Képviselő-testületi ülések 2012. év

Képviselő-testületi ülés 20/2012.

2012. december 19. /szerda/ 15:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

20/2012.


 M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme 

Az ülés ideje:    2012. december 19-én (szerda) du. 15 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 2. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható  díjának meghatározása
 3. Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása

 4. …/2012. (…) sz. rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 5. …/2012. (…) sz. rendelet-tervezet a vásárokról és a piacokról szóló 12/2004. (VI.10.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 6. …/2012. (…) sz. rendelet-tervezet a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 7. …/2012. (…). sz. rendelet-tervezet a kéményseprő ipari közszolgáltatásról
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 8. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 9. Polgármesteri Hivatal hátsó nagykapunál elektromos kapunyitó felszerelése
 10. Településfejlesztési döntés Településszerkezeti terv 2012-13. évi módosításához
 11. Víztisztító konténer telepítése Bodogláron

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és tájékoztatója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 12. Tőzsér Martin gimnáziumi tanuló színházi előadás támogatási kérelme
 13. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap 2013. évi kiadása
 14. A Sírius Rádió közszolgálati műsortámogatási kérelme
 15. Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 16. Kiskunmajsa Városi Önkormányzat (helyi önkormányzat) és Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (helyi nemzetiségi önkormányzat) közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
 17. 134/2011.(V.30.) határozat visszavonása
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 343/2011.(XI.14.) határozatának visszavonása
 19. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének díjazása
 20. A központi háziorvosi ügyelet közbeszerzési eljárás lebonyolítói díjának lakosságszám arányos biztosítása a Többcélú Kistérségi Társulás részére
 21. „Kun Összefogás” Konzorcium kérelme
 22. Előterjesztés a „Kazánprogram 2.0 – startmunka” mintaprogram  költségvetésének Módosításáról
 23. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
 24. Tájékoztató a 2011. évi Tanyafejlesztési Program keretében támogatott „Kiskunmajsa helyi piactér megújítsa és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” c. projekt tárgyában

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése és tájékoztatója
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 25. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása /Anyag később kerül kiküldésre./
 26. Tájékoztató a TÁMOP 3.2.4/A-11/1 kódszámú, "Tudásdepó-Expressz"A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázat Támogatási Szerződésének módosításáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 27. Vasúttörténeti Alapítvány támogatási kérelme

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 28. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
 29. A 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások

 30. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati   rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 31. Egyebek

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 32. Előterjesztés a KER-MOL Bt. Önkormányzattal szemben indított peres ügyeinek rendezéséről /Zárt ülés!/

 Kiskunmajsa, 2012. december 14.

 

 

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 19/2012.

2012. december 12. /szerda/ 18:00 óra

 

 

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől

19/2012.

 

 

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
    2012. december 12-én (szerda) du. 18 óra

 

Napirendi javaslat:

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos döntés
 2. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével kapcsolatos megállapodás
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának adósságmegújító hitelre és folyószámla hitelkeret nyitására meghozott határozatainak visszavonása, jelenlegi folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása, az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásaival kapcsolatban eddig meghozott döntések átvezetése a költségvetési rendelet 2/h. mellékletén
 4. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel


Kiskunmajsa, 2012. december 7.

 

 

 

 

                                                                                                                      Abonyi Henrik

                                                                                                                      alpolgármester

 

 

 


Képviselő-testületi ülés 18/2012.

2012. november 28. /szerda/ 15:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

18/2012.

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:    Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje:     2012. november 28-án (szerda) du. 15 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző

 3. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi adóról szóló 6/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Fehér László osztályvezető

 4. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott közösségellenes magatartásokról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 26/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Fehér László osztályvezető

  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens
 5. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
 6. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása
 7. Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának felülvizsgálata és módosítása

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 8. Kiskunmajsa város csapadékvízelvezető-rendszer fennmaradási engedélyének meghosszabbításához eljárási díj fizetése /Az anyag később kerül kiküldésre!/
 9. Gázvezetéshez támogatási kérelem a Rózsahegyi utcában
 10. Áramszerződések meghosszabbítása
 11. Magyarfalva Program
 12. Polgármesteri Hivatal hátsó nagykapunál elektromos kapunyitó felszerelése
 13. Tájékoztató a ,,Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény iskolabarát fejlesztése” című pályázat támogatási szerződésének aláírásáról

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 14. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásaival kapcsolatban meghozott döntések átvezetése a költségvetési rendelet 2/h. mellékletén, illetve az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2013-2015. évre várható összegiről szóló 39/2012.(II.22.) határozatának módosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 15. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója (Anyag korábban kiküldésre került)
 17. Területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására szerződés-tervezet
 18. Városi Mikulás ünnepség megszervezése
 19. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétel
 20. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház intézményvezetői pályázatának elbírálása

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 21. 2013. évi belső ellenőrzési munkaterv
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
 23. Felhatalmazás nyertes pályázatok támogatási szerződéseinek és azok módosításának aláírására

 24. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 25. Egyebek

 26. Előterjesztés a Török és Társa Kft. kérelméről /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 27. Előterjesztés KER-MOL Bt. önkormányzattal szemben indított peres ügyeinek rendezéséről /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 

K ö z m e g h a l l g a t á s  17 órától.

