Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.12.19. 14:00

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága valamint Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. december 19-én (szerdán) 14,00 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Konecsni György Kulturális Központ emeleti kistermében, melyre tisztelettel meghívom.

Közös napirendi pontok:

 

 1. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (Anyag később kerül kiküldésre)
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester


Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság napirendi pontja:

 

 

 1. Önálló képviselői indítvány megtárgyalása
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. december 14.

 


                                     Nyerges Benjamin s.k.           Mózer Gyula s.k.

                                           bizottsági elnök                   bizottsági elnök

                           

                                                                                                  

Kiadmány hiteléül:

 

dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó           Gulyás Jánosné

     bizottsági referens                bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.12.12. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. december 12. napján ( kedd ) du. 1700 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának adósságmegújító hitelre és folyószámla hitelkeret nyitására meghozott határozatainak visszavonása, jelenlegi folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásaival kapcsolatban eddig meghozott döntések átvezetése a költségvetési rendelet 2/h. mellékletén
 2. 134/2011.((V.30.) határozat visszavonása
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 343/2011.(XI.14.) határozatának visszavonása
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
 5. Perneki Lajos (Kiskunmajsa, Szent László u. 20.) támogatási kérelme
 6. A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a Többcélú Kistérségi Társulás részére
 7. Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérelme
 8. Tőzsér Martin gimnáziumi tanuló színházi előadás támogatási kérelme
 9. A Sírius Rádió közszolgálati műsortámogatási kérelme
 10. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés
 11. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodás

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 12. Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2013. évi kiadásai

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 13. Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi György Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2013. évre

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 14. A vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI.10.) számú rendelet módosítása
 15. …../2012. (….) sz. rendelet tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosításáról
 16. Polgármesteri Hivatal hátsó nagykapunál elektromos kapunyitó felszerelése
 17. Településfejlesztési döntés Településszerkezeti terv 2012-13. évi módosításához
 18. Víztisztító konténer telepítése Bodogláron  (anyag később kerül kiküldésre)
 19. Önkormányzati rendelet tervezet a kéményseprő ipari közszolgáltatásról

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 20. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
 21. Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása
 22. …/2012. (…) rendelettervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól  szóló 33/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. december 07.                                    

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens

 

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.11.28. 14:00

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága valamint Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság 2012. november 28-án (szerdán) 14,00 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Konecsni György Kulturális Központ emeleti kistermében, melyre tisztelettel meghívom.

Közös napirendi pontok:

 

 1. Előterjesztés KER-MOL Bt. önkormányzattal szemben indított peres ügyeinek rendezéséről /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Előterjesztés a Török és Társa Kft. kérelméről /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 26/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Fehér László osztályvezető

  Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság további napirendi pontja:

 4. Előterjesztés a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0039 azonosító számú A Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése tárgyú pályázat támogatási szerződésének I. számú módosítására
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester


           Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság további napirendi pontja:


 5. Kiskunmajsa város csapadékvízelvezető-rendszer fennmaradási engedélyének meghosszabbításához eljárási díj fizetése /Az ülés anyaga később kerül kiküldésre!/
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 62. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2012. november 23.

 

 

Mózer Gyula s.k.                                                          Nyerges Benjamin s.k.

bizottság elnöke                                                                  bizottsági elnök

                                                           

A kiadmány hiteléül: 

 

Gulyás Jánosné s.k.                                                                       dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó

    Osztályvezető                                                                                     bizottsági referens

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.11.20. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. november 20. napján ( kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója
 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme (Anyag később kerül kiküldésre)
 4. Szerződés tervezet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései
  Előadó: Fehér László osztályvezető
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(…) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 9. A vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI.10.) számú rendelet módosítása
 10. Gázvezetéshez támogatás kérelem a Rózsahegyi utcában
 11. Áramszerződések meghosszabbítása
 12. Magyarfalva Program
 13. Polgármesteri Hivatal hátsó nagykapunál elektromos kapunyitó felszerelése
 14. Korsó gyűjteménynél közmű díjak fizetése

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

       

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. november 16.                                    

