Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.12.22. 8:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. december 22. napján ( csütörtök ) de. 8:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése
Előadó: Béres László bizottsági referens

 

  1. Központi buszváró üzemeltetőjének kiválasztása

   Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
   Előadó: Fogl András alpolgármester

  2. A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése" című projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás megtárgyalása (Az anyag később kerül kiküldésre elektronikus formában)


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.
Kiskunmajsa, 2011. december 20. 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető


Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.12.19. 15:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. december 19. napján ( Hétfő ) du. 1530 órai kezdettel tartja a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Fogl András alpolgármester

 1. Előterjesztés „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése" című projekt közbeszerzési eljárásának lebonyolításáról
 2. Előterjesztés A „Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése" című projekt előkészítése tárgyában (Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 3. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel muzeális intézmények támogatására kötött szerződés megszüntetése

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. december 16.     

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

  
Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető


Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.12.13. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. december 13. napján ( Kedd ) du. 14:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról (Az anyag korábban kiküldésre került)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója (Az anyag korábban kiküldésre került)
 3. Előterjesztés CATEL Kft-től internet szolgáltatási eszközök bérlésére
 4. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2012. évi kiadása
 5. Kistérségi Szociális Intézmény által biztosított feladatellátás pénzügyi elszámolására kötött megállapodás megszüntetése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 6. Előterjesztés a Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése című pályázat eredményességéről (Kódszám: TP-1-2011).
 7. Beszámoló a mezőgazdasági utak fejlesztésének pályázati lehetőségeiről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 8. A dabasi Kapisztrán harangtoronnyal kapcsolatos támogatási kérelme

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

  Előadó: Dr. Égető Annamária osztályvezető

 9. .../2011.(...) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
 10. A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben foglaltak felülvizsgálata
 11. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde korai fejlesztéssel kapcsolatos kérelme

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései

  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 12. Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatási kérelme
 13. Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi György Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2012. évre
 14. A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 15. Javaslat temetési segély keretösszegének módosítására

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 16. ....../2011. (.....) számú önkormányzati rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
 17. ............../2011. (.....) rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 31/2010. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 18. ...../2011. (....) sz. rendelet tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosításáról
 19. ....../2011. (.....) sz. rendelet-tervezet a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 20. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 1. számú módosítása elfogadása
 21. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kötött megállapodás a földhasználati jogról
 22. Ajánlat jégeső elhárításra
 23. Hasznos Erika területbérleti kérelme
 24. Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 25. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása.
 26. Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása
 27. .../2010. (...) rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X. 8.) rendelet módosításáról (Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző)
 28. Dózsa György Gimnázium kérelme ECDL oktatással kapcsolatban
 29. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme az Iskolabusz működtetéséhez.
 30. Városgazdálkodási Intézmény bevétel kieséseire fedezet biztosítása
 31. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbításának módosítása.
 32. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

Kiskunmajsa, 2011. december 9. 

 

 


Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:  

 
Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.11.30. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2011. november 30. napján ( Szerda ) du. 15:00 órai kezdettel tartja a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Konecsni György Kulturális Központ turisztikai seregszemlén való részvétel támogatási kérelme

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 2. Térfigyelő rendszer telepítése a városközpontban

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. Központi buszmegálló üzemeltetés


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2011. november 25.  

             
                                                                                                            Mózer Gyula s.k.
                                                                                                            bizottsági elnök
A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.11.23. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. november 23. napján ( Szerda ) du. 14:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Bad Schönborni önkormányzat felajánlása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 2. Térfigyelő rendszer telepítése a városközpontban

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 3. Borota Községi Önkormányzat VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére értékesítési ajánlat

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
 4. Előterjesztés a 2012. évi belső ellenőrzési munkatervről
 5. Előterjesztés a KER-MOL Bt. magastető építési munkával összefüggő követeléséről
 6. Előterjesztés Beszerzési szabályzatról
 7. ......./2011. (....) önkormányzati rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 8.  .../2011. (....) önkormányzati rendelet tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 9. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 10. Menedék Alapítvány szennyvízhálózatra történő csatlakozása
 11. KEOP 1.1.1./2F/09-11 ,,Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése" konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT, üzemeltetési koncepció, díjképzési elv és díjpolitika elfogadása
 12. Villamos energia beszerzés
 13. Központi buszmegálló üzemeltetés
 14. Juhász Katalin lakásbérleti kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 15. Konecsni György Kulturális Központ kérelme 1 fő takarító megbízásos jogviszony keretében történő foglalkoztatására
 16. Közoktatási intézmények álláshely és túlóra változás miatti kiadási megtakarítása.
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.
Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2011. november 18.  

 

             
Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:  

 
Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referensPénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.11.14. 16:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. november 14. napján (Hétfő ) du. 16:45 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Előterjesztés laktanya panel épületre adásvételi szerződés kötéséről Az ORIENT INT. BAND B KFT-vel

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 2.  Iskola utca felújítás pályázatról

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2011. november 11.                                    

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:        

   

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.11.09. 15:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. november 9. napján ( Szerda ) du. 15:45 órai kezdettel tartja a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Előterjesztés a Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye Református Egyháznak történő átadásával kapcsolatos többletigényéről

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. november 4.

                       

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:

 

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.11.02. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. november 2. napján ( Szerda ) du. 1700 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 

 1. Előterjesztés falugazdász és növényvédelmi felügyelő elhelyezését szolgáló bérleti szerződés megszüntetéséről
 2. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye Református Egyháznak történő átadásával kapcsolatos többletigényéről
 3. Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető
 4. .../2011. (...) önkormányzati rendelet-tervezet az állatok tartásáról szóló 31/2005.(X.28.) rendelete módosításáról

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. Az Orient Int. B & B Kft vételi ajánlata
 6. Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlan hasznosítása
 7. Központi buszmegálló üzemeltetése
 8. Szilárd burkolatú utak kátyúzása
 9. Települési szilárd hulladék mechanikai-biológiai stabilizálására szolgáló rendszer kialakítása a Homokhátsági Települési Hulladékgazdálkodási
 10. Sajtótájékoztató megszervezése Tartós szegfű projekt kapcsán
 11. Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása
 12. Menedék Alapítvány szennyvízhálózatra történő csatlakozása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 13. Majsa Napok rendezvény elszámolása
 14. Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
 15. Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés- lemondás előirányzatának átvezetése.
 16. Ingyenes tanulói tankönyvellátás forrásának megelőlegezése az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde részére
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2011. október 27.               

                        

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.10.14. 13:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. október 14. napján ( Péntek ) du. 1300 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. október  14. napján ( Péntek ) du. 1300 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
Előadó: Béres László bizottsági referens

 1. Szabadkai u. 51/A. szám alatti ingatlan bérbeadása
 2. Iparhegyi u. 8. I/3. szám alatti ingatlan bérbeadása
 3. Orvosi ügyelet épületében karbantartási munkák

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 4. A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat orvosi gép-, műszer, berendezés szállítási, szerelési munkái késedelmi kamatkövetelése

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
 5. Az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztési, felújítási pályázat kiviteli tervezésének költségei
 6. Előterjesztés iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat kivitelezőjének kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatásáról
 7. Kulturális Központ felújítása során a projekt keretében nem támogatott, keretátadással megvalósuló munka ellenértékéről és a kivitelezői késedelmi kamatkövetelésről

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 8. ..../2011. (....) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2011. október 12.       

 

                                

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:          

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                   

Béres László s.k.
Bizottsági referens 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.09.28. 13:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. szeptember 28. napján ( Szerda ) du. 13:00 órai kezdettel tartja a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. szeptember 28. napján ( Szerda ) du. 1300 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Előadó: Faludi Tamás polgármester


 1. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 2. Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. Iskola utca felújítás tervezési szerződésének módosítása
 4. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és tájház kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 5. Céltartalék intézmények közötti felosztása
 6. Szerződésmódosítás közzétételi díja

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
 7. Előterjesztés a Kulturális Központ felújítása során felmerült kiegészítő munkák többletköltségének viseléséről (Az anyag az előző bizottsági ülésre kiküldésre került, Zárt ülés!)

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. szeptember 23.            

                                 

                                                                                                          Mózer Gyula s.k.