 

Kiskunmajsa, 2012. november 23.

 

 

                                                                                                          Faludi Tamás

                                                                                                          polgármester


Képviselő-testületi ülés 17/2012.

2012. november 13. /kedd/ 17:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

17/2012.

 

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme

Az ülés ideje:     2012. november 13-án (kedd) du. 17,30 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Működési célú hitelfelvétel, folyószámla hitelkeret szerződés megkötése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester


 

Kiskunmajsa, 2012. november 12.

 

 

                                                                                                                                                                                Faludi Tamás

polgármester


Képviselő-testületi ülés 16/2012.

2012. október 29. /hétfő/ 18:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

16/2012.

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje:   2012. október 29-én (hétfőn) 18 órakor

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 2. Önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelmek

  Szervezési és Igazgatási Osztály tájékoztatója
  Előadó: dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens
 3. Tájékoztató a Kiskunmajsai Városi Könyvtár rendkívüli nyitva tartásáról

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 4. Petőfi utca forgalmi rend változás kérés
 5. Török és Társa Kft. szerződés módosítási kérelme
 6. A Széchenyi Általános Iskola előtti futópálya vizsgálata
 7. Iskola utcai Kálvária megvilágítása
 8. Szent Imre u. és Kossuth u. közötti járda megvilágítása
 9. Motorland Zrt. útlezárási kérelme
 10. Székely Katasztrófa Elhárítás és Polgári Védelem kérelme
 11. Nagy Beatrix és Baturin Tamás kérelme

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 12. MFB refinanszírozott fejlesztési célú hitel - 8. hitelcél - tőketörlesztésének tárgyévi elmaradása átütemezés miatt
 13. Osztályfőnöki pótlék zárolás az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődétől
 14. A Többcélú Kistérségi Társulás részére normatív állami, normatív kötött támogatás, igénybevételi kamat, késedelmi kamat visszafizetésére biztosított előirányzat maradványa
 15. Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi számviteli elfogadása
 16. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde kérelme a bölcsődei intézményegység vezetőjének és helyettesítési feladatokat ellátó dolgozójának díjazására

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 17. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény működésével kapcsolatos hatósági szerződés módosítása
 18. Társulás használatra átadott vagyonának tagönkormányzatok és intézményeik részére történő térítésmentes átadásáról, valamint a munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódó vagyon térítésmentes átadásáról
 19. Városi rendezvényekre jóváhagyott keretösszegek elszámolása
 20. Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszüntetése miatt felmerülő többletkiadások
 21. A Többcélú Kistérségi Társulás negatív pénzmaradványának rendezése
 22. Megállapodás megkötése a járási hivatalok kialakításához
 23. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház álláshely bővítéssel kapcsolatos kérelme
 24. A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz.-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás visszavonása
 25. Magyar Kemping Egyesületek Országos Szövetségének együttműködési megállapodás tervezete
 26. Előterjesztés az V. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetési jogának elidegenítéséről
 27. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 28. Előterjesztés KEOP Épületenergetikai fejlesztési pályázati lehetőségek tárgyában /Szóbeli előterjesztés!/
 29. EU önerőalap támogatás igénybevétele 2012

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései és tájékoztatója
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 30. Csikéria Községi Önkormányzat VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére értékesítési ajánlat
 31. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos felmentési kérelem
 32. Tájékoztató a TÁMOP 3.2.4.A-11/1-2012-0039 azonosító számú, a Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése tárgyú nyertes pályázat támogatási szerződésének aláírásáról

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 33. Belső ellenőrzési munkaterv módosítása

 34. .…/2012. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 35. E g y e b e k

 36. Ápolási díj ügyekben érkezett fellebbezési kérelmek /Zárt ülés!/
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2012. október 25.

 

 

 

Faludi Tamás

polgármester

 

 


Képviselő-testületi ülés 15/2012.

2012. október 10. /szerda/ 17:15 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

15/2012.

 

M e g h í v ó

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés ideje:   2012. október 10-én (szerdán) 1715 órakor

 

 

Napirendi javaslat:

 

Pénzügyi Osztály előterjesztése
Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 1. Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondása/igénylése előirányzatának átvezetése

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester 

 2. Idősek karácsonyi csomagjára elkülönített keretösszeg tartalékba helyezése
 3. Személygépkocsi beszerzés
 4. A Kiskunmajsa, Fő u. 130. sz. alatt fekvő kiskunmajsai 834/A/1 hrsz-ú ingatlanban meglévő 22/118 tulajdoni hányad bérbeadásához történő hozzájárulás
 5. Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsi ülésén történő részvételre meghatalmazás

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 
 6. A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. fióktelephely bejegyzéséhez történő hozzájárulás
   
 7. …/2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó:Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető 


Kiskunmajsa, 2012. október 9.


                                                                                                                                                                                                                                                       Faludi Tamás

polgármester


Képviselő-testületi ülés 14/2012.

2012. szeptember 18. /szerda/ 17:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

14/2012.

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központemeleti terme

Az ülés ideje:   2012. szeptember 18-án (kedden) 17 órakor

 

Napirendi javaslat:

Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnökének előterjesztése
Előadó: 
Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági elnök

 1. Iskola utca felújítás közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés/

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
   
 3. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a tiltott közösségellenes magatartásról, az elkövetőkkel szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól
  Előadó:Fehér László osztályvezető
   
 4. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet az állatok tartásáról 31/2005. (X.28.) számú rendelet módosítása
  Előadó: Fehér László osztályvezető
   
 5. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a 2011-2016. időszakra vonatkozó helyi hulladékgazdálkodási tervről
  Előadó:Béres László bizottsági referens
   
  Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó:Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 6. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozás
 7. Kolompár Zoltánné Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/1. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális lakás bérlete

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: 
  Béres László bizottsági referens
 8. TIMACCO HUNGARY Kft. szerződés-módosítási kérelme
 9. Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei
 10. Iskolabusz visszaállításával kapcsolatos kérelem
 11. Hősök tere 3. szám bérleti szerződés módosítása
 12. Települési Környezetvédelmi Program 2012-2017. elfogadása
   
  Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: 
  Gulyás Jánosné bizottsági referens 
 13. Városi intézmények energia többletköltségére pótelőirányzat

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és tájékoztatói
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 14. Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
 15. Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységről
 16. Az önkormányzatok által kötelezően vagy önként vállalt feladatok további ellátása
 17. Előterjesztés a Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítására és a Tanyagondnoki Szolgálatra kötendő külön megállapodás jóváhagyására
 18. A Városgazdálkodási Intézmény átköltözése
 19. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása
 20. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. székhelyének módosítása
 21. Kistérségi Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Intézmény létszámbővítése
 22. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap szerkesztőjének továbbfoglalkoztatása
 23. Dr. Tóth Tibor területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződés módosítása
 24. Tájékoztató az ,,Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán” című DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009. számú pályázat támogatási szerződésének aláírásáról
 25. Tájékoztató a „Nemzeti finanszírozású önkormányzati pályázatok” tárgyában
 26. Tájékoztató a MaMMa szűrésről

   Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései és tájékoztatója
   Előadó: 
  Abonyi Henrik alpolgármester
 27. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szándéknyilatkozat
 28. A Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálata
 29. „A JÁSZ ÉS KÉT KUN KERÜLETEK CÍMERESLEVELEI - 1746 és1839” című kiadvány megrendelése
 30. Az 1568 hrsz-ú ingatlan felajánlása a Magyar Államnak
 31. Tájékoztató a TÁMOP 3.2.4. A-11/1 kódszámú ,,A Kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése” című pályázat vonatkozásában meghozott Támogatói döntésről

 32. …/2012.(…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó:Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető
   
 33. E g y e b e k

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 14.

                                                                                                                                                                                                                                                      Faludi Tamás                                                                                                                      polgármester


Képviselő-testületi ülés 13/2012.

2012. szeptember 5. /szerda/ 17:30 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

13/2012.

 

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
    2012. szeptember 5-én (szerda) du. 17,30 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. …/2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az köznevelési intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról
  Előadó: Dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2012. szeptember 4.

 

 

 

                                                                                                                                                                                Faludi Tamás

polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 12/2012.

2012. augusztus 22. /szerda/ 17:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
12/2012.

