Pénzügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság 2019.10.01. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. október 1. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-termeNapirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. TOP Energetikai pályázatok megvalósítása során felmerült többletfeladatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása
 3. A Konecsni György Művelődési Központ TOP-7.1.1-16-H-115-4 (CLLD) kódszámú pályázati felhívására benyújtandó projektjével kapcsolatos döntés
 4. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületén térfigyelő kamerák elhelyezéséhez szükséges döntés
 5. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. megbízási ügyében meghozandó döntés
 6. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 7. Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bérrendezési kérelmei
 8. Városgazdálkodási Intézmény kérelme
 9. A 105/2019.(IV.11.) és a 143/2019.(VII.18.) számú Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőházzal kapcsolatos határozatok módosításával kapcsolatos döntés
 10. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal képzési támogatási kérelemről szóló  202/2019.(VII.23.) számú határozat kiegészítése
 11. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
 12. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda kérelme 2 db építési telek megvásárlására a Petőfi Sándor utcában
 13. Ben-Wood Asztalosipari Szociális Szövetkezet kérelmére az ipari parkban lévő 0296/62 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos végleges döntésről szóló 140/2018.(IX.25.) Pénzügyi bizottsági határozat módosítása
 14. Halász Sándor Jenő kérelme a Malom utcában lévő 967/49 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 15. Nyerges Gábor lakásbérleti kérelme
 16. Futópálya felfestése
 17. Fülöp Zoltán képviselői indítványa új vendéglátóhely kialakításának támogatására
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. szeptember 27.

 

 

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.09.25. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 25. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A Konecsni György Művelődési Központ TOP-7.1.1-16-H-115-3 (CLLD) kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó projektjével kapcsolatos döntések.
 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához történő csatlakozás

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. szeptember 24.

 


Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.09.10. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 10. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Városi György Sportcsarnok bérleti díja
 2. Kiskunmajsa Lóvásártér utca felújítása
 3. Bodoglári orvosi rendelő felújítása
 4. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos kivitelezési szerződés 2. számú módosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. szeptember 9.

 

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.08.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. augusztus 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 2. Városi György Sportcsarnok bérleti díja
 3. Városgazdálkodási Intézmény kérelmei
 4. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda konyhai mosogató és klímaberendezések beszerzési kérelme
 5. Az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola gázvezetési költségeinek biztosításához szükséges döntés
 6. Mózer Gyula és társai telek kiegészítési kérelme
 7. Balog Norbert és Balogné Kispál Mónika kérelme a Malom utcában lévő 967/53 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 8. Fülöp Zoltán képviselő indítványa új vendéglátóhely kialakításának támogatására
 9. A Kiskunmajsai 2562/3 hrsz-ú utca ingyenes felajánlása az Önkormányzat részére
 10. Viziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 11. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalban akadálymentes mosdó kialakítása
 12. Útfelújításokkal kapcsolatos javaslatok
 13. Bartus Lajosné kérelme a kiskunmajsai 0412/18 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 15. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. augusztus 23.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.08.15. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. augusztus 15. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. A központi buszváró üzemeltetésbe adása
 2. A Kiskunmajsai Lovas Klub támogatási kérelme
 3. Kiskunmajsa Pacsirta u. 1. szám alatti ingatlan értékesítése
 4. A VP külterületi út fejlesztési pályázat keretében beszerzett erőgép és munkagép – gréder Városgazdálkodási Intézménynek történő használatba adásával kapcsolatos döntések

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. augusztus 14.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.07.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. július 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 és a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosító számú energetikai célú projektekhez kapcsolódó többletberuházásokkal kapcsolatos döntések
 2. A 180/2019. (VI.27.) számú határozat módosítása és kiegészítése a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosító számú energetikai pályázattal kapcsolatban
 3. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkákkal kapcsolatos szerződés módosítása a pályázati döntés alapján
 4. Pályázat benyújtása a ZP-1-2019 pályázati kódú 2019. évi Zártkerti program pályázati felhívására
 5. A Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar lublinieci fellépése
 6. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal képzési támogatási kérelme
 7. Kérelem a Tehetség Ifjúság Műhelye Egyesület 6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6. szám alá telephely bejegyzése, valamint helyiség biztosítása iránt
 8. A Majsai Cigány Gyermekekért Alapítvány támogatási kérelme a Majsai Roma Feszt két napos kulturális rendezvényükre, valamint Kulturális gyermektábor megrendezésének költségei
 9. A Majsa napok rendezvény forgalmi rendje
 10. Csíkos János lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.
 11. Jakab Anett lakásbérleti kérelme
 12. A Sportpálya és a Móra Ferenc utca közötti út felújítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. július 22.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.07.17. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. július 17. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Döntés a 2019. évi Népi Építészeti Program keretében kiírt pályázatra a Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújítási, fejlesztési munkálataira benyújtandó támogatási kérelemről
 2. Döntés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programból Kiskunmajsán megvalósuló sportpark projekt megvalósításhoz