                                                                                                            bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:     

 

      

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.09.20. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. szeptember 20. napján ( Kedd ) du. 14:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. szeptember 20. napján ( Kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Tájékoztató a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 2. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat
 3. Majsa Alapítvánnyal kötött  bérleti szerződés megszüntetése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 4. Előterjesztés „A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" című pályázat előkészítése tárgyában( Kódszám: DAOP-3.1.2/A-11)
 5. Előterjesztés „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázat benyújtásáról (Kódszám: DAOP-5-2.1/A-11.)
 6. Előterjesztés „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése" című pályázat benyújtása tárgyában (Kódszám: TP-1-2011.)
 7. Előterjesztés a helyi nonprofit szervezetek LEADER rendezvénypályázatainak véleményezése tárgyéban
 8. Előterjesztés a Projektiroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről
 9. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének személyében történő változásról szóló határozat módosítása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 10. Előterjesztés a DAOP-2.1.3-11 kódszámú Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése című pályázat előkészítése tárgyában

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
 11. Előterjesztés a Kulturális Központ felújítása során felmerült kiegészítő munkák többletköltségének viseléséről (Zárt ülés!)

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 12. Javaslat az Önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosítására.
 13. Rendelet tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető
 14. Városi Könyvtár új közösségi tér működtetésével kapcsolatos többletigénye
 15. Konecsni György Kulturális Központ igazgatójának átsorolása
 16. Konecsni György Kulturális Központ álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 17. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához  történő csatlakozás

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 18. Kiskunmajsa Város Hulladékgazdálkodási tervének elkészítésére megbízás adása
 19. Szabadkai u. 51/A. sz. önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítása
 20. Hősök tere 3. sz. alatti ingatlan hasznosítása
 21. Sebességmérő berendezés telepítése
 22. Forgalom csillapító küszöb beépítése
 23. Felföldi Irén Zsuzsanna telekbérleti kérelme
 24. Torma László kérelme
 25. A DU-DI OPTIKA vételi ajánlata
 26. Árpád utcai platánfák kivágása és pótlása
 27. Söröskorsó gyűjtemény áthelyezése
 28. Fehértó-Majsai csatornánál áteresz javítása
 29. Volt nyomda épületének megvásárlása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 30. A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2. pályázat (HUSRB/1002) elutasítása
 31. Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi számviteli beszámolójának elfogadása.
 32. MFB által refinanszírozott hitel rendelkezésre tartási és türelmi idejének módosítása a 8. hitelcél esetében (Zárt ülés!)
 33. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.
 
 
 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. szeptember 16.       

 

                                      

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:      

    

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referensPénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.08.29. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. augusztus 29. napján ( Hétfő ) du. 1630 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. augusztus 29. napján ( Hétfő ) du. 1630 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

Előadó:Fogl András alpolgármester

 1. Ingatlan hasznosítási szerződések módosítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatás Vizsgáló Irodájának felülvizsgálatát követően

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó:Fogl András alpolgármester

 2. Iskola utca felújítás tervezői szerződés elfogadása
 3. Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatási kérelme
 4. A Kézműves Egyesület Bad-Schönbornba történő meghívásával kapcsolatos kérelme
 5. LEADER rendezvénypályázat benyújtása
 6. Épületenergetikai korszerűsítés" projekt tervezési szerződés módosítása /Előterjesztés később kerül kiküldésre!/
 7. Tájékoztatás a Kulturális Központ kiegészítő munkáinak finanszírozására /Előterjesztés később került kiküldésre!/

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 8. A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ kérelme

  Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária
 9. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 10. A Konecsni György Kulturális Központ TÁMOP-3.2.3/A-11/1 számú pályázattal kapcsolatos kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. augusztus 26.             

