Képviselő-testületi ülések 2018. év

Képviselő-testületi ülés 29/2018.

2018. december 20. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. december 20. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Záportározó mélyítési és környezetrendezési projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 4. …./2018. (….) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
 5. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. könyvelése
 6. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. személyi ügyiben meghozandó döntés
 7. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének és költségvetésének jóváhagyása
 8. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 9. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda kérelme a Kiskunmajsa, Szent László u. 11. szám alatti 1566 hrsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
 10. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzatának pályázatairól
 11. Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítése
 12. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve
 14. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 15. Gyalogos és kerékpáros átjáró létesítése a Soltvadkerti úton
 16. Szélmalom soron csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
 17. Tájékoztató központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásának megindításáról
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. december 14.


Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 28/2018.

2018. december 5. /szerda/ 16:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. december 5. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

 

Napirend:

 

 1. Alpolgármester megbízásának visszavonása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. december 4.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 27/2018.

2018. november 29. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. november 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 4. „Esély otthon - Ingatlanok átalakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása (zárt ülés)
 5. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2018. (….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. ..../2018.(.......) önkormányzati rendelet tervezet a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről
 8. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség megtárgyalása
 9. Beszámoló az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázatokról
 10. Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésének többletköltsége
 11. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola kérelme a Kiskunmajsa, Szent László u. 11. szám alatti önkormányzati ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
 12. Települési Környezetvédelmi Program elkészítése
 13. Kálvária u. vízvezeték kiváltás
 14. Központi orvosi ügyelet további ellátása
 15. Mayossaszállási emlékmű önkormányzati vagyonnyilvántartásba vétele, téliesítésével kapcsolatos kiadásokra fedezet biztosítása
 16. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 17. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. könyvelése
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. november 23.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 26/2018.

2018. november 28. /szerda/ 7:30 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. november 28. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Pályázat benyújtása mini bölcsőde létesítésére
 2. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos tájékoztató (szóbeli tájékoztató)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. november 27.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 25/2018.

2018. november 14. /szerda/ 16:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. november 14. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Napirend:

 

 1. Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 azonosító számú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című pályázat konzorciumi megállapodásának 2. számú módosítás tervezetének elfogadása.
 2. Fedezetbiztosítás GDPR szabályzat kidolgozására és adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítására.
 3. Konecsni György Kulturális Központ közösségi terek fejlesztésével kapcsolatos pályázata (TOP-7.1.1-16-2017-00115)
 4. „A Belső - Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó foglalkoztatási kötelezettség megtárgyalása.
 5. Pótmami Alternatív Napközbeni Ellátás szakmai programjának elfogadása
 6. Tájékoztatás IPA pályázat keretében történő foglalkoztatásról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. november 13.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 24/2018.

2018. november 14. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. október 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Tájékoztató a Majsa-Vin Szociális Szövetkezet gazdálkodásáról
 4. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztési Kft. személyi ügyeiről
 5. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. könyvelése
 6. Beszámoló az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázatokról
 7. IPA pályázat felülvizsgálata
 8. Pályázat benyújtása mini bölcsőde létesítésére
 9. A 122/2016.(V.09.) számú határozat módosítása
 10. Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzatának pályázatairól
 11. Tóth Eszter részére a Malom utcában lévő 967/69 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos döntés
 12. Szennyvíziszap elszállítása
 13. 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 14. A Köznevelési tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak felülvizsgálata
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. november 9.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 23/2018.

2018. október 31. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. október 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Tájékoztató a Majsa-Vin Szociális Szövetkezet gazdálkodásáról
 4. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztési Kft. személyi ügyeiről
 5. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. könyvelése
 6. Beszámoló az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló pályázatokról
 7. IPA pályázat felülvizsgálata
 8. Pályázat benyújtása mini bölcsőde létesítésére
 9. A 122/2016.(V.09.) számú határozat módosítása
 10. Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzatának pályázatairól
 11. Tóth Eszter részére a Malom utcában lévő 967/69 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos döntés
 12. Szennyvíziszap elszállítása
 13. 2018. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
 14. A Köznevelési tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata önként vállalt feladatainak felülvizsgálata
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. október 26.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 22/2018.