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. július 16.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.06.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. június 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőire vonatkozó döntés
 2. Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatási kérelme a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Neurológiai osztályának áthelyezésének, felújításának kivitelezési munkáihoz
 3. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kérelme
 4. A Civilek a játszóterekért Egyesület támogatási kérelme két darab PVC sátor beszerzésére
 5. Automata töltőállomás és autómosó létesítése Kiskunmajsán
 6. A Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének kérelme
 7. A Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület támogatási kérelme
 8. A Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület bérleti szerződésének módosítása
 9. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyeiben meghozandó döntés
 10. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosító számú energetikai célú projekthez kapcsolódó többlet beruházások a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy-Zs. utcai telephelyének „B”; „C” épületében
 11. Balogh Enikő támogatási kérelme kiskunmajsai kötődésű művészek alkotásaival ellátott helyi kézműves termékek előállítására, beszerzésére
 12. A Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekar lublinieci fellépése
 13. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény bérfejlesztési kérelme
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. II. félévi munkaterve
 15. Kiskunmajsa Pacsirta u. 1. szám alatti ingatlanra érkezett vételi ajánlat
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. június 21.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.05.30. 13:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. május 30. napján 13:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetőjének garantálton felüli illetményének kiegészítése 2019.06.01-től, 1 fő álláshely biztosítása 2019.06.01-től, 1 fő részére 200.000.- Ft/fő/hó megbízási díj biztosítása
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 29.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.05.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. május 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról
 3. Magyar Vöröskereszt kérelme a Kiskunmajsa Fő utca 79. szám alatti ingatlanban lévő iroda ingyenes használatára
 4. Kiskunmajsa, Fő u. 86. sz. alatti ingatlan bérlése
 5. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
 6. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyiben meghozandó döntés
 7. Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatos kérelme
 8. A Szentháromság szobor áthelyezése
 9. Kiskunmajsa Fő u. felújítása a kimaradt szakaszokon
 10. Útfelújítások Kiskunmajsa területén
 11. A KEOP-5.7.0/15-2015-0121, és a KEOP-4.10.0/14-2014-0263 pályázatokhoz szakvélemény készíttetése az indikátorteljesítések vonatkozásában a projekt fenntartási jelentésének alátámasztása érdekében
 12. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosító számú, "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" című projekthez kapcsolódóan személyi ügyekben meghozandó döntés
 13. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkák költségeinek megelőlegezése
 14. Irattár kialakítás a Polgármesteri Hivatalban
 15. A központi buszmegálló üzemeltetése
 16. A 2018. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vételéről
 17. 2018. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 18. A Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynél tanterem és tároló építése
 19. Közvilágítás bővítése Kiskunmajsán
 20. A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett tanya, legelő területek szántó művelési ágú területre módosítása
 21. Horváth István sporttelepen bírói öltöző átalakítása
 22. Busi Lajos ismételt támogatási kérelme gyermeknap megtartásához
 23. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés
 24. Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra.
 25. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 26. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 27. EgyebekKérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 24.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.05.21. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. május 21. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
 2. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés
 3. Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra.
 4. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 20.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.05.14. 7:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. május 14. napján 07:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása HUNG-2019 kódszámú pályázati felhívásra

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 13.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.05.08. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. május 8. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. VP pályázat keretében lefolytatott "Adásvételi szerződés, erőgépek, munkagépek beszerzése"” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (zárt ülés)
 2. Központi orvosi ügyeleti szolgálat működtetése 2020. évtől

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 7.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.04.25. 13:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. április 25. napján 13:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Város Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés
 2. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme a termálkúttal kapcsolatban
 3. Kürtösi József vételi kérelme a kiskunmajsai 8004 hrsz-ú ingatlanra
 4. Szigetüzemű napelemes rendszerek felülvizsgálata
 5. Farkas Gábor területvásárlási kérelmének elutasításáról szóló 52/2019.(II.28.) határozat visszavonása és döntés az ipari parkban lévő 0296/68 hrsz-ú ingatlan érékesítéséről szóló 67/2019.(III.07.) határozat módosítása
 6. Nepomuki Szent János szobor javításával kapcsolatos árajánlat megtárgyalása
 7. 2019. évi szünidei gyermekétkeztetés
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. április 24. 

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.04.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. április 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Téjkoztató megvalósuló Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív programokról (zárt ülés)
 2. Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésével kapcsolatos kérelme
 3. Busi Lajos támogatási kérelme gyermeknap megtartásához
 4. Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság Kiskunmajsa támogatási kérelme
 5. Vízvezeték hálózat rekonstrukciós munkák költségeinek megelőlegezése
 6. Pályázat benyújtása a TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra
 7. Új mini bölcsőde pályázat újra tárgyalása többlettámogatás miatt
 8. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Város Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjének kiegészítő munkálataival kapcsolatos döntés
 9. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme a termálkúttal kapcsolatban
 10. Kürtösi József vételi kérelme a kiskunmajsai 8004 hrsz-ú ingatlanra
 11. Szigetüzemű napelemes rendszerek felülvizsgálata
 12. Farkas Gábor területvásárlási kérelmének elutasításáról szóló 52/2019.(II.28.) határozat visszavonása és döntés az ipari parkban lévő 0296/68 hrsz-ú ingatlan érékesítéséről szóló 67/2019.(III.07.) határozat módosítása
 13. Nepomuki Szent János szobor javításával kapcsolatos árajánlat megtárgyalása
 14. MKK Logistic Kft. vételi kérelme a volt szovjet laktanyában lévő 0329/80 hrsz-ú területtel kapcsolatban
 15. 2019. évi szünidei gyermekétkeztetés
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. április 18.

 

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.04.17. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. április 17. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Komplex rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 sz. Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek pályázat keretében indított közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges fedezet biztosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. május 3.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.04.11. 18:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. április 11. napján 18:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme a termálkúttal kapcsolatban
 2. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelméről szóló 75/2019.(III.28.) határozat módosítása
 3. A Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése (zárt ülés)
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016.(XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Döntés a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatra a Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújítási, fejlesztési munkálataira benyújtandó támogatási kérelméről
 6. Benedek Róbert motoros rendezvényre vonatkozó kérelme

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. április 10.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.03.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. március 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelméről szóló 62/2018.(IV.24.) határozat módosítása
 3. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme
 4. Döntés a Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújítási, fejlesztési munkálataihoz, szakmai megbízott díjazásához szükséges fedezetről és a szakmai megbízott személyéről
 5. A Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár központi épületének fejlesztési projektjével kapcsolatos döntés
 6. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár közfoglalkoztatási programjának pénzbeli kiegészítése
 7. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár nyilvántartásában szereplő Ford Transit gépjármű térítésmentes átadása a Városgazdálkodási Intézmény részére, Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában lévő Ford Transit típusú
 8. Városgazdálkodási Intézmény bérrendezési kérelme
 9. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 10. A 3167/6 hrsz alatti raktárhely újrahasznosítása
 11. Kiskunmajsa Fő utca 79. szám alatti ingatlanban lévő iroda hasznosítása
 12. Benedek Róbert motoros rendezvényre vonatkozó támogatási kérelme
 13. Fakivágással kapcsolatos előterjesztés
 14. Fedezetbiztosítás GDPR szabályzat kidolgozására és adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítására Kiskunmajsa Város Önkormányzata Intézményeinél
 15. Szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolásához szükséges dokumentáció elkészítése
 16. 2019. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. március 22.

 

 

Fülöp Zoltán
bizottság elnöke sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.03.19. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. március 19. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata iparűzési adómérték csökkentésének felülvizsgálata
 2. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú, „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” című pályázat engedélyeztetési tervdokumentációjához szükséges hatósági eljárás fedezetének biztosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2019. március 18.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.03.07. 14:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. március 7. napján 14:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016. (XII. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Farkas Gábor területvásárlási kérelmének elutasításáról szóló 52/2019.(II.28.) határozat visszavonása és döntés az ipari parkban lévő 0296/68 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
 3. Kiskunmajsa Fő u. 79. NKM Áramszolgáltató Zrt-nek bérbeadott iroda felújítása
 4. 2019. évi média keret kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összegének felhasználására árajánlat bekérés a Catel Kft-től és a helyi sajtótól (zárt ülés)
 5. TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 energetikai fejlesztés keretében megvalósuló beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. március 6.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.02.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. február 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2020-2022. évre várható összegei
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
 3. Új mini bölcsőde pályázat projektmenedzseri feladatainak ellátásához kapcsolódó személyi ügyekben meghozandó döntés
 4. IPA pályázat kiviteli tervdokumentáció elkészítéséhez és a PRAG eljárás lefolytatásához szükséges fedezet megelőlegezése
 5. Az 1697/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a 6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u. 9. szám alatti, 4099/3 hrsz. ingatlan önkormányzati épület fejlesztése tárgyban benyújtandó adatlappal kapcsolatos döntések
 6. 2018. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 7. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete részére kártérítés fizetése
 8. Civil szervezetek 2019. évi támogatása
 9. A központi buszmegálló üzemeltetéséről szóló 62/2016.(III.31.) határozat visszavonása
 10. A kiserdőben lévő fák tervszerű ritkításáról szóló 248/2015.(IX.24.) határozat visszavonása
 11. A GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó termőföld végleges más célú hasznosítása a 0206/22 hrsz-ú területen tárgyú 292/2016.(XI.11.) határozat visszavonása
 12. A csapadékvíz elvezető projekt kapcsán kikerülő föld felhasználásáról
 13. Farkas Gábor területvásárlási kérelme az ipari parkban (0296/68 hrsz)
 14. A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelmére a Kiskunmajsa, Szent László u. 11. szám alatti 1566 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról szóló 228/2018.(XII.20.) határozat módosítása
 15. Vitézi Rend Katasztrófavédelmi Század Bács-Kiskun Megyei Egység helyiség bérleti kérelme
 16. Grape-Vine Kft. kérelme szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére
 17. Képviselői indítvány a Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére játék és óvodai fejlesztéshez szükséges eszközök, szakmai anyagok vásárlásának támogatására
 18. 2019. évi média keret kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa összegeinek felhasználása
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. február 22.

 

Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.02.22. 7:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. február 22. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjénél technikai létszám biztosításához fedezet kérelme
 3. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda takarítói létszám biztosításához fedezet kérelme
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeinek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2019. február 21.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.02.06. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. február 6. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Mezei Jenő kérelme a Kiskunmajsa 0296/57 hrsz-ú ingatlan adásvételi szerződésének módosításával kapcsolatban
 2. Központi orvosi ügyelet feladatellátásával kapcsolatos döntések
 3. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető váltásáról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. február 5.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.01.29. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. január 29. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. ..../2019.(...) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 3. Pályázat benyújtása a TP-1-2018 pályázati kódú 2018. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására
 4. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyeiben meghozandó döntés
 5. A TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán című pályázathoz szükséges költség-haszon elemzés elkészítéséhez szükséges fedezet biztosítása
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata iparűzési adómérték csökkentésének felülvizsgálata
 7. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme felmentési idő alatti munkavégzés alóli mentesítésre, az ehhez szükséges fedezet biztosítására
 8. A Majsa-Vin Szociális Szövetkezet üzleti terve
 9. Vakáció Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi üzleti terve
 10. Zöldváros projekt kapcsán fák kivágása
 11. Hozzájárulás viziközmű-hálózat rekonstrukciós munkálataira irányuló pályázat benyújtásához
 12. Hozzájárulás a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. energiahatékonyságának fejlesztésére irányuló pályázat benyújtásához
 13. A Kiskunfélegyházi Városi Korház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek támogatása iránti kérelem
 14. 2018. évi média keret felhasználása, illetve a 2019. évre vonatkozó teljesítések, kötelezettségvállalások
 15. Pénzügyi Bizottság létszámának bővítése
 16. A Mezei Kft. 0296/58 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatos végleges döntés
 17. Farkas Gábor 0296/68 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatos végleges döntés
 18. Új Redempció Kiskunmajsáért Egyesület kérelme raktárhelyiség igénylésére
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. január 25.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.01.23. 07:20

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. január 23. napján 07:20 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. január 22.

 

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.


Pénzügyi Bizottság 2019.01.15. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi Bizottság 2019. január 15. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyiben meghozandó döntés

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2019. január 14.

 

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök sk.