 

                       

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:     

  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.08.08. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. augusztus 08. napján ( Hétfő ) du. 17:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. augusztus 08. napján ( Hétfő ) du. 1700 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Környezetvédelmi Program elkészítésére megbízás adása
 2. Iskola utca felújításának tervezésére javaslat
 3. Használt földgyalu beszerzés a Városgazdálkodási Intézmény részére
 4. Ingatlanhasznosítási szerződés megkötése az Ipari Parkban lévő területre

  /A szerződésekhez kapcsolódó előterjesztés szombati napon elektronikus formában kerül kiküldésre valamennyi bizottsági tag részére/

 5. Zrínyi u. útépítés ismételt közbeszerzési eljárás döntése (Zárt ülés anyaga!)
 6. Városi kitüntető címek adományozása (Zárt ülés anyaga!)

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2011. augusztus 05.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:       

 

    

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

                                    

Béres László
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.07.25. 14:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. július 25. napján ( Hétfő ) du. 1430 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. július 25. napján ( Hétfő ) du. 1430 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Helyiségbérleti szerződés felmondása, Kiskunmajsa, Hősök tere 3.
 2. Ingatlanhasznosítási előszerződés megkötése az Ipari Parkban lévő területekre
 3. Beszámoló a szociális földmunkaprogrammal kapcsolatban
 4. Előterjesztés CATEL Kft-től Internet szolgáltatási eszközök bérlésére
 5. Árpád utcai platánfák kivágására árajánlat kérése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 6. Előterjesztés Kiskunmajsa csapadékvíz csatornázás fejlesztési projekt tervezési szerződés módosítása tárgyában
 7. Előterjesztés Turisztikai rendezvény támogatásáról szóló pályázat előkészítése tárgyában
 8. Tájékoztató Helyi piac fejlesztése projekt előkészítése tárgyában
 9. Tájékoztató Kiskunmajsa belterületi kerékpárút fejlesztés projekt előkészítése tárgyában
 10. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. asszisztenseinek szakképzés támogatási kérelme
 11. Csontos Károly utcában parkolók tervezése

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
 12. Előterjesztés Lakás-takarékpénztári szerződések zárásáról

  Hatósági osztály Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 13. Település esélyegyenlőségi program készítéséhez szakértő igénybevétele

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 14. Intézményi felújítások
 15. Környezetvédelmi Program készítés
 16. Ipari Park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán pályázat Támogatási Szerződés 4. számú módosításáról tájékoztatás
 17. Megyei Területrendezési Terv módosítás javaslattevő anyagának véleményezése
 18. Orient Int. B& B Kft kérelme
 19. Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme
 20. Kiskunmajsa Ipari Park közvilágítási hálózat beüzemelése

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 21. Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
 22. Szerződésmódosítás közzétételi díja.
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. július 22.

 

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:         

 

 

Gulyás Jánosné
Osztályvezető


Béres László
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.06.29. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. június 29. napján ( Szerda ) du. 14 órai kezdettel tartja a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. június 29. napján ( Szerda ) du. 14 órai kezdettel tartja  a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Motoros Szakosztály területbérleti kérelme

  Kiskunmajsa Város alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 2. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése elnevezésű, DAOP-3.1.1/B-11 jogcímkódú pályázat előkészítése tárgyában
 3. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Csapadékvíz-csatornázás fejlesztésének projekt előkészítése tárgyában
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ feladatelmaradása (nappali kórházi ellátás) miatti létszámleépítés, foglalkoztatottak részére étkezési hozzájárulás biztosítása

 5. ..../2011. (....) önkormányzati rendele-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2011. június 24.

 

 

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

 

Gulyás Jánosné
Osztályvezető                                            

                                    

Béres László
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.06.21.14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. június 21. napján ( Kedd ) du. 14 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. június 21. napján ( Kedd ) du. 14 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása, valamint a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Intézmény közötti munkamegosztási megállapodás módosítása
 2. Előterjesztés a Török és Társa kérelméről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 3. Elszámolás „Testvérvárosi kapcsolataink erősítése és további együttműködések keresése" 2 éves programja keretében megvalósult rendezvényekről
 4. KEOP-2009-6.2.0/A  kódszámú pályázathoz biztosított önerő visszavonása
 5. Előterjesztés létrehozandó Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet létrehozását megelőző egyesület alapítása tárgyában
 6. A 2011/2012-es nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása az önkormányi intézményekben
 7. Megállapodás Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat között kötelező közoktatási feladat ellátásáról
 8. A Commitment Kft-vel a Taninform szoftver használatával kapcsolatosan kötött szerződés és a költségvetési rendelet módosítása

  Kiskunmajsa Város alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 9. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése elnevezésű, DAOP-3.1.1/B-11 jogcímkódú pályázat előkészítése tárgyában (Anyag később kerül kiküldésre)
 10. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Csapadékvíz-csatornázás fejlesztésének projekt előkészítése tárgyában (Anyag később kerül kiküldésre)
 11. Előterjesztés a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése elnevezésű, DAOP-3.1.2/A-11 jogcímkódú pályázat előkészítése tárgyában (Anyag később kerül kiküldésre)
 12. Előterjesztés a Közbiztonsági Tanácsadó Testület ülésén elhangzott javaslatokról

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
 13. Előterjesztés dr. Vecsernyés Sándor munkaügyi perében peren kívüli egyezségről
 14. Előterjesztés a Projektiroda és az Önkormányzat közötti együttműködéséről

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: Dr. Égető Annamária osztályvezető
 15. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása okán közoktatási szakértő kirendelése

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 16. Intézményi felújítás
 17. Mindennapi vizünk IMJ ÖT. Pályázatának benyújtása
 18. Csík Mihály lakásbérleti kérelme
 19. Beszámoló az Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán pályázat megvalósulásáról
 20. Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán című pályázat támogatási Szerződés 2. sz. módosítása
 21. Pálinkó Gábor területbérleti kérelme
 22. Jonathermal Zrt felajánlása
 23. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium épületében lévő lakás bérbeadása

  Pénzügyi Osztály előterjesztése

  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 24. Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2.2.2 „Emberek közötti együttműködés" elnevezésű pályázat (HUSRB/1002) elutasítása
 25. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme
 26. Lévó Média Kft. felszámolása
 27. Majsa Napok vendéglátási és egyéb szervezési költségei.
 28. 2009. évi normatív elszámolás felülvizsgálata
 29. Kötelező nyelvpótlék emelés miatti illetménykülönbözet
 30. IX. Szabadidősport Nap rendezvény támogatása
 31. TKT Kistérségi Szociális Intézmény átadásával kapcsolatos döntések meghozatala a Suli-Host Kft-vel kapcsolatban
 32. Tiszteletdíj felajánlás
 33. Államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás (TKT) Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről tárgyban hozott 218/2010.(VIII.18.) határozat végrehajtásának felülvizsgálata
 34. Védőnői szolgálathoz engedélyezett 1 fő pénzügyi álláshelyhez szükséges fedezet meghatározása.
 35. TKT Kistérségi Szociális Intézménye részére fedezet biztosítása végkielégítéshez
 36. OTP Bank Nyrt. kedvezményes Munkáltatói termékcsomag igénybevételi ajánlata (Zárt ülés!)

 37. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 
Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.
 
 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. június 17.

 

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

 

 

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referensPénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.05.30.16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. május 30. napján ( Hétfő ) du. 16 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. május 30. napján ( Hétfő ) du. 16 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

 1. Zrínyi utcai útépítés közbeszerzési eljárás indítása (Zárt ülés!)
 2. Kulturális Központ eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás indítása (Zárt ülés!)
 3. Lakossági járdaépítési program
 4. Bozóki Tamás területvásárlási kérelme

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése

  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 5. Szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának elengedése, csökkentése (Zárt ülés!)

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Telenor Magyarország Zrt. szerződésmódosítási kérelme
 7. Napelemes villamosenergia-termelés projektvizsgálat
 8. Előterjesztés Kolompár Orbán CKÖ Elnök megbízásáról (Zárt ülés!)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 9. „Zenekarok és kórusok találkozója" című pályázathoz önrész biztosítása
 10. Előterjesztés létrehozandó Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezethez történő csatlakozás tárgyában

 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2001.(...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló ..../2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2011. május 25.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

 

 

Gulyás Jánosné  s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referensPénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.05.13. 08:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. május 13. napján ( Péntek ) de. 8 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. május 13. napján ( Péntek ) de. 8  órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés kiegészítése a Református Egyház részére nyújtandó támogatásról
 2. Védőnői feladatátvétellel kapcsolatos önkormányzati döntések
  • Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosítása, munkamegosztási megállapodás módosítása a Polgármesteri Hivatal és a Városgazdálkodási Intézmény között
  • Feladat átadási/átvállalási szerződés Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási Intézmény között
  • Feladatátvétellel kapcsolatos engedélyezett álláshelyek számának emelése a Városgazdálkodási Intézménynél és a Polgármesteri Hivatalnál
 3. Tanyagondnokok illetményének emelése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Fogl András alpolgármester
 4. Térkő és betonelem gyártás megvalósítása a Városgazdálkodási Intézménynél
  • Szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység körében folytatott tevékenység engedélyezése
  • Városgazdálkodási Intézmény és Damanick Kft. közötti szerződés-tervezet
 5. Közbiztonság javítására adomány elfogadása
 6. A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása
 7. Tanfolyamdíj támogatási kérelme
 8. „Helyi Piac megújítása" projektméret meghatározása
 9. EU önerő alap támogatás igénybevétele

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 10. Esőbeállók jogi helyzetének rendezése

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 11. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 12. Nyári gyermekétkeztetés
 13. Céltartalék intézmények közötti felosztása

 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. május 11.

 

 

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                   

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.04.27. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. április 27. napján ( Szerda ) du. 15 órai kezdettel tartja a Rendezvények Házában (Kiskunmajsa, Rákóczi u. 46.) melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó
 
 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. április 27. napján ( Szerda ) du. 15 órai kezdettel tartja  a Rendezvények Házában (Kiskunmajsa, Rákóczi u. 46.) melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1.  Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés 
  • Református Egyházzal kötendő ellátási szerződés kiegészítése a Református Egyház részére nyújtandó támogatásról
  • SULIHOST Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés módosítása
 2. „Épületenergetikai korszerűsítés" projekt előkészítése
 3. Ker-Mol Bt. vállalkozási szerződés módosítása

  Pénzügyi Osztály előterjesztése

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 4. A Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermék kiadásával kapcsolatos döntések kiegészítése és Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal AlapítóOkiratának módosítása

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. Bölcsőde komlpex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. pályázat Támogatási Szerződés módosítása

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. április 22.

                                              

 

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

 

 

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.04.19. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. április 19. napján ( Kedd ) du. 14 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó
 
 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. április 19. napján ( Kedd ) du. 14 órai kezdettel tartja a  Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében  melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kistérségi Szociális Intézmény átadása a Református Egyháznak
 2. Játszótér helyszínének kijelölése
 3. Zrínyi utcában szennyvízbekötő vezetékek cseréje (Anyag később kerül kiküldésre)
 4. Bölcsőde felújításához pótlólagos fedezet biztosítása burkolat helyreállításához (Anyag később kerül kiküldésre)
 5. Előterjesztés a 2010. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló jelentés
 6. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésnek végrehajtásáról
 7. Majsai Napi rendezvények támogatásra pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:  Fogl András alpolgármester
 8. „Helyi piac megújítása" projekt előkészítése
 9. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztésére tervezett pályázati lehetőség
 10. Díszburkolat gyártása a Városgazdálkodási Intézménynél (Anyag később kerül kiküldésre!)

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
 11. Tiszta Kiskunmajsáért Alapítvány" megszűnése
 12. AERO-TECHNIK Kft. és a Polgármesteri Hivatal közti per lezárásáról
 13. Együttműködési megállapodás Projektiroda működéséhez (Anyag később kerül kiküldésre!)

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése

  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 14. Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetének támogatási kérelme

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 15. Önkormányzati Intézmények földgázbeszerzése „Zárt ülés" 

 16. Ma-Gumi belterületbe vonási kérelme
 17. Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán c. DAOP.4.1.3/C-09-2009-0006. sz. pályázat Támogatási Szerződés módosítása
 18. Lakos Tamás terület bérleti kérelme
 19. Deák Tímea tanyavillamosítási kérelme
 20. Pálinkó Gábor területbérleti kérelme
 21. Képviselői igények megtárgyalása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 22. K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata „Zárt ülés"
 23. Az önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006.(IV.26.) számú rendelet módosításáról
 24. A 2010. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
 25. Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2010. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása
 26. A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása
 27. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 28. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme
 29. Közfoglalkoztatás támogatása az Önkormányzat intézményeinél
 30. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
 31. Államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás (TKT) Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről tárgyban hozott 218/2010.(VIII.18.) határozat végrehajtásának felülvizsgálata
 32. A Majsai Közlöny című önkormányzati sajtótermék kiadásával kapcsolatos döntések kiegészítése és Kiskunmajsa Város polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása (Anyag később kerül kiküldésre!)

 33. Egyebek

 34. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.
 
 

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. április 15.

                                              

 Mózer Gyula s.k.
 bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

      

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.03.31. 13:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2011. március 31. napján ( Csütörtök ) du. 13 órai kezdettel tartja Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházának emeleti termében (Kiskunmajsa, Fő u. 130.) melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó
 
 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2011. március 31. napján ( Csütörtök ) du. 13 órai kezdettel tartja  Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházának emeleti termében (Kiskunmajsa, Fő u. 130.) melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja (Anyag később kerül kiküldésre!)
 2. KEOP 4.9.0 pályázat megtárgyalása (Anyag később kerül kiküldésre!)
 3. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ fizetési késedelem miatti tartozása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:  Fogl András alpolgármester
 4. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban(DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése
 5. Központosított előirányzatból sportlétesítmények fejlesztésére igénybe vehető támogatásokról

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 6. Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2011. évi felújítási-karbantartási programja
 7. Konecsni György Kulturális Központ felújítása

 8. Egyebek


 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. március 25.

 

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:      

     

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.03.22. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. március 22. napján ( kedd ) du. 14:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága


 

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó


 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. március 22. napján ( Kedd ) du. 14 órai kezdettel tartja a  Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében  melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Gazdasági Programja
 2. KEOP 4.9.0 pályázat megtárgyalása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:  Fogl András alpolgármester
 3. Helyi piac megújítása pályázati lehetősége
 4. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban(DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése (Anyag később kerül kiküldésre!)
 5. Központosított előirányzatból sportlétesítmények fejlesztésére igénybe vehető támogatásokról (Anyag később kerül kiküldésre!)
 6. Központosított előirányzatból szociális létesítmények fejlesztésére igénybe vehető támogatásokról (Anyag később kerül kiküldésre!)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 7. VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének a Balatonakali gyermek- és ifjúsági táborral kapcsolatos döntése

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata
 9. Munkavállalók képernyő előtti munkavégzéséhez védőszemüveg biztosítása (Anyag később kerül kiküldésre)

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletének felülvizsgálata

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése

  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 11. Magyar Vöröskereszt Városi Szervezetének támogatási kérelme

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 12. Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2011. évi felújítási-karbantartási programja
 13. Bodor István területvételi ajánlata
 14. Városgazdálkodási Intézmény 2011 évi felújítási munkái
 15. KRESZ táblák felújítása
 16. Ipari park telekár meghatározás
 17. Útkarbantartási keret kiegészítése
 18. Sporthorgász egyesület kérelme
 19. Deák Tímea tanyavillamosítási kérelme
 20. Helyi járatú autóbusz menetrend módosítás
 21. Képviselői igények megtárgyalása
 22. Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán c. DAOP-4.1.3/B-09-2009-0009 sz. pályázat eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzés ajánlati felhívásának jóváhagyása /Zárt ülés!/
 23. Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán c. DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 sz. pályázat építési kivitelezési munkálataira vonatkozó közbeszerzés ajánlati felhívásának jóváhagyása /Zárt ülés!/

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 24. Báli bevétel támogatási kérelem
 25. A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2. pályázat (HUSRB/1002) benyújtásához kapcsolódó többletköltség
 26. Járóbeteg Szakellátó Intézményben foglalkoztatott munkavállalók bérkompenzációs kérelme
 27. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költség hozzájárulás elengedésének kérelme
 28. Ultrahang készülékhez lineáris vizsgálófej beszerzés
 29. K&H Bank Zrt. munkavállalói juttatáscsomag szolgáltatás ajánlata /Zárt ülés!/
 30. Közfoglalkoztatás támogatása a Polgármesteri Hivatalnál
 31. Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
 32. Fénymásoló biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
 33. Egyebek
 34. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011. (......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. március 18.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök


 

A kiadmány hiteléül:   

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                  

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.02.24. 13:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. február 24. napján ( Csütörtök ) du. 13 órai kezdettel tartja Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházának emeleti termében (Kiskunmajsa, Fő u. 130.) melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

 

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. február 24. napján ( Csütörtök ) du. 13 órai kezdettel tartja Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházának emeleti termében (Kiskunmajsa, Fő u. 130.) melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

 

 1. Ipari Parkkal kapcsolatos szándéknyilatkozatok megtárgyalása (Anyag később kerül kiküldésre)
  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

  Előadó: Faludi Tamás polgármester

   
 2. Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a Dél-alföldi régióban (DAOP-3.1.2/A-11) című pályázat előkészítése (Anyag később kerül kiküldésre)
  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó:  Fogl András alpolgármester
   
 3. Előterjesztés közbeszerzési tanácsadó megbízásáról
  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. Varga Kálmánné telek kiegészítési kérelme
 5. Zrínyi u. felújításához kötendő Támogatási Szerződés

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

 

 

Kiskunmajsa, 2011. február 18.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
csoportvezető   


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.02.15. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. február 15. napján ( kedd ) du. 14:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését  2011. február 15. napján ( Kedd ) du. 14 órai kezdettel  tartja a  Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében  melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

 

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

  Előadó: Faludi Tamás polgármester


  • a) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetése
  • b) Majsa Alapítvánnyal kötött területbérleti szerződés felbontása
  • c) Ipari Parkkal kapcsolatos szándéknyilatkozatok megtárgyalása

 2. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó:  Fogl András alpolgármester

  • a) Majsai Közlöny című sajtótermék kiadása
  • b) Beszámoló az elutasított pályázatok Új Széchenyi Tervre történő újbóli benyújtásának előkészítéséről
  • c) Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett szakorvosi rendelőintézet 2011. évi költségvetéséről

 3. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző

  • a) Beszámoló a Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
 4. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens


  • a) Konecsni György Kulturális Központ érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme

 5. Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens


  • a) Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodás elfogadása
  • b) Bollok Tünde területvételi kérelme
  • c) Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzatról szóló 28/2004. (XI.15.) számú rendelet módosításáról
  • d) Előterjesztés az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) számú rendelet módosításáról
  • e) Üdülőtelkek visszavétele
  • f) Bodor István területvételi ajánlata
  • g) Sipos Ferdinánd útvásárlási kérelme
  • h) Kurucsai Alíz kérelméről tájékoztató
  • i) Brunner Tibor reklám felügyeleti ajánlata
  • j) Kiskunmajsa elkerülő út építésének és az 5411-es számú út felújításának tervezésére beadott ajánlatok
  • k) Bodacz György kérelme Bodoglár, szőlő u. 11. szám alatti ingatlan bérletével kapcsolatban
  • l) Tajó vasútállomáson található lakás bérbevétele
  • m) Előterjesztés szabadpiaci földgáz beszerzésről

 6. Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens


  • a) Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
  • b) Vis maior pályázat önerejének kiegészítése
  • c) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási, Környezetvédelmi és Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme

 7. Egyebek

 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő testületének ..../2011.(...)  önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2011. február 11.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:     

 

      

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

                                    

Béres László s.k.
csoportvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2011.01.24. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. január 24. napján ( hétfő ) du. 17 00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó


 
 
Értesítem,  hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2011. január 24. napján ( hétfő ) du. 17 00 órai kezdettel tartja a  Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében  melyre tisztelettel meghívom.


 

Napirendek:

 

 1. Vis-major pályázat beadása belvízvédekezéshez
 2. A Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2. pályázat (HUSRB/1002) benyújtása
 3. Projektiroda létrehozása
 4. 2011. évi ellenőrzési munkaterv módosítása
 5. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde élelmezéssel kapcsolatos kérelme  

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2011. január 21.

                                              

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök