Képviselő-testületi ülések 2007. év

Képviselő-testületi ülés 19/2007.

2007. december 19. /szerda/ 14:00 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől
19/2007.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:  2007. december 19-én /szerda/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2007. (....) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 28/2007. (X.08.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 3. ..../2007. (....) rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. ..../2007. (....) rendelet-tervezet a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) Ktr. módosítása
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. ..../2007. (....) rendelet-tervezet a helyi iparűzési adóról szóló 38/2004. (XII.22.) rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 6. Étkezési térítési díjak emelése
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a) ..../2007. (....) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 27/2007. (X.08.) számú rendelet módosításáról
  b) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése
  c) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebédtérítési díjának meghatározása

 7. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
  a) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2008. évi munkatervéről
  b) A 2008. évi teljesítménykövetelmények alapját képező képviselő-testületi elvárások

 8. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Kiss Zoltán és Sándor Mónika területbérleti kérelme
  b) Törteli Imre telek-kiegészítési kérelme
  c) Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  d) Zöldfelületi koncepció megtárgyalása
  e) Csordajárás megvásárlására ajánlat
  f) 319/3. hrsz-ú terület bérbeadása /Az anyag később kerül kiküldésre./
  g) Malom utca és Vízmű közötti terület hasznosítása /Az anyag később kerül kiküldésre./

 9. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Érseki Hivatalának közoktatási tárgyú nyilatkozata
  b) A 2008. évi városi ünnepségek, rendezvények
  c) Közoktatási szakértő megbízása

 10. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Központi orvosi ügyelet közbeszerzési eljárásáról
  - Pénzügyi fedezet biztosítása
  - OEP szerződéshez szükséges döntés
  - Bérleti szerződés /Az anyag később kerül kiküldésre./
  b) Kistérségi Szociális Intézmény tájékoztatója

 11. Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés zárolása
  b) Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme 13. havi illetmény kifizetésére
  c) Városgazdálkodási Intézmény technikusi álláshely betöltésével kapcsolatos előirányzat rendezési kérelme
  d) Városgazdálkodási Intézmény vizitdíj bevezetéssel kapcsolatos kérelme
  e) Városgazdálkodási Intézmény közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos kérelme
  f) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde feladatelmaradás miatti zárolások illetve pótelőirányzat kérelmek
  g) Megbízási Szerződés megkötése könyvvizsgálati feladatokra

 12. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) ,,Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása - ivóvíz 3.1" tárgyú programhoz meghatalmazó levél aláírása
  b) Fejlesztési prioritások /Az anyag később kerül kiküldésre./
  c) Javaslat a kiskunmajsai sport működési rendszerének és szervezetének átalakítására
  d) A kiskunmajsai kis- és középvállalkozások fejlesztési hitel programjához kapcsolódó pályázat kiírása
  e) A Művelődési Központ és a kulturális élet átszervezése

 13. ..../2007.(....) rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 14. Önkormányzati létszámcsökkentés
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 15. ..../2007. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester


 16. E g y e b e k

 17. Művelődési Központ vezetői pályázatának elbírálása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester  /Az anyag később kerül kiküldésre./

 18. Kolompár Etelka ápolási díj fellebbezési kérelme
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens /Zárt ülés anyaga./

 

 

Kiskunmajsa, 2007. december 14.Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 18/2007.

2007. november 28. /szerda/ 14:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
18/2007.

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2007. november 28-án /szerda/ du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó:Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a.) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 0,2 fő álláshellyel kapcsolatos kérelme
  b.) A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata
  c.) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása
  d.) Települési közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés A helyzetelemzés hétfőn kerül kiküldésre.
  e.) A Művelődési Központ igazgatói pályázatának elbírálásában közreműködő szakmai bizottság összeállítása

 3. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretösszegének megemelése
  b.) Dr. Barabás Gábor háziorvos kérelme

 4. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a.) Létszámcsökkentési pályázat II. ütemének elszámolása
  b.) TKT részére tervezett átadott pénzeszköz zárolása feladatelmaradás miatt
  c.) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde új intézmény létrehozásával kapcsolatos pótelőirányzat igénye
  d.) Engedélyezett létszámkeret meghatározása a Városgazdálkodási Intézménynél
  e.) Majsai Nyári Fesztivál költségeinek elszámolása, Művelődési Központ többletbevételének felhasználási kérelme

 5. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a.) Kötvénykibocsátásra beérkezett ajánlatok értékelése
  b.) Homokhátsági projekttel kapcsolatos döntések
  c.) Horváth Vilmos kérelme
  d.) A Bajcsy u. 10. szám alatti ingatlan bérbeadása
  e.) Villamos energia beszerzésre megyei szintű önkormányzati összefogás
  f.) Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról
  g.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi Költségvetési Koncepciójának megtárgyalása
  h.) Tájékoztató az Önkormányzat 2007. évi testvérvárosi kapcsolatairól

 6. Alpolgármesteri előterjesztések
  a.) Tájékoztató a központi ingatlanok értékesítésével kapcsolatos tárgyalásokról
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  b.) Állampolgári bejelentések fogadására „zöld szám" létesítése
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 7. Jegyzői előterjesztések
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a.) Beszámoló az Okmányiroda munkájáról
  b.) Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

 8. ..../2007. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 9. E g y e b e k


Kiskunmajsa, 2007. november 23.Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 17/2007.

2007. november 21. /szerda/ 15:00 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől
17/2007.

 

M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületének 2007. november 21. napján tartandó ülésére meghívom.

Az ülés ideje és helye: 15 órától Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme 1. napirend

                                      16 órától Művelődési Központ ( emeleti terme) 2. napirend


Napirendi javaslat:

 

 

 1. Előterjesztés pályázatok benyújtásának előkészítéséről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Beszámoló Kiskunmajsa város Önkormányzat 2007. évi munkájáról / szóbeli előterjesztés / KÖZMEGHALLGATÁS 
  Előadó:  Terbe Zoltán polgármester

 Kiskunmajsa, 2007. november 16.
Terbe  Zoltán sk.
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 16/2007.

2007. november 7. /szerda/ 14:00 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől
16/2007.

 

M e g h í v ó


 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:   2007. november 7-én /szerda/ du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2007. (....) rendelet-tervezet a kéményseprő - ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 44/2004. (XII.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Szent Imre utca egyirányúsítása
  b) F-L Tüzép Kft. kérelme
  c) Székelysori telkek értékesítése
  d) Malom utcai telkek értékesítése
  e) A 2373/7. hrsz-ú ingatlan felajánlása megvásárlásra
  f) Földhasználattal kapcsolatos telkek rendezése
  g) Ajánlat a laktanyai ingatlanok megvételére
  h) Karácsonyi díszvilágítás
  i) Zöldfelületi koncepció
  j) Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft-vel szerződés módosítás
  k) Karácsonyi árusítással kapcsolatos kérelem

 4. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Önkormányzati fenntartású intézmények számítástechnikai eszközeinek karbantartása
  b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyettesítéssel kapcsolatos pótigénye
  c) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény eszközbeszerzéssel kapcsolatos pótigénye
  d) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium álláshellyel kapcsolatos kérelme
  e) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 6 osztályos gimnáziumi képzési forma megszervezése

 5. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Ürmös Anett szociális telek iránti kérelme
  b) Városgazdálkodási Intézmény átszervezése

 6. Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Júliusi normatíva igénylés lemondás valamint a 2006. évi normatíva elszámolás önkormányzatot megillető előirányzatának átvezetése

 7. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A kiskunmajsai Művelődési Központ és a kulturális élet átszervezése
  b) A Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Zrt. és a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. beolvadással történő egyesülése
  c) A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány kérelme
  d) Előterjesztés telepeken élők lakhatási, munkaerő-piaci és szociális integrációs programjának megvalósításáról
  e) Hitelkonszolidációs eljárás folytatása
  f) Üdülőterület III. ütem útépítésére pályázat beadása
  g) A Kiskunmajsa, Zárda u. 1./B. szám alatti lakás értékesítése
  h) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  i) Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsában végzett tevékenységről
  j) A Kisvasút megmentése

 8. Tájékoztató közjóléti célú erdők védelmének és bővítésének lehetőségéről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 9. Jegyzői előterjesztések
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2008. évi Ellenőrzési munkaterve
  b) Polgármesteri Hivatal Humánerőforrás Fejlesztési programjának kidolgozása
  c) Képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüvegről

 10. ..../2007. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 11. E g y e b e kKiskunmajsa, 2007. október 31.


Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 15/2007.

2007. október 24. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
15/2007.M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:  2007. október 24-én /szerda/ du. 16 óraNapirendi javaslat:

 1. ..../2007. (....) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) rendeletének módosítása
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 2. Javaslattétel a közmeghallgatás időpontjára
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. Előterjesztés aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítására létrehozandó menedzsment kiválasztására közbeszerzési eljárás lebonyolítójának megbízása /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 5. Közétkeztetési közbeszerzési eljárás értékelése /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó Közbeszerzési Bizottság elnöke

 

Kiskunmajsa, 2007. október 19.


Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 14/2007.

2007. október 3. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
14/2007.

 


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:  2007. október 3-án /szerda/ du. 14 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés munkahelyteremtő beruházás előkészítéséről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Szóbeli előterjesztés/

 2. Tájékoztató a választókerület országgyűlési képviselőjének tevékenységéről
  Előadó: Dr. Garai István országgyűlési képviselő /Szóbeli előterjesztés/

 3. A térségfejlesztési tanácsnok beszámolója
  Előadó: Fogl András térségfejlesztési tanácsnok /Szóbeli előterjesztés/

 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 5. ..../2007. (....) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 6. ..../2007. (....) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 7. ..../2007. (....) rendelet-tervezet  Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) sz. rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens /Előterjesztés később kerül kiküldésre./

 8. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Gyulai Zsuzsanna és Rokolya Zsolt telek-visszaadási kérelme
  b) Árpád utcai platánfák helyzete
  c) Bús Éva kérelme
  d) A szökőkút körül díszburkolat kialakítása
  e) Víztorony melletti terület rendezése
  f)  Szent Imre utca egyirányúsítása
  g) Mentőtiszt részére bérlakás kiutalása
  h) Iparhegyi u. 8/1. számú lakásra vételi ajánlat

 9. b) Önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálata
  c) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde iskolaszékébe tag delegálása
  d) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2007/2008. tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
  e) A Művelődési Központ vezetői pályázatának kiírása

 10. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Javaslat a kiskunmajsai sport működési rendszerének és szervezetének átalakítására
  b) Városgazdálkodási Intézménynél történő vérvételről
  c) Pálinkó Lászlóné szociális bérlakás kérelme
  d) Ökölvívó Szakosztály kérelme

 11. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Létszámcsökkentési pályázat I. ütemének elszámolása
  b) Bodoglári Óvoda megszüntetésének elszámolása, Közösségi Ház további működtetése
  c) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
  d) Polgárvédelmi Iroda kérelme

 12. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A szolgáltatói-üzemeltetői feladatellátásra létrehozott Homokhátsági Regionális Zrt. kijelölése a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Projekt kereteiben megvalósuló hulladékgazdálkodási rendszer közszolgáltató feladatainak ellátására
  b) Homokhátsági Regionális Zrt. veszteségének pótlására vonatkozó részvényesi pótbefizetési kötelezettség teljesítéséről döntés
  c) Homokhátsági Regionális Zrt. részvényeinek átruházásával kapcsolatos elővásárlási jogról lemondás
  d) Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2007. évi tagdíj emelése
  e) Fejlesztési prioritás a pályázati kiírások tükrében
  f) LEADER akciócsoport megalakítása
  g) Kiskunmajsa csapadékvíz csatorna üzemelési vízjogi engedélye
  h) Központi orvosi ügyelet közbeszerzésének ajánlati felhívásáról
  i) Önként vállalt feladatok bemutatása
  j) Javaslat-tervezet a kiskunmajsai kis- és középvállalkozások fejlesztési hitelprogramjára
  k) Központi ingatlanok értékesítéséről

 13. Alpolgármesteri előterjesztések
  A) Vakáció Kht. támogatása
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  B) Városgazdálkodási Intézmény átszervezése
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 14. Jegyzői előterjesztések
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a) Beszámoló a közterület-felügyelet tevékenységéről
  b) A lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

 15. ..../2007. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 16. E g y e b e kKiskunmajsa, 2007. szeptember 25.Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 13/2007.

2007. augusztus 29. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
13/2007.


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:  2007. augusztus 29 /szerda/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2007. (....) sz. rendelet-tervezet Kiskunmajsa város nevének használatáról, címeréről, zászlójáról, és emblémájáról szóló 8/2004. (IV.30.) rendeletének módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 3. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Az M és K 2000. Kft. területvásárlási kérelme
  b) Fehértó-Majsai csatorna átereszének támogatása
  c) Hulladékgazdálkodási terv megtárgyalása
  d) Üdülőfalu III. ütem úthálózatának megtervezése
  e) Bodoglár útépítések megterveztetése
  f) Üdülőfaluban telek visszavásárlás
  g) Kelemen Tibor területbérleti kérelme
  h) Autóbusz járatok szüneteltetése

 4. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Középiskolai osztályok, kollégiumban szervezhető csoportok számának 2007/2008-as tanévre történő meghatározása
  b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai programjának jóváhagyása
  c) A Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
  d) Az '56-os Történelmi Alapítvány és Kiskunmajsa Város Önkormányzata közötti megállapodás és a Művelődési Központ  SZMSZ-ének módosítása

 5. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás
  b) Karlovszki Pál önkormányzati lakásbérleti kérelme
  c) A Kiskunmajsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat tájékoztatója

 6. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Kullancsirtásra biztosított előirányzat zárolása
  b) Áprilisi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése

 7. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  b) Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépésről
  c) Pályázat benyújtása a DAOP-2007-3.1.2. kódszámú kerékpárút hálózat fejlesztésre

 8. Alpolgármesteri előterjesztések
  A) Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  a) Közétkeztetési, közbeszerzési eljárás értékelése, új eljárás kiírása
  b) Számlavezetés, hitelállomány konszolidáció közbeszerzési eljárásának értékelése /Később kerül kiosztásra./
  B) Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  Söröskorsók őrzésére riasztórendszer felszerelése

 9. ..../2007. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 10. E g y e b e k

 11. Városi kitüntető címek adományozása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: 
  Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Ügyrendi Bizottság referense

 12. Város pénzügyi helyzetét érintő kérdések megtárgyalása /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: 
  Terbe Zoltán polgármester /Később kerül kiosztásra./

 

 

Kiskunmajsa, 2007. augusztus 23. 

 

Terbe  Zoltán
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 12/2007.

2007. július 17. /kedd/ 17:00 óra

 

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
12/2007.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése, valamint a 35.§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülését ezúton összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2007. július 17. /kedd/ du. 17 óraNapirendi javaslat:

 1. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálásának ismételt megtárgyalása.                                                                                                             

 


Kiskunmajsa, 2007. július 11.


Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 11/2007.

2007. július 9. /hétfő/ 14:00 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől

11/2007.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye: Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:  2007. július 9-én /hétfő/ du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Közoktatási szakértő megbízása
  b) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása
  c) A Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyére kiírt pályázat elbírálása
  d) A közoktatási intézmények átszervezése
  e) Közös igazgatású közoktatási intézmény igazgatójának megbízása  /Zárt ülés anyaga/
  f) Városi Könyvtár dolgozójának átsorolásával kapcsolatos korábbi kérelme
  g) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium dolgozói átsorolással kapcsolatos kérelme
  h) ’56-os Történelmi Alapítvány egyedi kulturális rendezvény iránti pályázatának elbírálása

 2. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Halasvíz Kft. terület tulajdonjogának rendezése
  b) Kígyósi Közösségi ház és orvosi rendelő felújítása
  c) Bodoglári óvodából közösségi ház kialakítása
  d) Polgármesteri Hivatal homlokzatának helyreállítása
  e) Autóbuszjáratok megszűntetése
  f) Laktanyai panelértékesítése
  g) Félegyházi úti üdülőtelkek hasznosítása
  h) Fő u. 73. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatos kérelem
  i) Szank – Kiskunmajsa kerékpárút építése
  j) Kun-Metál Bróker Kft. kérelme

 3. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének kérelme
  b) Szociális telekértékesítés
  c) Tájékoztatás a Baptista Szeretetszolgálat felajánlásáról

 4. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  b) Hitelfelvétel a város működési kiadásainak finanszírozásához
  c) Ajánlat településkutatásba való bekapcsolódás tárgyában

 5. Catel Kft. kérelméről
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 6. Aljegyző előterjesztései
  Előadó: Dr. Dörmő Róbert aljegyző
  a) néhai Szőke Sándorné hagyatéki ügye
  b) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium közbeszerzési bírság ügye

 7. A KEOP keretében állati hulladék kezelése címén pályázat benyújtása
  Előadó: Fogl András Területfejlesztési tanácsnok

 8. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 9. E g y e b e k

 10. Ápolási díj ügyben érkezett fellebbezés elbírálása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2007. július 5.Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 10/2007.

2007. június 22. /péntek/ 17:00 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől
10/2007.

 

 M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2007. június 22. /péntek/ du. 17 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Hatósági Osztály előterjesztése
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  Az Arany János Általános Iskola, és Széchenyi István Általános Iskola, a Napsugár Óvoda és Városi Bölcsőde megszüntetésével kapcsolatos intézkedések /A napirend írásos előterjesztése a 2007. június 20-i képviselő-testületi ülésre kiküldésre került./

 2. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  b) Együttműködési megállapodás kötése közétkeztetési feladatok ellátása céljából /A napirend írásos előterjesztése a 2007. június 20-i képviselő-testületi ülésre kiküldésre került./

 3. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő foglalkoztatás oktatási-nevelési intézményekben és további önkormányzati fenntartású intézményekben /A napirend írásos előterjesztése a 2007. június 20-i képviselő-testületi ülésre kiküldésre került./
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 4. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 5. Nagy András igazgató címzetes igazgatói címre történő felterjesztése /Zárt ülés anyaga./ /A napirend írásos előterjesztése a 2007. június 20-i képviselő-testületi ülésre kiküldésre került./
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2007. június 21.


Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 9/2007.

2007. június 20. /szerda/ 16:30 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől
9/2007.

 

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:   2007. június 20. /szerda/ du. 16,30 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) TEKI pályázat műszaki tartalmának pontosítása
  b) Vagyonhasznosítási koncepció részletes megtárgyalása
  c) Cifrik Mezőgazdasági bolt területvásárlási kérelme

 3. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Pedagógus álláshelyek 2007/2008-as tanévre történő meghatározása az önkormányzat 118/2007. számú határozatában megfogalmazott szándéknyilatkozat szerinti kistérségi közös igazgatású közoktatási intézmény kiskunmajsai általános iskolai tagintézménye és a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium vonatkozásában
  b) Napsugár Óvoda létszámigénye
  c) Javaslat az általános iskolai tagozatok elhelyezésének módosítása tárgyában
  d) Az Arany János Általános Iskola, és Széchenyi István Általános Iskola, a Napsugár Óvoda és Városi Bölcsőde megszüntetésével kapcsolatos intézkedések
  e) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
  f) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
  g) Tájékoztatás a Művelődési Ház és Városi Könyvtár átvilágításáról

 4. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Dr. Szabó Tamás reumatológus kérelme
  b) Kállai Mátyás ingatlanával kapcsolatos kérelme

 5. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Intézménye 2006. évi kiutalatlan támogatásának elvonása
  b) Álláshelyek betöltésének engedélyezése

 6. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása /Előterjesztés később kerül kiküldésre/
  b) 2007. évi Ellenőrzési munkatervének módosítása
  c) Zárt felépítményes országúti gyorsbeavatkozó beszerzése
  d) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének működéséhez való hozzájárulás
  e) Együttműködési megállapodás kötése közétkeztetési feladatok ellátása céljából
  f) Központi orvosi ügyelet ellátására kiírt közbeszerzési ajánlati felhívás tárgyalása

 7. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő foglalkoztatás oktatási-nevelési intézményekben és további önkormányzati fenntartású intézményekben
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 8. Fénymásoló tartós bérlete
  Előadó: Dr. Dörmő Róbert aljegyző

 9. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról /Előterjesztés később kerül kiküldésre/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester


 10. E g y e b e k

 11. Nagy András igazgató címzetes igazgatói címre történő felterjesztése /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2007. június 15.Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 8/2007.

2007. június 6. /szerda/ 14:00 óra

 

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
8/2007.

 

M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2007. június 6. /szerda/ du. 14 óraNapirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. …./2007. (….) rendelet-tervezet az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI. 02.) rendelet módosítása
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. …./2007. (….) rendelet-tervezet a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI. 02.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens

 4. …./2007. (….) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 26/2003. (XI. 27.) Ktr módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 5. Hatósági Osztály/Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a.) Oláh és Társa Kft. kérelme
  b.) Birtalan Gyöngyvér területvásárlási kérelme
  c.) Kullancsirtás
  d.) Járdaépítések támogatása
  e.) Szökőkút felújítása
  f.) Tervezési ajánlatok megtárgyalása
  g.) Fő u. 70/5. sz. lakás felajánlása megvásárlásra
  h.) Ajánlat a település bemutatására
  i.) Malom utca 967/47. hrsz-ú telek értékesítése
  j.) Figura László telekvásárlási kérelme
  k.) Patyi László bérleti igénye
  l.) Önkormányzati bérlakás kiutalásának felfüggesztése és újabb kérelem elbírálása
  m.) Kiskunmajsa 0353/145 hrsz-ú terület erdőtelepítésének elszámolása
  n.) A CATEL Kft területvásárlási kérelme

 6. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a.) Óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának 2007/2008-as tanévre történő meghatározása
  b.) A Napsugár Óvoda létszám igénye
  c.) Közoktatási szakértő megbízása
  d.) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiummal kapcsolatos takarékossági intézkedések
  e.) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel kapcsolatos takarékossági intézkedések
  f.) A Művelődési Ház és Városi Könyvtár átvilágítása (Az előterjesztés írásos anyaga később kerül kiosztásra.)
  g.) Javaslat a Majsai Nyári Fesztivál programjára és költségvetésére

 7. Hatósági Osztály/Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a.) Kolompár Sándor építési telek vételi kérelme
  b.) Kállai Mátyás lakás felújítási kérelme
  c.) Simon Sándorné bérlakás szerződés meghosszabbítása
  d.) Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata között megkötött együttműködési megállapodás módosítása
  e.) Gyergyószentmiklósi testvérváros kérelme
  f.) Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása
  g.) Esélyegyenlőségi Tanácsnok 2007. évi munkaterve

 8. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a.) Ágazati ünnepnapok megrendezésének támogatása
  b.) Földinformációs Iroda létszámkérdésének újratárgyalása
  c.) Engedélyezett létszámkeret meghatározása Városgazdálkodási Intézménynél
  d.) Ügyeleti díjak emelkedésének fedezete
  e.) Kistérségi Szociális Intézmény pénzmaradvány elvonása
  f.) Városi Bölcsődében 1 fő felmentése
  g.) Arany János Általános Iskola pótelőirányzat kérelme fűnyíró traktor javításához
  h.) 2007. II. havi normatíva kiegészítő felmérés
  i.) Széchenyi István Általános Iskola többletbevétel felhasználási kérelme
  j.) Szank Község Polgármesterének kérelme (közmunkaprogram)

 9. Aljegyző előterjesztése
  Előadó: Dr. Dörmő Róbert aljegyző
  a.) Képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüveg

 10. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a.) Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2006. évi ellátásáról
  b.) Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés felmondása
  c.) A Dél-alföldi turisztikai régióban 2007-ben megvalósuló turisztikai vonzerővel bíró regionális rendezvények támogatása elnevezésű pályázat beadása (2007-TU-DAL-2)
  d.) Korsógyűjtemény letéti szerződése (Az előterjesztés írásos anyaga később kerül kiküldésre

 11. Alpolgármester előterjesztései
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  a.) A Kiskunmajsai Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum éves beszámolója
  b.) Beszámoló Kiskunmajsa Város közbiztonsági helyzetéről

 12. …./2007. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II. 28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 13. Egyebek

 14. Hatósági Osztály/Népjóléti Csoport előterjesztései /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a.) Szennyvíz csatlakozási díj túlfizetésének visszaigénylése tárgyában benyújtott  kérelmek
  b.) Harkainé Szeri Irén jogalap nélkül és rosszhiszeműen felvett rendszeres gyermekvédelmi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelme
  c.) Ápolási díj ügyben beérkezett fellebbezés elbírálása

 15. Polgármester előterjesztése /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a.) Közbeszerzési közétkeztetés ajánlati felhívásának jóváhagyása /Az előterjesztés írásos anyaga később kerül kiosztásra/

 

 

Kiskunmajsa, 2007. június 1.

 

 

Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 7/2007.

2007. április 25. /szerda/ 14:00 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől
7/2007.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:   2007. április 25. /szerda/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármester, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásokról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosítása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. …./2006. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és könyvvizsgálói jelentés elfogadása /Kiküldésre került./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 5. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
  Előadó: dr. Dörmő Róbert  Szervezési és Igazgatási Osztály vezetője

 6. …./2007. (….) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
  Előadó: dr. Dörmő Róbert  Szervezési és Igazgatási Osztály vezetője

 7. …./2007. (….) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló többször módosított 26/2003. (XI.27.) Ktr. módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva Család- és Intézményeket Segítő Osztály vezetője

 8. Előterjesztés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető
  a) …./2007. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról / A rendelet tervezet szövege kiküldésre került 2007. március 28-i testületi ülésre./
  b) Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 9. Építési Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
  a) Intézményi felújítások
  b) Tervezési ajánlatok megtárgyalása
  c) A 0329/78. hrsz-ú ingatlan értékesítése
  d) A 967/38. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
  e) Pályázati pénzről lemondás
  f) Szökőkút felújítása
  g) Kossuth u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítése
  h) Vagyonhasznosítási koncepció megtárgyalása
  i) Kullancs irtás
  j) Oláh és társa Kft. kérelme
  k) Kolompár Angéla telekvisszaadása
  l) Török és Társa Kft. kérelme a 0296/25. hrsz-ú ingatlan megvásárlására

 10. Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Szociális ellátások bővítése
  b) Városi Bölcsőde kérelmei
  c) Városgazdálkodási Intézmény kérelme
  d) A központi orvosi ügyelet működésével kapcsolatos költségek megosztása
  e) Kiskunmajsa, Rózsa u. 45. szám alatti építési telek értékesítése
  f) Kanalas Erika építésitelek vételi kérelme
  g) Kolompár József építésitelek vételi kérelme
  h) Tájékoztatás a képviselő-testület számára a 41/2007. számú önkormányzati határozat alapján a Vakáció KHT-ról
  i) Intézményi pótigények
  j) A közoktatási intézmények minőségirányítási programjának fenntartói jóváhagyása
  k) Közoktatási intézmények átszervezése
  l) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium konzorciumi együttműködési megállapodásával kapcsolatos tájékoztató
  m) Az Új Kun-Majsa újság éves, írásos beszámolójának elfogadása, és szerkesztőjével kötött szerződés módosítása
  n) Javaslat az önálló ágazati ünnepnapok megrendezésével kapcsolatban

 11. Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Dörmő Róbert osztályvezető
  a) Hangosítás + hangrögzítés megoldása az önkormányzati üléseken
  b) 2007. évi közbeszerzési terv
  c) Kiskunmajsa 8242. hrsz-ú ingatlan elbirtoklási ügye
  d) Közétkeztetés közbeszerzési eljárás előkészítése

 12. Gazdálkodási Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Napsugár Óvoda rágcsáló- és rovarirtás költségei fedezetének kérelme
  b) Napsugár Óvoda hűtőszekrény beszerzési kérelme
  c) Napsugár Óvoda kémény felülvizsgálati és konvektor karbantartási költségek fedezetének kérelme
  d) Engedélyezett létszámkeret meghatározása a Polgármesteri Hivatalban

 13. Belső ellenőrzés előterjesztései
  a) 2006. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
  Előadó: Hegyi Lászlóné belső ellenőr
  b) Szervezeteknek, társadalmi önszerveződéseknek és magánszemélyeknek 2006-ben céljelleggel adott önkormányzati támogatások elszámolásáról készült ellenőrzési jelentés elfogadása
  Előadó: Halász Mónika belső ellenőr

 14. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) 2006. évi összefoglaló Ellenőrzési jelentés
  b) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  c) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett személyi juttatások előirányzat részleges zárolásáról

 15. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 16. E g y e b e k

 

 

Kiskunmajsa, 2007. április 20.

 

Terbe Zoltán
polgármester távollétében:Dósai  Imre
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 6/2007.

2007. április 11. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
6/2007.


M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:  2007. április 11-én /szerda/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 1. Gazdálkodási Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné osztályvezető
  A./ Előterjesztés a létszámcsökkentési pályázathoz kapcsolódó álláshelyek megszűnéséről és azok költségeiről:
  a) ..../2007. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  b) előterjesztés az emeltösszegű végkielégítés költségének fedezetéről
  B./ Előterjesztés a közcélú foglalkoztatás finanszírozási problémájának újratárgyalásáról

 2. Pályázat a községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására
  Előadó: Nyerges Éva Család- és Intézményeket Segítő Osztály vezetője

 

Kiskunmajsa, 2007. április 5.


Terbe  Zoltán  polgármester
távollétében:


Dósai Imre
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 5/2007.

2007. március 28. /szerda/ 14:00 óra


Kiskunmajsa város Polgármesterétől
5/2007.

 

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:   2007. március 28. /szerda/ du. 14 óraNapirendi javaslat:


 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármester, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. …./2007. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X.15.) Ktr. számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László osztályvezető

 4. Előterjesztés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető
  a) …./2007. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  b) Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

 5. Előterjesztés idegenforgalmi adó beszedési koncepcióról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna  adó osztályvezető
  a) …./2007. (….) rendelet-tervezet idegenforgalmi adóról szóló 32/2000. (XII.15.) rendelet módosítása
  b) Idegenforgalmi adó beszedési intézkedések
  c) Együttműködési megállapodás megkötése Jonathermál Zrt., Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi Egyesülete valamint az Önkormányzat között

 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi munkaterve
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető

 7. Építési Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
  a) Volt szovjet laktanyában a Menedék Alapítvány szennyvízének bekötése a közüzemi hálózatra
  b) Csengelei út melletti terület hasznosítása
  c) Bozóki Sándor területvásárlási kérelme
  d) Szalai-Pintér László Szilveszter területvásárlási kérelme
  e) Ötfa 107. sz. volt iskola értékesítése
  f) ART-HOLZ Kft ajánlatának megtárgyalása
  g) Tajó 77. sz. volt iskolával kapcsolatos vételi kérelem
  h) Közterületek szépítése, parkosítása
  i) Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2007. évi felújítási-karbantartási programja
  j) TEKI pályázat beadása
  k) Művelődési Házban történő árusítás
  l) Amanda Kft területvásárlási kérelme

 8. Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Új Kun-Majsa újság beszámolója
  b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárása
  c) Kiskunmajsa Város Fanfárja pályázat
  d) Kiskunmajsa Városi Emlékplakettel kapcsolatos tájékoztató
  e) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos előterjesztés
  f) Önkormányzati fenntartású intézmények összevonásának tervezete
  g) Rajnai Rudolf Kiskunmajsa Kossuth u. 3. szám alatti lakos bérleti szerződés meghosszabbítása tárgyában benyújtott kérelme
  h) Krupa Ildikó Kiskunmajsa, Iparhegyi u 8. I/1. szám alatti lakos kérelme

 9. Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Dörmő Róbert osztályvezető
  a) Telefon-alközponti fejlesztés a Polgármesteri Hivatalban
  b) Képernyő előtti munkavégzés miatti védőszemüveg

 10. Gazdálkodási Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Együttműködési megállapodás megkötése a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével
  b) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének, valamint Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának támogatási kérelme
  c) Engedélyezett létszámkeret meghatározása a Polgármesteri Hivatalnál
  d) Engedélyezett létszámkeret meghatározása a Városgazdálkodási Intézménynél
  e) Létszámcsökkentési pályázat

 11. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsa Város Gazdasági Programja 2006-2010-ig
  b) Előterjesztés a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. részvény-átruházási szerződésről  /Előterjesztés később kerül kiküldésre./

 12. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 13. E g y e b e k

 

 

Kiskunmajsa, 2007. március 22.

 

Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 4/2007.

2007. március 14. /szerda/ 14:00 óra

 

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
4/2007.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:   2007. március 14-én /szerda/ du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés a szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos döntés előkészítésére
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Előterjesztés a Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. részvény-átruházási szerződéséről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának vezetése, valamint hitelállományának konszolidációja tárgyú közbeszerzési eljárásban eljáró és döntéshozó bizottság létrehozásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

 

Kiskunmajsa, 2007. március 12.Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 3/2007.

2007. február 28. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
3/2007.

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:  2007. február 28. /szerda/ du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármester, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. …./2007. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása /Anyag kiküldésre került./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 5. …./2007. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető

 6. Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Vizitdíj megállapítása az Egészségügyi Központban működő reumatológiai szakrendelésen
  b) Tanítási időkeretetet csökkentő távollétek fenntartói jóváhagyása
  c) Intézményi tankönyvtámogatások keretösszegének felosztása
  d) Tájékoztató a gyermektáborokat működtető Vakáció Kht. átalakulásáról

 7. Gazdálkodási Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Önkormányzati támogatás zárolások
  b) Közcélú foglalkoztatás
  c) Közmunka program
  d) Normatíva lemondás
  e) Előirányzatok belső átcsoportosítása
  f) Megbízási szerződés megkötése a 2007. évi könyvvizsgálati feladatokra (szerződés-tervezet mellékelve)
  g) Közcélú foglalkoztatás finanszírozási problémái

 8. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) TWINSOFT Informatikai Kft-vel kötendő szerződések
  b) A 2007. évi takarékossági intézkedések intézményi végrehajtásáról
  c) Tájékoztató a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról /Szóbeli előterjesztés/

 9. Alpolgármester előterjesztései
  a) Laptop beszerzések kiadásainak megelőlegezése az önkormányzati képviselők részére
  b) Kistérségi járóbeteg szakellátó központ létrehozásához pályázati lehetőség
 10. …./2007. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 11. Beszámoló a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal történt intézményátadási tárgyalásról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 12. Tájékoztató a testvérvárosi látogatásról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 13. E g y e b e k

 14. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetések /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Gyulyás Jánosné  gazdálkodási osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2007. február 22.

 

 

Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2007.

2007. február 14. /szerda/ 14:00 óraKiskunmajsa város Polgármesterétől
2/2007.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:  2007. február 14. /szerda/ du. 14 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármester, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. …./2007. (….) rendelet-tervezet pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló többször módosított 26/2003. (XI.27.) Ktr. módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva Család- és Intézményeket Segítő osztályvezető

 4. …./2007. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető

 5. Vakáció Kht. Felügyelő Bizottságába új tag delegálása
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető

 6. Építési Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
  a) Önkormányzati bérlakás kérelem
  b) Ajánlat kérés projekt tervek elkészítésével kapcsolatban
  c) Szeméttelep rekultivációja
  d) Kállai Mátyás kérelme
  e) Szőlősi Zoltán építési telek visszaadási kérelme
  f) Petőfi u. – Csontos Károly u. sarkán jelzőtáblák kihelyezése
  g) Klúcsó Ferencné Csontos Károly u. 43. számú telek kiegészítésére vonatkozó kérelme
  h) Bartalos Tamás kérelme
  i) Rendezési terv módosítására vonatkozó kérelem
  j) Rékasi Istvánné kérelme
  k) Laktanyai panel értékesítése
  l) Farkas Lászlótól a szeméttelep melletti terület megvásárlása

 7. Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Iskolai és óvodai beiratkozások időpontjának meghatározása
  b) Állásfoglalás kialakítása napközis óvodai felvétellel kapcsolatosan
  c) Új-Kun-Majsa újság beszámolója
  d) Dr. Nagy Marianna házi gyermekorvos kérelme
  e) Háziorvosi ügyeleti díjak emelése
  f) Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
  g) Értelmes Életért Alapítvány kérelme

 8. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 9. Beszámoló a Kiskunmajsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat eddig végzett tevékenységéről, további lehetőségekről
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 10. Jegyző előterjesztései
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
  a) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói álláshelyre pályázat kiírása
  b) Napsugár Óvoda igazgatói álláshelyre pályázat kiírása

 11. Beszámoló a 2006. évi munkavédelmi- tűzvédelmi feladatok ellátásáról
  Előadó: Dr. Dörmő Róbert Szervezési és Igazgatási osztályvezető

 12. E g y e b e k

 13. Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései  /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Ápolási díj ügyben beérkezett fellebbezés elbírálása
  b) Kedvezményes kamatozású részletfizetési kérelmek

 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának vezetése, valamint a hitelállományának konszolidációja tárgyú beszerzésről
  Előadó:  Gulyás Jánosné gazdálkodási osztályvezető  /Zárt ülés anyaga/

 15. Város pénzügyi helyzetét érintő kérdések megtárgyalása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  /Zárt ülés anyaga, szóbeli előterjesztés/

 

 

Kiskunmajsa, 2007. február 7.Terbe  Zoltán polgármester
távollétében:


Dósai Imre
alpolgármester


Képviselő-testületi ülés 1/2007.

2007. január 17. /szerda/ 16:00 óra

 

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
1/2007.

 

M e g h í v ó

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:  2007. január 17-én /szerda/ du. 16 óra


Napirend előtt:

Jegyzői eskütétel


Napirendi javaslat:

 

 1. Építési Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
  a) Önkormányzati intézmények gázóra cseréje
  b) Bukmékeri iroda létrehozása
  c) Kiskunmajsai projekt tervek fontossági sorrendjének meghatározása

 2. Háziorvosi ügyeleti ellátásról tájékoztatás
  Előadó: Nyerges Éva Család és Intézményeket Segítő osztályvezető

 3. Aktív korú nem foglalkoztatottak rendszeres szociális segélyének II. fokon történő elbírálása /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Nyerges Éva Család és Intézményeket Segítő osztályvezető

 

 

Kiskunmajsa, 2007. január 12.Terbe  Zoltán
polgármester