Képviselő-testületi ülések 2017. év

Képviselő-testületi ülés 28/2017.

2017. december 21. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. december 21. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 5. Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
 6. Rózsa utca csapadékvíz elvezetés javítása
 7. Pongrátz Gergely '56-os Közhasznú Alapítvány támogatása
 8. Belterületi kerékpárút építése
 9. Pályázati eredmények bemutatása
 10. A 177/2017.(VIII.08.) határozat módosítása
 11. Bodoglári Traktoros Sportegyesület Bodoglári Közösségi Ház üzemeltetésének támogatása
 12. Lovas Club kérelme naptári éven belüli kamatmentes felhalmozási célú visszatérítendő támogatásra
 13. Bárkányi Zoltán kérelme a kiskunmajsai 1125/25 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó építési telek megvásárlása iránt
 14. Eiler Márk kérelme a kiskunmajsai 967/61. hrsz-ú ingatlanból kialakítandó telek megvásárlása iránt
 15. Mezei Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/44 hrsz-ú területből
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I félévi munkaterve
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 18. 2018. évi költségvetés tervezési alapelvei
 19. Menetrend módosítás
 20. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 21. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. december 15.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 27/2017.

2017. december 18. /hétfő/ 16:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. december 18. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

Napirend:

 1. Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek (EFOP-1.5.3-16) elnevezésű nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése és az ehhez kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásának jóváhagyása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. december 15.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 26/2017.

2017. december 13. /szerda/ 08:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. december 13. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. december 12.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 25/2017.

2017. november 30. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. november 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. A helyi adókról szóló 38/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Városgazdálkodási Intézmény kérelme jutalmazási fedezet biztosítására
 6. Pályázati eredmények bemutatása
 7. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosítószámú "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása
 8. Helyi önkormányzatok támogatási fejezetben történő előirányzat átcsoportosítás, valamint az egyes települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározat módosítása
 9. Rendkívüli szociális támogatás igénylésének támogatása
 10. Péli Jenőné kérelme a kiskunmajsai 0431/8 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 11. Gácser Lajos kérelme a kiskunmajsai 0433/38 hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 12. Intézményvezetői megbízás 2. ciklus - véleményezés
 13. Kecskeméti Tankerületi Központ 2017-2022. időszakra vonatkozó fejlesztési terve
 14. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2018. évi rendezvényterve
 15. Menetrend módosítás jóváhagyása
 16. Képviselői indítvány térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatban
 17. Településrendezési eszközök 2017. évben indított módosítása véleményezési eljárásnak lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
 18. Településképi arculati kézikönyv elfogadása
 19. A 319/3 hrsz-ú ingatlan 200m2-es területére kötött bérleti szerződés módosítása
 20. Petőfi Sándor utcai súlykorlátozás alól mentesség kérése
 21. Zártkerti ingatlanok művelés ágának megváltoztatása
 22. Nagyapáti Oszkár kérelme a kiskunmajsai 7016 és 7036 hrsz-ú ingatlanok adásvételével kapcsolatban
 23. Magyar Máltai Szeretetszolgálat ingyenes használatba adási kérelme
 24. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017.(....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 25. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. november 24.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 24/2017.

2017. október 26. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. október 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A helyi adókról szóló  38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Kiskunmajsa Város  Önkorm. Képviselő-testületének ./2017. (..) önkorm. rend.-terv. Kiskunmajsa Város Önkorm. Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  4/2015. (II.26.) önkor.  rend. módosításáról
 5. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című  VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó módosítások, közbeszerzés elindítása
 6. „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című  pályázatról
 7. Férőhelyszám növelés a Ciróka  Bölcsődében
 8. A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány támogatási kérelme könyvvásárlás tárgyában
 9. Bács-Szakma Non-profit  Közhasznú Zrt. részvényeinek értékesítése
 10. A NeoCons Plus  Kft telephely engedélyezési bejegyzéssel kapcsolatos kérelme
 11. Fásítási program megvalósítása
 12. Tájékoztató a Kiskunmajsa, Kígyós  223.  sz.  ingatlan értékesítésével kapcsolatban
 13. A „Bursa  Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás” tárgyú  194/2017. (VIII.31.) határozatban szereplő keretösszeg emelése
 14. A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
 15. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság létrehozása (zárt ülés)
 17. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2017. október 20.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 23/2017.

2017. szeptember 28. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017.  szeptember 28. napján  14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól szóló  14/2017. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
 5. „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű benyújtása
 6. Pályázat benyújtása a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyú  felhívásra a kiskunmajsai Tájház vonatkozásában
 7. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 8. A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75 hrsz-ú terület  megosztásából keletkező ingatlanok értékesítése
 9. A Mini Euro  Ház Építőipari KFt. vételi ajánlata a Kiskunmajsa Kígyós  223.  sz.  ingatlannal kapcsolatban
 10. A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata a 0329/100 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 11. 8308/8. hrsz-ú erdő  forgalomképtelen törzsvagyonná történő minősítésének vizsgálata
 12. Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása
 13. 2017. évi várható iparűzési adóbevétel kiesés miatti tartalék csökkentés
 14. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata nyertes pályázatai saját forrás  terhére megelőlegezett, pályázatok keretei között  elszámolható előkészítési költségeinek tartalékba helyezése
 15. Törvénymódosítás kezdeményezése
 16. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. szeptember 22.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 22/2017.

2017. szeptember 11. /hétfő/ 18:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. szeptember 11. napján 18:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. „A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című  pályázat benyújtása
 2. „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskunmajsa város közigazgatási területén” tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntéssel kapcsolatos előzetes vitarendezés (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. szeptember 11.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 21/2017.

2017. augusztus. 31. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. augusztus 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme 


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. „Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása Kiskunmajsa város közigazgatási területén” tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Óvoda ideiglenes elhelyezése
 6. A kiskunmajsai 2240/25. hrsz-ú ingatlanon található szabadidőpark üzemeltetése
 7. A víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv véleményezése
 8. A kiskunmajsai Babagyűjtemény megvásárlása iránti javaslat
 9. Településrendezési eszközök módosítása
 10. Bárkányi Zoltán telek vásárlási kérelme
 11. Malom utcában lévő 967/64 hrsz-ú építési telek értékesítése
 12. TEQBALL Kft. kérelme az ipari parkban lévő 0296/55. hrsz-ú ingatlan bérléssel kapcsolatban
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
 14. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történő csatlakozás
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének I. számú módosítása
 16. Szerződésmódosítás miatt közvilágítási kiadások előirányzatának rendezése a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal és Kiskunmajsa Város Önkormányzata között
 17. A „Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról” szóló  178/2017. (VIII.08.) határozat fedezeti oldalának módosítása
 18. Önkormányzatok működési támogatásának tartalékba helyezése önkormányzati saját források terhére történő megelőlegezés miatt
 19. „A Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi  helyi közösségi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című  pályázatról
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. augusztus 25.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 20/2017.

2017. augusztus. 17. /csütörtök/ 14:15 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. augusztus 17. napján 14:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

Napirend:

 

 1. Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. augusztus 16.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 19/2017.

2017. augusztus. 8. /kedd/ 09:00 óra


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. augusztus 8. napján 09:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 1. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával való együttműködés
 2. Fedezet biztosítása a „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” című, TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú, benyújtott pályázat sikeres megvalósításához szükséges tervezési tevékenységre
 3. Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. augusztus 7.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 18/2017.

2017. július. 18. /kedd/ 08:30 óraMEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. július 18. napján 08:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 1. Pályázat benyújtása a TP-1-2017 pályázati kódú 2017. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására
 2. Fedezet biztosítása a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázat benyújtásához szükséges projekt előkészítés, projekt tervkészítés, felmérés, épületenergetikai tanúsítványkészítés feladatokra
 3. A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház felújításához szükséges költségek meghatározása, biztosítása
 4. A 0353/144. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban elővásárlási jogról történő lemondás
 5. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. július 17.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 17/2017.

2017. július. 14. /péntek/ 09:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. július 14. napján 09:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására - ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. július 13.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 16/2017.

2017. június 29. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. június 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési szerződés megkötése
 4. Településrendezési eszközök módosítása
 5. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csereajánlata a 8308/8. hrsz-ú területtel kapcsolatban
 6. Ciróka Bölcsőde bővítésével kapcsolatos határozatok módosítása
 7. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 8. Császártöltés 0206/6. hrsz. ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrész értékesítése
 9. Bihari utca csapadékvíz elvezetés javítása
 10. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
 11. Útkarbantartási keret megemelése
 12. A Horváth István Sporttelepen térköves járda építése
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának módosítása
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II félévi munkaterve
 15. Pályázat benyújtása a „Bilaterális tevékenységek a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterületen-HU11-B1-2017” kódszámú pályázati felhívására
 16. Tájékoztató nyertes pályázatok támogatási szerződéseiről
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira történő felterjesztés (zárt ülés)
 19. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
 20. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 23.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 15/2017.

2017. június 23. /péntek/ 07:40 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. június 23. napján 07:40 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

Napirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság létrehozásával kapcsolatos 147/2013. (VI.12.) határozat módosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2017. június 22.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 14/2017.

2017. június 14. /szerda/ 09:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. június 14. napján 09:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély otthon  című  EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 13.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 13/2017.

2017. június 6. /kedd/ 17:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. június 6. napján 17:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 1. Közmeghallgatás

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 1.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 12/2017.

2017. május 31. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. május 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. …./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének és a családi események szolgáltatási díjairól
 6. Majsa-Vin Szociális Szövetkezet részére átadott területek módosítása
 7. Beszámoló a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásáról
 8. Beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról
 9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
 10. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója
 11. Kóbor Lajos és Kóbor Lajosné vételi ajánlata a 0254/29. és 0254/30. hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban
 12. Klucsó Tamás és Klucsóné Monostory Klára telek vásárlási kérelme
 13. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 8308/8. hrsz-ú területre
 14. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 0353/65. és 0353/67. hrsz-ú területre
 15. Előterjesztés a 2016. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 16. A 2017/2018-as nevelési évben indítható óvodai csoportok, és óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
 17. A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunmajsai Tagintézménye tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
 18. A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház működtetésével kapcsolatos feladatok meghatározása
 19. Ciróka Bölcsőde bővítése
 20. Átfogó értékelés a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról
 21. Fészekrakó program pályázati felhívás
 22. Suzuki gépjárművek hasznosítása
 23. Belvízcsatorna tervezésre érkezett ajánlat
 24. Közvilágítás bővítés Kiskunmajsa belterületén
 25. Menetrend módosítás
 26. Öregszőlősor csapadékvíz elvezetés javítása
 27. Utak, közterületek ingatlan-nyilvántartási területrendezése
 28. Szikora Tibor Képviselő Úr javaslataival kapcsolatos előterjesztés
 29. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
 30. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívás
 31. Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására
 32. A 2016. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 33. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása
 34. Kistérségi községi önkormányzatok támogatása
 35. Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkájáról
 36. Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozathoz kapcsolódóan
 37. A Csontos Károly utcában a gyógyszertár végétől a megállni tilos tábla hatályáig, csapadékvíz elvezető kiépítése
 38. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 39. Tájékoztató a Jonathermál Zrt-vel történt tárgyalásokról (zárt ülés)
 40. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 7.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 11/2017.

2017. május 2. /kedd/ 9:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. május 2. napján 09:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 1. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. május 2.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 10/2017.

2017. április 27. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. április 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:
 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. évi tevékenységéről
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. többletkapacitás biztosításával kapcsolatos kérelme
 5. Vassné Sisák Katalin Emese kérelme
 6. A Kecskeméti Tankerületi Központ által tervezett intézményi átszervezés véleményezése
 7. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda és a Pedagógusok Szakszervezete Kiskunmajsai Járási Szervezete között megkötendő kollektív szerződés
 8. 2017. évi szünidei gyermekétkeztetés
 9. Ciróka Bölcsőde bővítése
 10. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos döntés meghozatala
 11. A Kiskunmajsai Kézilabda Club TAO támogatási kérelme
 12. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme
 13. A 0213/63 hrsz-ú legelő és a 0213//64 hrsz-ú legelő művelés ágú területek értékének meghatározása
 14. Földút javításhoz költség biztosítása
 15. A műfüves futballpálya parkosítási költsége
 16. Előterjesztés a 49/2017. (II.23.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódó feladatokról (zárt ülés)
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. április 21.

Ábrahám - Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 9/2017.

