Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.10.27. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015. október 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Napirend:

 

 1. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
 2. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. A családsegítés, illetve a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának módja, szervezeti kereteinek felülvizsgálata
 4. Szociális szövetkezeti tagsági viszony létesítése egyúttal, szociális szövetkezet alapítása
 5. Közterületen lévő beton elemes padok felújítása
 6. Kolompár Orbán telekkiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
 7. Talajvizsgálat elkészítésére fedezet biztosítása
 8. Térkövezési sorrend módosításáról szóló  120/2015.(V.07.) határozat módosítása
 9. DM-KER Kft. területvásárlása az ipari parkban (0296/53. hrsz)
 10. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőterületen lévő 8003-8010. hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan
 11. Útkarbantartási keret  megemelése
 12. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 13. Bizottsági tagok  megválasztása, új kültag  eskütétele
 14. Konecsni György  Kulturális Központ bővítése, felújítása
 15. Víziközmű  üzemeltetési szerződés felmondása
 16. Víziközmű  Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
 17. Szank Víziközmű  Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészének értékesítése
 18. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
 19. Városi  Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 20. Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
 21. Bács-Kiskun Megyei  Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata, megállapodásának módosítása
 22. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. 


Fülöp Zoltán


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.10.14. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2015. október 14. napján (szerda) du. 15:00 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László osztályvezető

 1. Műfüves futballpálya megvalósításához kapcsolódó terület rendezés
 2. Dózsa György Gimnázium kérelme
 3. Kerékpárút javításra fedezet biztosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 4. Koncz Jenő önkormányzati képviselő felkérése
 5. Vagyonkezelési szerződés megkötése a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum valamint Kiskunmajsa Város Önkormányzata között
 6. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 7. Karácsonyi díszkivilágításra fedezet biztosítása
 8. Megállapodások a köznevelési intézmények működtetésével összefüggő jogok és kötelezettségek gyakorlásáról

   
 9. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 44. § (4) bekezdés a.) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2015. október 13.

Fülöp Zoltán s.k.
Bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László s.k.
Osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.10.02. 07:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2015. október 2. napján (péntek) de. 745 órai kezdettel tartja a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2015. október 1.

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.09.22. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2015. szeptember 22. napján (kedd) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalhoz, a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. személyi állományának jóváhagyása és üzleti tervének módosítása (Zárt ülés!)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Rávai Mónika Alpolgármester
 2. Személyi ösztönzés biztosítása (Zárt ülés)

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
 3. Településszerkezeti terv módosítása
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának …../2015. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 28/2004.(X.15.) Ktr. számú rendelet módosításáról

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (…..) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
 7. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
 8. Zerinváry Szilárd kérelme elővásárlási jogról történő lemondás tárgyában
 9. Bádogozási munka a Tájháznál
 10. Boróka Kft kérelme
 11. Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság kérelme
 12. Oregon Business Kft vételi kérelme az ipari parkban
 13. Kolompár Orbán telekkiegészítés vásárlással kapcsolatos kérelme
 14. Műfüves futballpálya megvalósításához kapcsolódó terület rendezés
 15. A 31/2015. (II.25.) határozat módosítása Baturin Beatrix Katalin önkormányzati út cseréjével kapcsolatban
 16. Bajcsy-Zs. u. 2-10. szám közötti szakaszon járda felújítás
 17. Kiserdőben lévő fák tervszerű ritkítása
 18. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 66/2015. (III.31.) határozatának módosítása Benke István földterült vásárlási kérelmével kapcsolatban
 19. Gimnázium tornaterem elektromos felújítása (Anyag később kerül kiküldésre)

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Nyergesné Raffaj Erika bizottsági referens
 20. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi  fordulójához  történő csatlakozás

