Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság 2017.12.19. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. december 19. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 2. Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
 3. Rózsa utca csapadékvíz elvezetés javítása
 4. Pongrátz Gergely '56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
 5. Belterületi kerékpárút építése
 6. Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésének támogatása
 7. Lovas Club kérelme naptári éven belüli kamatmentes felhalmozási célú visszatérítendő támogatásra
 8. Bárkányi Zoltán kérelme a kiskunmajsai 1125/25 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó építési telek megvásárlása iránt
 9. Eiler Márk kérelme a kiskunmajsai 967/61. hrsz-ú ingatlanból kialakítandó telek megvásárlása iránt
 10. Mezei Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/44 hrsz-ú területből
 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I félévi munkaterve
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 13. 2018. évi költségvetés tervezési alapelvei
 14. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 15. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek 2018. évi támogatására
 18. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. december 15.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.11.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. november 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. A helyi adókról szóló 38/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Városgazdálkodási Intézmény kérelme jutalmazási fedezet biztosítására
 4. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosítószámú "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása
 5. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben történő előirányzat átcsoportosítás, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározat módosítása
 6. Rendkívüli szociális támogatás igénylésének támogatása
 7. Péli Jenőné kérelme a kiskunmajsai 0431/8 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 8. Gácser Lajos kérelme a kiskunmajsai 0433/38 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 9. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2018. évi rendezvényterve
 10. A 319/3  hrsz-ú ingatlan 200m2-es területére kötött bérleti szerződés módosítása
 11. Zártkerti ingatlanok művelés ágának megváltoztatása
 12. Nagyapáti Oszkár kérelme a kiskunmajsai 7016 és 7036 hrsz-ú ingatlanok adásvételével kapcsolatban
 13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat ingyenes használatba adási kérelme
 14. Csenki Ágota lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 15. Bíró-Lapu Anita lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 16. Füredi  Képző  Központ helyiségbérleti kérelme
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. november 24.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.10.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. október 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. A helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó módosítások, közbeszerzés elindítása
 3. Férőhelyszám növelés a Ciróka Bölcsődében
 4. A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme könyvvásárlás tárgyában
 5. Bács-Szakma Non-profit Közhasznú Zrt. részvényeinek értékesítése
 6. A NeoCons Plus Kft telephely engedélyezési bejegyzéssel kapcsolatos kérelme
 7. Fásítási program megvalósítása
 8. A „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás” tárgyú 194/2017. (VIII.31.) határozatban szereplő keretösszeg emelése
 9. A Kiskunmajsa Fő u. 79. sz. alatti önkormányzati helyiség bérbeadása
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2017. október 20.

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2017.09.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. szeptember  26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű benyújtása
 2. Pályázat benyújtása a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyú  felhívásra a kiskunmajsai Tájház vonatkozásában
 3. A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75 hrsz-ú terület  megosztásából keletkező ingatlanok értékesítése
 4. A Mini Euro  Ház Építőipari KFt. vételi ajánlata a Kiskunmajsa Kígyós  223.  sz.  ingatlannal kapcsolatban
 5. A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata a 0329/100 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 6. Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása
 7. 2017. évi várható iparűzési adóbevétel kiesés miatti tartalék csökkentés
 8. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata nyertes pályázatai saját forrás  terhére megelőlegezett, pályázatok keretei között  elszámolható előkészítési költségeinek tartalékba helyezése
 9. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 10. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. szeptember 22.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.08.29. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. augusztus  29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Óvoda ideiglenes elhelyezése
 3. A kiskunmajsai 2240/25. hrsz-ú ingatlanon található szabadidőpark üzemeltetése
 4. A víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv véleményezése
 5. A kiskunmajsai Babagyűjtemény megvásárlása iránti javaslat
 6. Településrendezési eszközök módosítása
 7. Bárkányi Zoltán telek vásárlási kérelme
 8. Malom utcában lévő 967/64 hrsz-ú építési telek értékesítése
 9. TEQBALL Kft. kérelme az ipari parkban lévő 0296/55. hrsz-ú ingatlan bérléssel kapcsolatban
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
 11. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás
 12. Szerződésmódosítás miatt közvilágítási kiadások előirányzatának rendezése a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és Kiskunmajsa Város Önkormányzata között
 13. A „Döntés  a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című  pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról” szóló  178/2017. (VIII.08.) határozat fedezeti oldalának módosítása
 14. Önkormányzatok működési támogatásának tartalékba helyezése önkormányzati saját források terhére történő megelőlegezés miatt
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. augusztus 25.

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2017.08.08. 07:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. augusztus 8. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: A Kiskunmajsai Polgármester Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 1. 1. Fedezet biztosítása a „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” című,  TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú, benyújtott pályázat sikeres megvalósításához szükséges tervezési tevékenységre
 2. Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. augusztus 15.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.07.18. 08:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. július 18. napján 08:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a TP-1-2017 pályázati kódú 2017. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására
 2. Fedezet biztosítása a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtásához szükséges projekt előkészítés, projekt tervkészítés, felmérés, épületenergetikai tanúsítványkészítés feladatokra
 3. A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújításához szükséges költségek meghatározása, biztosítása
 4. A 0353/144. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban elővásárlási jogról történő lemondás

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. július 17.

Fülöp Zoltán a Pénzügyi
Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.06.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. június 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1.  Víziközmű  Bérleti-Üzemeltetési szerződés megkötése
 2. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csereajánlata a 8308/8. hrsz-ú területtel kapcsolatban
 3. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 4. Császártöltés 0206/6. hrsz. ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítése
 5. Bihari utca csapadékvíz elvezetés javítása
 6. Útkarbantartási keret megemelése
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II félévi munkaterve
 9. Pályázat benyújtása a „Bilaterális tevékenységek a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterületen-HU11-B1-2017” kódszámú pályázati felhívására
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Dr. Szente Erika garázs bérleti szerződésének meghosszabbítása
 12. Faludi Tamás képviselő indítványa a műfüves futballpályán történt fakivágás ügyében
 13. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 23.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.06.15. 14:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. június 15. napján 14:15 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. „Közétkeztetési szolgáltatás Kiskunmajsán konyhaüzemeltetéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának módosításáról (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 14.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.06.14. 8:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. június 14. napján 08:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 13.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.06.07. 8:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. június 7. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. „Közétkeztetési szolgáltatás Kiskunmajsán konyhaüzemeltetéssel” tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és dokumentációjának módosításáról (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 6.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.05.30. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. május 30. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Majsa-Vin Szociális Szövetkezet részére átadott területek módosítása
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
 5. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
 6. Kóbor Lajos és Kóbor Lajosné vételi ajánlata a 0254/29. és 0254/30. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban
 7. Klucsó Tamás és Klucsóné Monostory Klára telek vásárlási kérelme
 8. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 8308/8. hrsz-ú területre
 9. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 0353/65. és 0353/67. hrsz-ú területre
 10. Előterjesztés a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 11. A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház működtetésével kapcsolatos feladatok meghatározása
 12. Ciróka Bölcsőde bővítése
 13. Fészekrakó program pályázati felhívás
 14. Suzuki gépjárművek hasznosítása
 15. Belvízcsatorna tervezésre érkezett ajánlat
 16. Közvilágítás bővítés Kiskunmajsa belterületén
 17. Öregszőlősor csapadékvíz elvezetés javítása
 18. Utak, közterületek ingatlan-nyilvántartási területrendezése
 19. Szikora Tibor Képviselő Úr javaslataival kapcsolatos előterjesztés
 20. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívás
 21. Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására
 22. A 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 23. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása
 24. Kistérségi községi önkormányzatok támogatása
 25. Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozathoz kapcsolódóan
 26. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 27. Móra F. u. 16.sz. ingatlanban lévő lakás bérleti szerződések módosítása
 28. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. május 26.

Fülöp Zoltán a Pénzügyi
Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.05.18. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. május 18. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. „Közétkeztetési szolgáltatás Kiskunmajsán konyhaüzemeltetéssel” tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás indításáról (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. május 17.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.05.02. 8:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. május 2. napján 08:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 1. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. május 1.

Fülöp Zoltán a Pénzügyi
Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.04.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. április 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás biztosításával kapcsolatos kérelme
 2. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda és a Pedagógusok Szakszervezete Kiskunmajsai Járási Szervezete között megkötendő kollektív szerződés
 3. Cziróka Bölcsőde bővítése
 4. A Kiskunmajsai Kézilabda Club TAO támogatási kérelme
 5. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme
 6. A 0213/63 hrsz-ú legelő és a 0213//64 hrsz-ú legelő művelés ágú területek értékének meghatározása
 7. Földút javításhoz költség biztosítása
 8. Előterjesztés a 49/2017. (II.23.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódó feladatokról (zárt ülés)
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 10. Lajosné Varga Dóra lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 11. Egyebek
   

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. április 21.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.04.06. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. április 6. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására
 2. A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kérelme tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában, az EFOP 4.1.5-16 kódszámú pályázathoz

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. április 5.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.03.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. március 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Behajthatatlan követelések elengedése (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. ……/2017. (…….) rendelet tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) rendeletének módosításáról
 4. Az idegenforgalom fenntartása és fejlődése érdekében turisztikai és marketing tevékenységre fedezet biztosítása
 5. 2016. évi rendezvények pénzügyi elszámolása
 6. 2017. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
 7. Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés felmondása
 8. Ciróka Bölcsőde bővítése
 9. Kiskunmajsa Város Polgárőrségének kérelme
 10. Royal II. Sütőipari Zrt. kérelme a Kiskunmajsa Belső-Kígyóson működő mozgóbolt támogatására
 11. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 12. Dr. Vedres Ferenc kérelme támogatás visszafizetési kötelezettségének elengedése tárgyában
 13. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről
 14. A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
 15. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól vagyon átvétele.
 16. A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett tanya, legelő területek szántó művelés ágú területre módosítása
 17. Az Önkormányzat 2017-2020-ig terjedő stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról
 18. Mezőőri ingóságok hasznosítása
 19. Kecskeméti Tankerületi Központ kérelme
 20. Településképi Arculati Kézikönyv készítése, és Településképi rendelet előkészítése
 21. Pályázaton kívüli saját forrás biztosítása mérnöki szolgáltatásra a 2016. évi tanyafejlesztési program keretében elnyert támogatás megvalósításának érdekében
 22. A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
 23. A helyi civil szervezetek 2017. évi támogatása
 24. Bizottsági tagok megválasztása
 25. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 26. Molnár Katalin lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 27. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 24.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.03.23. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. március 23. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3.-16 kódszámú pályázati felhívására című, 32/2017 (II.20.), számú képviselő testületi határozat módosítása
 2. Tájékoztató a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívására benyújtandó pályázatban megvalósítandó tevékenységekről
 3. Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 22.

Fülöp Zoltán sk.


Pénzügyi Bizottság 2017.03.17. 8:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. március 17. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Roma Club Alapítvány kérelme emlékszobor állításához önkormányzati hozzájárulás megadása tárgyában
 2. I. világháborús emlékmű felújítás  pályázati támogatásának elfogadása, további  önerő biztosítása
 3. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016  pályázati kiíráson elnyert támogatáshoz  további önerő biztosítása
 4. Előterjesztés Majsa-Vin  Szociális Szövetkezettel összefüggésben meghozott döntésekről

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. március 16.

Fülöp Zoltán  sk.


Pénzügyi Bizottság 2017.03.07. 8:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. március 7. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására című, 30/2017 (II.20.), számú képviselő testületi határozat módosítása
 2. Tájékoztató a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására benyújtandó pályázatban megvalósítandó tevékenységekről
 3. Műfüves futballpálya környékének fásítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 6.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.02.21. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. február 21. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018-2020. évre várható összegei
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata …./2017. (….) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Darált beton vásárlás földút javításhoz
 5. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 6. A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan lőszermentesítése
 7. Piac megvilágításával kapcsolatos felajánlás
 8. Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása
 9. 2016. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 10. A Mayossa Hagyományőrző Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosítása iránti kérelme
 11. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatásának módosítása
 12. A polgármester és az alpolgármester cafetéria szabályzata
 13. Pályázat benyújtása Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívására
 14. Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozatról
 15. Sportpálya üzemeltetés önköltségének ás gazdaságosságának megállapítása
 16. Személyi ösztönzés tárgyában meghozott határozatok visszavonása, módosítása
 17. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. február 17.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.02.20. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. február 20. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kérelme tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában
 2. Pályázat benyújtása a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására
 3. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. február 17.

Fülöp Zoltán a Pénzügyi
Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2017.01.30. 13:50

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. január 30. napján 13:50 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kérelem benyújtása a 2017. évi járási startmunka magas hozzáadott értékű mintaprogramjára
 2. Polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. január 27.

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök


Pénzügyi Bizottság 2017.01.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2017. január 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Szociális szükséglakás biztosítására megállapodás
 2. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 3. A Hit és Kultúra Alapítvány kérelme a kígyósi közösségi házak 2017. évi működtetése tárgyában
 4. Tagsági jogviszony létesítése a Mayossa Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezetben
 5. Kiskunmajsa Kálvária  u. 12/A. számú ingatlant érintő  elővásárlási jogról lemondás, ingatlan értékesítése
 6. Közétkeztetési közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerző kiválasztásáról
 7. Városgazdálkodási Intézmény kérelme nehézgépkezelői OKJ-és tanfolyam támogatására
 8. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
 9. A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 10. A Jászszentlászlóért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosítása iránti kérelme
 11. Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
 12. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 13. Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására keretösszeg biztosítása
 14. Média felhasználási keretösszeg meghatározása Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 15. Részvények értékesítése a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részére
 16. Az Ipari parkban lévő 0296/49. hrsz-ú terület bérbeadása a NeoCons Plus Kft. részére
 17. Az Ipari parkban lévő 0296/54. hrsz-ú terület bérbeadása a Constructor Sipos Kft. részére
 18. Közterületi kamerarendszer kiépítése
 19. Pályázat benyújtása Szank Községi Önkormányzattal közös konzorciumban a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra
 20. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 21. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására
 22. Fő u. 57/C. 13.sz. lakás hasznosítása
 23. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. január 20.

Fülöp Zoltán
Bizottság elnöke