2017. április 6. /csütörtök/ 7:45 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. április 6. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására
 2. A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kérelme tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában, az EFOP 4.1.5-16 kódszámú pályázathoz

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. április 5.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 8/2017.

2017. március 30. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. március 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. Behajthatatlan követelések elengedése (zárt ülés)
 2. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 4. 209/2013. (IX.03.) Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz tárgyú határozat visszavonása
 5. …../2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Kiskunmajsa Város  településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2017. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. …../2017. (…..) rendelet tervezet a 2017. évi igazgatási szünet elrendeléséről
 8. ……/2017. (…….) rendelet tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV.07.) rendeletének módosításáról
 9. Az idegenforgalom fenntartása és fejlődése érdekében turisztikai és marketing tevékenységre fedezet biztosítása
 10. 2016. évi rendezvények pénzügyi elszámolása
 11. 2017. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
 12. Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés felmondása
 13. Ciróka Bölcsőde bővítése
 14. Kiskunmajsa Város Polgárőrségének kérelme
 15. Royal II. Sütőipari Zrt. kérelme a Kiskunmajsa Belső-Kígyóson működő mozgóbolt támogatására
 16. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 17. Dr. Vedres Ferenc kérelme támogatás visszafizetési kötelezettségének elengedése tárgyában
 18. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervéről
 19. A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
 20. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól vagyon átvétele.
 21. A 0206/22 hrsz-ú szőlő, út és a 0206/14 hrsz-ú kivett tanya, legelő területek szántó művelés ágú területre módosítása
 22. Az Önkormányzat 2017-2020-ig terjedő stratégiai ellenőrzési tervének elfogadásáról
 23. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
 24. Mezőőri ingóságok hasznosítása
 25. Kecskeméti Tankerületi Központ kérelme
 26. Településképi Arculati Kézikönyv készítése, és Településképi rendelet előkészítése
 27. Pályázaton kívüli saját forrás biztosítása mérnöki szolgáltatásra a 2016. évi tanyafejlesztési program keretében elnyert támogatás megvalósításának érdekében
 28. A Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház további működtetésével kapcsolatos döntés meghozatala
 29. A helyi civil szervezetek 2017. évi támogatása
 30. Bizottsági tagok megválasztása
 31. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 32. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. március 24.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 7/2017.

2017. március 23. /csütörtök/ 16:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. március 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3.-16 kódszámú pályázati felhívására című, 32/2017 (II.20.), számú képviselő testületi határozat módosítása
 2. Tájékoztató a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívására benyújtandó pályázatban megvalósítandó tevékenységekről
 3. Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 22.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 6/2017.

2017. március 17. /péntek/ 8:30 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. március 17. napján 08:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
 2. …./2017.(…..) önkormányzati rendelet-tervezet  elfogadása Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Roma Club Alapítvány kérelme emlékszobor állításához önkormányzati hozzájárulás megadása tárgyában
 4. I. világháborús emlékmű felújítás pályázati támogatásának elfogadása, további önerő biztosítása
 5. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 pályázati kiíráson elnyert támogatáshoz további önerő biztosítása
 6. Előterjesztés Majsa-Vin Szociális Szövetkezettel összefüggésben meghozott döntésekről
 7. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 16.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 5/2017.

2017. március 7. /kedd/ 8:15 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. március 7. napján 08:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. Közművelődési megállapodás megkötése a NAGYÍTÓ – Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése – Alapítvánnyal
 2. Darált beton felhasználása
 3. Pályázat benyújtása a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására című, 30/2017 (II.20.), számú képviselő testületi határozat módosítása
 4. Tájékoztató a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására benyújtandó pályázatban megvalósítandó tevékenységekről
 5. Műfüves futballpálya környékének fásítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. március 6.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 4/2017.

2017. február 23. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. február 23. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:
 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. …./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló  8/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Darált beton vásárlás földút javításhoz
 6. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 7. A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan lőszermentesítése
 8. Piac megvilágításával kapcsolatos felajánlás
 9. Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása
 10. 2016. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 11. A Mayossa Hagyományőrző Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosítása iránti kérelme
 12. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány támogatásának módosítása
 13. A polgármester és az alpolgármester cafetéria szabályzata
 14. A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 15. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 16. Pályázat benyújtása Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívására
 17. Kiserdőből történt faelszállítás
 18. Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozatról
 19. Sportpálya üzemeltetés önköltségének ás gazdaságosságának megállapítása
 20. Személyi ösztönzés tárgyában meghozott határozatok visszavonása, módosítása
 21. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2018-2020. évre várható összegei
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata …./2017. (….) rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
 23. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. február 17.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 3/2017.

2017. február 20. /hétfő/ 16:15 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. február 20. napján 16:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:
 

 1. A Tomori Pál Katolikus  Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium  kérelme tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában
 2. Pályázat benyújtása a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című  EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására
 3. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című  EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. február 17.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2017.

2017. január 30. /hétfő/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2017. január 30. napján 14:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:


 1.  A társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztség megszűnése
 2. ……/2017. (…….) rendelet tervezet Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) rendeletének módosításáról
 3. Kérelem benyújtása a 2017. évi járási  startmunka magas hozzáadott értékű mintaprogramjára
 4. Polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása
 5. A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 6. A Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
 7. Szociális szükséglakás biztosítására megállapodás
 8. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 9. A Hit és Kultúra Alapítvány kérelme a kígyósi közösségi házak 2017. évi működtetése tárgyában
 10. Tagsági jogviszony létesítése a Mayossa Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezetben
 11. Kiskunmajsa Kálvária  u. 12/A. számú ingatlant érintő  elővásárlási jogról lemondás, ingatlan értékesítése
 12. Közétkeztetési közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerző kiválasztásáról
 13. Városgazdálkodási Intézmény kérelme nehézgépkezelői OKJ-és tanfolyam támogatására
 14. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
 15. A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 16. A Jászszentlászlóért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosítása iránti kérelme
 17. Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
 18. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 19. Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására keretösszeg biztosítása
 20. Média felhasználási keretösszeg meghatározása Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 21. Részvények értékesítése a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részére
 22. Az Ipari parkban lévő 0296/49. hrsz-ú terület bérbeadása a NeoCons Plus Kft. részére
 23. Az Ipari parkban lévő 0296/54. hrsz-ú terület bérbeadása a Constructor Sipos Kft. részére
 24. Közterületi kamerarendszer kiépítése
 25. Pályázat benyújtása Szank Községi Önkormányzattal közös konzorciumban a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra
 26. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 27. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába tag delegálása

 
Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. január 27.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 1/2017.

2017. január 26. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2017. január 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsai Helyi Választási Bizottság tájékoztatója
 4. Szociális szükséglakás biztosítására megállapodás
 5. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 6. A Hit és Kultúra Alapítvány kérelme a kígyósi közösségi házak 2017. évi működtetése tárgyában
 7. Tagsági jogviszony létesítése a Mayossa Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezetben
 8. Kiskunmajsa Kálvária u. 12/A. számú ingatlant érintő  elővásárlási jogról lemondás, ingatlan értékesítése
 9. Közétkeztetési közbeszerzési eljárás indításáról és közbeszerző kiválasztásáról
 10. Polgármester, alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása Előterjesztés elfogadása minősített többséget nem igényel
 11. A polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 12. Városgazdálkodási Intézmény kérelme nehézgépkezelői OKJ-és tanfolyam támogatására
 13. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
 14. A VAKÁCIÓ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadása
 15. A Jászszentlászlóért Egyesület részére nyújtott támogatás elszámolási határidejének módosítása iránti kérelme
 16. Kiskunok Vidékéért Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport támogatási kérelme
 17. A Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek működése iránti támogatási kérelme
 18. Helyi civil szervezetek 2017. évi támogatására keretösszeg biztosítása
 19. Média felhasználási keretösszeg meghatározása Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére
 20. Részvények értékesítése a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. részére
 21. Az Ipari parkban lévő 0296/49. hrsz-ú terület bérbeadása a NeoCons Plus Kft. részére
 22. Az Ipari parkban lévő 0296/54. hrsz-ú terület bérbeadása a Constructor Sipos Kft. részére
 23. Közterületi kamerarendszer kiépítése
 24. Pályázat benyújtása Szank Községi Önkormányzattal közös konzorciumban a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra
 25. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 26. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének Érdekképviseleti Fórumába tag delegálása
 27. 2017. évi járási START-munka programról tájékoztató
 28. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. január 20.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk