Képviselő-testületi ülések 2006. év

Képviselő-testületi ülés 14/2006.

2006. december 13. /szerda/ 13:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
14/2006.M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2006. december 13.  /szerda/ du. 13 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Jegyzői pályázatok elbírálása     /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Tájékoztató a jegyzőválasztás eredményéről
  Kiskunmajsa város jegyzőjének eskütétele
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármester, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 5. …./2006. (….) rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
  Előadó: Béres László építési osztályvezető

 6. …./2006. (….) rendelet-tervezet a kéményseprő – ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 44/2004. (XII.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László építési osztályvezető

 7. …./2006. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003. (IV.30.) Ktr. módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 8. …./2006. (….) rendelet-tervezet az egyes helyi adó rendeletek módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna adó osztályvezető

 9.  …./2006. (….) rendelet-tervezet a vállalkozók kommunális adójáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna adó osztályvezető

 10. …./2006. (….) rendelet-tervezet az építményadóról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna adó osztályvezető

 11. Ügyrendi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető
  a) A 2007. évi teljesítménykövetelmények alapját képező képviselő-testületi elvárások
  b) Óvoda és Iskolaszék tagjainak delegálása
  c) Tájékoztató Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására

 12. Építési Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
  a) Városgazdálkodási Intézmény téli hóeltakarítással kapcsolatos kérelme
  b) Magyar Almanach Kiadó ajánlata
  c) Karácsonyi díszkivilágítás
  d) General Recycling Kft-vel kapcsolatos szerződések megtárgyalása
  e) Fő u. 73. sz. ingatlan értékesítése
  f) Kolompár Anna telekvisszaadása
  g) Akácfa u. 13. sz. telekár megállapítás
  h) Rajnai Rudolf vételi ajánlata
  i) Korábbi ingatlanértékesítési határozatok korlátozása
  j) A Vertigo Plusz Kft. Internet szolgáltatással kapcsolatos ajánlata
  k) Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. szerződés módosítása
  l) Iparhegyi utca lakóinak kérelme
  m) Cseke József kérelme

 13. Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Városgazdálkodási Intézmény kérelme
  b) Háziorvosi ügyeleti díj emelése
  c) II. számú tanyagondnoki szolgálat működéséről szóló pénzügyi elszámolás
  d) Dr. Nagy Marianna házi gyermekorvos telephely áthelyezési kérelme
  e) Karácsonyi csomag támogatásról szóló tájékoztató
  f) Napsugár Óvoda dajkalétszám kérelme
  g) Arany János Általános Iskola konyhai létszámkérelme
  h) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme
  i) Ételhulladék szállítási szerződés megkötése

 14. Informatikai biztonsági követelmények megteremtése
  Előadó: Dr. Dörmő Róbert Szervezési és Igazgatási Osztály osztályvezetője

 15. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési koncepciója /Írásos anyag kiküldésre került/
  b) Jelentés a 2006. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
  c) ,,Kiskunmajsa Város Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájának vezetése, valamint hitelállományának konszolidációja” tárgyú beszerzésről
  d) Catel Kft-vel kötendő szerződésről
  e) Önkormányzati intézmények átadására vonatkozó felhatalmazásról
  f) Állami Számvevőszék jelentésére intézkedési terv készítése

 16. Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat munkájáról beszámoló
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 17. Jegyző előterjesztései
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző
  a) Modern-Lines Bt. ügye
  b) Okmányirodai dolgozók többletteljesítményének elismerése
  c) 2007. évi Ellenőrzési munkaterv módosítása

 18. Gazdálkodási Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Intézményi zárolások
  b) Intézményi többletbevételek
  c) Intézményi pótelőirányzat igények
  d) Keretjelleggel adott előirányzatok elszámolása 

 19. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 20. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás bővítésének megtárgyalása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 21. E g y e b e k

 22. Család- és Intézményeket Segítő Osztály előterjesztései /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Kanalas Erika építési telek kérelme
  b) Kolompár József építési telek kérelme

 

 

Közmeghallgatás 17 órától!


Kiskunmajsa, 2006. december 7.Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 13/2006.

2006. november 8. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
13/2006.

