Képviselő-testületi ülések 2008. év

Képviselő-testületi ülés 2008.12.17. 16.30

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

23/2008.

 

M e g h í v ó

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

Az ülés helye:               Művelődési Központ (emeleti terme)

Az ülés ideje:                2008. december 17-én /szerda/ du. 16,30 óra

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

2./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/2000. (XII.15.) rendelet módosításáról

Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 

3./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról

Előadó: Béres László bizottsági referens

 

4./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 44/2004. (XII.27.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béres László bizottsági referens

 

5./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítési szabályairól szóló 14/2007. (V.01.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béres László bizottsági referens

 

6./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet a vásárokról és piacokról szóló 12/2004. (V.10.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béres László bizottsági referens

 

7./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosításáról

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 

8./ Étkezési térítési díjak emelése

Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 • a) ..../2008. (....) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 27/2007. (X.08.) számú rendelet módosításáról
 • b) Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
 • c) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása

9./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 • a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, a Dózsa a György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, valamint az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Programjának jóváhagyása
 • b) Közoktatási intézmények Pedagógiai Programjának felülvizsgálata
 • c) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben-" című pályázat benyújtásnak (TÁMOP-3.1.4/08/2) módosítása
 • d) A ,,könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című pályázat benyújtásáról szóló döntés kiegészítése (TÁMOP 3.2.4/08/01)
 • e) ,,Építő közösségek" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére című pályázat benyújtása (TÁMOP 3.2.3/08/01)
 • f) ,,Építő közösségek" - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázat benyújtása (TÁMOP 3.2.3/08/02)
 • g) A 2009. évi városi ünnepségek, rendezvények

10./ Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

 • a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde konvektorok karbantartásával kapcsolatos kérelme
 • b) Szank-Kiskunmajsa-Csólyospálos kerékpárút megtárgyalása
 • c) A város határától az Üdülőfaluig kerékpárút környezetének felújítása
 • d) Helyiség- és terület bérleti díjának meghatározása

11./ Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései

Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 • a) Javaslat a kiskunmajsai önkormányzati tulajdonú sportcélú létesítmények további működtetésére
 • b) Központi orvosi ügylet személyi bővítése

12./ Pénzügyi Osztály előterjesztései

Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens

a) Parlagmentes Régióért 2008. pályázat

        b) A közmunka program keretében vásárolandó kisértékű tárgyi eszközök önerejének biztosítása

         c) Pályázat benyújtása a TIOP 3.4.2-08/1 kódszámú ,,Bentlakásos intézmények korszerűsítése" című pályázati felhívásra

 

13./ A járóbeteg szakellátó intézmény megvalósítására kötendő támogatási szerződésről és a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosításáról

        Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

14./ Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 • a) Majsai Nyári Fesztivál költségeinek elszámolása
 • b) Tájékoztató az idegenforgalmi adó beszedési koncepció végrehajtásáról

15./ Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkatervére

Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 

16./ Térségfejlesztési Tanácsnok beszámolója /Az anyag később kerül kiküldésre./

Előadó: Fogl András Térségfejlesztési tanácsnok

 

17./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

18./ E g y e b e k

 

19./ Kolompár Katalin kérelme /Zárt ülés anyaga/

Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 

Kiskunmajsa, 2008. december 11.

 

 

                                                                               Terbe  Zoltán

                                                                               polgármester

Képviselő-testületi ülés -Közmeghallgatás- 2008.12.10. 17.00

Kiskunmajsa város Polgármesterétől

22/2008.

M e g h í v ó

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületének 2008. december 10. napján tartandó közmeghallgatással egybekötött ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:               Művelődési Központ ( emeleti terme)

Az ülés ideje:                2008. december 10-én /szerda/ du. 17 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 

 

1.Tájékoztató Kiskunmajsa város Önkormányzat 2008. évi munkájáról
                 /
szóbeli előterjesztés /      

Előadó:  Terbe Zoltán polgármester

2.Tájékoztató a települési szilárd hulladék kezelési kötelező közszolgáltatásról
                / szóbeli előterjesztés /

Előadó:  Terbe Zoltán polgármester

 

 

     Kiskunmajsa, 2008. december 3.

 

                                                                                                    Terbe  Zoltán

                                                                                                     polgármester

Képviselő-testületi ülés 2008.11.26. 14.00

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

21/2008.

 

M e g h í v ó

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

Az ülés helye:                   Művelődési Központ emeleti terme

Az ülés ideje:                    2008. november 26-án /szerdán/ du. 14 óra

Napirendi javaslat:

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

 

2./ Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 

      a.)  A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban 2008/2009-es tanévben  

            indítható osztályok, csoportok számát meghatározó fenntartói döntés kiegészítése és a 2009/2010-es tanév beiskolázási tervének jóváhagyása

 

      b.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde és a Dózsa György Gimnázium,

           Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása

 

     c.) A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében

          foglaltak felülvizsgálata

     d.) „A Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az

          élethosszig  tartó tanulás érdekében" című pályázat benyújtása (TÁMOP 3.2.4/08/01)

 

3./ Ügyrendi Bizottság előterjesztései

     Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

     a.) Csapó Árpáddal kötött szerződések és kifizetések vizsgálata

     b.) A 2008. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások

 

4./ Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

 

      a.) Hősök tere 3. sz. alatti ingatlan hasznosítása

      b.) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme

      c.) Volt DÉMÁSZ irodaépületének megvásárlása

      d.) Dorozsma-Majsa főcsatorna 0390/67. hrsz. szakasz tulajdonjog átadása

      e.) Zöldfelület fejlesztési koncepció

 

5./ Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései

Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 

      a.) A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési

           megállapodás felülvizsgálata és módosítása

      b.) Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2009. évi keretösszegének emelése

      c.) Tájékoztató a város sportéletének helyzetéről

      d.) Tájékoztató a „Karácsonyi Csomag" támogatásról

 

6./  Pénzügyi Osztály előterjesztése

Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

a.) Közcélú foglalkoztatás létszámának meghatározásáról szóló 34/2008. (II. 27.) számú 

     határozat visszavonása

 

7./  Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

        a.) Tájékoztató a 2008. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról

        b.) Kiskunmajsa város önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepciója

        c.) Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről

     /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./

d.) A Török és Társa Kft biztosíték átváltása

        e.) Pályázat benyújtása a SZOC-EK-08/B kódszámú „Egyes szociális szakosított ellátási

             formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására"

 

   8./  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől

        Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

        

             a.) Ingatlanértékesítési tájékoztató megtárgyalása

  

   9./   Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől

       Előadó: Dósai Imre alpolgármester

   

        a.) Majsai Nyári Fesztivál költségeinek elszámolása

        b.) Söröskorsó letéti szerződés módosítása

 

  10./ Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok előterjesztései

Előadó: Abonyi Henrik Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok

 

a)  Kiskunmajsa Város Testvérvárosi kapcsolatainak működtetési irányelvei

b.) Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója

     /Szóbeli előterjesztés/

 

 11./  Térségfejlesztési Tanácsnok beszámolója

        Előadó: Fogl András Térségfejlesztési tanácsnok

        /Szóbeli előterjesztés./

 

  12./ ..../2008. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról

        Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezet.

 

   13./ E g y e b e k

 

   Kiskunmajsa, 2008. november 19.

                                                                      

                                                                                             Terbe  Zoltán

                                                                                             polgármester

Képviselő-testületi ülés 19/2008.

2008. november 5. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
19/2008.

 

M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Jonathermál Zrt. Konferencia-terme
Az ülés ideje:  2008. november 5-én /szerda/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 1. Kiskunmajsai szilárd hulladéklerakó rekultivációjának ismételt megtárgyalása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. …./2008.(….) rendelet-tervezet a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. Tájékoztató a választókerület országgyűlési képviselőjének tevékenységéről
  Előadó: Dr. Garai István országgyűlési képviselő /Szóbeli előterjesztés/

 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának zártkörű kötvénykibocsátásra beérkezett ajánlatok értékelése /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./ /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 6. …./2008. (….) rendelet-tervezet az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló 10/2006. (VI.02.) rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László csoportvezető

 7. …./2008. (….) rendelet-tervezet a települési folyékony hulladékkal összefüggő kötelező közszolgáltatás igénybevételéről
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 8. …./2008. (….) rendelet-tervezet a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 33/2000. (XII.15.) rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 9. …./2008. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III.17.) rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 10. Ügyrendi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
  a) Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségének ajánlása
  b) Állásfoglalás ismertetése a polgármester képviseleti joga tekintetében
  c) Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára

 11. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde helyettesítéssel és 1 fő iskolatitkári álláshellyel kapcsolatos kérelme
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésével kapcsolatos kérelme
  c) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben – című pályázat benyújtásának módosítása (TÁMOP-3.1.4/08/2)
  d) A Művelődési Központ pótelőirányzattal kapcsolatos kérelme
  e) Javaslat az Új Kun-Majsa újság Városháza oldalainak készítésére
  f) Javaslat a közművelődés átalakítására Kiskunmajsán

 12. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Geotermikus közműrendszer
  b) Karácsonyi díszvilágítás
  c) Térfigyelő-rendszer kiépítése
  d) Brandt Antal kérelme
  e) Perneki Ferenc kérelme
  f) Pélyi András kérelme
  g) VISITORS Bt. ajánlatának megtárgyalása
  h) Széktósor 61. szám előtti területrendezés és az ingatlan szennyvízbekötése
  i) KUN-METAL Bróker Kft. kérelme

 13. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Karácsonyi csomag támogatás
  b) Tradicionális sportegyesületek támogatása

 14. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde karbantartási igényeire fedezet biztosítási kérelem
  b) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme kollégiumi pedagógus álláshely betöltés pénzügyi fedezetének biztosítására
  c) Júliusi normatíva igénylés, lemondás előirányzatának átvezetése
  d) Művelődési Központ karbantartási kérelme
  e) Művelődési Központ pótelőirányzati kérelme függönyök lángmentesítésére
  f) Prémiumévek program előirányzatának lebontása

 15. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Ipari Park komplex közművesítési pályázati önerejének biztosítása
  b) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás támogatás megelőlegezési kérelme
  c) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tagdíj megelőlegezési kérelme
  d) Tájékoztató az önkormányzat 2008. évi testvérvárosi kapcsolatairól /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./
  e)
  Tájékoztató a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./

 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2009. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 17. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  a) Intézkedési Terv javaslat a Kiskunmajsa Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények, a Kistérségi Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi dologi kiadásainak ellenőrzését követő megállapítások rendezésére
  b) Alpolgármesteri hatáskörök rendezése
  c) Ingatlanértékesítési tájékoztató megtárgyalása

 18. Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok
  a) Kiskunmajsa Város Testvérvárosi kapcsolatainak működtetési irányelvei
  c) Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója /Szóbeli előterjesztés/

 19. Térségfejlesztési tanácsnok beszámolója
  Előadó: Fogl András Térségfejlesztési tanácsnok /Szóbeli előterjesztés/

 20. …./2008. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008.(II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 21. E g y e b e k

 

Kiskunmajsa, 2008. október 30.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 18/2008.

2008. október 30. /csütörtök/ du. 16 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
18/2008.

 

M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése, valamint a 35.§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülését ezúton összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:  2008. október 30. /csütörtök/ du. 16 óraNapirendi javaslat:


 1. Kiskunmajsai szilárd hulladéklerakó rekultivációjának ismételt megtárgyalása

                                                                                                          

Kiskunmajsa, 2008. október 28.

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 17/2008.

2008. október 15. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
17/2008.


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:  2008. október 15-én /szerda / du. 14 óraNapirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának zártkörű kötvénykibocsátásra beérkezett kötelező érvényű ajánlatok értékelése /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) ,,Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése" című pályázat benyújtása (DAOP-2008-4.2.1/2/2F)
  b) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben-„ című pályázat benyújtása (TÁMOP-3.1.4/08/2)
  c) Kézműves Egyesület útiköltség támogatás iránti kérelme

 4. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Kérelem a Központi orvosi ügyelet személyi bővítésére
  b) Kistérségi Szociális Intézményben további két fő házigondozó alkalmazása

 5. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Nyertes fejlesztési pályázatok megvalósítása
  - Járóbeteg Szakellátó pályázat pénzbeli önerő biztosítása
  - Ipari Park komplex közművesítése pályázati önerő biztosítása
  - Közösségi Közlekedés komplex fejlesztése pályázat önerő biztosítása, közbeszerzés és műszaki ellenőrzés lebonyolítójának kiválasztása, konzorciumi együttműködési megállapodás elfogadása
  b) Majális park per állása
  c) Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi tagdíj megelőlegezési kérelme
  d) Logopédia normatív bevétel kiesésének támogatási kérelme
  e) Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Non-profit Kft. működési költségei
  f) TKT Kistérségi Szociális Intézménye által benyújtandó Bentlakásos Intézmény korszerűsítése (TIOP 3.4.2.-08/1) pályázathoz fedezet biztosítás
  g) A kiskunmajsai kis- és középvállalkozások fejlesztési hitelprogramjához kapcsolódó pályázat kiírásáról
  h) Előterjesztés az AGRIKON KAM Kft. földterület vásárlásával kapcsolatba
  i) Kiskunmajsa szilárd hulladéklerakó rekultivációja

 6. Tiszta térhez zöld utat" pályázathoz pénzbeli önerő biztosítása
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 7. ..../2008. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 8. E g y e b e k

Kiskunmajsa, 2008. október 7.


Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 16/2008.

2008. szeptember 10. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
16/2008.


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2008. szeptember 10. /szerda/ du. 14 óra


Napirend előtt:

Tájékoztató az önkormányzat nyertes pályázatairól és a várható feladatokról
Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Szóbeli előterjesztés./


Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2008. (....) rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 3. ..../2008. (....) rendelet-tervezet a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI.02.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 4. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a 2008/09-es tanévben indítható osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
  b) A Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
  c) Új Kun-Majsa újság beszámolója
  d) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme

 5. TDMSZ struktúrával kapcsolatos javaslat
  Előadó: Abonyi Henrik Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok

 6. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Nagy Imréné képviselői indítványa
  b) Útfelújítási kivitelezőjének kiválasztása
  c) Majsa-Farm Beszerző és Értékesítő Szövetkezet ajánlata
  d) Utcanév táblák kihelyezése
  e) Kun Metál Bróker Kft. kérelme
  f) Kolompár Zsófia Anikó bérleti kérelme
  g) Sporthorgász Egyesület kérelme
  h) Tájékoztató a Bajcsy-Zs. u. 7. és Bajcsy-Zs. u. 10. sz. ingatlanok helyzetéről
  i) Turisztikai pályázat visszavonása

 7. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához történő csatlakozás
  b) Dr. Marosi Edina háziorvos rendelési idő módosítás iránti kérelme
  c) Lakossági kezdeményezés a közgyógyellátásra való jogosultsági feltételek módosítására

 8. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) TKT Kistérségi Szociális Intézményének létszámcsökkentési pályázata
  b) TKT Kistérségi Szociális Intézményének pénzmaradványa
  c) TKT Kistérségi Szociális Intézményének 13. havi illetménye
  d) Néhai Szőke Sándorné hagyatéka
  e) Eseti kereset-kiegészítés előirányzatának lebontása
  f) 8/2008. (III.20.) számú OKM rendelet alapján megérkezett támogatás felhasználása
  g) Létszámcsökkentési pályázat központosított előirányzatának lebontása
  h) EU pályázat a 2008. évi Kiskunmajsai Diáktalálkozóra

 9. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
  b) Kötelező érvényű ajánlatkérés fejlesztési célú kötvénykibocsátásra
  c) Járóbeteg Szakellátó Intézmény építési beruházáshoz szükséges saját forrás biztosításáról
  d) Üzletrész értékesítési ajánlat Szank Község Önkormányzata részéről a VAKÁCIÓ KHT-ban lévő törzsbetétről
  e) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  f) Előterjesztés ,,A Homokhátsági Regionális Önkormányzati Társulás megszüntetése" tárgyában
  g) Előterjesztés Ipari park közműépítés kivitelező kiválasztáshoz közbeszerzés lebonyolító, műszaki ellenőr megbízásáról

 10. Előterjesztés a Majális Park perben eljáró jogi képviselő díjazásáról
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 11. ..../2008. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 12. E g y e b e k


Kiskunmajsa, 2008. szeptember 4.


Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 15/2008.

2008. augusztus 21. /csütörtök/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
15/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:  2008. augusztus  21-én /csütörtök / du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Előterjesztés a Kistérségi Közszolgáltató nonprofit Kft. ügyvezető és menedzseri állás betöltésére benyújtott pályázatokról
  b) Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra kiírt pályázat elbírálása /Az  anyag később kerül kiküldésre./

 2. Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése -,,Tudásdepó-Expressz” című pályázat benyújtása (TIOP-1.2.3/08/01)
  Előadó: Dr.Égető Annamária bizottsági referens

 3. Kistérségi Szociális Intézményhez integrált Támogató Szolgálat további működtetéséről
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Az  anyag később kerül kiküldésre./

 4. Tiszteletdíj felajánlás
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 5. Városi kitüntető címek adományozása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 6. …./2008. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2008. augusztus 15.

Terbe Zoltán
polgármester


távollétében:


Dósai Imre
alpolgármester

Képviselő-testületi ülés 14/2008.

2008. július 28. /hétfő/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
14/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2008. július 28-án /hétfőn/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 1. Előterjesztés LEADER pályázatok benyújtásáról
  Előadó: Fogl András Térségfejlesztési tanácsnok

 

Kiskunmajsa, 2008. július 24.


Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 13/2008.

2008. július 17. /csütörtök/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
13/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2008. július 17-én /csütörtök / du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Kiskunmajsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadása
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde engedélyezett pedagógus álláshely számának meghatározása
  c) A 2008/2009-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
  d) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pótelőirányzat iránti kérelme
  e) A New-Visitors Bt. ajánlata

 2. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Szemétszállítással kapcsolatos Közszolgáltatási Szerződés megtárgyalása
  b) A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer továbbfejlesztése az MBH technológiák bevezetésével
  c) Okmányiroda klímaberendezés felszerelése

 3. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének kérelme
  b) Ágasegyháza 249/1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelem

 4. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde konyhaműködéssel kapcsolatos bevételi többletei- és kiesései
  b) Tiszteletdíj felajánlások

 5. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A felső-temető környékén földrészletek eladása
  b) Kistérségi Közszolgáltató nonprofit Kft. működésének aktuális kérdései /Az anyag később kerül kiküldésre./

 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények, a Kistérségi Szociális Intézmény és a Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésben megtervezett dologi kiadási előirányzatainak felülvizsgálata
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 7. …./2008. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 8. Előterjesztés LEADER pályázatok benyújtásáról /Az anyag később kerül kiküldésre./
  Előadó: Fogl András Térségfejlesztési tanácsnok

 

Kiskunmajsa, 2008. július 10.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 12/2008.

2008. június 19. /csütörtök/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
12/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2008. június 19. /csütörtök/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. ..../2008. (....) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004.(X.15.) Ktr. számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. ..../2008. (....) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 26/2003. (XI.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 5. ..../2008. (....) rendelet-tervezet a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 6. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok számának 2008/2009-es tanévre történő meghatározása az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődében
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolója
  c) Intézményi Alapító Okiratok módosítása
  d) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme
  e) Az '56-os Történelmi Alapítvány támogatás emelésére irányuló kérelme
  f) A Művelődési Központ és kulturális élet átalakítása
  g) A Vakáció Kht. beszámolója és a Vakáció Alapítvány támogatás iránti kérelme
  h) A Kelet-Európa Misszió gyermektábor támogatása iránti kérelme
  i) A Hit és Kultúra Alapítvány gyermektábor támogatása iránti kérelme

 7. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Lantos Sándor vételi szándéka a Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti bérleményre
  b) Rajnai Rudolf vételi szándéka a Kiskunmajsa, Kossuth u. 3. szám alatti bérleményre
  c) Hamza Barbara Kiskunmajsa, Móra Ferenc u. 16. I/3. szám alatti lakás bérletének meghosszabbítása
  d) Önkormányzat 2008. évi erdőgazdálkodási tevékenysége
  e) Járdaépítések támogatása
  f) A Művelődési Központ melletti rész parkosítása
  g) Intézményi felújítások
  h) Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesületének kérelme
  i) Focipálya kialakításával kapcsolatos kérelem
  j) Varga Kálmán területvásárlási kérelme
  k) A Kiskunmajsai Lovasklub kérelme
  l) FL-Tüzép Kft. területvásárlási kérelme
  m) Katona József bérleti kérelme

 8. Háziorvosok számára nyújtott támogatás elszámolása
  Előadó: Nyerges Éva Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport bizottsági referense

 9. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Polgárvédelmi iroda működése
  b) Bérfejlesztés központosított előirányzatának elszámolása
  c) Létszámcsökkentési pályázat központosított előirányzatának lebontása
  d) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
  e) SZJA jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása
  f) Majsai Nyári Fesztiválra igényelt pályázati forrás elszámolása
  g) A 2007. évi pénzmaradvány korrekció elszámolása
  h) Városgazdálkodási Intézmény gépkocsi motor-felújítási kérelme
  i) Állandó áramlecsatlakozás kiépítése
  j) Kistérségi Szociális Intézmény bevételi többlet felhasználási kérelme
  k) A 13. havi illetmény központosított előirányzatának lebontása
  l) ,,Parlagmentes Régióért 2008" pályázat

 10. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Katolikus iskolával kötött megállapodás kiegészítése
  b) A kiskunmajsai Tourinform iroda működése
  c) ,,KUN ÖSSZEFOGÁS" konzorciumban való részvétel
  d) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  e) Közösségi terek infrastrukturális fejlesztésére pályázat benyújtása
  f) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2007. évi ellátásáról

 11. A Polgármesteri Hivatal Fejlesztése
  a) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
  b) A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztési stratégiája (Előterjesztés később kerül kiküldésre)
  c)
  Az Államreform operatív program keretében a polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztési címmel (Kódszám: ÁROP-1.A.2.) pályázat benyújtása
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 12. ..../2008. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító     3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 13. E g y e b e k

 14. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazgatói pályázatának elbírálása
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Zárt ülés anyaga./


Kiskunmajsa, 2008. június 12.


Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 11/2008.

2008. június 11. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
11/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal (tanácskozó terme)
Az ülés ideje:   2008. június 11. /szerda/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. IVS és Anti-szegregációs terv elfogadása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra pályázat kiírása
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 

   Kiskunmajsa, 2008. június 6.

Terbe Zoltán sk.
polgármester

 

 

Képviselő-testületi ülés 10/2008.

2008. május 29. /csütörtök/ du. 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
10/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal ( tanácskozó terme)
Az ülés ideje:   2008. május 29. /csütörtök / du. 17 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A Kiskunok Vidékért Akciócsoport jogi személyiséggé válása
  b) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  c) Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium szakképzés szervezési non-profit gazdasági társasága társasági szerződésének elfogadása

 

Kiskunmajsa, 2008. május 27.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 9/2008.

2008. május 21. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
9/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ( tanácskozó terme)
Az ülés ideje:  2008. május 21. /szerda / du. 16 óraNapirendi javaslat:

 1. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária Hatósági Osztály bizottsági referense
  a) Dél-Bács-Kiskun Megyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium 2008. évi költségvetési hozzájárulása
  b) A Szakképzés Szervezési non-profit gazdasági társaság társasági szerződésének elfogadása

 2. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  b) Honismereti Tábor megrendezéséhez kapcsolódó kérelem
  c) Lommatzschi út buszköltsége /Szóbeli előterjesztés./
  d) 
  Intézményi Szakmai Napok támogatása

 3. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás veszteség kiegyenlítéséről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 4. Javaslat ,,Kiskunmajsa Város Közszolgálatáért" kitüntetés adományozására
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
  /Előterjesztés később kerül kiküldésre./ /Zárt ülés anyaga/

 

 

Kiskunmajsa, 2008. május 16.

Terbe Zoltán
polgármester


távollétében:


Dósai Imre
alpolgármester

Képviselő-testületi ülés 8/2008.

2008. április 29. /kedd/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
8/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:  2008. április 29. /kedd/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának kötvénykibocsátásáról /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Aljegyzői pályázatok elbírálása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 3. A Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. Javaslat a ,,Bács-Kiskun Megye Környezetvédelméért és Mezőgazdaságáért Díjra" történő felterjesztésre /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 6. .../2008. (..) rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásokról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosítása
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 7. .../2008. (..) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és könyvvizsgálói jelentés elfogadása /Kiküldésre került./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 8. .../2008. (..) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 16/2007.(V.01.) rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 9. .../2008. (..) rendelet-tervezet a változtatási tilalom elrendeléséről
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 10. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde további szakképesítés megszerzésével kapcsolatos kérelme
  Előadó: Dr. Égető Annamária Hatósági Osztály bizottsági referense

 11. Belső ellenőrzés előterjesztései
  a) 2007. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
  Előadó: Halász Mónika belső ellenőr
  b) Szervezeteknek, társadalmi önszerveződéseknek és magánszemélyeknek 2007-ben céljelleggel adott önkormányzati támogatások elszámolásáról készült ellenőrzési jelentés elfogadása
  Előadó: Halász Mónika belső ellenőr

 12. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Kistérségi Székhelyek Integrált fejlesztésével kapcsolatos pályázat megtárgyalása
  b) Kiskunmajsa Zárda u. 1/B. sz. alatti lakás értékesítése
  c) Csík Mihály lakásbérleti kérelme
  d) A DARFT által kiírt útfelújítással kapcsolatos pályázat megtárgyalása
  e) A DARFT által kiírt területi kiegyenlítéssel kapcsolatos pályázat megtárgyalása
  f) A DARFT által kiírt önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására vonatkozó pályázat megtárgyalása
  g) A kultúrház és a Katolikus iskola közötti fenyőfák kivágása
  h) Kártevők elleni növényvédelem
  i) Virágosítással kapcsolatos kérelem

 13. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Kistérségi Szociális Intézmény kérelme
  b) Társadalmi és egyházi szervezetek
  c) Ürmös Anett telekvásárlási kérelme

 14. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium báli bevétel kigészitésével kapcsolatos kérelme.
  b) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde létszámleépítéssel kapcsolatos pótigénye

 15. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) 2007. évi összefoglaló Ellenőrzési jelentés
  b) Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató non-profit Kft. alapításáról
  c) Majsa Napi rendezvény támogatására pályázat benyújtásáról
  d) Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosításának pénzügyi hatásai
  e) Tájékoztató testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatos pályázati lehetőségről
  f) Tájékoztató a Regionális Szilárdhulladék-lerakó és Hasznosító Gazdasági Társaság szolgáltatásának megkezdéséről /Szóbeli előterjesztés/

 16. Közbeszerzései Szabályzat
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 17. .../2008. (..) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 18. E g y e b e k

 

Kiskunmajsa, 2008. április 24.

Terbe Zoltán sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 7/2008.

2008. április 10. /csütörtök/ du. 17 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
7/2008.


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (1), (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ( tanácskozó terme)
Az ülés ideje:  2008. április 10-én /csütörtök/ du. 17 óra


Napirendi javaslat:

 1. Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztása című napirendi pont újra tárgyalása ( az indítványban újratárgyalni kért előterjesztés kiküldésre került a képviselő-testület 2008. április 2. napján tartandó ülésére)
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Létszámcsökkentési pályázat
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2008. április 9.

Terbe Zoltán sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 6/2008.

2008. április 2. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
6/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ ( emeleti terme)
Az ülés ideje:  2008. április 2-án /szerda/ du. 14 óraNapirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2008. (...) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) rendelet módosítása
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 3. Tartalékok közötti átcsoportosítási kérelem
  Előadó: Gulyás Jánosné Pénzügyi és Költségvetési Bizottság referense

 4. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde beszámolója
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde létszámcsökkentéssel kapcsolatos pótigénye
  c) A Közoktatási Intézkedési Terv módosítása
  d) Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása
  e) Az '56-os Történelmi Alapítvány kérelme
  f) A Városi Könyvtár felzárkóztatási pályázattal kapcsolatos kérelme
  g) A Catel Kft. ajánlata
  h) Művelődési Központ és a kulturális élet átszervezése

 5. ..../2008. (....)rendelet tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens

 6. Ügyrendi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
  a) Pályázatgondozással foglalkozó munkacsoport létrehozása
  b) A Közbeszerzési Bizottság feladatainak ellátásáról

 7. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Turisztikai pályázat benyújtása
  b) A Majsa-napi rendezvényekkel kapcsolatos pályázat benyújtása
  c) Tajó-Bodoglár összekötő út javítására ajánlat
  d) A Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése című pályázat elkészítése
  e) Veszélyes fák kivágása, gallyazása
  f) Üdülő területen telek értékesítés
  g) Pályázati lehetőség a Bölcsőde felújítására
  h) Pályázati lehetőség közösségi házak felújítására
  i) A GRAPE-VINE Kft. vételi ajánlata az ipari parkban
  j) Jonathermál Zrt. kérelme
  k) Forgalmi rend változtatás
  l) Karácsonyi díszvilágítással kapcsolatos ajánlat
  m) Kitl Valéria lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  n) Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2007. évi felújítási-karbantartási programja
  o) Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám bérleményre vételi szándék bejelentése
  p) Varga Brigitta területbérleti kérelme
  q) Varga Kálmán területvásárlási kérelme
  r) Közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz kapcsolódó határozat módosítása

 8. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Az Egészségügyi Központban működő reumatológiai szakrendelésen vizitdíj eltörlése
  b) Egyéb sport- és civil szervezetek támogatási keretösszegének megosztása
  c) Kiskunmajsa Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme
  d) Rendőrkapitányság kérelme
  e) Kistérségi Szociális Intézmény kérelme
  f) Javaslat a kiskunmajsai sport működési rendszerének- és szervezetének átalakítására

 9. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Előterjesztés a kiskunmajsai termál projekttel kapcsolatosan
  b) Előterjesztés Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervéről
  c) Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  e) A kiskunmajsai Önkormányzat kötvénykibocsátásáról

 10. Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 11. Kiskunmajsa Város Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatok tanácsnokának előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik tanácsnok
  a) EU pályázat 2008-as ifjúsági találkozóra
  b) EU pályázat 2008-as testvérvárosi konferenciár

 12. ..../2008. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 13. E g y e b e k

 14. Javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának megválasztására /Zárt ülés./
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna Ügyrendi Bizottság referense

 

Kiskunmajsa, 2008. március 26.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 5/2008.

2008. március 31. /hétfő/ du. 13 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
5/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése, valamint a 35.§ (3) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülését ezúton összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2008. március 31. /hétfő / du. 13 óraNapirendi javaslat:

 1. Bérfejlesztés lebontása a céltartalékról ismételt megtárgyalása

                                 

Kiskunmajsa, 2008. március 27.

Terbe  Zoltán
polgármester

 

 

Képviselő-testületi ülés 4/2008.

2008. március 27. /csütörtök/ du. 17 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
4/2008.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ( tanácskozóterme)
Az ülés ideje:  2008. március 27-én /csütörtök/ du. 17 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Bérfejlesztés lebontása a céltartalékról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

Kiskunmajsa, 2008. március 26.

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 3/2008.

2008. március 10. /hétfő/ du. 16 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
3/2008.M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében
Az ülés ideje:  2008. március 10-én /hétfőn/ du. 16 óraNapirendi javaslat:

 1. Előterjesztés az Ipari Park komplex közművesítés pályázathoz kapcsolódó határozat  módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Előterjesztés illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására pályázat benyújtásáról
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 3. Előterjesztés közösségi közlekedés fejlesztésére kiírt pályázat benyújtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. Arany Katedra Emlékplakettre történő felterjesztés /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

Kiskunmajsa, 2008. március 7.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 2/2008.

2008. február 27. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
2/2008.M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti termében
Az ülés ideje:  2008. február 27-én /szerdán / du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakításához fejlesztési megállapodás kötéséről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) TKT Kistérségi Szociális Intézményhez átadott pénzeszköz előirányzatának módosítása
  b) Októberi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése
  c) néhai Szőke Sándorné hagyatéka
  d) Létszámcsökkentési pályázat III. ütemének elszámolása
  e) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
  f) Hulladékkezelési feladatokra előirányzat átcsoportosítás

 4. ..../2007. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 4/2007. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetése
  A) Hatósági Osztály előterjesztései a 2008. évi költségvetéshez kapcsolóadóan
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 1,5 fő álláshellyel kapcsolatos kérelme
  b) 56-os Történelmi Alapítvánnyal kötött megállapodás módosítása

  B) ..../2008. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása /Anyag kiküldésre került./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármeste, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 6. ..../2008. (....) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 28/2007. (X.08.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 7. ......./2008 (.......) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 8. ......./2008. (.....) rendelet-tervezet a vásárokról és a piacokról  szóló  12/2004. (VI.10.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 9. ..../2008. (....) rendelet-tervezet  Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) sz. rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 10. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései:
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens
  a) Javaslattétel a polgármester illetményének, illetve az alpolgármesterek tiszteletdíjának, valamint költségátalányának módosítására.
  b) Javaslat a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság kültagjának megválasztására

 11. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) A 0329/87. hrsz-ú ingatlan megvételére ajánlat
  b) Huszkáné Kovács Márta területbérleti kérelme
  c) Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján benyújtandó pályázat ismertetése
  d) Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan bérbeadása
  e) Ipari park komplex közművesítés létesítési engedély terveinek szerződés módosítása
  f) Játszótér építéssel kapcsolatos pályázat ismertetése
  g) Pályázati pénzről való lemondás

 12. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai programjának      jóváhagyása
  b) A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása
  c) A Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakmai   bizottság összeállítása

 13. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Háziorvosi szerződések módosítása
  b) Javaslat további Tanyagondnoki szolgálat kialakítására

 14. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Közcélú foglalkoztatás létszámának meghatározása
  b) Étkezési hozzájárulás pótelőirányzat kérelme

 15. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  b) Javaslat a kiskunmajsai kis- és közép vállalkozások fejlesztési hitelprogramjához kapcsolódó pályázat kiírására
  c) Az Új Kun Majsa újság beszámolója

 16. Javaslat egy pályázatgondozással foglalkozó bizottság létrehozására.
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 17. Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 18. Pályázat elkészítése csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése és korszerűsítése
  Előadó: Fogl András területfejlesztési tanácsnok

 19. E g y e b e kKiskunmajsa, 2008. február 22.

Terbe  Zoltán sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 1/2008.

2008. január 24. /csütörtök/ du. 16 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
1/2008.M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:  2008. január 24-én /csütörtök/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Integrált Városfejlesztési Stratégia elkészítése
  b) Településfejlesztési döntés
  c) Idegenforgalmi reklámanyag készíttetése
  d) Területvásárlás
  e) Ipari Park közművesítésére pályázat benyújtása
  f) Közösségi közlekedés fejlesztése című pályázat beadása

 2. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Intézményi Alapító Okiratok módosítása
  b) A Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett „Alapfokú nevelési-oktatási intézmények és gimnáziumok infrastruktúrájának fejlesztése" című pályázat benyújtása. ( DAOP-2007-4.2.1/2F )
  c) A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című pályázat benyújtása ( TIOP-1.1.1/07/1 )
  d) Létszámcsökkentéssel kapcsolatos intézményi pótigény
  e) Címzetes főjegyzői cím adományozására történő felterjesztésről

 3. A Vakáció Kht. 2008. évi üzleti tervének elfogadása
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 4. Jegyzői előterjesztések
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a) A Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának kiírása
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának kiírása

Kiskunmajsa, 2008. január 18.

Terbe  Zoltán
polgármester


távollétében:


Dósai Imre
alpolgármester