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens

 

 

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.11.13. 17:15

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. november 13. napján ( kedd ) du. 1715 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 

 1. Működési célú hitelfelvétel, folyószámla hitelkeret szerződés megkötése

 


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. november 12.                                     

 

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.10.29. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. október 29. napján ( hétfő ) du. 1700 órai kezdettel tartja  a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 1. MFB refinanszírozott fejlesztési célú hitel - 8. hitelcél - tőketörlesztésének tárgyévi elmaradása átütemezés miatt
 2. Osztályfőnöki pótlék zárolás az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődétől
 3. A Többcélú Kistérségi Társulás részére normatív állami, normatív kötött támogatás, igénybevételi kamat, késedelmi kamat visszafizetésére biztosított előirányzat maradványa
 4. Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi számviteli beszámolójának elfogadása.
 5. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme a bölcsődei intézményegység vezetőjének és helyettesítési feladatokat ellátó dolgozójának díjazására.

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 6. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény működésével kapcsolatos hatósági szerződés módosítása.
 7. A Társulás használatra átadott vagyonának tagönkormányzatok és intézményeik részére történő térítésmentes átadásáról, valamint a munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódó vagyon térítésmentes átadásáról
 8. Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszegek módosítása
 9. Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszegek elszámolása.
 10. A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszüntetése miatt felmerülő többletkiadások
 11. A Többcélú Kistérségi Társulás negatív pénzmaradványának rendezése
 12. Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
 13. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 14. A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz.-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás visszavonása.
 15. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 16. Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetségének együttműködési megállapodás tervezete

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 17. Előterjesztés KEOP Épületenergetikai fejlesztési pályázati lehetőségek tárgyában (Szóbeli előterjesztés)
 18. „A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése” című pályázat támogatási szerződése
 19. EU önerőalap támogatás igénybevétele 2012

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 20. Csikéria Községi Önkormányzat VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére értékesítési ajánlat

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó:
  Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 21. Belső ellenőrzési munkaterv módosítása

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó:
  Béres László bizottsági referens
 22. Petőfi utca forgalmi rend változás kérés
 23. Török és Társa Kft szerződés módosítási kérelme
 24. A Széchenyi Általános Iskola előtti futópálya vizsgálata
 25. Iskola utcai Kálvária megvilágítása
 26. Szent Imre u. és Kossuth u. közötti járda megvilágítása
 27. Motorland Zrt útlezárási kérelme
 28. Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem kérelme
 29. Nagy Beatrix és Baturin Tamás kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 30. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. október 26.                               

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető


 Béres László s.k.

 Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.10.25. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. október 25. napján ( csütörtök ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Pénzügyi Osztály előterjesztései
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 

 1. MFB refinanszírozott fejlesztési célú hitel - 8. hitelcél - tőketörlesztésének tárgyévi elmaradása átütemezés miatt
 2. Osztályfőnöki pótlék zárolás az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődétől
 3. A Többcélú Kistérségi Társulás részére normatív állami, normatív kötött támogatás, igénybevételi kamat, késedelmi kamat visszafizetésére biztosított előirányzat maradványa
 4. Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi számviteli beszámolójának elfogadása.
 5. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme a bölcsődei intézményegység vezetőjének és helyettesítési feladatokat ellátó dolgozójának díjazására.

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester 
 6. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény működésével kapcsolatos hatósági szerződés módosítása.
 7. A Társulás használatra átadott vagyonának tagönkormányzatok és intézményeik részére történő térítésmentes átadásáról, valamint a munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódó vagyon térítésmentes átadásáról
 8. Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszegek módosítása
 9. Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszegek elszámolása.
 10. A Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszüntetése miatt felmerülő többletkiadások
 11. A Többcélú Kistérségi Társulás negatív pénzmaradványának rendezése.
 12. Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
 13. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 14. A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz.-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás visszavonása.
 15. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 16. Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetségének együttműködési megállapodás tervezete

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése 
  Előadó: Fogl András alpolgármester 
 17. Előterjesztés KEOP Épületenergetikai fejlesztési pályázati lehetőségek tárgyában (Az anyag később kerül kiküldésre)
 18. EU önerőalap támogatás igénybevétele 2012.

