Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2010.12.30. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2010. december 30. napján ( csütörtök ) du. 1600órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.


Napirendek:

          

 1. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
  a.) Javaslat a kiskunmajsai járóbeteg-szakellátás működtetésére /Anyag később kerül kiküldésre./

 2. Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a.) Figura Béla lakhatásának megoldásához pénzügyi támogatás kérése
  b.) Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége

 3. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referensEgyebekEgyebek
  a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási kérelme
  b.)Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya támogatási kérelme

 4. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2010. december 10.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:


Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.
csoportvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2010.12.29. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2010. december 29. napján ( szerda ) du. 1630órai kezdettel tartja a  Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében,  melyre tisztelettel meghívom.


Napirendek:

 

 1. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
  a.) Javaslat a kiskunmajsai járóbeteg-szakellátás működtetésére /Anyag később kerül kiküldésre./

 2. Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a.) Figura Béla lakhatásának megoldásához pénzügyi támogatás kérése
  b.) Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége

 3. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referensEgyebek
  a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási kérelme
  b.)Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya támogatási kérelme

 4. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.Kiskunmajsa, 2010. december 10.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:


Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető


Béres László s.k.
csoportvezető

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2010.12.14. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2010. december 14. napján ( Kedd ) du. 14 00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

            

 1. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó:
   Dr. Tóth Mária jegyző
  a.) A 2011-2015. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv és a 2011. évi ellenőrzési munkaterv

 2. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó:  Faludi Tamás polgármester
  a.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
  b.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.
  c.) TKT átadott pénzeszköz visszafizetési kötelezettség  (Szóbeli előterjesztés)

 3. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
  a.) Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme
  b.) Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás biztosítása (Anyag később kerül kiküldésre)
  c.) Tájékoztatás a Magyarország Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2 pályázat előkészítéséről

 4. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
  a.) A Vakáció Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

 5. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a.) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ügyelettel kapcsolatos kérelme
  b.) A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata

 6. Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó:  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  a.) Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatási kérelme (Zárt ülés!)

 7. Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens, Volford Izabella 
  a.) Simokovics Mihály peren kívüli egyezségi ajánlata
  Előadó : Béres László
  b.) Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Volford Izabella
  c.) Kötelező Kéményseprőipari közszolgáltatás szervezett ellátására beadott pályázatok értékelése és rendelet tervezet előterjesztése
  Előadó: Volford Izabella
  d.) ......../2010. (.....) sz. rendelet tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosítása
  Előadó: Béres László
  e.) „Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán" c. pályázat közbeszerzési döntése
  Előadó: Béres László
  f.) „Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán" c. pályázat közbeszerzési döntése
  Előadó: Béres László
  g.) Ajánlatok bekérése az „Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán" c. pályázat kiviteli terveinek elkészítésére
  Előadó: Béres László
  h.) Közbeszerzési feladatokra és műszaki ellenőrzésre ajánlatok bekérése az „Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán" c. pályázat kapcsán
  Előadó : Béres László csoportvezető
  i.) Brunner Tibor ajánlata reklám felügyeleti szándékkal kapcsolatban
  Előadó: Béres László
  j.) Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme
  Előadó: Béres László
  k.) Czombos Richárd terület bérleti kérelme
  Előadó: Béres László
  l.) Kiskunmajsa elkerülő  út megépítésével és az 5411-es számú út, Kiskunmajsa-Kömpöc-M5 szakasz felújításának megvalósítási lehetősége
  Előadó: Béres László
  m.) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme kerékpártároló építésére vonatkozó pályázat beadásával kapcsolatban
  Előadó: Béres László
  n.) Az Arany János Általános iskola Óvoda és Bölcsőde kérelme
  Előadó: Béres László

 8. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a.) Bad Schönborni utiköltség elszámolása
  b.)  Költségtérítés felajánlás
  c.)  Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
  d.) Saját erő biztosítása a DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 sz. „Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán" című pályázathoz
  e.) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása.
  f.) Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása.
  g.) .../2010. (...) rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X. 8.) rendelet módosításáról
  h.) Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ......./2010. (......) rendelete az egyes helyi adók és a gépjárműadó csoportos beszedési megbízással történő megfizetéséről szóló 17/2005. (VI.30.) rendelet módosításáról.
  i.) Hivatásos gondnoki feladatot ellátó személy megbízási szerződésének módosítására
  j.) K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata
  k.) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségtúllépése (Anyag később kerül kiküldésre)

 9. Egyebek

 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az   Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról 
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2010. december 10.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető


Béres László s.k.
csoportvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2010.11.17. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2010. november 17. napján ( Szerda ) du. 14 00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.


Napirendek:

 

 1. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
  40. éves jubileumi jutalom megfizetése peren kívüli egyezséggel (Zárt ülés!)
   
 2. a.) Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervére
  b.) Az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004.(XI.08.) sz. rendelet felülvizsgálat

 3. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a.) Konecsni György Kulturális Központ jubileumi jutalommal kapcsolatos kérelme
  b.) A Catel Kft-vel kötött szerződés meghosszabbítása

 4. Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  a.) Javaslat az átmeneti szociális segély keretösszegének módosítására
  b.) Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi György Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2011. évre

 5. Hatósági osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a.) Karácsonyi díszvilágítás  megtárgyalása
  b.) Menetrend módosítás a helyi autóbusz megtárgyalása
  c.) Energia menedzsment megbízási szerződés megtárgyalása
  d.) Az Árpád utcai platánfák kivágásának megtárgyalása
  e.) Pálinkó Gábor terület bérleti kérelme
  f.) Juhász János kérelmének megtárgyalása
  g.) Halasvíz Kft. székház terület tulajdonjogának rendezéséről
  h.) Bölcsőde felújításával kapcsolatos ajánlatok bekérése
  i.) Művelődési Ház felújításával kapcsolatos ajánlatok bekérése
  j.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megpályáztatása
  k.) Üresen álló önkormányzati lakások hasznosítása
  l.) ..../2010. (....) sz. rendelet-tervezet a víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
  m.) ..../2010. (....) sz. rendelet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítési szabályairól szóló 14/2007.(V.1.) számú rendelet módosításáról
  n.) Előterjesztés Simokovics Mihály peren kívüli ajánlatáról
  o.) Képviselői észrevételek, javaslatok bekérése
  p.) Élet- és balesetveszélyes helyzetek megoldása
  q.) Ipari Park Komplex Infrastrukturális Fejlesztése Kiskunmajsán

 6. Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a.) Dr. Barabás Gábor háziorvos elszámolása feladatellátási forma változása miatt. (Zárt ülés!)
  b.) Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása.
  c.) Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2009. évi számviteli beszámolójának elfogadása
  d.) Laptop beszerzések kiadásainak megelőlegezése
  e.) Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
  f.) Nem nyertes pályázatok önerő, előkészítési költség és sikerdíj maradványának előirányzat rendezése
  g.) Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés-lemondás előirányzatának átvezetése
  h.) Személygépkocsi beszerzés a Polgármesteri Hivatal részére
  i.) Az építményadóról szóló rendelet módosítása
  j.) Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet módosítása

 7. Egyebek

 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az   Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról 
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2010. november 12.

                                              

Mózer Gyula s.k. 
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.
csoportvezető