 

 

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:      2012. augusztus 22-én (szerda) du. 17,30 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. …/2012.(….) önkormányzati rendelet-tervezet a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
   Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
   
  Szervezési és Igazgatási Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Kállainé dr. Tóth Ildikó bizottsági referens 
 2. A 2012/2013. nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
 3. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2012/13-as tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
   
  Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens 
 4. Karlovszki Pál Kiskunmajsa, Ágasegyháza 249/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú szociális bérlakás iránti kérelme

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 5. Önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása
 6. Helyi menetrend szerinti személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása
 7. Területbérlés az Ipari parkban

  Kiskunmajsa Város Pénzügyi Osztályának előterjesztései 
  Előadó:  
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 8. Egészséges Gyermekekért Alapítvány kölcsön nyújtási kérelme
 9. Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nyugdíjazással kapcsolatos kérelme
 10. Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
 11. Városgazdálkodási Intézmény átcsoportosítási kérelme a védőnők keresetkiegészítésére
 12. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde műszakpótlékkal kapcsolatos kérelme a bölcsődei dolgozók részére

  Kiskunmajsa Város Polgármester előterjesztései
  Előadó: 
  Faludi Tamás polgármester
 13. Iskolabusz műszaki vizsgáztatási költségei
 14. Közcélú foglalkoztatás önerejének biztosítása
 15. Előterjesztés a 2012. évi Tanyafejlesztési Program pályázati lehetőségek tárgyában

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése, tájékoztatója
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 16. Óvodafejlesztés című, TÁMOP 3.1.11-12/2. kódszámú pályázat benyújtásáról tájékoztató
 17. Az Ükmergei Önkormányzat ,,Az önkéntesség egy életforma” című projektben való részvételre történő felhívása
 18. Tájékoztató az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007-2013 kiírás szerinti 1. alprogram – 1.2. pályázati típus – Testvérvárosok hálózatának kialakítása elnevezésű Neue Begegnungen című pályázatról

  Kiskunmajsa Város Pénzügyi Osztályának előterjesztése 
  Előadó:  
  Gulyás Jánosné osztályvezető
 19. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester  
 20. Városi kitüntető címek adományozása /Zárt ülés anyaga később kerül kiküldésre!/


 

Kiskunmajsa, 2012. augusztus 17.

 

 

                                                                                                                                                                                                             Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 11/2012.

2012. július 23. /szerda/ 17:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
11/2012.

 

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:    2012. július 23-án (hétfő) du. 17,30 óra

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Működési célú hitelfelvétel összegének módosítása ÖNHIKI támogatás miatt
 2. Stones-Rol Kft. vételi ajánlata a 0329/75 hrsz-ú ingatlanra
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Tervének módosítása
 4. Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 5. Kerékpárút állapotával kapcsolatos előterjesztés

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 6. Saját erő csökkentése a DAOP-3.1.1/B-11-2012-0009 sz. ,,Iskola utca rekonstrukciója Kiskunmajsán” című pályázatnál

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 7. Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv felülvizsgálatához szakértő megbízása

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

  Kiskunmajsa Város Pénzügyi Osztályának előterjesztése 
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető 
 9. Városgazdálkodási Intézmény fűkasza vásárlási kérelme
   
 10. …./2012. (….) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna jegyző
   
 11. …./2012. (….) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás János osztályvezető

 12. Egyebek

 


Kiskunmajsa, 2012. július 20.


 

 

 

Faludi Tamás

polgármester


Képviselő-testületi ülés 10/2012.

2012. június 27. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
10/2012.

 

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:   2012. június 27-én (szerda) du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:


Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Javaslat a Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra /Zárt ülés!/
 2. Jegyzői pályáztok elbírálása /Zárt ülés!/
 3. Tájékoztató a jegyző választás eredményéről
 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

   
 5. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 
   
 6. ..../2012. (.…) önkormányzati rendelet-tervezet a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI. 02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető

   Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
   Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 7. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 2012/13-as tanévre vonatkozó óratömegszámításának, engedélyezett álláshelyeinek jóváhagyása
 8. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 9. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodájának 2012/13-as nevelési évre szóló heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 10. Nagy Tibor kérelme
 11. Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme
 12. A piacüzemeltetéssel kapcsolatos kérelem
 13. Oláh Péter vételi kérelme
 14. Intézményi felújítások
 15. KEOP projekt önerő támogatására pályázat benyújtása
 16. Üres önkormányzati tulajdonú lakások hasznosítása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései 
  Előadó:
   Faludi Tamás polgármester
 17. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói pályázatának elbírálása
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012/13-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számával kapcsolatos 173/2012. számú határozatának módosítása
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kiskunmajsai Fúvószenekari Egyesület támogatásáról szóló 166/2012. számú határozatának visszavonása
 20. Intézményi racionalizálási intézkedések
 21. Intézkedési terv elfogadása az Állami Számvevőszék Kiskunmajsa Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésre
 22. Működési célú hitelfelvétel
 23. Református Egyház támogatási kérelme a majsai református templom befejezéséhez
 24. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv előkészítése, vagyonpolitikai irányelvek meghatározása
 25. Vízszolgáltatással kapcsolatos döntés
 26. A Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása
 27. Halasvíz Kft. határozati javaslatának elfogadása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének tájékoztatója
  Előadó:
   Fogl András alpolgármester
 28. Tájékoztató a benyújtott és benyújtás előtt álló pályázatok jelenlegi státuszáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: 
  Abonyi Henrik alpolgármester
 29. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának KÖOÉSZ tagságának megszüntetése
 30. A Homokhátsági Önkormányzati Szövetség Egyesület létrehozása
 31. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Turinform Iroda költözéséről szóló 73/2012. és 14/2012. számú határozat 2. és 3. pontjának visszavonásáról 

  Kiskunmajsa Város Pénzügyi Osztályának előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezet
 32. Átruházott hatáskör módosítása
 33. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nyugdíjazással kapcsolatos 1,5 havi jutalom kérelme
 34. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nyugdíjazással kapcsolatos kérelme
 35. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde képesítés megszerzéssel kapcsolatos kérelme
 36. „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra  jutásának elősegítése” című pályázat önerejének módosítása (Kódszám: TP-1-2011)
 37. Majsai Ciróka Alapítvány kölcsön nyújtási  kérelme
 38. Szociális nyári gyermekétkeztetés pályázatának elbírálása
 39. DAOP-1.1.1/A-2008-0024 azonosító számú „Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán” szabálytalansági vizsgálatának lezárása
 40. Iskola és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázathoz önerő biztosítási kérelem MFB hitelkeret csökkenés miatt
 41. Volt nyomda épület felújítása MFB refinanszírozott hitelkeretének csökkentése

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 42. Beszámoló a Polgári Hivatal munkájáról

  Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnökétől előterjesztés
  Előadó: 
  Szikora Lajosné bizottsági elnök
 43. Bartalos Tamás Kiskunmajsa, Szigetköz 6. szám alatti lakos támogatás
   
 44. …./2012. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
   
 45. Egyebek

 


Kiskunmajsa, 2012. június 22.

 

 

 

 

                                                                                                                      Faludi Tamás

                                                                                                                      polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 9/2012.

2012. június 05. /hétfő/ 18:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

9/2012.

 

 

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
   2012. június 5-én (kedd) du. 18 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. …./2012. (….) önkormányzati rendelet a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI.02.) számú rendelet módosításáról /az anyag kiküldésre került/
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztése, tájékoztatója
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 2. Helyi menetrend szerinti személyszállítás pályáztatása /az anyag kiküldésre került/
 3. Piactér lefedéssel kapcsolatos hatósági szerződés 1. sz. módosításáról tájékoztató /az anyag kiküldésre került/

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 4. Szilaj Lovas Gyermekekért Alapítvány támogatása /az anyag kiküldésre került/

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó:
  Faludi Tamás polgármester
 5. Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettsége /az anyag kiküldésre került/
 6. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás /az anyag kiküldésre került/
 7. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi könyvvizsgálatáról

 

 

Kiskunmajsa, 2012. június 4.

 

 

Faludi Tamás

polgármester


Képviselő-testületi ülés 8/2012.

2012. június 04. /hétfő/ 16:00 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

8/2012.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme

Az ülés ideje:  2012. június 4-én (hétfő) du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. …./2012. (….) önkormányzati rendelet a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjról szóló 13/2006. (VI.02.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztése, tájékoztatója
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 2. Helyi menetrend szerinti személyszállítás pályáztatása
 3. Piactér lefedéssel kapcsolatos hatósági szerződés 1. sz. módosításáról tájékoztató

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 4. Szilaj Lovas Gyermekekért Alapítvány támogatása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 5. Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi normatív állami hozzájárulás, normatív kötött támogatás visszafizetési kötelezettsége
 6. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodás


 

Kiskunmajsa, 2012. június 1.

 

 

 

                                                                                                                     Faludi Tamás

                                                                                                                      polgármester

 

 


Képviselő-testületi ülés 7/2012.

2012. május 25. /péntek/ 15:20 óra

 Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

7/2012.

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés ideje:   2012. május 25-én (pénteken) du. 15,20 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés a „Játsszanak biztonságosan a gyerekek” című Magyarország – Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében benyújtandó pályázatról /Anyag később kerül kiküldésre./
  ElőadóAbonyi Henrik alpolgármester

 

Kiskunmajsa, 2012. május 24.

 


                                                                                                  Faludi Tamás

                                                                                                  polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 6/2012.

2012. május 16. /szerda/ 17:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

6/2012.

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés ideje:   2012. május 16-án (szerda) du. 1730 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés a Kiskunmajsai helyi Termék Védjegy Szabályzat megalkotásáról és a Kiskunmajsai Helyi Termék Arculati Kézikönyv jóváhagyásáról (Kódszám: TP-1-2011)
  ElőadóFaludi Tamás polgármester
   
 2. …../2012. (…) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
   
 3. …./2012. (….) rendelet-tervezet a szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
  Előadó.: dr. Égető Annamária bizottsági referens
   
  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 4. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázat elbírálása
 5. 2012. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása
 6. A Városi Könyvtár leltározási ütemtervének jóváhagyása

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens 
 7. Földgázbeszerzés nyertes ajánlattevőjének kiválasztásával kapcsolatos felhatalmazás
 8. Járdaépítési program
 9. Dr. Szente Erika garázsbérlemény meghosszabbítása
 10. Dr. Barabás Gábor János Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/5. sz. lakás- és garázsbérlet meghosszabbítása

  Pénzügyi Osztály előterjesztései 
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 11. Tiszteletdíj felajánlás
 12. Szociális nyári gyermekétkeztetés

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései és beszámolója
  ElőadóFaludi Tamás polgármester

 13. Előterjesztés A bűnmegelőlegezés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése című pályázat benyújtásáról „Kiskunmajsai ifjúsági bűnmegelőzési program megvalósítása” (Kódszám: TÁMOP-5.6.1.B-12/2) /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
 14. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés, felújítás pályázat megbízási és vállalkozási szerződésének módosítása ÁFA kulcs emelkedés miatt
 15. Jegyzői állás betöltésére pályázat kiírása
 16. Közbiztonság javítására adomány elfogadása
 17. A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása
 18. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról

   Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
   Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 19. A 2012/2013-as nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása az önkormányi intézményekben
 20.  „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”, "A kiskunmajsai Városi Könyvtár képzési szerepének erősítése" című, TÁMOP -3.2.4/A-11/1   kódszámú pályázat benyújtása  /Az előterjesztés később kerül kiküldésre/

  

 

Kiskunmajsa, 2012. május 11.

 

                                                                                                                                                                                                                                                   Faludi Tamás                                                                                                                      polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 5/2012.

2012. április 25. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

5/2012.

 

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2012. április 25-én (szerda) du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
   
 2. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról /A könyvvizsgálói jelentés később kerül kiküldésre./
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
   
  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései 
  Előadó: dr. égető Annamária bizottsági referens

 3. Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata

 4. Dr. Vedres Ferenc „Angyalok és szellemek” című könyv támogatásával kapcsolatos Kérelme
 5. A Konecsni György Kulturális Központ „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című, TÁMOP-3.2.13-12/1 kódszámú pályázat felhívással kapcsolatos kérelme

   Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztése
   Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 6. Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok  
 7. HUNOR Lövész, Technikai és Szabadidő Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztály és a Kiskunmajsa AC Asztalitenisz Szakosztály támogatási kérelme
 8. Kiskunmajsai Lovas Klub kérelme

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens 
 9. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata a Városgazdálkodási Intézmény tekintetében
 10. Stones-Rol Kft. vételi ajánlata a 0329/75. hrsz-ú ingatlanra
 11. Nyerges Benjamin önkormányzati képviselő fejlesztési igényei

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 12. A költségvetési szervek beszámolási kötelezettségének szabályozása
 13. Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2011. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolása
 14. A 2011. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
 15. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása
 16. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó önként vállalt feladatok felülvizsgálata
 17. Közfoglalkoztatottak előirányzatának rendezése
 18. Intézményi Szakmai Napok támogatása
 19. Báli bevétel támogatási kérelem
 20. Városgazdálkodási Intézmény utánfutó beszerzési kérelme
 21. Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelmének visszavonása

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  ElőadóFaludi Tamás polgármester
 22. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. és az OEP közötti finanszírozási szerződésmódosítás fenntartói jóváhagyása
 23. Előterjesztés a 2011. évi éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 24. Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme
   
 25. Önálló képviselői indítvány
  Öregszőlősor u. egyirányúsítása
  Előadó: Faludi Tamás önkormányzati képviselő-polgármester
   
  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének beszámolója és előterjesztései 
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 26. Beszámoló Kiskunmajsa város közbiztonsági helyzetéről
 27. Közbiztonság javítására adomány elfogadása
 28. A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása
 29. A Projekt Iroda és az Önkormányzat közötti együttműködésről szóló keret megállapodás Módosítása
 30. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben” című, TÁMOP-6.1.2/11/3 kódszámú pályázat előkészítése

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének beszámolója, előterjesztése és tájékoztatója 
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester 
 31. Beszámoló a Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft. munkájáról
 32. Szank Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 33. „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című, TÁMOP -3.2.4/A-11/1 számú pályázat benyújtása
 34. Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a FŐNIX Kulturális és Ifjúsági Egyesület közötti együttműködési szándéknyilatkozatról

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző 
 35. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata (Projekt Iroda)
 36. Beszerzési Szabályzat elfogadása

 37. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről 
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
   
 38. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 39. E g y e b e k
   
 40. Ápolási díj ügyben érkezett fellebbezési kérelem /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

Kiskunmajsa, 2012. április 20.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                        Faludi Tamás

                                                               polgármester távollétében

 

 

                                                                         Fogl András   

                                                                      alpolgármester

 


Képviselő-testületi ülés 4/2012.

2012. március 28. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

4/2012.


  

M e g h í v ó


  

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje: 2012. március 28-án (szerda) du. 16 óra

 

  

Napirendi javaslat:

 

  

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. .../2012. (...) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 22/2011. (IX.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. ..../2012. (...) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző


 4. …/2012. (…) rendelet-tervezet az önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolítá-sának rendjéről szóló 31/2004. (XI. 08.) önkormányzati rendeletének hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző


 5. …/2012. (.…) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 33/2011. (XII. 20.) rendelet módosításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 6. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata
 7. Dr. Vedres Ferenc „Angyalok és szellemek” című könyv támogatásával kapcsolatos kérelme

  Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 8. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 9. Oláh Péterné vételi ajánlata a 0672/15 hrsz-ú ingatlanra
 10. Dr. Szekeres Beáta vételi ajánlata a 0329/78 hrsz-ú ingatlanra
 11. Intézményi földgáz közbeszereztetés
 12. KEOP 1.1.1./2F/09-11 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” konstrukcióra benyújtott pályázathoz szükséges RMT részét képező új üzemeltetési koncepció elfogadása
 13. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata

  Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 14. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata
 15. Báli bevétel támogatási kérelem
 16. Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
 17. Majsai Alsó-Óvodai Egyesület támogatási kérelme
 18. Járóbeteg Szakellátó bérkompenzációja

 19. Önálló képviselői indítvány
  Előadó: Dósai Imre képviselő

  Kiskunmajsa Város Polgármester előterjesztései és beszámolója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester
 20. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói pályázatának kiírása
 21. Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének elkészítése
 23. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
 24. Beszámoló a Projekt Iroda 2011. évi működéséről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései és beszámolói
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 25. Kiskunmajsai térfigyelő rendszer fejlesztése (4/2012.(III.1.) BM rendelet)
 26. „Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című pályázat benyújtásáról (Kódszám: TIOP-1.2.2-11/1)
 27. Közbiztonsági Cselekvési Terv 2012-2014. elfogadása /Anyag később kerül kiküldésre./

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester
 28. A Vakáció Nonprofit Kft.2012. évi üzleti tervének elfogadása
 29. A Bács-Szakma Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2012. évi üzleti tervének elfogadása

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 30. Önként vállalt feladatok felülvizsgálata
 31. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
 32. Beszerzési Szabályzat
 33. Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ módosítása

 34. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2012.(…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné pénzügyi osztályvezető

 

 

 

Kiskunmajsa, 2012. március 23.

 


Faludi Tamás

polgármester


Képviselő-testületi ülés 3/2012.

2012. február 22. /szerda/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

3/2012.

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje:    2012. február 22-én (szerda) du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 2. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011. évi támogatása
 3. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde élelmezéssel kapcsolatos kérelme
 4. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés muzeális intézmények támogatására 2011. évben megérkezett támogatásának előirányzat rendezése
 5. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése" című pályázat elutasítása (Kódszám: DAOP-5-2.1/A-11.)
 6. Helyi önkormányzat rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása
 7. Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ EU Önerő Alap támogatásának tervesítése
 8. Október havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás, valamint 2010. évi elszámolás felülvizsgálata során megállapított eltérések előirányzatának átvezetése
 9. MFB refinanszírozott hitelkeretek módosítása
 10. „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése" című pályázat fedezetének módosításáról (Kódszám: TP-1-2011)

 11. ..../2012. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 12. ..../2012. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat többször módosított 6/2006. (IV.26.) számú rendeletének hatályon kívül helyezése az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 13. ..../2012. (....) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről  /Anyag már kiküldésre került./
  Előadó:
  Faludi Tamás polgármester

