolatos gázenergia többletköltségekre keretösszeg biztosítása
 4. Központi  költségvetésből szárma támogatás visszafizetési kötelezettségére fedezet biztosítása
 5. A 387/2015. (XII.17.) számú határozat módosítása, a Kiskunfélegyházi Városi Kórház  és Rendelőintézet sürgősségi fogadóhely finanszírozásához szükséges támogatási pótigényének biztosítása érdekében
 6. Kerékpárút létesítése a központ és a Fő u. 203.  sz.  között
 7. Szociális szükséglakás vásárlásra keretösszeg
 8. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2015. évi működéséről
 9. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II félévi munkaterve
 10. MECSEK  SZOLAR Kft. vételi ajánlata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan kapcsán
 11. Testvérvárosi táblák  kihelyezése
 12. Elektronikus ingó árverésen megvásárolt DOTTÓ kisvonat üzemeltetése
 13. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György  Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma fenntartói jogának változásával kapcsolatos szerződések megkötése
 14. NKA Tájház pályázat csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
 15. A Sziluett Tánc  Club támogatás iránti kérelme
 16. HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság támogatás iránti kérelme
 17. Nyargaló Lovas  Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme
 18. Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása „játszótér”  építéséhez
 19. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. június  24.

Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.06.14. 13:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. június 14. napján 13:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft kérelme a CLLD program stratégia készítésének finanszírozására
 2. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlása
 3. Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további  fedezet biztosítása (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. június  13.

Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.06.01. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. június 1. napján 16:45  órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Lány Lajos  kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
 2. Pályázat cél meghatározása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 pályázati kiírás benyújtásához
 3. A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 31.

Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.05.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. május 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Családok kedvezményes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló  rendelet elfogadása
 4. Fészekrakó program
 5. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 10. ingatlan részének ingyenes visszakérése
 6. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény számára készenléti szolgálat díjához pótelőirányzat biztosítása
 7. Átsorolás, szociális ágazati pótlék,  gyógypedagógiai pótlék  és kiegészítő pótlék fedezetének biztosítása a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka  Bölcsődéjének dolgozói részére
 8. 139/2015. (V.28.) számú határozat módosítása  a „Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása, előfinanszírozás biztosítása a 2016. évi keret  terhére” tárgyban
 9. A 2015. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 10. Előterjesztés a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 11. Pályázat benyújtása a A kiskunmajsai Városi  Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodája (6120  Kiskunmajsa Bajcsy  – Zs. u. 14.) óvoda „C” épületének felújítására
 12. NKA csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
 13. Külterületi  földutak  karbantartása
 14. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 15. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 20.


Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2016.05.11. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. május 11. napján 17:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kérelem a 0296/30. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
 2. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat mellékletét képező gyógyhelyfejlesztési stratégia műszaki tartalmának meghatározása
 3. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati kiírásra „Ciróka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán” címmel
 4. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra „Óvoda  fejlesztése Kiskunmajsán” címmel
 5. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtandó Szociális Földprogram (SZOC-AP-16) megvalósításának támogatása tárgyú  pályázathoz együttműködés megkötése
 6. Földterületek átadása a MAJSA VIN Szociális Szövetkezet részére
 7. Elektronikus ingó árverési hirdetményen való részvétel (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 10.


Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök 


Pénzügyi Bizottság 2016.05.09. 7:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. május 9. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Döntés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás kertében megvalósuló „Óvoda fejlesztése  Kiskunmajsán” c. pályázat építési kivitelezési munkákhoz projekten kívüli forrás biztosításáról

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 6.


Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.04.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. április 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Helyi adókról szóló  rendelet felülvizsgálatának véleményezése (zárt ülés)
 2. Bizottsági kültag  választása, eskütétele
 3. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme rendezvények megvalósításának támogatására
 4. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme szabadidőpark létesítése tárgyában
 5. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme parkoló építéséhez
 6. Városi  könyvtár festése
 7. Előterjesztés Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet kérelméről
 8. Előterjesztés a Csengelei úti területek Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet részére történő átadásáról
 9. Szélmalomsor és Petőfi  utca  behajlás mérés
 10. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelmére induló telekrendezési eljárás
 11. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 12. Víziközmű  üzemeltetési szerződés megszüntetésének kezdeményezése
 13. Előterjesztés faházak festéséről, szállításáról
 14. Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása
 15. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása
 16. Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavett- kapcsolatos karbantartási, felújítási  kiadásokra keretösszeg biztosítása.
 17. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme
 18. 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés
 19. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
 20. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 22.


Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.04.20. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. április 20. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Bodoglári Traktoros Sportegyesület  Vidékfejlesztési Pályázatának kérelme
 2. Előterjesztés a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének kérelméről (zárt ülés)
 3. Pályázati kiírás  a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének megbízásáról

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 19.


Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2016.04.13. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. április 13. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája  és Kollégiuma Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye működtetésbe adásához kapcsolódóan

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 12.


Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.03.29. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. március 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft. személyi állományának jóváhagyása és üzleti tervének módosítása (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 3. Mezei  őrszolgálat létrehozása
 4. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék  szabályozásáról
 5. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  4/2015. (II.26.) rendelet módosításáról
 6. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
 8. A civil szervezetek 2016. évi támogatása
 9. Tradicionális sportegyesületek  2016. évi támogatása
 10. A 2016. évi egyedi kulturális  rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása
 11. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók 2016. évi támogatása
 12. Központi  buszmegálló üzemeltetése
 13. Műfüves futballpálya energia ellátása
 14. Városgazdálkodási Intézmény kérelme profilkanál  vételével kapcsolatban
 15. Városgazdálkodási Intézmény kérelme rakodógép vételével kapcsolatban
 16. 274/2015 (IX.24.) sz.  „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  keretében megvalósuló projektek előkészítése” tárgyú  Képviselő-testületi határozat módosítása
 17. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház (HRSZ.:  Kiskunmajsa 0436/67) energetikai korszerűsítése ” címmel  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra
 18. Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
 19. Az Arany Alapítvány támogatás iránti kérelme
 20. Gépjármű átadása a Majsa  Vin Szociális Szövetkezet részére
 21. Munkamegosztási megállapodás módosítása
 22. Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvényeinek pénzügyi elszámolása
 23. Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  Városi  Könyvtár  tagintézmény vezetőjének pótléka
 24. 2015. évben céljelleggel adott  működési és felhalmozási célú  támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 25. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítési kérelme
 26. A 83/2015. (IV.28.) számú önkormányzati határozat módosítása a Kiskunmajsai Football  Club kérelme tárgyában
 27. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről
 28. Fészekrakó program
 29. Faludi  Tamás képviselő indítványa
 30. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 31. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. március 25.

Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.03.11. 10:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. március 11. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat keretében új óvodaépületek építésével kapcsolatos döntés
 2. Pályázat benyújtása „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” címmel  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra
 3. Előterjesztés faház beszerzéséről
 4. Városi  György  Sportcsarnok villámvédelem szerelés
 5. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. március 10.


Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.02.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016.  február 23. napján  16:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:
 

 1. Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlat (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsai 1567/4 hrsz-ú és 1754  hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (zárt ülés)
 3. Előterjesztés szociális szövetkezet kérelméről szóló  döntésről (zárt ülés)
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőfalutól északra található „Kgy” övezetbe sorolt  ingatlanokra vonatkozóan
 6. A 4506/2. és 4506/3. hrsz-ú területek belterületből külterületbe történő átminősítése
 7. Pályázat benyújtása „A kiskunmajsai Tájház felújítása” címmel
 8. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása
 9. Hulladékudvar nyitvatartása
 10. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évre  várható összegei
 11. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata …./2016. (….) rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
 12. Egyebek

  

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. február 19.

Fülöp Zoltán  sk


Pénzügyi Bizottság 2016.02.12. 07:50

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. február 12. napján 07:50 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:
 

 1. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György Kulturális Központ és Tájház valamint a Városi Könyvtár átalakítására
 2. Feladat ellátási szerződés kötése fogyatékkal élők nappali ellátásának biztosítására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. február 10.

Fülöp Zoltán


Pénzügyi Bizottság 2016.01.26. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016.  január 26. napján  15:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:
 

 1. Előterjesztés Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház valamint a Városi Könyvtár  átalakítására vonatkozóan
 2. Területi  ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött háziorvosi , házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálata
 3. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 4. Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervének elfogadása
 5. Tájékoztató a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft. 2015  évi működéséről
 6. Városgazdálkodási Intézmény szegélykő sablon vételével kapcsolatos kérelme
 7. Bodoglári játszótér üzemeltetése
 8. TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében koncepció- és előterv készítés feladatra pénzügyi fedezet biztosítása
 9. A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
 10. A központi orvosi  ügyeleti  szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
 11. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. január 22.

Fülöp Zoltán


Pénzügyi Bizottság 2016.01.22. 10:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. január 22. napján 10:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:
 

 1. A központi orvosi  ügyeleti  szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti  szerződés

   

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. január 21.

Fülöp Zoltán


Pénzügyi Bizottság 2016.01.15. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2016. január 15. napján 07:30  órakor tartandó ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:
 

 1. Központi  buszmegálló üzemeltetése
 2. Döntés a 2006/2015 (XII.29) Korm. határozatban foglalt költségvetési támogatás felhasználásáról
 3. Pályázati lehetőség az NKA általi kulturális,  művészeti fesztiválra
 4. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény vezetői pótlék  emelési kérelme
 5. Munkamegosztási megállapodás módosítása
 6. Média  szerződés tervezetek (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. január 13.

Fülöp Zoltán