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 19. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos felmentési kérelem (Anyag később kerül kiküldésre)

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései 
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna jegyző 
 20. Belső ellenőrzési munkaterv módosítása

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens 
 21. Petőfi utca forgalmi rend változás kérés
 22. Török és Társa Kft szerződés módosítási kérelme
 23. A Széchenyi Általános Iskola előtti futópálya vizsgálata
 24. Iskola utcai Kálvária megvilágítása
 25. Szent Imre u. és Kossuth u. közötti járda megvilágítása
 26. Motorland Zrt útlezárási kérelme
 27. Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem kérelme
 28. Nagy Beatrix és Baturin Tamás kérelme
   
  Pénzügyi Osztály előterjesztései 
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 29. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. október 19.                               

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.10.10. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. október 10. napján ( szerda  ) du. 17 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: 
Faludi Tamás polgármester

 1. Idősek karácsonyi csomagjára elkülönített keretösszeg tartalékba helyezése
 2. Személygépkocsi beszerzés
 3. A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz.-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: 
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 4. Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondása/igénylése előirányzatának átvezetése
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. október 8.    

                             

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:  

 

 Gulyás Jánosné s.k.

 Osztályvezető

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.09.18. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. szeptember 18. napján (kedd) du. 1600 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 3. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
 4. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyének módosítása
 5. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény létszámbővítése
 6. Jelenleg a Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott, az önkormányzatok kötelezően vagy önként vállalt feladatok további ellátása
 7. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének továbbfoglalkoztatása
 8. Városgazdálkodási Intézmény átköltözése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 9. A JÁSZ ÉS KÉT KUN KERÜLETEK CÍMERESLEVELEI – 1746 ÉS 1839 - című kiadvány megrendelése

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései
  Előadó: Fehér László osztályvezető 
 10. …./2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
 11. …./2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezet az álltok tartásáról 31/2005. (X.28.) számú rendelet módosítása

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozás

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens 
 13. Pakó András vételi kérelme
 14. TIMACCO HUNGARY Kft. szerződés-módosítási kérelme
 15. Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei
 16. Iskolabusz visszaállításával kapcsolatos kérelem
 17. Hősök tere 3. szám bérleti szerződés módosítás
 18. Települési Környezetvédelmi Program 2012-2017. elfogadása
 19. …/2012.(…) önkormányzati rendelet tervezet a 2011- 2016. időszakra vonatkozó helyi  Hulladékgazdálkodási Tervről

  Pénzügyi Osztály előterjesztései 
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 20. Városi intézmények energia többletköltségére pótelőirányzat biztosítása
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
 22. Egyebek

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 23. Az 1568 hrsz számú ingatlan felajánlása a magyar Államnak


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 14.                                   

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.09.14. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. szeptember 14. napján (péntek) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása
 3. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása
 4. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyének módosítása
 5. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény létszámbővítése
 6. Jelenleg a Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott, az önkormányzatok kötelezően vagy önként vállalt feladatok további ellátása
 7. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének továbbfoglalkoztatása
 8. Városgazdálkodási Intézmény átköltözése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 9. A JÁSZ ÉS KÉT KUN KERÜLETEK CÍMERESLEVELEI – 1746 ÉS 1839 - című kiadvány megrendelése

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései
  Előadó: Fehér László osztályvezető 
 10. …./2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott, közösségellenes magatartásról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
 11. …./2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezet az álltok tartásáról 31/2005. (X.28.) számú rendelet módosítása

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 12. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozás

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens 
 13. Pakó András vételi kérelme
 14. TIMACCO HUNGARY Kft. szerződés-módosítási kérelme
 15. Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei
 16. Iskolabusz visszaállításával kapcsolatos kérelem
 17. Hősök tere 3. szám bérleti szerződés módosítás
 18. Települési Környezetvédelmi Program 2012-2017. elfogadása
 19. …/2012.(…) önkormányzati rendelet tervezet a 2011- 2016. időszakra vonatkozó helyi  Hulladékgazdálkodási Tervről

  Pénzügyi Osztály előterjesztései 
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 20. Városi intézmények energia többletköltségére pótelőirányzat biztosítása
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
   
 22. Egyebek

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 23. Az 1568 hrsz számú ingatlan felajánlása a magyar Államnak


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 14.                                   

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.08.22. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. augusztus 22. napján ( Szerda ) du. 1700 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségei
 2. Közcélú foglalkoztatás önerejének biztosítása
 3. Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszeg maradvány felhasználásának engedélyezése
 4. Előterjesztés a 2012. évi Tanyafejlesztési Program pályázati lehetőségek tárgyában
 5. „Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán” című pályázat támogatási szerződése
 6. Tájékoztató Együttműködési Szándéknyilatkozatról

  Kiskunmajsa Város jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna 
 7. …/2012.(….) önkormányzati rendelet a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001.(X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 8. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 9. Helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása
 10. Területbérlés az Ipari parkban

  Pénzügyi Osztály előterjesztései 
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 11. Egészséges Gyermekekért Alapítvány kölcsön nyújtási kérelme
 12. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugdíjazással kapcsolatos kérelme.
 13. Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
 14. Városgazdálkodási intézmény átcsoportosítási kérelme a védőnők kereset kiegészítésére
 15. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde műszakpótlékkal kapcsolatos kérelme a bölcsődei dolgozók részére
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
   
 17. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. augusztus 17.                            

 

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:   

 

 

                      Gulyás Jánosné s.k.

                           Osztályvezető

 

 

                         Béres László s.k.

                       Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.07.23. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. július 23. napján ( Hétfő ) du. 1700  órai kezdetteltartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Működési célú hitelfelvétel összegének módosítása ÖNHIKI támogatás miatt
 2. Stones-Rol Kft. vételi ajánlata a 0329/92 hrsz-ú ingatlanból
 3. Kerékpárút állapotával kapcsolatos előterjesztés

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

  Kiskunmajsa Város alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 5. Saját erő csökkentése a DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 sz. „Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán” című pályázatnál

  Kiskunmajsa Város alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 6. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálatához szakértő megbízása

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 7. Városgazdálkodási Intézmény fűkasza vásárlási kérelme
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. július 20.                                   

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:  

 

 Gulyás Jánosné s.k.            Béres László sk.

       Osztályvezető               Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.06.26. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. június 26. napján ( Kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Intézkedési terv elfogadása az Állami Számvevőszék Kiskunmajsa Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésre
 2. Működési célú hitelfelvétel
 3. Vízszolgáltatással kapcsolatos döntés
 4. HALASVÍZ KFT. határozati javaslatának elfogadása
 5. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 
 6. Tourinform Iroda költözéséről szóló 73/2012 és 14/2012 sz. határozat 2. és 3. pontjának visszavonása

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 7. Nagy Tibor kérelme


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. június 22.                                          

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnökA kiadmány hiteléül:           

 

 

 Gulyás Jánosné s.k.            Béres László sk.

     Osztályvezető            Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.06.19. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. június 19. napján ( Kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnökétől
ElőadóSzikora Lajosné elnök

 1. Bartalos Tamás egyéni sportoló támogatása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 2. Intézményi racionalizálási intézkedések
 3. Intézkedési terv elfogadása az Állami Számvevőszék Kiskunmajsa Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésre
 4. Működési célú hitelfelvétel
 5. Református Egyház támogatási kérelme a majsai református templom befejezéséhez
 6. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv előkészítése, vagyonpolitikai irányelvek meghatározása
 7. Vízszolgáltatással kapcsolatos döntés (Anyag később kerül kiküldésre)
 8. A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kiskunmajsai Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület támogatásáról szóló 166/2012. számú határozatának visszavonása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 10. Tourinform Iroda költözésével kapcsolatos költségek (Anyag később kerül kiküldésre)
 11. A Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 13. Nagy Tibor kérelme
 14. Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme
 15. A piac üzemeltetéssel kapcsolatos kérelem
 16. Oláh Péter vételi kérelme
 17. Intézményi felújítások
 18. KEOP projekt önerő támogatására pályázat benyújtása
 19. Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 20. Átruházott hatáskör módosítása
 21. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nyugdíjazással kapcsolatos 1,5 havi jutalom kérelme
 22. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nyugdíjazással kapcsolatos kérelme
 23. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde képesítés megszerzéssel kapcsolatos kérelme
 24. „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra  jutásának elősegítése” című pályázat önerejének módosítása (Kódszám: TP-1-2011)
 25. Majsai Ciróka Alapítvány kölcsön nyújtási  kérelme
 26. Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának elbírálása
 27. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 azonosító számú „Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán” szabálytalansági vizsgálatának lezárása
 28. Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázathoz önerő biztosítási kérelem MFB hitelkeret csökkenés miatt
 29. Volt nyomda épület felújítása MFB refinanszírozott hitelkeretének csökkentése
 30. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. június 15.                                          

 

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

 

 Gulyás Jánosné s.k.     Béres László sk.

   Osztályvezető            Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.06.05. 17:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülését 2012. június 05. napján (Kedd) du. 1745 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó:
Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról /az anyag kiküldésre került/
 2. Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettsége /az anyag kiküldésre került/
 3. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi könyvvizsgálatáról

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó:
  Béres László bizottsági referens
 4. Helyi menetrend szerinti személyszállítás pályáztatása /az anyag kiküldésre került/
 5. Piactér lefedéssel kapcsolatos hatósági szerződés 1. sz. módosítása /az anyag kiküldésre került/

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. június 04.                                          

                       

 

Mózer Gyula s.k.
bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető


Béres László sk.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.06.04. 15:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. június 04. napján ( Hétfő ) du. 1545 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodásról
 2. Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettsége

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó:
  Béres László bizottsági referens
 3. Helyi menetrend szerinti személyszállítás pályáztatása
 4. Piactér lefedéssel kapcsolatos hatósági szerződés 1. sz. módosítása

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. június 01.                                          

                       

Mózer Gyulas.k.

bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 Gulyás Jánosné s.k.                     Béres László sk.

          Osztályvezető                    Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.05.25. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. május 25. napján ( Péntek ) du. 15 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 Napirendek:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszeg felhasználásának engedélyezése (Anyag később kerül kiküldésre)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 2. Előterjesztés a „Játsszanak biztonságosan a gyerekek” című Magyarország – Szerbia IPA      Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtandó pályázatról (Anyag  később kerül kiküldésre)

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2012. május 24.                                            

                      

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnökA kiadmány hiteléül:

 

 Gulyás Jánosné s.k.          Béres László sk.

         Osztályvezető            Bizottsági referens

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.05.16. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. május 16. napján ( Szerda ) du. 16:30 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Előterjesztés A bűnmegelőlegezés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése című pályázat benyújtásáról „Kiskunmajsai ifjúsági bűnmegelőzési program megvalósítása”  (Kódszám: TÁMOP-5.6.1.B-12/2) /Az előterjesztés később kerül kiküldésre/
 2. Előterjesztés a Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegy Szabályzat megalkotásáról és a Kiskunmajsai Helyi Termék Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról (Kódszám: TP-1-2011)
 3. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat megbízási és vállalkozási szerződésének módosítása ÁFA kulcs emelkedés miatt
 4. Közbiztonság javítására adomány elfogadása
 5. A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 6. „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési   szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”, "A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése" című, TÁMOP -3.2.4/A-11/1   kódszámú pályázat benyújtása  /Az előterjesztés később kerül kiküldésre/

   Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
   Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 7. …/2012.(…) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 7/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 8. Földgázbeszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztásával kapcsolatos felhatalmazás
 9. Járdaépítési program
 10. Dr. Szente Erika garázsbérlemény meghosszabbítása
 11. Dr. Barabás Gábor János Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/5. sz. lakás- és garázsbérlet meghosszabbítása

   Pénzügyi Osztály előterjesztései
   Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 12. Tiszteletdíj felajánlás
 13. Szociális nyári gyermekétkeztetés
   

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. május 11.              

                            

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:           

 Gulyás Jánosné s.k.     Béres László sk.

   Osztályvezető            Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.04.24. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. április 24. napján ( Kedd ) du. 14:00 órai kezdettel tartja  a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének…/2011. (…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Könyvvizsgálói jelentés később kerül kiküldésre)
 2. Előterjesztés a 2011. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 3. Kiskunmajsai Rendőrös támogatási kérelme

  Önálló képviselői indítvány
  Előadó: Faludi Tamás önkormányzati képviselő-polgármester
 4. Öregszőlősor utca egyirányúsítása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 5. Közbiztonság javítására adomány elfogadása
 6. A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása.
 7. A Projektiroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló keret megállapodás módosítása
 8. Előterjesztés „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 9. Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról
 10. „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP-3.2.4A-11/1 számú pályázat benyújtása
 11. Szank Község Önkormányzatának a Vakáció Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 
 12. …/2012.(…) önkormányzati rendelet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004.(XI.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
 13. Beszerzési Szabályzat elfogadása
 14. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (Projektiroda)

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária osztályvezető 
 15. Dr. Vedres Ferenc „Angyalok és szellemek” című könyv támogatásával kapcsolatos kérelme
 16. A Konecsni György Kulturális Központ „kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című TÁMOP 3.2.13-12/1 kódszámú pályázat benyújtásával kapcsolatos kérelme

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 17. Lovas Klub kérelme
 18. Kiskunmajsa Hunor Se  Asztalitenisz Szakosztály bérleti díj elengedési kérelme

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 19. Önkormányzati intézmények földgáz beszerzése (Zárt ülés!)
 20. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata a Városgazdálkodási Intézménynél
 21. Stones-Rol Kft. vételi ajánlata a 0329/75 hrsz-ú ingatlanra
 22. Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei
 23. Sipos Ferdinánd út vásárlási ajánlata

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 24. A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása
 25. Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2011. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása
 26. A 2011. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
 27. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása.
 28. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (ÁFÉSZ támogatása)
 29. Közfoglalkoztatottak előirányzatának rendezése
 30. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 31. Báli bevétel támogatási kérelem
 32. Városgazdálkodási Intézmény utánfutó beszerzési kérelme.
 33. Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelmének visszavonása
 34. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló  5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. április 20.       


                                   

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnökA kiadmány hiteléül:           

 Gulyás Jánosné s.k.                  Béres László sk.

       Osztályvezető                      Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.03.27. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. március 27. napján ( Kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

 1. Önálló képviselői indítvány
  Előadó: Dósai Imre önkormányzati képviselő


  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi  Közbeszerzési tervének elkészítése
 3. Beszámoló a Projektiroda 2011. évi működéséről
 4. Tájékoztató gyógyhellyé nyilvánításról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 5. Kiskunmajsai térfigyelő rendszer fejlesztése
 6. „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázat benyújtásáról (Kódszám: TIOP-1.2.2-11 /1)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 7. A Vakáció Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása
 8. Bács-Szakma Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 9. …/2012.(…) rendelet tervezet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának 31/2004.(XI.08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
 10. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata
 11. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
 13. Beszerzési Szabályzat
 14. Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ módosítása

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária osztályvezető
 15. Dr. Vedres Ferenc „Angyalok és szellemek” című könyv támogatásával kapcsolatos kérelme

  Hatósági Osztály Népjóléti Csoport
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 16. …./2012. (.…) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról,valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII.20.) rendelet módosításáról

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 17. Oláh Péterné vételi ajánlata 0672/15 hrsz-ú ingatlanra
 18. Dr. Szekeres Beáta vételi ajánlata a 0329/78 hrsz-ú ingatlanra
 19. Intézményi földgáz közbeszereztetés
 20. KEOP 1.1.1/2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció elfogadása
 21. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 22. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata
 23. Báli bevétel támogatási kérelem
 24. Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
 25. Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelme
 26. Járóbeteg Szakellátó bérkompenzációja
 27. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok előirányzatának lebontása
 28. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2012. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. március 23.Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.03.05. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. március 5. napján ( hétfő ) de. 0800 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Előadó: Mózer Gyula bizottság elnöke

 

 1. Lommatzschi utca melletti terület rendezése

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. március 2.

 

 

Mózer Gyula s.k. bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.02.21. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. február 21. napján ( Kedd ) du. 1400 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

 

Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatása
 2. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde élelmezéssel kapcsolatos kérelme
 3. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés muzeális intézmények támogatására 2011. évben megérkezett támogatásának előirányzat rendezése
 4. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázat elutasítása (Kódszám: DAOP-5-2.1/A-11.)
 5. Helyi önkormányzat rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása
 6. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ EU Önerő Alap támogatásának tervesítése
 7. Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás, valamint 2010. évi elszámolás felülvizsgálata során megállapított eltérések előirányzatának átvezetése
 8. MFB refinanszírozott hitelkeretek módosítása.
 9. „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra  jutásának elősegítése" című pályázat fedezetének módosításáról (Kódszám: TP-1-2011
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2011.(......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló  2/2011.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 11. ......./2012.  önkormányzati rendelet tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásáról szóló többször módosított 6/2006. (IV.26.) számú rendeletének hatályon kívül helyezéséről

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése
 13. Volt Nyomda épület felújítása
 14. Előterjesztés a 13/2007.(V.1.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó: Fogl András alpolgármester

 15. Felajánlás elfogadása közbiztonsági célra

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése

  Előadó:  Dr. Tóth Mária jegyző

 16. Beszámoló Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó:  Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 17. .../2012. (...) rendelet-tervezet a helyi adókról

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 18. Patyi Tibor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti üzlethelyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
 19. A Magyar Református Egyház kérelme
 20. Menetrend módosítási javaslat
 21. A Ma-Gumi kérelmével kapcsolatos 9/2012. számú határozat visszavonása és új határozat meghozatala

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2012. december 17.       

 

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:

 

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens
                                                                                  


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.02.01. 17:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. február 01. napján ( szerda ) du. 17:45 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Előterjesztés Dr. Tóth Mária jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről (Zárt ülés anyaga!)

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. január 31.                                 

 

 

Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:  

 

Gulyás Jánosné s.k.

Osztályvezető

 

Béres László s.k.

Bizottsági referens

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2012.01.24. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő ülését 2012. január 24. napján ( Kedd ) du. 15:00 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendek:

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Fogl András alpolgármester

 1. Előterjesztés „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése" című pályázat benyújtásáról (Kódszám: DAOP - 3.1.1 /B-11.)
 2. Előterjesztés „A helyi/tanyai termékek piacra jutásának előmozdítása projektelem megvalósításáról (Kódszám: TP-1-2011) (Anyag később kerül  kiküldésre.)
 3. „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése" című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásra megbízás adása (Anyag később kerül kiküldésre)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 4. Előterjesztés az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségéhez benyújtandó, az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007-2013 kiírás szerinti 1. alprogram - 1.2. pályázati típus - Testvérvárosok hálózatának kialakítása  elnevezésű Neue Begegnungen című pályázat benyújtása tárgyában
 5. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal muzeális intézmények támogatására kötött szerződés megszüntetése tárgyában
 6. Tájékoztató a Képviselő-testület a 400/2011. sz. határozat végrehajtása tárgyában
 7.  Konecsni György Kulturális Központ Tourinform Irodájának beszámolója

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése

  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 8. .../2012.(...) rendelet-tervezet a talajterhelési díjról szóló 3/2005.(II.24.) számú rendelet módosításáról

  Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 9. Majsa Gyöngye étterem felújítása
 10. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
 11.  .../2012.(...) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 12. Dél.alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalása
 13. Czirkóné Fürdős Éva Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. II/8. sz.  lakás és garázs bérlet meghosszabbítása
 14. Ma-Gumi Kft kérelme


Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2012. január 20. 

 

               
Mózer Gyula s.k.

bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül: 

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens