Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság 2018.12.20. 13:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. december 20. napján 13:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. Asztalitenisz Club kérelme

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. december 19.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.12.18. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. december 18. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. …./2018. (….) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
 2. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. könyvelése
 3. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyiben meghozandó döntés
 4. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása
 5. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 6. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme a Kiskunmajsa, Szent László u. 11. szám alatti 1566 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
 7. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzatának pályázatairól
 8. Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
 10. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 11. Gyalogos és kerékpáros átjáró létesítése a Soltvadkerti úton
 12. Szélmalom soron csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek 2019. évi támogatására
 15. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. december 14.

 

 

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.11.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. november 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. „Esély otthon - Ingatlanok átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. könyvelése
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. .../2018.(.......) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
 5. Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésének többletköltsége
 6. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kérelme a Kiskunmajsa, Szent László  u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
 7. Települési Környezetvédelmi Program elkészítése
 8. Kálvária u. vízvezeték kiváltás
 9. Központi orvosi ügyelet további ellátása
 10. Mayossaszállási emlékmű önkormányzati vagyonnyilvántartásba vétele, téliesítésével kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása
 11. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 12. Csenki Ágota lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. november 23.

 

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2018.11.14. 13:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. november 14. napján 13:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek” című pályázat konzorciumi megállapodásának 2. számú módosítás tervezetének elfogadása.
 2. Fedezetbiztosítás GDPR szabályzat kidolgozására és adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítására.
 3. Konecsni György Kulturális Központ közösségi terek fejlesztésével kapcsolatos pályázata ( TOP-7.1.1-16-2017-00115)
 4. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség megtárgyalása.

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. november 13.


Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.10.30. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. október 30. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Tájékoztató a Majsa-Vin Szociális Szövetkezet gazdálkodásáról
 2. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztési Kft. személyi ügyeiről
 3. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. könyvelése
 4. IPA pályázat felülvizsgálata
 5. Pályázat benyújtása mini bölcsőde létesítésére
 6. A 122/2016.(V.09.) számú határozat módosítása
 7. Tóth Eszter részére a Malom utcában lévő 967/69 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos döntés
 8. Szennyvíziszap elszállítása
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak felülvizsgálata
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. október 26.

 

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.10.11. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. október 11. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Az Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázattal kapcsolatos 169/2018. (IX.13.) határozat kiegészítése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2018. október 10.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.09.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Az EFOP 1.5.3. pályázathoz tartozó 141/2018 (VII.18.) számú határozatnak a módosítása és a pályázathoz kapcsolatos további döntések
 2. Közbeszerzési eljárás megindításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 3. Záportározó mélyítési és környezetrendezési projekt
 4. Személyi ösztönzés biztosítása az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
 5. A Polgármesteri Hivatal ASP átállásához kapcsolódó többlet feladatokhoz kapcsolódó fedezet biztosítása
 6. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvétele
 7. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozás
 8. Víziközmű rendszerek vagyonértékelésének elfogadása
 9. Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése
 10. Farkas Gábor területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/55 hrsz-ú területből
 11. Eiler Márk kérelme a Malom utcában lévő 967/66 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos döntés
 12. Fásítási program
 13. Városgazdálkodási Intézmény tetőszerkezet felújítása
 14. Kiskunmajsán térfigyelő kamera rendszer bővítése
 15. Rádóczi István kérelme a kiskunmajsai 0270/56 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 16. PYROWATT Kft. kérelmére az ipari parkban lévő 0296/59 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 17. Ben-Wood Asztalosipari Szociális Szövetkezet kérelmére az ipari parkban lévő 0296/62 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 18. Stílus Faipari Kft. kérelmére az ipari parkban lévő 0296/65 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. szeptember 24.

 


Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.09.13. 18:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 13. napján 18:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló pályázat közbeszerzési  feladataihoz kapcsolódó döntés
 2. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény képzési támogatási kérelme
 3. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézménynél óvodai és iskolai szociális segítés bevezetése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. szeptember 12.

 

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.09.04. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. szeptember 4. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kecskemét Tankerületi Központ kérelme sportcsarnokok bérleti díjnak csökkentésére
 2. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata
 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának megválasztása
 4. Személyi ösztönzés biztosítása az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
 5. Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár nyilvántartásában szereplő Ford gépjármű értékesítése, új jármű vásárlására fedezet biztosítása
 6. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítása
 7. A 226/2017.(XI.30.) határozat módosítása Péli Jenőné 0431/8 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatban
 8. A víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv véleményezése
 9. Sportpályán lévő fák kivágása
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Kazainé Süli Tünde kérelme a kiskunmajsai 0431/75 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 12. Neo Cons Plus Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetése közös megegyezéssel
 13. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. augusztus 31.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.08.07. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. augusztus 7. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Szank Községi Önkormányzattal közösen megvalósuló pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítás jóváhagyása.
 4. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága kérelme vagyonkezelői szerződés mellékleteinek módosítására
 5. Menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása
 6. Utak, közterületek elnevezésének ingatlan-nyilvántartási rendezése
 7. Kollár Krisztina lakásbérleti kérelme
 8. Csíkos János lakásbérleti kérelme

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. augusztus 6.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.07.18. 07:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. július 18. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ videó terem

Napirend:

 

 1. Rácz Csaba vételi ajánlata a 0329/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 2. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan felújítása
 3. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó módosítások, közbeszerzés elindítása
 4. Mini bölcsőde tervezési szolgáltatásának megrendelése
 5. A Kiskunmajsai Tájház Népi építészeti emlékek helyreállítása című pályázat keretében megvalósuló felújításhoz szükséges fölmérési és tervezési szolgáltatások megrendelése
 6. A KEOP-5.7.0/15-2015-0121 pályázathoz a megvalósult állapotról energetikai tanúsítvány készíttetése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. július 17.


 

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.07.10. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. július 10. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Ingatlanvásárlás az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázathoz Mentorház kialakításának céljából

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.
Kiskunmajsa, 2018. július 9.

 

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.07.05. 16:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. július 5. napján 16:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. …/2018.(….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Üdülőfalu III. ütem úthálózat tervezés
 3. Ingatlanvásárlás

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. július 4.

 

 

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.06.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. június 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. ALFÖLDVÍZ Zrt. által értékesítésre felajánlott eszközök megtérítése
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Szank Községi Önkormányzattal Közösen megvalósuló pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás jóváhagyása és többlet önerő biztosítása a 26/2017.(I.30.) sz. határozat módosításával
 3. Kiskunmajsa Város Interreg IPA Magyarország – Szerbia pályázatához kapcsolódó beszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat részére média eszközök beszerzése
 5. A város újratelepítésének évfordulójához kapcsolódó rendezvények
 6. Személyi ösztönzéshez szükséges döntést megalapozó intézményi vizsgálatokhoz szakértő kiválasztása
 7. Intézkedési terv elfogadása Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tárgyban végzett Állami Számvevőszéki jelentésre
 8. Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatási kérelme eszközbeszerzéshez
 9. Kiskunmajsa Város Polgárőrségének ingyenes használatba adási kérelme
 10. Ipari park értékesítési elvek
 11. Busa Kálmán és Busáné Szabó Brigitta kérelme a Kiskunmajsa, Bánya u. 5. sz. 2715/37 hrsz-ú építési telek megvásárlására
 12. Bódi Levente és Bódiné Kecskeméti Krisztina kérelmére a Malom utcában lévő 967/68 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 13. Bárkányi Zoltán kérelmére a kiskunmajsai 1125/30 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 14. Stílus Faipari Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/53 hrsz-ú területből
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
 16. Vassné Sisák Katalin Emese kérelme a kiskunmajsai 0325/174 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 17. Csikós János lakásbérleti kérelme
 18. 2018. évi média keret időarányos felhasználása
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. június 20.


Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.06.11. 16:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. június 11. napján 16:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Braunné Tuba Gyöngyi kérelme az ipari parkban lévő 0296/54 és 0296/55 hrsz-ú ingatlanok bérbevételével kapcsolatban
 2. Személyi ösztönzés újratárgyalása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. június 8.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.05.29. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. május 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. 2017. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 4. Személyi ösztönzés biztosítása
 5. 94/2018.(V.22.) határozat kiegészítése
 6. 1796/2017. (XI.8.) Korm. határozat által Kiskunmajsának kerékpárút építésre és óvoda felújítására nyújtott támogatásokkal kapcsolatos döntések
 7. A 2017. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vételéről
 8. Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért illetve a Római Katolikus Plébánia Kiskunmajsa támogatása
 9. Csólyospálos és Kömpöc községek támogatási kérelme
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére személygépjármű beszerzés
 11. Közvilágítás bővítése
 12. Gyalogátkelőhelyek létesítése
 13. Korom Péter vételi ajánlata a 0329/77 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 14. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. május 25.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.05.22. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. május 22. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
 2. ALFÖLDVÍZ Zrt. által értékesítésre felajánlott eszközök megtérítése
 3. 89/2018.(IV.27.) határozat kiegészítése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. május 17.


Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.04.27. 11:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. április 27. napján 11:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. április 26.

 

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.04.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. április 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. Új képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzat megalkotása és a hivatali szervezet módosítása
 2. Asztalitenisz Club kérelme
 3. Ben-Wood Asztalosipari Szociális Szövetkezet területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/17 hrsz-ú területből
 4. PYROWATT Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/17 hrsz-ú területből
 5. Faludi Tamás képviselői indítványa - BM 1 milliárd
 6. Faludi Tamás képviselői indítványa – Gyógyhely pályázat
 7. Faludi Tamás képviselői indítványa – Gyógyhely pályázat újratárgyalása
 8. 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés
 9. Defibrillátor készülék értékének adományként történő elfogadása
 10. 2018. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények ismételt elbírálása
 11. Jégvédelmi talajgenerátor üzemeltetésével kapcsolatos költségek biztosítása
 12. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Egyebek
 15. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. április 25.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.03.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. március 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Új képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzat megalkotása és a hivatali szervezet módosítása
 2. Asztalitenisz Club kérelme
 3. Ben-Wood Asztalosipari Szociális Szövetkezet területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/17 hrsz-ú területből
 4. PYROWATT Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/17 hrsz-ú területből
 5. Faludi Tamás képviselői indítványa - BM 1 milliárd
 6. Faludi Tamás képviselői indítványa – Gyógyhely pályázat
 7. Faludi Tamás képviselői indítványa – Gyógyhely pályázat újratárgyalása
 8. 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés
 9. Defibrillátor készülék értékének adományként történő elfogadása
 10. 2018. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények ismételt elbírálása
 11. Jégvédelmi talajgenerátor üzemeltetésével kapcsolatos költségek biztosítása
 12. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Egyebek
 15. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. március 23.


Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.03.21. 7:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. március 21. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 3. Faludi Tamás Majsa-Vin Szociális Szövetkezettel kapcsolatos képviselői indítványa

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. március 20.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.03.14. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. március 14. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. ALFÖLDVÍZ Zrt. által értékesítésre felajánlott eszközök
 2. A 0272/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban elővásárlási jogról történő lemondás

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2018. március 13.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2018.02.20. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. február 20. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

Napirend:

 

 1. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évre várható összegei
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018.(.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
 4. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 5. Vakáció Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve
 6. A Mezei Kft. 0296/57 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatos végleges döntés
 7. 2017. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások – pénzeszköz átadások – elszámolása
 8. Civil szervezetek 2018. évi támogatása
 9. Ingatlanárverésen való részvétel (zárt ülés)
 10. Ingatlanvásárlás szociális bérlakás céljára (zárt ülés)
 11. Faludi Tamás képviselői indítványa
 12. Fő u. 57. I/5. sz. lakás hasznosítása
 13. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. február 16.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2018.02.12. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. február 12. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Az 1/2018.(I.24.) határozat módosítása


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. február 9.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke


Pénzügyi Bizottság 2018.01.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2018. január 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Központi orvosi ügyelet feladatellátásával kapcsolatos döntések
 2. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 3. Pálinkó József szerződés módosítási kérelme
 4. Horváth Zsolt kérelme a 0353/144 hrsz-ú ingatlan vásárlásával kapcsolatban
 5. TEQBALL Kft. bérleti szerződés megszüntetésével kapcsolatos kérelme
 6. Férőhelyszám növelés a Ciróka Bölcsődében
 7. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 és a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosítószámú energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódó tervezési feladatok
 8. Elektronikusan kitölthető adatbejelentő és bevallási nyomtatványok megvásárlásához fedezet igénylése
 9. A Kiskunfélegyházi Városi Korház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek támogatása iránti kérelme
 10. 2018. évi költségvetés tervezési alapelvei
 11. Vetró-Kónya Anita lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 12. Fő u. 57. sz. alatti garázsbérlet
 13. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2018. január 19.

Fülöp Zoltán
Pénzügyi Bizottság elnöke