 

M e g h í v ó


 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye: Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:  2006. november 8-án du. 14 óra


Napirend előtt:


Bizottsági kültagok eskütétele
Előadó: Terbe Zoltán polgármester


Napirendi javaslat:

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Dósai Imre alpolgármester, Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. …./2006. (….) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 4/2003. (II.12.) Ktr. módosításáról
  Előadó:  Nyerges Éva Család- és Intézményeket segítő Osztály Vezetője

 4. …./2006. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003. (IV.30.) Ktr. módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 5. …./2006. (….) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről, a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól
  Előadó: Dr. Dörmő Róbert Szervezési és Igazgatási Osztály vezetője

 6. Ügyrendi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Farkas Zoltán bizottság elnöke
  a) Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
  b) Az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldala tagjainak delegálása

 7. Majsai Mentő Alapítvány megszűntetése
  Előadó: Dr. Dörmő Róbert Szervezési és Igazgatási Osztály vezetője

 8. Építési Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László osztályvezető
  a) Ipari parkban terület visszaadása
  b) Ipari parkban visszavásárlási jogról lemondás, vételi jog alapítás
  c) Laktanyai panel értékesítése
  d) Á. Fúrús András területvásárlási kérelme
  e) Varga Kálmán területvásárlási kérelme
  f) Fészek Színjátszó Csoport helyiségbérleti kérelme
  g) Hulladéklerakónál rekultiváció érdekében területvásárlás és művelésből kivonás költségeinek biztosítása
  h) Útkarbantartási keret kiegészítése
  i) Torma Hajnalka telekvisszaadása
  j) Csónakázó tó kialakítása
  k) Simon Gábor vételi kérelme
  l) Szőlősi Zoltánné bérleti kérelme
  m) Bánya u. 5. sz. építési telek vételárának megállapítása
  n) Plus Élelmiszer Diszkont Kft. kérelme
  o) 2006. tavaszán Kiskunmajsán bekövetkezett belvízkárok károsultjainak kárenyhítése

 9. Család- és Intézményeket segítő Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető
  a) Tanyagondnoki Szolgálat működéséről szóló beszámoló
  b) Városgazdálkodási Intézmény kérelme a tanyagondnoki szolgálat és szociális étkeztetési feladatok átadására vonatkozóan
  c) Felajánlásból származó szociális segélycsomagok kiosztása karácsonyi ajándékként
  d) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretösszegének meghatározása
  e) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tájékoztatója

 10. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységében történt lépésekről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 11. 2007. évi Ellenőrzési Terv
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 12. Gazdálkodási Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás
  b) Napsugár Óvoda feladatelmaradása
  c) Arany János Általános Iskola feladatelmaradása
  d) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladatelmaradása
  e) Polgármestert, Alpolgármestert megillető juttatások
  f) Arany János Általános Iskola báli bevétel kérelme
  g) ,,Kézműves Egyesület Kiskunmajsa” kérelme

 13. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 14. E g y e b e k

 15. Család- és Intézményeket segítő Osztály előterjesztései
  Előadó: Nyerges Éva osztályvezető /Zárt ülés anyaga/
  a) Rendszeres szociális segély ügyben érkezett fellebbezési kérelem
  b) Dr. Barabás Gábor háziorvos lakáskérelme /Zárt ülés anyaga/

 

 

Kiskunmajsa, 2006. november 3.


Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 12/2006.

2006. október 16. /hétfő/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
12/2006.

 

M e g h í v ó

 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30. §-a – figyelemmel a Szervezeti és Működési Szabályzat 6. §-ára - alapján az Önkormányzat képviselő-testületi alakuló ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2006. október 16-án (hétfő) du. 14 óra

 

Napirend előtt:


H i m n u s z


Napirendi javaslat:

 

 1. Ünnepélyes megnyitó
  Előadó: Dr. Kiss Tibor korelnök

 2. A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
  Előadó: Csillag Lászlóné HVB elnöke

 3. Önkormányzati képviselők és ezt követően a polgármester eskütétele
  Előadó: Dr. Kiss Tibor korelnök

 4. Polgármester programjának ismertetése
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 5. …./2006. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003. (IV.30.) Ktr. módosítása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző /Írásos előterjesztés/

  S z ü n e t  a módosított SZMSZ kihirdetésére.

 6. Bizottságok megalakulása, kültagok eskütétele
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 7. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
  Előadó: Dr. Kiss Tibor korelnök

 8. Alpolgármester(ek) választása, alpolgármester(ek) eskütétele
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 9. Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 10. Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat általános felülvizsgálatára
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés/

 11. Az önkormányzat gazdasági programjának kidolgozására megbízás adása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés/

 12. Vagyonnyilatkozat beadásáról tájékoztatás
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Írásos előterjesztés/

 13. Kiskunmajsai Rendőrőrs őrsparancsnoki kinevezésének véleményezése
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző /Írásos előterjesztés/

 

A testületi ülés bezárása, Szózat.


Tájékoztatom a Képviselőtársaimat, hogy  2006. október 22-én 10 órakor az ’56-os  városi ünnepség keretében tartandó szentmisén Dr. Bábel Balázs érsek úr áldást kér a Képviselő-testület 4 éves munkájára. Ezen rendezvényen kérem Képviselőtársaimat, hogy részt venni szíveskedjenek.


Kiskunmajsa, 2006. október 9.


Terbe  Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 11/2006.

2006. augusztus 30. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
11/2006.
M e g h í v ó
Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:
    Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:     2006. augusztus 30-án du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Mózer Gyula alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2006. (….) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről a lakások bérleti díjáról, valamint a lakbértámogatás szabályairól
  Előadó: Kolompár Orbán Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 4. …./2006. (….) rendelet-tervezet a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 17/2004. (VI.25.) rendelet módosításáról
  Előadó: Fogl András Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság elnöke

 5. Jelentés a 2006. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Leiz Sándor bizottsági elnök
  a) KKM BUSZ Kft. 2005. évi felszámolás előtti időszakról készült beszámolójának elfogadása
  b) Vakáció Kht. 2005. évi beszámolójának elfogadása
  c) Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2005. évi beszámolójának elfogadása
  d) INDUSTRIA MAJSA Kft. 2005. évi beszámolójának elfogadása

 7. Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Fogl András bizottsági elnök
  a) Kiskunmajsa csapadékvíz-csatornák vízjogi üzemelési engedélye
  b) Kiskunmajsa Üdülőfalu csapadékvíz-csatornázása
  c) Rossman üzlet előtti terület rendbetétele
  d) Fő u. 57., 59., 61. sz. ingatlanok előtt díszburkolatú járda kiépítése
  e) Fő u. 67. számtól a Takarékszövetkezetig új fasor ültetése
  f) Nyilvános telefonállomás megszűntetése
  g) Akácfa utcában sebességkorlátozás bevezetése
  h) Széchenyi u. és Zárda utca közötti köz lezárása

 8. Vagyongazdálkodási Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kolompár Orbán bizottsági elnök
  a) Balog István vételi kérelme
  b) Andóczi Balog Mihályné bérleti kérelme
  c) EUROPELLET Kft. vételi kérelme
  d) Art-Holz Kft. megkeresése
  e) TWINSOFT Informatikai Kft. vételi kérelme
  f) Malom utcai telekkiegészítés értékesítés

 9. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kertész Farkas Zsuzsanna bizottsági elnök
  a) ’56-os Történelmi Alapítvány kérelme
  b) Művelődési Központ kérelmei
  c) Békéscsaba Megyei jogú város kérelme
  d) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújítási kérelme
  e) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban rendszergazda alkalmazásával kapcsolatos kérelme
  f) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme
  g) Ételhulladék elszállításával kapcsolatos előterjesztés
  h) Arany János Általános Iskola kérelme
  i) Az oktatási intézményekben ifjúságvédelmi és szabadidő szervezői feladatok ellátására óratömeg engedélyezése

 10. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
  b) Beiskolázási támogatás keretösszeg felosztására javaslattétel

 11. Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző felmentési kérelme
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 12. Ügyrendi Bizottság előterjesztése
  Előadó: Dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke
  a) Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
  b) Dósai Imre képviselői megkeresése a Képviselő-testület működésének szabályszerűsége tárgyában

 13. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztására indítvány
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 14. Költségvetési Bizottság előterjesztései
  Előadó: Serbán György bizottsági elnök

 15. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 16. E g y e b e k

 17. Javaslat a városi kitüntető címek adományozására /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke

 18. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke /Zárt ülés anyaga/
  a) Bérleti szerződés
  b) Fodor Dezső Jenő jogalap nélkül felvett rendszeres gyermekvédelmi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelme
  c) Ügyeleti gépkocsi működtetésével kapcsolatos előterjesztés

 19. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetések /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Serbán György Költségvetési Bizottság elnöke

 

 

Kiskunmajsa, 2006. augusztus 25.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 10/2006.

2006. július 26. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
10/2006.

 

 

M e g h í v ó
Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:      Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:       2006. július 26-án du. 16 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására indítvány
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 2. Vagyongazdálkodási Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kolompár Orbán bizottsági elnök

 3. Intézményi fűtéskorszerűsítés
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. Helyi járatú autóbusz üzemeltetésével kapcsolatos előterjesztés
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati rendszer keretében benyújtandó pályázattal kapcsolatos további feladatok
  Előadó: Mózer Gyula alpolgármester

 6. Orvosi Ügyelet ellátása /Zárt ülés/
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 Kiskunmajsa, 2006. július 21.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 9/2006.

2006. július 6. /csütörtök/ 15:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
9/2006.

 

 

M e g h í v ó
Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:      Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:       2006. július 6-án du. 15 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Mózer Gyula alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2006. (….) rendelet-tervezet pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 26/2003. (XI.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke

 4. …./2006. (….) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó: Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke

 5. Dósai Imre képviselői megkeresése a Képviselő-testület működésének szabályszerűsége tárgyában
  Előadó: Dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke

 6. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Leiz Sándor bizottsági elnök
  a) KKM BUSZ Kft. 2005. évi felszámolás előtti időszakról készült beszámolójának elfogadása
  b) Vakáció Kht. 2005. évi beszámolójának elfogadása
  c) Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2005. évi beszámolójának elfogadása

 7. Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Fogl András bizottsági elnök
  a) Kerékpárút engedélyezett tervének kifizetése
  b) Járdaépítéshez további keret biztosítása
  c) Rendezési terv módosítása

 8. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Magyar Vöröskereszt kérelme
  b) Tanyagondnoki szolgálatok kialakítása

 9. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Leiz Sándor bizottsági tag
  a) Beiskolázási támogatás
  b) Művelődési Központ kérelme másoddiploma megszerzésével kapcsolatban
  c) Művelődési Központ kérelme a Majsa Napok rendezvény költségeire
  d) ’56-os Történelmi Alapítvány támogatási kérelme

 10. Vagyongazdálkodási Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kolompár Orbán bizottsági elnök
  a) Ker-Mol Bt. vételi kérelme
  b) Ipari parkban terület értékesítése
  c) Volt laktanyában lévő épület értékesítése
  d) Kis István kérelme
  e) Rózsa utca építési telkek visszaadása
  f) Rózsa utcai kedvezményes építési telkek juttatása
  g) TWINSOFT Informatikai Kft. vételi kérelme

 11. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
  a) Iparhegyi u. 8. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás lakás-használatbavételi díjának visszafizetése
  b) MODERN-LINES Bt. kérelme
  c) Hitelfelvétel a város működési kiadásainak finanszírozásához
  d) Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó igény benyújtása
  e) Kiskunmajsa város takarékossági intézkedési tervének kidolgozása
  f) Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét javító intézkedésekről szóló 167/2001. számú képviselő-testületi határozatban foglaltak újratárgyalása

 12. Alpolgármester előterjesztései
  Előadó: Mózer Gyula alpolgármester
  a) Pályázat benyújtása Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati rendszer keretében
  b) KEF által készített Drogstratégia megtárgyalása
  c) Beszámoló a Kiskunmajsai Kistérségi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) 2005. évi és 2006. I. félévi tevékenységéről

 13. Költségvetési Bizottság előterjesztései
  Előadó: Serbán György bizottsági elnök

 14. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 15. E g y e b e k

 16. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ügyben érkezett kérelem
  Előadó: Udvardi Illés Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke /Zárt ülés anyaga/

 17. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetések /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Serbán György Költségvetési Bizottság elnöke

 

A meghívó napirendjeihez döntő többségében mellékeltük az előterjesztéseket – mivel azon testületi ülés elmaradt - az új napirendi pontokhoz az előterjesztéseket e meghívóhoz csatoljuk.Kiskunmajsa, 2006. július 3.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 8/2006.

2006. június 28. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
8/2006.

 

 

M e g h í v ó

 Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:    Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:     2006. június 28-án du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Mózer Gyula alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2006. (….) rendelet-tervezet pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 26/2003. (XI.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke

 4. …./2006. (….) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó: Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke

 5. Dósai Imre képviselői megkeresése a Képviselő-testület működésének szabályszerűsége tárgyában
  Előadó: Dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke

 6. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Leiz Sándor bizottsági elnök
  a) KKM BUSZ Kft. 2005. évi felszámolás előtti időszakról készült beszámolójának elfogadása
  b) Vakáció Kht. 2005. évi beszámolójának elfogadása
  c) Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Kft. 2005. évi beszámolójának elfogadása

 7. Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Fogl András bizottsági elnök
  a) Kerékpárút engedélyezett tervének kifizetése
  b) Járdaépítéshez további keret biztosítása
  c) Rendezési terv módosítása

 8. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Magyar Vöröskereszt kérelme
  b) Tanyagondnoki szolgálatok kialakítása

 9. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kertész Farkas Zsuzsanna bizottsági elnök
  a) Beiskolázási támogatás
  b) Művelődési Központ kérelme másoddiploma megszerzésével kapcsolatban
  c) Művelődési Központ kérelme a Majsa Napok rendezvény költségeire
  d) ’56-os Történelmi Alapítvány támogatási kérelme

 10. Vagyongazdálkodási Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kolompár Orbán bizottsági elnök
  a) Ker-Mol Bt. vételi kérelme
  b) Ipari parkban terület értékesítése
  c) Volt laktanyában lévő épület értékesítése
  d) Kis István kérelme
  e) Rózsa utca építési telkek visszaadása
  f) Rózsa utcai kedvezményes építési telkek juttatása
  g) TWINSOFT Informatikai Kft. vételi kérelme

 11. Iparhegyi u. 8. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás lakás-használatbavételi díjának visszafizetése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 12. Alpolgármester előterjesztései
  Előadó: Mózer Gyula alpolgármester
  a) Pályázat benyújtása Európai Gazdasági Térség (EGT) Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati rendszer keretében
  b) KEF által készített Drogstratégia megtárgyalása

 13. Költségvetési Bizottság előterjesztései
  Előadó: Serbán György bizottsági elnök

 14. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 15. E g y e b e k

 16. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ügyben érkezett kérelem
  Előadó: Udvardi Illés Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke /Zárt ülés anyaga/

 17. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetések /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Serbán György Költségvetési Bizottság elnöke

 

 

Kiskunmajsa, 2006. június 23.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 7/2006.

2006. május 31. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
7/2006.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:   Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:    2006. május 31-én du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Mózer Gyula alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester 

 3. …./2006. (….) rendelet-tervezet az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről
  Előadó: Fogl András Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság elnöke

 4. …./2006. (….) rendelet-tervezet a közterület-használat szabályozásáról
  Előadó: Fogl András Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság elnöke

 5. …./2006. (….) rendelet-tervezet az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról
  Előadó: Kolompár Orbán Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 6. …./2006. (….) rendelet-tervezet a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról
  Előadó: Kertész Farkas Zsuzsanna Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság elnöke

 7. Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Fogl András bizottsági elnök
  a) Veszélyes fák kivágására keret biztosítása
  b) Intézményi felújítás
  c) Intézményi fűtéskorszerűsítés
  d) Járdaépítésnek támogatása
  e) Szarvas Kft. kérelme
  f) Arany János utcai csapadékvíz csatorna építése
  g) Penny áruháznál gyalogátkelőhely létesítése
  h) Idegenforgalommal kapcsolatos ajándéktárgyak
  i) Városközpont felújításának szakaszos megvalósítása
  j) Üdülőfalu szennyvízcsatorna tervezésről tájékoztatás
  k) Kiskunmajsa város víziközműveinek felújítási programja
  l) Csapadékvíz csatornarendszer helyzetéről tájékoztatás
  m) Szent László utcai csapadékvíz csatorna felülvizsgálata
  n) MÉSZOM-WINE Kft. tájékoztatása beruházás állásáró
  o) Petőfi utcában Megállni tilos táblák kihelyezése

 8. Vagyongazdálkodási Bizottság előterjesztései /Előterjesztés később kerül kipostázásra./
  Előadó: Kolompár Orbán bizottsági elnök
  a) Tajti Ferenc cseretelek iránti kérelme
  b) Ipari parkban terület értékesítése
  c) KER-MOL Bt. vételi kérelme
  d) Balog Sándor vételi kérelme
  e) ART-HOLZ Kft. megkeresése
  f) Volt laktanyában lévő panel épület értékesítése
  g) Önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatról javaslat

 9. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kertész Farkas Zsuzsanna bizottsági elnök
  a) Arany János és a Széchenyi István Általános iskolák, valamint a Dózsa György Gimnázium, szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
  b) Óvodai csoportok, iskolai osztályok, kollégiumban 2006/2007-es tanévben szervezhető csoportok számának meghatározása
  c) Az önkormányzat által ellátott nem kötelező feladatok áttekintése
  d) Tájékoztató a közszolgálati napról
  e) Az Arany János Általános Iskola igazgatói álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása

 10. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Tanyagondnoki szolgálat kialakítása
  b) Babakötvény támogatás felülvizsgálatáról tájékoztatás

 11. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
  a) Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával megkötött megállapodás módosítása
  b) Kiskunmajsa Többcélú Kistérségi Társulástól működési célú pénzeszköz átvétele
  c) Tanyagondnoki Szolgálat várható költségeiről tájékoztató
  d) Önkormányzati intézményektől nyugdíjba vonuló dolgozókról bejelentési kötelezettség a fenntartó felé /Előterjesztés később kerül kiküldésre./
  e) Elővásárlási jogok
  f) Rendezési terv módosítása
  g) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2005. évi ellátásáról
  h) Csapadékvíz csatornaépítés kivitelezése

 12. Külföldi úthoz hozzájárulás megelőlegezése
  Előadó: Mózer Gyula alpolgármester

 13. Költségvetési Bizottság előterjesztései
  Előadó: Serbán György bizottsági elnök

 14. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 15. E g y e b e k

 16. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke /Zárt ülés anyaga/
  a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ügyekkel kapcsolatos kérelmek
  b) Helyi lakáscélú támogatások elutasítása

 17. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetések /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Serbán György Költségvetési Bizottság elnöke

 

 

Kiskunmajsa, 2006. május 26.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 6/2006.

2006. április 26. /hétfő/ 16:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
6/2006.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:     Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:      2006. április 26-án du. 14,30 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Mózer Gyula alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2006. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat rendelete az önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. …./2006. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és könyvvizsgálói jelentés elfogadása /Kiküldésre került./
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 5. …./2006. (….) rendelet-tervezet az önkormányzati tulajdonú lakások bérleti díjáról
  Előadó: Kolompár Orbán Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 6. …./2006. (….) rendelet-tervezet az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről
  Előadó: Kolompár Orbán Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 7. …./2006. (….) rendelet-tervezet a lakások és helyiségek bérletéről, valamint a lakáshoz jutás támogatásáról
  Előadó: Kolompár Orbán Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 8. A bizottsági ülések határozatképtelenségének megszűntetésére vonatkozó indítvány kapcsán …./2006. (….) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003. (IV.30.) Ktr. módosításáról
  Előadó: dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke

 9. Sipos Zsolt bírósági ítélet alapján történt kifizetéssel kapcsolatos vizsgálatról
  Előadó: dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke

 10. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Leiz Sándor bizottsági elnök
  a) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása
  b) A 2005. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
  c) Társadalmi önszerveződések, illetve magánszemélyek 2005. évi önkormányzati támogatásaival kapcsolatos pénzügyi elszámolások elfogadása
  d) Az Önkormányzat pénzügyi helyzetét javító intézkedésekről szóló 167/2001. számú képviselő-testületi határozatban foglaltak újratárgyalása

 11. Vagyongazdálkodási Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kolompár Orbán bizottsági elnök
  a) Kiskunmajsa, Lajosváros 50. szám alatti építési telek visszaadása
  b) Kiskunmajsa, Rózsa utca 35. szám alatti építési telek visszaadása
  c) Kiskunmajsa, Fő u. 73. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás értékesítése
  d) Balogh Sándor vételi kérelme
  e) Malom utcai építési telkek értékesítése
  f) Erdélyi Bt. kérelme a Kiskunmajsa 1045/8. hrsz. alatti ingatlan értékesítése tárgyában

 12. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kertész Farkas Zsuzsanna bizottsági elnök
  a) Oktatási szakértő megbízása
  b) Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával köttetendő megállapodás

 13. A kiskunmajsai 0353/8. hrszú és a 0353/13. hrszú ingatlanok elbirtoklása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 14. Étkezési hulladék elszállítása
  Előadó: Mózer Gyula alpolgármester

 15. Beszámoló a 2005. évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 16. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Babakötvény felülvizsgálat a képviselő-testületi határozat alapján
  b) Tanyagondnoki szolgálat beszámolójának kiegészítése
  c) Tájékoztatás a megüresedett háziorvosi álláshely betöltéséről

 17. Költségvetési Bizottság előterjesztései
  Előadó: Serbán György bizottsági elnök

 18. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 19. E g y e b e k

 20. ,,Kiskunmajsa Város Közszolgálatáért” cím adományozása  /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke

 21. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás visszafizetésének elengedése tárgyában benyújtott kérelem elbírálása
  Előadó: Udvardi Illés Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke /Zárt ülés anyaga/

 22. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetés
  Előadó: Serbán György Költségvetési Bizottság elnöke /Zárt ülés anyaga/

 

 

Kiskunmajsa, 2006. április 20.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 5/2006.

2006. április 10. /hétfő/ 16:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
5/2006.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:      2006. április 10-én /hétfő/ du. 16 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök /Előterjesztés kiküldésre került./
  a) Jogalap nélkül felvett rendszeres gyermekvédelmi támogatások visszafizetése
  b) Bérleti szerződés meghosszabbításának tárgyában benyújtott kérelem
  c) Kedvezményes kamatozású részletfizetési kérelmek
  d) Torma Hajnalka kérelme
  e) Bagi Istvánné kérelme
  f) Farkas Géza kérelme

 2. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetések /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Serbán György Költségvetési bizottság elnöke /Előterjesztés kiküldésre került./

 3. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester /Előterjesztés kiküldésre került./

 

 

Kiskunmajsa, 2006. április 3.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 4/2006.

2006. március 29. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
4/2006.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:   Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:    2006. március 29-én /szerda/ du. 14 óra
Napirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Mózer Gyula alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. …./2006. (….) számú rendelet-tervezet a temetőkről és temetkezésről
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 4. …./2006. (….) számú rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
  Előadó: Udvardi Illés Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke

 5. …./2006. (….) számú rendelet-tervezet a luxusadóval kapcsolatos lakóingatlan fajták települési átlagértékének meghatározásáról
  Előadó: Váradiné Dr. Tóth Zsuzsanna osztályvezető

 6. Ügyrendi Bizottság előterjesztései
  Előadó: dr. Tárai Éva bizottsági elnöke
  a) Dósai Imre képviselői megkeresése a képviselő-testület működésének szabályszerűsége tárgyában
  b) Dósai Imre képviselői megkeresése a Pénzügyi Bizottság működésének szabályszerűsége tárgyában
  c) Javaslattétel a polgármester illetve az alpolgármester illetményének, valamint a költségátalányának módosítására

 7. Mezőgazdasági Bizottság előterjesztései
  Előadó: Csomor Lajos bizottsági elnök
  a) 2006. évi erdőtelepítési költségek tervezése
  b) Tájékoztató a polgármesteri felkérésre újra tárgyalt 167/2001. számú önkormányzati határozatról

 8. Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Fogl András bizottsági elnök
  a) Pályázati pénzről való lemondás
  b) Városközpont felújítása

 9. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kertész Farkas Zsuzsanna bizottsági elnök
  a) Közoktatási Intézkedési terv elfogadása /Melléklet kiküldése megtörtént./
  b) Báli bevétel támogatás felülvizsgálata

 10. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Fogorvosok által benyújtott kérelem
  b) Központi orvosi ügyelet működtetésének átadása az Országos Mentőszolgálat részére
  c) Tanyagondnoki szolgálat
  d) Központi orvosi ügyeletben az ügyeleti díj emelése
  e) Babakötvényre befizetett összeg önkormányzati támogatása
  f) Támogatási rendszer kidolgozása a szociálisan rászorultak vízdíjának támogatásához

 11. Polgármester előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
  a) Belvízkárok enyhítése
  b) Utcajelző táblák pótlása
  c) Vagyonrendezési eljárás lefolytatásával kapcsolatban felmerülő költségek
  d) Pályázat benyújtása a Dél-Alföldi Regionális Tanács által meghirdetett gyermek és ifjúsági programok támogatására
  e) Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 12. Tájékoztató az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. értelmezéséről
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 13. Költségvetési Bizottság előterjesztései
  Előadó: Serbán György bizottsági elnök

 14. …./2006. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 2/2006. (III.17.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 15. E g y e b e k

 16. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Jogalap nélkül felvett rendszeres gyermekvédelmi támogatások visszafizetése
  b) Bérleti szerződés meghosszabbításának tárgyában benyújtott kérelem
  c) Kedvezményes kamatozású részletfizetési kérelmek
  d) Torma Hajnalka kérelme
  e) Bagi Istvánné kérelme
  f) Farkas Géza kérelme

 17. Szennyvízberuházással kapcsolatos lakossági túlfizetések /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Serbán György Költségvetési bizottság elnöke

Kiskunmajsa, 2006. március 24.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 3/2006.

2006. március 13. /hétfő/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
3/2006.

 

 

M e g h í v ó
Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:      Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:       2006. március 13-án /hétfő/ du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. …./2006. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 2. A bizottsági ülések határozatképtelenségének megszűntetésére vonatkozó indítvány kapcsán …./2006. (….) számú rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról szóló 15/2003. (IV.30.) Ktr. módosításáról
  Előadó: dr. Tárai Éva Ügyrendi Bizottság elnöke

 3. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
  Előadó: Dr. Csávolszki László címzetes főjegyző

 

 

Kiskunmajsa, 2006. március 6.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2006.

2006. február 22. /szerda/ 14:00 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
2/2006.M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:   Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:    2006. február 22-én du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Tájékoztató két testületi ülés közötti fontosabb ügyekről
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Mózer Gyula alpolgármester

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. ........./2006. (.........) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetéséről, könyvvizsgálói jelentés elfogadása /Kiküldésre került./
  Előadó: Faludi Tamás polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 4. Oktatási, Művelődési, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Bizottság előterjesztései
  Előadó: Kertész Farkas Zsuzsanna bizottsági elnök
  a) Általános iskolai, óvodai beiratkozások időpontjának megállapítása
  b) Március 15-i ünnepség
  c) Közoktatási Intézkedési Terv

 5. Költségvetési Bizottság előterjesztései
  Előadó: Serbán György bizottsági elnök

 6. ........./2006. (.......) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2005. évi költségvetését megállapító 1/2005. (III.18.) sz. rendelet módosításáról /Kiküldésre került./
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 7. E g y e b e k

 8. Egészségügyi, Szociális Bizottság előterjesztései /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Udvardi Illés bizottsági elnök
  a) Vörös Ibolya Tünde jogalap nélkül felvett gyermekvédelmi támogatás visszafizetésével kapcsolatos kérelem
  b) Bérleti szerződések meghosszabbításának tárgyában benyújtott kérelmek
  c) Pap Anikó bérleti szerződés iránti kérelme

 9. Kiskunmajsa, Csontos Károly u. 6. fsz. 6. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában fennálló tartozás rendezésére részletfizetési kérelem /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Faludi Tamás polgármesterKiskunmajsa, 2006. február 17.Faludi Tamás
polgármester


Képviselő-testületi ülés 1/2006.

2006. február 1. /szerda/ 15:30 óra

Kiskunmajsa város Polgármesterétől
1/2006.M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Az ülés ideje:      2006. február 1-én /szerda/ du. 15,30 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Városfejlesztési, Vállalkozási, Idegenforgalmi Bizottság elnökétől
  Előadó: Fogl András bizottsági elnök
  a) CÉDA pályázat
  b) Akadály-mentesítésre pályázat
  c) TEKI pályázat
  d) Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács pályázata
  e) Pályázat marketing eszközök vásárlására
  f) Munkaügyi Központ pályázata

 2. Sipos Zsolt részére bírósági ítélet alapján kifizetés
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Költségvetés készítéséhez szakértő megbízása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester  /Szóbeli előterjesztés. /

 

 

Kiskunmajsa, 2006. január 30.Faludi Tamás
polgármester