  Szalontai Mária könyvvizsgáló


 14. .../2012. (....) rendelet-tervezet a helyi adókról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 15. .../2012. (...) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  22/2011. (IX.29.) rendelet módosításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 16. Önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítása
 17. Commitment Zrt. és az Önkormányzat között a Taninform szoftver üzemeltetéséről szóló szerződés módosítása

  Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens

 18. Patyi Tibor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti üzlethelyiségre kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
 19. A Magyar Református Egyház kérelme
 20. Menetrend módosítási javaslat
 21. A Ma-Gumi Kft. kérelmével kapcsolatos 9/2012. számú határozat visszavonása és új határozat meghozatala

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése

  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 22. Szociális bérlakás iránti kérelmek

  Kiskunmajsa Város Polgármester előterjesztései

  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 23. Magyarországi Református Egyházzal kötött ellátási szerződés módosítása
 24. Központi orvosi ügyeleti ellátásának finanszírozására kötendő szerződés
 25. Volt nyomda épület felújítása
 26. Előterjesztés a 13/2007. (V.01.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése és tájékoztatója

  Előadó: Fogl András alpolgármester

 27. Felajánlás elfogadása közbiztonsági célra
 28. Tájékoztató a Projekt Iroda 2011. évi működéséről

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései

  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 29. Kiskun Önkormányzatok Szövetsége számára javaslat a Kiskun Kapitány személyére
 30. A Vakáció Nonprofit Kft. Társasági Szerződésének módosítása
 31. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának a Magyar Önkormányzatok Szövetségében  fizetendő 2012. évi tagdíja

  Kiskunmajsa Város Jegyzőjének beszámolója

  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 32. Beszámoló Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

  Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései

  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 33. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
 34. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 

Kiskunmajsa, 2012. február 17.

 

 

 

                                                                     Faludi Tamás

                                                                     polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2012.

2012. február 1. /szerda/ 18:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

2/2012.

 

  M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Az ülés ideje:  2012. február 1-én (szerda) 18 óra

 

Napirendi javaslat:

Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

Előadó: Faludi Tamás polgármester

 1. Előterjesztés dr. Tóth Mária jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszűntetéséről
  /Zárt ülés anyaga!/

 

Kiskunmajsa, 2012. január 31.

 

 

                                                                                                          Faludi Tamás

                                                                                                          Polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 1/2012.

2012. január 25. /szerda/ 18:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

1/2012.

 

M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésére meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés ideje:  2012. január 25. /szerda / du. 18 óra


Napirendi javaslat:

Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 1. „A kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékeke piacra jutásának elősegítése”című projekt közbeszerzési eljárás döntése /Zárt ülés anyaga!/

 2. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet a talajterhelési díjról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző


  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztése
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. Kiskunmajsa város településszerkezeti tervének módosítása
 4. …/2012. (…) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 5. A Közoktatási Intézkedési Terv értékelése és felülvizsgálata

  Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 6. Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt önerő átutalása
 7. Czirkóné Fürdős Éva Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. II/8. sz. lakás- és garázsbérlet meghosszabbítása
 8. Ma-Gumi Kft. kérelme

  Kiskunmajsa Város Polgármesterének beszámolója
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 9. Beszámoló büntetőeljárás megindításáról szóló 324/2010. számú határozat végrehajtásáról

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései és tájékoztatója
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

 10. Előterjesztés az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségéhez benyújtandó, az EURÓPA A POLGÁROKÉRT PROGRAM 2007–2013 kiírás szerinti 1. alprogram – 1.2. pályázati típus – Testvérvárosok hálózatának kialakítása elnevezésű Neue Begegnungen című pályázat benyújtása tárgyában
 11. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal muzeális intézmények Támogatására kötött szerződés megszüntetése tárgyában
 12. Tájékoztató a DAOP-4.2.1-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat benyújtása tárgyában
 13. Tájékoztató a Képviselő-testület 400/2011. sz. határozatának végrehajtása tárgyában
 14. A Konecsni György Kulturális Központ Tourinform Irodájának beszámolója

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének beszámolója és előterjesztései
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 15. A Majsai Közlöny 2011. évi beszámolója
 16. Előterjesztés „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” című pályázat benyújtásáról (Kódszám: DAOP – 3.1.1 /B-11.)
 17. Előterjesztés „A helyi/tanyai termékek piacra jutásának előmozdítása projektelem megvalósításáról (Kódszám: TP-1-2011) (Anyag később kerül  kiküldésre.)
 18. „A Kiskunmajsai helyi piactér megújítása és a helyi termékek piacra jutásának elősegítése” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásra megbízás adása (Anyag később kerül  kiküldésre.)

 19. Egyebek


Kiskunmajsa, 2012. január 20.Faludi Tamás
polgármester