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 21. 142/2014. (V.28.) számú határozat módosítása a Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása tárgyában
 22. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-Főkapitányság támogatásának felülvizsgálata
 23. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításával kapcsolatos további előirányzat zárolások
 24. Kígyósi bolt működtetési támogatásának megszüntetése
 25. Létszámcsökkentési pályázat benyújtása
 26. Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA típusú gépjármű kihelyezésének megszűnése
 27. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatallal kötött „Megállapodás a járási hivatalok kialakításához” mellékleteinek módosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 28. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
 29. Közoktatási feladatok működtetésével kapcsolatos feladatok átvételének végrehajtása
 30. Köznevelési feladatokért felelős tanácsnok választása
 31. Bursa Hungarica ösztöndíj keret emelése
 32. Városgazdálkodási Intézmény tevékenységi körének bővítése vállalkozói tevékenységgel
 33. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 34. Bodoglár Szőlő u. 11. sz. hasznosítása
 35. Golmitz Kft. innovációs ajánlata az üdülőfaluban szálláshely építéssel kapcsolatban
 36. Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása
 37. Petőfi tér 9. III/4. lakás bérbe adása
 38. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 39. Lány Lajosné és Kiss Rita által ajándékozás jogcímen felajánlott ingatlan elfogadása
 40. Kistérségi honlap üzemeltetés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
 41. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek előkészítése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika Alpolgármester
 42. Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása
 43. Szank Község Önkormányzatának, valamint Csólyospálos Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 44. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 45. Kunhalmi István kérelme (Anyag később kerül kiküldésre)

  Fülöp Zoltán bizottsági elnök szóbeli tájékoztatója
 46. Hulladékgazdálkodással kapcsolatos tájékoztató

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 47. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2015. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 48. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2015. szeptember 18.


Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Osztályvezető

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.09.02. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2015. szeptember 2. napján (szerda) du. 1500 órai kezdettel tartja a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

 1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a Kiskunmajsa 0150/95. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. (Zárt ülés)

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Béres László osztályvezető
 2. Útkarbantartási keret megemelése

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 3. ALFÖLDVÍZ Zrt. I. félévben elszámolt felújítási munkái
 4. Kiskunfélegyházi Malom Kft. kérelme
 5. Vadkerti Tóth Márta Móra F. u. 16. I/4. lakásbérlet meghosszabbítása
 6. Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatási kérelme
 7. A Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató elhelyezésére szolgáló ingatlan bérleti szerződése
 8. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása
 9. Döntés a testvérvárosi együttműködési megállapodás Ukmergé városa által jóváhagyott szövegezés elfogadásával
 10. Pálinkó József területvásárlása az ipari parkban (0296/52 hrsz.)

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 11. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi sporttevékenységgel  kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről, valamint a sport helyi támogatási rendszeréről szóló 11/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2015. augusztus 28.

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.08.19. 15:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2015. augusztus 19. napján (szerda) du. 1530 órai kezdettel tartja a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:


Hatósági Osztály előterjesztése
Előadó: Béres László osztályvezető

 1. Menetrend módosítás

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 2. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme kotró, rakodó típusú munkagép üzemeltetési költségeihez
 3. 168/2015.(VI. 25.) határozat módosítása Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde villamossági problémáinak megoldása tárgyában

  Kiskunmajsa Város jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
 4. Közoktatási Intézmények működtetésével  kapcsolatos feladatátvétel
 5. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2015. augusztus 18.

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.07.23. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2015. július 23. napján (csütörtök) du. 1600 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:


Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó:
Béres László osztályvezető

 1. Koncz Mihályné földterület vásárlási kérelme
 2. Nyerges László Kálmán földterület vásárlási kérelme
 3. Sipos Ferdinánd földterület vásárlási kérelme

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései
  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető

 4. Rendkívüli szociális támogatás igénylésének támogatása
 5. Bérleti díj bevétel kiesések miatt intézményfinanszírozás biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 6. Kiegészítő szociális ágazati pótlék biztosítása a Bölcsőde és a Többcélú Kistérségi Társulás intézménye részére
 7. 53/2015.(IV.01.) határozat módosítása a 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása tárgyában a Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány vonatkozásában
 8. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme erőgépvezető alkalmazásához, valamint kistraktor üzemeltetési költségeihez

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 9. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 10. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárása
 11. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és az Egressy Béni alapfokú Művészetoktatási Intézmény működtetésének átvételét megelőző feladatok
 12. Kiserdőben kidőlt fák hasznosítása
 13. A veszélyes fák kivágásáról szóló 170/2015.(VI.25.) határozat módosítása
 14. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 15. Béres Árpád (Kiskunmajsa, Béke tér 9. sz.) kérelme garázsbérlete
 16. Pályázat benyújtása a KEOP-2015-5.7.0 sz. A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése címmel
 17. „Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerő-piaci programhoz történő csatlakozás
 18. Bodoglári Traktoros Sportegyesület kérelme
 19. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének módosításáról

 20. ...../2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. július 22.         
                                             

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.06.23. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2015. június 23. napján (kedd) du. 1600 órai kezdettel tartja  a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
Előadó
: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

 1. …./2015. (…) rendelet tervezet az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet

  Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
 2. Czombos Csaba vételi kérelme az ipari parkban
 3. Járda építéssel kapcsolatos frekventált terület meghatározása
 4. Rotary Zrt-től visszakapott 3167/6. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
 5. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde kérelme

  Előadó: Katona Dóra bizottsági referens
 6. Kiskunmajsai Városi Könyvtár kérelme létszámbővítés támogatása tárgyában
 7. Kiskunmajsai Városi Könyvtár igazgatóhelyettesi státusz létrehozása iránti kérelem
 8. Nyári diákmunka” elnevezésű munkaerőpiaci-programhoz történő csatlakozás

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó:
  Ábrahám-Fúrús András polgármester
 9. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2014. évi működéséről
 10. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 3. számú módosításának elfogadása
 11. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház vonatkozásában
 12. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 13. Kiskunmajsa Városgazdálkodási Intézmény nyilvántartásában szereplő iskolabusz értékesítése
 14. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Rávai Mónika alpolgármester
 15. A Vakáció Nonprofit Kft. 2014. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítési ajánlat
 17. Víziközmű Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrészre vonatkozó értékesítés

  Előadó: Szekeres Béla alpolgármester
 18. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései

  Előadó
  : Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának elfogadása
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. II. félévi munkaterve
 21. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési munkatervének módosításáról

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető

 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselőtestületének …./2015. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 44. §. (4) bekezdésének a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.
Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 18.                 
                                    

Fülöp Zoltán s.k.
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Béres László
Osztályvezető

 


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.06.12. 07:45

Értesítem, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint Ifjúságnevelési, Közművelődési, Jogi és Sport Bizottság 2015. június 12-én (pénteken) 7,45 órakor tartja közös rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében, melyre tisztelettel meghívom

Közös napirendi pont:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat /Zárt ülés!/

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 44. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Kiskunmajsa, 2015. június 10.
 

                                                           Nyerges Benjamin s.k.              Fülöp Zoltán s.k.
                                                                bizottsági elnök                     bizottsági elnök

 

Kiadmány hiteléül:


Fehér László
osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.06.08. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendkívüli ülését 2015. június 8. napján (hétfő) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó: Béres László osztályvezető

 1. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása Madár György kérelmére a Kiskunmajsa 2514.hrsz-ú ingatlanra  vonatkozóan

  Előadó: Katona Dóra bizottsági referens

 2. Mayossa Hagyományörző Egyesület kérelme Bad-Schönborn-ba történő utazás támogatása tárgyában

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 3. Átsorolás, nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 4. Hősök tere 3. felújításával kapcsolatos további döntések
 5. 94/2015.(IV.30.) határozat módosítás, fittnesz park létesítéséhez terület biztosítása
 6. Pályázat benyújtása a Kiskunmajsa Fő u. páros oldali járdaszakasz felújítására
 7. Pályázat benyújtása a Kiskunmajsai futópálya felújítására

 8. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2015. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. június 5.


Fülöp Zoltán s.k.
Bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:

Béres László
Osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.05.27. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2015. május 27. napján (szerda) du. 1500 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó:
Béres László osztályvezető

 1. Ejektoros kút leszerelése
 2. Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 3. Hősök tere 3. sz. felújítása  (Anyag később kerül kiküldésre)
 4. Menetrend módosítás
 5. Rácz Csaba 2435/11. hrsz. terület bérleti kérelme
 6. Lány Lajos kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető

 7. 2014. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 8. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó:
  Ábrahám-Fúrús András polgármester

 9. A helyi önkormányzat saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervei éves költségvetési beszámolója (elemi)
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015.(…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról (Könyvvizsgálói jelentés később kerül kiküldésre)
 11. Járdaépítések támogatása
 12. Az Orgona Református Egyesített Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel kapcsolatban
 13. A Majsai Közlöny koncepciójának felülvizsgálata
 14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskunmajsai Járási Hivatalának támogatása
 15. Volt Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlását követő hasznosítás
 16. A Pro-Art Alapfokú Művészeti Iskola kérelme Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház emeleti tánctermének ingyenes igénybevételére
 17. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 18. Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása előfinanszírozás biztosítása a 2016. évi keret terhére.
 19. Előterjesztés a 2014. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőri jelentésről
 20. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás számlavezetés

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései 

  Előadó:
  Rávai Mónika alpolgármester

 21. Kiss Tibor Söröskorsó és Söröspohár Gyűjteményének megvásárlása iránti javaslat
 22. Figura László fafaragó művész alkotásainak megvásárlása iránti javaslat

 23. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2015. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 24. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. május 22.                                                      

 

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

 

Béres László s.k.
Osztályvezető


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.05.07. 08:15

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülését 2015. május 7. napján (csütörtök) de. 8,15 órai kezdettel tartja a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat:


Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 1. 2015. évi szociális nyári gyermekétkeztetés

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester
 2. Térkövezési sorrend módosítása
 3. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. május 6.

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök s.k.


A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné
osztályvezető

Béres László s.k.
bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.04.28. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2015. április 28. napján (kedd) du. 1500 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály előterjesztései
Előadó:
Béres László bizottsági referens

 1. Farkas István földterület vásárlási kérelme
 2. Bodogláron telepített AsR konténeres vízkezelő berendezés üzemeltetése
 3. Civilek a játszóterekért Egyesülettel kötött Haszonkölcsön szerződés módosítása
 4. Fitnesz park létesítéséhez terület biztosítása
 5. Kiskunmajsa Ady E. u. 54. sz. tájház felújításának megtervezése
 6. Okmányiroda felújítása
 7. Hősök tere 3. hasznosítása (Anyag később kerül kiküldésre)

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 8. Nyelvpótlék fedezetének biztosítása a Polgármesteri Hivatal részére
 9. Konecsni György Kulturális Központ előirányzat módosítási kérelme

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó:
  Ábrahám-Fúrús András polgármester
 10. Kiskunmajsai Football Club kérelme
 11. Kiskunmajsa Város Gazdasági programjáról 2015-2020
 12. Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 13. Előterjesztés Kiskunmajsa Önkéntes Tűzoltó Egyesülete EMVA pályázati kérelme tárgyában
 14. Vízgazdálkodási Társulat épületének megvásárlása (Zárt ülés!)
 15. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítása (Zárt ülés!)
 16. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 17. Babaköszöntő csomaggal kapcsolatos döntés
 18. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 19. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft Szervezeti és Működési Szabályzata
 20. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. üzleti terve
 21. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft és az Önkormányzat közötti Megállapodás jóváhagyása és a költségfedezet biztosítása
 22. Döntés meghozatala további 1 fő közterület-felügyelő foglalkoztatása vonatkozásában
 23. Városgazdálkodási Intézmény kérelme közhasznú értékteremtő feladatokkal kapcsolatos foglalkoztatás anyagi fedezetének biztosítására
 24. A KUNSÁG-HALAS Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének, valamint a 2014. évi, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása
 25. Hunor Sportegyesület támogatási kérelme

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

  Előadó:
  Rávai Mónika alpolgármester

 26. Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött vállalkozási szerződés felmondása
 27. Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése

  Előadó:
  Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 28. Számlavezetési díj kompenzáció

 29. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2015. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 30. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. április 24.                                                      

 

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:    
      

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.04.15. 16:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülését 2015. április 15. napján (szerda) du. 16 órai kezdettel tartja a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Ábrahám-Fúrús András polgármester

 1. Kiskunmajsai Football Club kérelme
 2. Vagyon hasznosításra történő átadása a Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület részére
 3. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal kötendő Együttműködési megállapodás jóváhagyása
 4. Gépjármű beszerzés az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból /Anyag később kerül kiküldésre!/

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése

  Előadó: dr. Tóth-Péli Emőke jegyző
 5. Pályázat benyújtása rendkívüli szociális támogatásra

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2015. április 14.

Fülöp Zoltán
bizottsági elnök s.k.

 

A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné
osztályvezető

Béres László s.k.
bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.03.31. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2015. március 31. napján (kedd) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 2.  …/2015.(…) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. …2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Dr. Tóth-Péli Emőke jegyző

 4. …./2015. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti  ellátásokról  szóló  4/2015. (II.26.) rendelet módosításáról
  Előadó: Dr. Tóth Péli Emőke jegyző

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó:
  Ábrahám-Fúrús András polgármester

 5. Média felhasználási javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére  (Zárt ülés!)
 6. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakítása (Zárt ülés!) /Az anyag később kerül kiküldésre/
 7. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítása
 8. Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának fejlesztése
 9. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme
 10. A Konecsni György Kulturális Központ felújítása
 11. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások (egyéni sportolók), egyéb civil szervezetek támogatása
 12. Közművelődési megállapodással megoldani kívánt feladatok, és egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása
 13. Református Egyházközség támogatási kérelme nyári hittanos táborhoz
 14. II. világháborús emlékmű helyreállításához támogatás nyújtása
 15. Kiskunmajsai Római Katolikus Plébánia kérelme a kígyósi Római Katolikus Templom felújításához
 16. Közfoglalkoztatással kapcsolatos önerő keret biztosítása, céltartalék feletti rendelkezési jog módosítása
 17. Szerződés kötése a Magyar Postával az önkormányzati levelek tekintetében
 18. Befektetői katalógus költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
 19. Akkumulátoros megafon beszerzés költségeinek lakosságszám arányos biztosítása a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére
 20. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervéről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó:
  Rávai Mónika alpolgármester

 21. A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
 22. A Kiskunmajsai Kézműves Egyesület támogatási kérelme alkotó műhely kialakításához a Konecsni György Kulturális Központban.
 23. Kiskunmajsa Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői és intézményvezető helyettesi pótlékok módosítási kérelme
 24. Tradicionális sportegyesületek 2015. évi támogatása
 25. 4099/3. hrsz. alatti (Bodoglári óvoda) ingatlan

  Hatósági Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Béres László bizottsági referens

 26. Kitl Valéria Kiskunmajsa, Fő u. 57/C. I/5. lakásbérlet és garázsbérlet meghosszabbítása
 27. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 28. A Közrend és Közbiztonsági  Munkacsoport javaslatai
 29. Szeri Attila telek vásárlási kérelme az Akácfa utcában
 30. Benke István földterület vásárlási kérelme
 31. Borri Alain földterület vásárlási kérelme
 32. Bozóki Sándor földterület vásárlási kérelme
 33. DM-KER Kft. vételi kérelme az ipari parkban

  Pénzügyi  Osztály előterjesztései
  Előadó:
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 34. Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
 35. 2014. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások, pénzeszköz átadások elszámolása
 36. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2015. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 37. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. március 27.                                                   

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.03.18. 14:45

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága rendkívüli ülését 2015. március 18. napján (szerda) du. 14,45 órai kezdettel tartja a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester

 1. 4099/3. hrsz-ú ingatlan – Bodoglári volt Óvoda - hasznosítása

  Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 2. Ma-Gumi Kft. belterületbe vonási kérelme

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2015. március 17.

Fülöp Zoltán  s.k.
bizottsági elnök


A kiadmány hiteléül:

Gulyás Jánosné s.k.
osztályvezető

Béres László
bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.02.24. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2015. február 24. napján (kedd) du. 1500 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
Előadó: Rávai Mónika alpolgármester 

 1. A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendelet módosításának 2015. évi költségvetést érintő hatása

  Hatósági Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Béres László bizottsági referens
 2. Tanács Ablak Kft vételi kérelme az Ipari parkban

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2015. február 20.                                                   

 

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné s.k.
Osztályvezető

Béres László

Bizottsági referens


Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2015.02.17. 14:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Pénzügyi- és Városfejlesztési Bizottsága következő rendes ülését 2015. február 17. napján (kedd) du. 1400 órai kezdettel tartja  a Városi Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.

Napirendi javaslat:

 

Pénzügyi  Osztály előterjesztése
Előadó:
Gulyás Jánosné osztályvezető


 1. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2015. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(III.05.) önkormányzati rendeletének módosításáról

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó:
  Ábrahám-Fúrús András polgármester
 2. …/2015.(…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által a közművelődési, sport és civil szervezetek részére pályázati úton nyújtott támogatásokat tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról
 3. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2016-2018. évre várható összegei
 4. Megbízás az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdasági szervezeteinek átalakításra vonatkozó javaslat kidolgozására
 5. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat állandó jogi képviseletének ellátása
 6. Városi Óvoda és Bölcsőde SNI-s gyerekek fejlesztésével kapcsolatos pótelőirányzat kérelme
 7. Városgazdálkodási Intézmény piaci helypénzszedő foglalkoztatásával kapcsolatos kérelme
 8. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti szerződés
 9. A központi orvosi ügyeleti szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
 10. Testvérvárosi pályázat beadásához pályázati menedzser megbízása
 11. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme a hang- és fénytechnika biztosításának személyi feltételeivel kapcsolatban
 12. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme személyfelvonó karbantartásának finanszírozására

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó:
  Rávai Mónika alpolgármester

 13. A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadása
 14. Kiskunmajsai gyermekek Fővárosi Nagycirkuszba történő utazásának támogatása
 15. Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvényterve
 16. Kiskunmajsa Városi Turisztikai Koncepciójának elfogadása és megvalósítása érdekében keretösszeg biztosítása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése

  Előadó:
  Szekeres Béla alpolgármester
 17. Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslata az útkereszteződések beláthatósága érdekében

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Fehér László osztályvezető
 18. Képviselőtestületi jegyzőkönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosítása
 19. MikroVoks rendszer (elektronikus közgyűlési rendszer) bevezetésének lehetősége

  Hatósági Osztály előterjesztései

  Előadó:
  Béres László bizottsági referens
 20. Baranyi László földterület vásárlási kérelme
 21. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása új beépítésre szánt terület kialakítására a 6151/1. hrsz-ú területre vonatkozóan
 22. Haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos döntés
 23. Polgármesteri Hivatal épületénél napelemes rendszer kiépítésére benyújtott pályázattal (KEOP-4.10.0/N/14-2014-0263) kapcsolatos döntés
 24. Petőfi tér 9. II/4. bérbeadása
 25. Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata
 26. Hősök tere 3. sz. ingatlan hasznosítása
 27. Integrált Településfejlesztési Stratégia készítése
 28. Menetrend módosítása
 29. Pálinkó József vételi kérelme az ipari parkban
 30. Baturin Beatrix Katalin kérelme önkormányzati út cseréjével kapcsolatban

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

  Előadó:
  Ábrahám-Fúrús András polgármester

 31. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének …/2015. önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

 32. Egyebek

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 62. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2015. február 13.                                                   

 

Fülöp Zoltán
Bizottsági elnök

 

A kiadmány hiteléül:           

                                               

Gulyás Jánosné
Osztályvezető

Béres László s.k.
Bizottsági referens