2018. október 11. /csütörtök/ 15:45 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. október 11. napján 15:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. Az Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú pályázattal kapcsolatos 169/2018. (IX.13.) határozat kiegészítése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. október 10.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 21/2018.

2018. szeptember 27. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. szeptember 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  településképének védelméről
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  4/2005.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Az EFOP 1.5.3. pályázathoz tartozó 141/2018 (VII.18.) számú határozatnak a módosítása és a pályázathoz kapcsolatos további döntések
 6. Közbeszerzési eljárás megindításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 7. Záportározó mélyítési és környezetrendezési projekt
 8. IPA pályázattal kapcsolatos teendők
 9. Személyi ösztönzés biztosítása az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
 10. Dr. Búza Márta szerződésmódosítás iránti kérelme
 11. A Polgármesteri Hivatal ASP átállásához kapcsolódó többlet feladatokhoz kapcsolódó fedezet biztosítása
 12. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzletrészeinek megvétele
 13. Kiskunmajsa Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
 14. Záportó területének rendezése
 15. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozás
 16. Víziközmű rendszerek vagyonértékelésének elfogadása
 17. Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezése
 18. Farkas Gábor területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/55 hrsz-ú területből
 19. Eiler Márk kérelme a Malom utcában lévő 967/66 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos döntés
 20. Fásítási program
 21. Városgazdálkodási Intézmény tetőszerkezet felújítása
 22. Kiskunmajsán térfigyelő kamera rendszer bővítése
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 24. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. szeptember 24.

 


Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 20/2018.

2018. szeptember 13. /csütörtök/ 18:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. szeptember 13. napján 18:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Esély Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák Város Önkormányzattal közösen megvalósuló pályázat közbeszerzési feladataihoz kapcsolódó döntés
 2. 1796/2017. (XI.8.) Korm. határozat által Kiskunmajsának kerékpárút építésre és óvoda felújítására nyújtott támogatásokkal kapcsolatos döntések
 3. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény képzési támogatási kérelme
 4. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézménynél óvodai és iskolai szociális segítés bevezetése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. szeptember 12.

 


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 19/2018.

2018. szeptember 5. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. szeptember 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa város településképének védelméről
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Kecskemét Tankerületi Központ kérelme sportcsarnokok bérleti díjnak csökkentésére
 6. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzata
 7. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának megválasztása
 8. 94/2018 (V.22.) határozat kiegészítése 2
 9. Személyi ösztönzés biztosítása az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
 10. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
 11. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár nyilvántartásában szereplő Ford gépjármű értékesítése, új jármű vásárlására fedezet biztosítása
 12. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésére kötött feladat ellátási szerződés módosítása
 13. A 226/2017.(XI.30.) határozat módosítása Péli Jenőné 0431/8 hrsz-ú ingatlan adás-vételével kapcsolatban
 14. A víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv véleményezése
 15. Sportpályán lévő fák kivágása
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló  3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. augusztus 31.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 18/2018.

2018. augusztus 23. /csütörtök/ 15:45 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. augusztus 23. napján 15:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. augusztus 22.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 17/2018.

2018. augusztus 7. /kedd/ 17:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. augusztus 7. napján 17:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Szank Községi Önkormányzattal közösen megvalósuló pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás módosítás jóváhagyása.
 4. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága kérelme vagyonkezelői szerződés mellékleteinek módosítására
 5. A menetrend szerinti autóbusszal történő személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása
 6. Utak, közterületek elnevezésének ingatlan-nyilvántartási rendezése
 7. Dr. Búza Márta gyermekorvos kérelme
 8. Gordiusz Intézmény népkonyha létesítéssel kapcsolatos kérelme
 9. Városi kitüntető címek adományozása (zárt ülés)
 10. Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének kitüntető díjaira történő felterjesztés (zárt ülés)
 11. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. augusztus 6.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 16/2018.

2018. júlis 18. /szerda/ 08:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. július 18. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ videó teremNapirend:

 

 1. Rácz Csaba vételi ajánlata a 0329/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 2. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. szám alatti ingatlan felújítása
 3. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó módosítások, közbeszerzés elindítása
 4. Mini bölcsőde tervezési szolgáltatásának megrendelése
 5. A Kiskunmajsai Tájház Népi építészeti emlékek helyreállítása című pályázat keretében megvalósuló felújításhoz szükséges fölmérési és tervezési szolgáltatások megrendelése
 6. A KEOP-5.7.0/15-2015-0121 pályázathoz a megvalósult állapotról energetikai tanúsítvány készíttetése
 7. Gordiusz Intézménnyel való együttműködés

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. július 17.

 

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 15/2018.

2018. júlis 10. /kedd/ 17:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. július 10. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Ingatlanvásárlás az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázathoz Mentorház kialakításának céljából

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2018. július 9.Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 14/2018.

2018. júlis 5. /csütörtök/ 16:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. július 5. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Csapadékvíz – elvezetés és vízvisszatartás fejlesztése Kiskunmajsán (TOP-2.1.3-15-BK-1-2016-00013) tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. …/2018.(….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Üdülőfalu III. ütem úthálózat tervezés
 4. Ingatlanvásárlás

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. július 4.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 13/2018.

2018. június 28. /csütörtök/ 13:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. június 28. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. ALFÖLDVÍZ Zrt. által értékesítésre felajánlott eszközök megtérítése
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú Szank Községi Önkormányzattal Közösen megvalósuló pályázatához kapcsolódó konzorciumi megállapodás jóváhagyása és többlet önerő biztosítása a 26/2017.(I.30.) sz. határozat módosításával
 5. Kiskunmajsa Város Interreg IPA Magyarország – Szerbia pályázatához kapcsolódó beszerzési eljáráshoz fedezet biztosítása
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat részére média eszközök beszerzése
 7. A város újratelepítésének évfordulójához kapcsolódó rendezvények
 8. Személyi ösztönzéshez szükséges döntést megalapozó intézményi vizsgálatokhoz szakértő kiválasztása
 9. Intézkedési terv elfogadása Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tárgyban végzett Állami Számvevőszéki jelentésre
 10. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
 11. Jobb Műszer, Kevesebb Szenvedés Alapítvány támogatási kérelme eszközbeszerzéshez
 12. Kiskunmajsa Város Polgárőrségének ingyenes használatba adási kérelme
 13. Városi Könyvtár tagintézmény 2017. évi beszámolója
 14. Ipari park értékesítési elvek
 15. Busa Kálmán és Busáné Szabó Brigitta kérelme a Kiskunmajsa, Bánya u. 5. sz. 2715/37 hrsz-ú építési telek megvásárlására
 16. Bódi Levente és Bódiné Kecskeméti Krisztina kérelmére a Malom utcában lévő 967/68 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 17. Bárkányi Zoltán kérelmére a kiskunmajsai 1125/30 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 18. Stílus Faipari Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/53 hrsz-ú területből
 19. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2017. évi működéséről
 20. Gyalogos és kerékpáros átjáró létesítése a Soltvadkerti úton
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. II. félévi munkaterve
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. június 20.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 12/2018.

2018. június 11. /hétfő/ 16:30 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. június 11. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

 

Napirend:

 

 1. A Kiskunhalasi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába történő kinevezés véleményezése
 2. Az EFOP-3.9.2.-16-2017-00010 azonosító számú Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek című pályázat konzorciumi megállapodásának 1. számú módosítás tervezetének elfogadása
 3. Személyi ösztönzés újratárgyalása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. június 8.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 11/2018.

2018. május 31. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. május 31. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok és óvodai csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
 4. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. 2017. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 8. Személyi ösztönzés biztosítása
 9. 94/2018.(V.22.) határozat kiegészítése
 10. 1796/2017. (XI.8.) Korm. határozat által Kiskunmajsának kerékpárút építésre és óvoda felújítására nyújtott támogatásokkal kapcsolatos döntések
 11. Tájékoztatás Tájház fejlesztéshez kapcsolódó pályázatok benyújtásáról
 12. Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló pályázatainak projekt állapotáról
 13. 2017. évi beszámoló a fogyatékkal élők nappali ellátásáról
 14. Átfogó értékelés a 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátásról
 15. Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgató (magasabb vezető) pályázatának véleményezése
 16. A 2017. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról, valamint a belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vételéről
 17. Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért illetve a Római Katolikus Plébánia Kiskunmajsa támogatása
 18. Csólyospálos és Kömpöc községek támogatási kérelme
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata részére személygépjármű beszerzés
 20. Közvilágítás bővítése
 21. Gyalogátkelőhelyek létesítése
 22. Korom Péter vételi ajánlata a 0329/77 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 23. Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
 24. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
 25. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 26. EgyebekKérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. május 25.


Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 10/2018.

2018. május 22. /kedd/ 17:00 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. május 22. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme
Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolója
 2. ALFÖLDVÍZ Zrt. által értékesítésre felajánlott eszközök megtérítése
 3. 89/2018.(IV.27.) határozat kiegészítése
 4. Az EFOP-3.9.2.-16-00010 azon. sz.  „Humán  kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek, A kiskunmajsai konzorcium által vezetett humán szolg. fejlesztése térségi szemléletben” c. projekt támogatási szerz. mód. jóváhagyása
 5. Pályázat benyújtása a VP6-19.2.1.-50-4-17 kódszámú "Települési rendezvények támogatása" pályázati felhívásra
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. május 17.

 

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 9/2018.

2018. április 27. /péntek/ 11:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. április 27. napján 11:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme
Napirend:

 1. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására

 


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. április 26.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 8/2018.

2018. április 26. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. április 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  településképének védelméről
 4. Új képviselő-testületi szervezeti és működési szabályzat megalkotása és a hivatali szervezet módosítása
 5. Intézményvezetői megbízások - véleményezés (zárt ülés)
 6. Menetrend módosítás
 7. Asztalitenisz Club kérelme
 8. Ben-Wood Asztalosipari Szociális Szövetkezet területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/17 hrsz-ú területből
 9. PYROWATT Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/17 hrsz-ú területből
 10. Faludi Tamás képviselői indítványa - BM 1 milliárd
 11. Faludi Tamás képviselői indítványa - Gyógyhely pályázat
 12. Faludi Tamás képviselői indítványa - Gyógyhely páláyzat újratárgyalása
 13. 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés
 14. 2017. évi beszámoló a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásáról
 15. Defibrillátor készülék értékének adományként történő elfogadása
 16. 2018. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények ismételt elbírálása
 17. Jégvédelmi talajgenerátor üzemeltetésével kapcsolatos költségek biztosítása
 18. A sportpályán történő fakivágással kapcsolatos kérelem
 19. Helyi menetrend szerinti személyszállítás pályáztatása
 20. LEADER pályázathoz együttműködési megállapodások
 21. Pályázat benyújtása a kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 22. Tájékoztatás pályázati eredményekkel kapcsolatban
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 24. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. április 20.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 7/2018.

2018. március 29. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. március 29. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadása
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2018.(……) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
 6. Eiler Márk részére a Malom utcában lévő 967/67 hrsz-ú építési telek értékesítésével kapcsolatos végleges döntés
 7. Bódi Levente és Bódiné Kecskeméti Krisztina kérelme a Kiskunmajsai 967/62 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó építési telek megvásárlása iránt
 8. Menetrend módosítás jóváhagyása
 9. Royal II. Sütőipari Zrt. támogatási kérelme mozgóbolt működtetéséhez
 10. Útfelújítással érintett belterületi utak meghatározása
 11. 2018. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
 12. Városgazdálkodási Intézmény foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervéről
 14. Szolgáltatói díj módosítása
 15. A sportpályán történő fakivágással kapcsolatos kérelem
 16. A 0296/54 hrsz-ú ingatlanra beszállított földdel kapcsolatos intézkedés
 17. 25/2018.(II.22.) határozat hatályon kívül helyezése
 18. LEADER pályázathoz együttműködési megállapodások
 19. Faludi Tamás képviselő indítványa
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2018. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. március 23.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 6/2018.

2018. március 21. /szerda/ 8:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2018. március 21. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Fő utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Bajcsy-Zsilinszky utcai telephelyének építési kivitelezési beszerzése tárgyában indított közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 3. Kerékpárút létesítése a Fő u. és Félegyházi úton
 4. Faludi Tamás Majsa-Vin Szociális Szövetkezettel kapcsolatos képviselői indítványa

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. március 20.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 5/2018.

2018. március 14. /szerda/ 15:30 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. március 14. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. ALFÖLDVÍZ Zrt. által értékesítésre felajánlott eszközök
 2. A Kecskeméti Tankerületi Központ által javasolt intézményi átszervezés véleményezése
 3. A 0272/89 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban elővásárlási jogról történő lemondás

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2018. március 13.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 4/2018.

2018. február 27. /kedd/ 16:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. február 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 1. Az orvosi ügyelet 2 fővel való ellátása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. március 9.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 3/2018.

2018. február 22. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. február 22. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019-2021. évre várható összegei
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2018.(.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018.(.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 7. Vakáció Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi üzleti terve
 8. A Mezei Kft. 0296/57 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatos végleges döntés
 9. A főutakkal párhuzamos kerékpárutak lakott területen kívüli szakaszai kezelői feladatainak átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére
 10. Az orvosi ügyelet 2 fővel való ellátása
 11. A CLLD és a LEADER pályázatok területi lehatárolása
 12. 2017. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások – pénzeszköz átadások – elszámolása
 13. Civil szervezetek 2018. évi támogatása
 14. Indítvány Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztására (zárt ülés)
 15. Ingatlanárverésen való részvétel (zárt ülés)
 16. Ingatlanvásárlás szociális bérlakás céljára (zárt ülés)
 17. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsban végzett 2017. évi tevékenységről
 18. Faludi Tamás képviselői indítványa
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2018. február 16.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 2/2018.

2018. február 12. /hétfő/ 16:15 óra

 


MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. február 12. napján 16:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme
Napirend:

 

 1. Az 1/2018.(I.24.) határozat módosítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2018. február 9.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 1/2018.

2018. január 24. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2018. január 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:


 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004.(X.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Központi orvosi ügyelet feladatellátásával kapcsolatos döntések
 6. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 7. Pálinkó József szerződés módosítási kérelme
 8. Horváth Zsolt kérelme a 0353/144 hrsz-ú ingatlan vásárlásával kapcsolatban
 9. TEQBALL Kft. bérleti szerződés megszüntetésével kapcsolatos kérelme
 10. Férőhelyszám növelés a Ciróka  Bölcsődében
 11. Tájékoztatás Zártkert Programra támogatási kérelem benyújtásáról
 12. A TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00049 és a TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00050 azonosítószámú energetikai korszerűsítési pályázatokhoz kapcsolódó tervezési feladatok
 13. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása
 14. Elektronikusan kitölthető adatbejelentő és bevallási nyomtatványok megvásárlásához fedezet igénylése
 15. A Kiskunfélegyházi Városi Korház és Rendelőintézet egyes szakrendeléseinek támogatása iránti kérelme
 16. A polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 17. 2018. évi költségvetés tervezési alapelvei
 18. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2018. január 19.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk.