Képviselő-testületi ülések 2009. év

Képviselő-testületi ülés 23/2009.

2009. december 23. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
23/2009.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:   2009. december 23-án /szerda/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 1. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Központi buszváró üzemeltetése /Szóbeli előterjesztés./
  b)
  Játszótérépítéssel kapcsolatos pályázat

 2. Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 3. Döntés a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés–Innovatív intézményekben” című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) eszközbeszerzés  közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról /Írásos anyag később kerül kiküldésre.//Zárt ülés!/

 

 

Kiskunmajsa, 2009. december 21.

Terbe Zoltán
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 22/2009.

2009. december 16. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
22/2009.


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2009. december 16-án /szerda/ du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. …./2009. (….) rendelet-tervezet a víz- és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. …./2009. (….) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítési szabályairól szóló 14/2007. (V. 01.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. …./2009. (….) rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 44/2004. (XII. 27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. …./2009. (….) rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 6. Étkezési térítési díjak emelése
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a) ..../2009. (….) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 27/2007. (X. 08.) számú rendelet módosításáról
  b) Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
  c) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása

 7. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde báli bevételekkel kapcsolatos kérelme
  c) A Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
  d) 2010. évi városi ünnepségek, rendezvények

 8. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Helyiség- és terület bérleti díjának meghatározása
  b) Dr. Galanov András lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  c) Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti lakos kérelme
  d) Ipari Parkkal kapcsolatos döntés

 9. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Dr. Nagy Marianna házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettséggel működő házi gyermekorvosi tevékenység ellátásra szóló szerződésének megszűntetése
  b) A Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

 10. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Tiszteletdíj felajánlás
  b) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
  c) Létszámcsökkentési pályázat központosított előirányzatának lebontása
  d) Saját erő biztosítása a DAOP-2009.-4.1.3/C sz. „Művelődési Központ fejlesztése Kiskunmajsán” c. pályázathoz
  e) Saját erő biztosítása a DAOP-2009.-4.1.3/B sz. „Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán” c. pályázathoz

 11. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  b) Beszámoló a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről (Írásos anyag később kerül kiküldésre.)
  c)
  Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi testvérvárosi kapcsolatairól (Írásos anyag később kerül kiküldésre.)
  d)
  Központi buszváró üzemeltetése

 12. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  a) Vakáció Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terve
  b) Az 56-os Történelmi Alapítvány helytörténeti tárgyak elhelyezésével kapcsolatos kérelme

 13. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  a) „Rend és Biztonság” Közbiztonsági Cselekvési Terv 2010-11 Kiskunmajsa
  b) Tájékoztató az idegenforgalmi adó 2009. évi alakulásáról

 14. A 2010. évi teljesítménykövetelmények alapját képező Képviselő-testületi elvárások
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 15. …./2009. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II. 27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 16. E g y e b e k

 17. A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép-, műszer-, berendezés szállítása, szerelése munkáira vonatkozó közösségi nyílt közbeszerzés ajánlati felhívása /Zárt ülés!/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

Kiskunmajsa, 2009. december 10.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 21/2009.

2009. december 9. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
21/2009.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 9. napján tartandó közmeghallgatással egybekötött ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje: 2009. december 9-én /szerda/ du. 16 óraNapirendi javaslat:


 1. Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2009. évi munkájáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Szóbeli előterjesztés!/

 

Kiskunmajsa, 2009. december 2.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 20/2009.

2009. december 2. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
20/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje: 2009. december 2-án /szerda/ du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde sajátos nevelési igényű óvodai    gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzésre átcsoportosítási kérelem, feladatelmaradás miatti előirányzat elvonás
  b) Audiovizuális emlékgyűjtés TÁMOP-3.2.9/B-08/2 pályázat benyújtásának támogatásáról

 3. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Terra Innova Kft kérelme
  b) Területbérleti kérelem megtárgyalása
  c) Á. Fúrús András kérelme
  d) Jelzőlámpás csomóponttal kapcsolatos üzemeltetési megállapodás
  e) Megállapodás területhasználati jog alapításról

 4. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Dr. Búza Márta házi gyermekorvos területi ellátási kötelezettséggel működő házi  gyermekorvosi tevékenység ellátásra szóló szerződéskötés iránti kérelme
  b) Református Egyházközség kérelme

 5. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) ÁFA kulcs emelkedésből adódó kiadási többletek
  b) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde feladatelmaradás miatti előirányzat   elvonása
  c) MFB Hitel tartalékának módosítása
  d) Központi orvosi ügyelet személyi bővítésének többletköltsége
  e) TKT Logopédia és Gyógytestnevelés normatív bevétel kiesésének támogatási kérelme

 6. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Tájékoztató a 2009. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
  b) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési koncepciója
  c) A TIOP-2.1.2-07/1-1008-0007 számú „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ    kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című pályázat lebonyolításához szükséges pénzeszköz elkülönítéséről
  d) Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosítása
  e) Tájékoztató nyertes pályázatok megvalósulásáról

 7. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  a) „Testvérvárosi kapcsolataink erősítése és további együttműködések keresése" 2 éves programja keretében eddig megvalósult rendezvények, valamint a Majsai Nyári Fesztivál költségeinek elszámolása
  b) 2010. évi „Téli-tavaszi közmunkaprogram" pályázat benyújtása

 8. Javaslat a „Tanulj és javíts!" című Kiskunmajsán tanuló diákok számára történő pályázat kiírására
  Előadó: Abonyi Henrik önkormányzati képviselő

 9. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II. 27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 10. E g y e b e k

 11. A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép-, műszer-, berendezés szállítása, szerelése munkáira vonatkozó közösségi nyílt közbeszerzés ajánlati felhívása /Zárt ülés!/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 12. Döntés a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-Innovatív intézményekben" című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) eszközbeszerzés  közbeszerzési eljárás  során beérkezett ajánlatokról /Zárt ülés!/

 13. Átmeneti Szociális segély II. fokon történő elbírálása /Zárt ülés!/
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 14. Ajánlatok HPV fertőzés elleni oltóanyagra /Zárt ülés!/
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

   

Kiskunmajsa, 2009. november 27.

Terbe Zoltán s.k.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 19/2009.

2009. november 12. /csütörtök/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
19/2009.M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme
Az ülés ideje:  2009. november 12-én /csütörtök/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Saját erő biztosítása a DAOP-2009-3.1.1/B sz. ,,Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” pályázati felhívásra ,,Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán” címmel
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Kolompár Mária Ibolya lakhatásának biztosítása
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 3. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Kiskunmajsai Tenisz Klub kérelme
  b) Tájékoztató TEKI pályázat támogatási szerződés véleményezéséről

 

Kiskunmajsa, 2009. november 10.

Terbe Zoltán
polgármester

 

 

Képviselő-testületi ülés 18/2009.

2009. november 4. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
18/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2009. november 4-én /szerdán/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) A közoktatási intézményvezetők illetménynövekedéssel kapcsolatos kérelme
  b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény vezetői pótlékkal kapcsolatos kérelme
  c) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása

 3. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Piactér üzemeltetésére ajánlat
  b) Hunor Sportegyesület kérelme
  c) A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének kérelme
  d) Területbérleti kérelem megtárgyalása
  e) Hirdetési ajánlat Kiskunmajsa térképre
  f) Karácsonyi díszkivilágítás
  g) Villanylekötési kérelem
  h) Terra Innova Kft. kérelme
  i) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium biztonsági rendszerének kiépítése önerőbőlj) Tájékoztató CÉDE pályázat Támogatási szerződés véleményezéséről

 4. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Házi gondozónők munkahelyi pótlékáról
  b) A 2009. évre szóló közfoglalkoztatási terv módosítása
  c) Javaslat az Átmeneti Szociális Segély keretösszegének megemelése
  d) Szociális bérlakás iránt benyújtott kérelmek
  e) Szociális alapon eladott telkek visszavásárlása
  f) Tájékoztató az ,,Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok” támogatására kiírt TÁMOP 6.1.2 pályázatról

 5. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Júliusi normatíva igénylés, lemondás előirányzatának átvezetése
  b) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 13. évfolyam indításával kapcsolatos költsége
  c) Városi Könyvtár részére 1,5 havi jutalomra fedezet biztosítása

 6. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A járóbeteg-szakellátó támogatásához kapcsolódó engedményezési szerződés
  b) Az Öko-Ferment Zrt ajánlata /Előterjesztés később kerül kiküldésre./
  c) Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára

 7. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  a) A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház működtetése
  b) Beszámoló a Vakáció  Közhasznú Nonprofit Kft. működéséről
  c) Fő utca szélesítésére javaslat

 8. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  a) Tájékoztató a Majsai Mentőalapítvány megszűntetéséről
  b) Tájékoztató a településőrség felállításáról /Szóbeli előterjesztés!/

 9. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztése
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a) 2010. évi belső ellenőrzési munkaterv
  b) A belső ellenőrzési feladatok jövőbeni ellátása

 10. Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
  a) Javaslat a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi munkatervére
  b) Városgazdálkodási Intézmény SZMSZ-ének módosítása

 11. Előterjesztés az Esze Tamás u. 8. szám alatti lakás rendbehozatalának költségigényéről
  Előadó: Kolompár Orbán képviselő /Az előterjesztés később kerül kiküldésre.

 12. Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója
  Előadó: Abonyi Henrik Testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

 13. Térségfejlesztési tanácsnok beszámolója
  Előadó: Fogl András térségfejlesztési tanácsnok

 14. Térségfejlesztési tanácsnok előterjesztése az Önkormányzat 296/2009. számú határozatával kapcsolatban
  Előadó: Fogl András térségfejlesztési tanácsnok

 15. Előterjesztés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiában meghatározott LEADER fejlesztések keretében benyújtandó nonprofit szervetek pályázatának támogatásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 16. …./2009. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 17. E g y e b e k

 18. Ajánlatok HPV fertőzés elleni oltóanyagra /Zárt ülés!/
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2009. október 30.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 17/2009.

2009. október 14. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
17/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2009. október 14-én /szerdán/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat áthelyezése a DAOP-2009-4.1.3/A pályázat keretében
  b) Közösségi tér fejlesztése a DAOP-2009-4.1.3/C pályázat keretében
  c) Kiskunmajsa, mint kistérségi székhely integrált fejlesztése DAOP-2009-5.1.2 pályázat keretében

 2. Javaslat a törvényességi-szakmai ellenőrzés elrendelésére az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzati Minőségi Program (2009-2015) elkészítésére
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
 3. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 4. Ápolási díj II. fokon történő elbírálása /Zárt ülés!/
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 

Kiskunmajsa, 2009. október 9.

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 16/2009.

2009. szeptember 23. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
16/2009.


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2009. szeptember 23-án /szerdán/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 1.  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 3. ..../2009. (....) rendelet-tervezet a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László csoportvezető

 4. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme
  b) Kiskunmajsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének éves értékelése

 5. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Rekultivált lerakók pénzügyi elszámolása (ÁFA), utógondozása
  b) Kiss Istvánné és Lány Sándor ingatlanvásárlási kérelme
  c) Telekvásárlási kérelem
  d) Sebesség Controll táblák kihelyezése
  e) Tervezett erdőtelepítés
  f) Helyi autóbusz -közlekedés menetrend módosítása
  g) Török és Társa Kft. szerződésmódosítási kérelme
  h) Szabadkai u. 51. szám alatti ingatlan értékesítése
  i) Energetikai szolgáltatások elvégzésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása

 6. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) A II. számú házi gyermekorvosi körzet működtetési jogának elidegenítéséről
  b) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történő csatlakozás
  c) Házi-gondozónők munkahelyi pótlékáról
  d) Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos előirányzat átcsoportosítás

 7. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Áprilisi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése
  b) TKT Kistérségi Szociális Intézményének cégautó fizetési kötelezettsége
  c) Cigány Kisebbségi Önkormányzat rendezvény támogatási kérelme
  d) Érettségi vizsgák megszervezésének támogatása
  e) Prémiumévek program előirányzatának lebontása

 8. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  b) Előterjesztés a városfejlesztésről
  - a nyertes pályázatok megvalósításáról
  - a pályázatok megvalósításához rendelkezésre álló pénzügyi forrásokról
  - a jövőben benyújtandó pályázatokról
  c) Tájékoztató a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
  d) A TIOP-2.1.1-07/1-1008-0007 számú ,,Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című pályázat lebonyolításához szükséges Egészségügyi Központ épületének apportja
  e) Lévó Média Kft. fizetési halasztásra vonatkozó kérelme
  f) Szanki úti DÉMÁSZ irodaház megvásárlása és Kun-Metal Bróker Kft. kérelmével kapcsolatos előirányzat átvezetése
  g) A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház működtetése
  h) 2009. évi közbeszerzési terv módosítása
  i) Tájékoztató a Halasvíz Kft-nél alkalmazandó vállalkozói díjtarifáról
  j) Tájékoztató a Tourinform Iroda működéséről

 9. Javaslat a törvényességi-szakmai ellenőrzés elrendelésére az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben és az Önkormányzati Minőségi Program (2009-2015) elkészítésére
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 10. A Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosításáról
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 11. TDMSZ struktúrával kapcsolatos javaslat
  Előadó: Abonyi Henrik idegenforgalmi és testvérvárosokért felelős tanácsnok

 12. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 13. E g y e b e k

 14. Ápolási díj II. fokon történő elbírálása /Zárt ülés!/
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 

Kiskunmajsa, 2009. szeptember 18.

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 15/2009.

2009. augusztus 26. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
15/2009.

 

M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2009. augusztus 26-án /szerdán/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2009. (....) rendelet-tervezet pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X.08.) rendelet módosításáról
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva osztályvezető

 3. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsődében a 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde engedélyezett pedagógus álláshely számának meghatározása
  c) A 2009/2010-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
  d) Közoktatási szakértő megbízása
  e) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása
  f) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2009/10-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
  g) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-  Expressz" című nyertes pályázat (TIOP1.2.3/08/01) támogatási szerződésének megkötése
  h) A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának közzétételi díja

 4. Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 7. számú ingatlan bérleti szerződésének megtárgyalásáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Közhasznú foglalkoztatási lehetőségről
  b) Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelem

 6. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) Intézményi cégautó fizetési kötelezettségére fedezet biztosítás
  b) Tiszteletdíj felajánlása
  c) Gazdasági társaságok beszámolója

 7. Előterjesztés a Bölcsőde komplett felújításáról és férőhely kapacitásbővítéséről szóló  DAOP-2009-4.1.3/B pályázatról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 8. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 9. E g y e b e k

 10. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései /Zárt ülés!/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálására
  b) Városi kitüntető címek adományozása

 11. MSD Magyarország Kft. ajánlata a HPV fertőzés elleni vakcinációra
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Zárt ülés!/

 

Kiskunmajsa, 2009. augusztus 19.

Terbe  Zoltán 
polgármester

Képviselő-testületi ülés 14/2009.

2009. július 29. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Alpolgármesterétől
14/2009.


M e g h í v óAz önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:
 Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:  2009. július 29-én /szerda/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:


Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztése

 1. Kiskunmajsa Ipari Park vízvezeték, szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető csatorna építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálása.
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 2. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a.) Döntés a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben" című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) szakértői közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatokról
  b.) Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó Expressz" című nyertes pályázat (TIOP1.2.3/08/01) megvalósítására konzorciumi együttműködési megállapodás megkötése
  c.) A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda osztályainak elhelyezése
  d.) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény módosított Intézményi Minőségirányítási Programjának jóváhagyása
  e.) Az Arspoetica Consult Bt. támogatás iránti kérelme

  Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése
 3. A Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének táboroztatással kapcsolatos kérelme
  Előadó: Törökné Gáspár Edit csoportvezető

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
 4. Tájékoztató a Furafol Hungary Kft-vel kötendő szerződésről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 

Kiskunmajsa, 2009. július 24.

Terbe Zoltán
polgármester


távollétében


Dósai Imre
alpolgármester

Képviselő-testületi ülés 13/2009.

2009. július 15. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
13/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:  2009. július 15-én /szerda/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 

Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztése

 1. A kiskunmajsai központi buszváró megépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás során beérkezett ajánlatok megtárgyalása
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  Pénzügyi Osztály előterjesztése
 2. Intézményi meszelésekre, mázolásokra elkülönített keretösszeg lebontása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium részére
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 

  Polgármesteri előterjesztés
 3. A bölcsőde akadálymentesítési pályázatához saját erő biztosítása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

Kiskunmajsa, 2009. július 10.

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 12/2009.

 2009. június 23. /kedd/ de. 11 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
12/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:
  Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:   2009. június 23-án /kedden/ de. 11 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a Vakáció Kht. működéséről
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 2. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 

Kiskunmajsa, 2009. június 21.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 11/2009.

2009. június 17. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
11/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:  2009. június 17. /szerda/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 1. Előterjesztés az Ipari park vízvezeték, szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető csatorna építésére beérkezett közbeszerzési ajánlatok elbírálása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Beszámoló a Kiskunmajsa Város Önkormányzat közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. ..../2009. (....) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatának menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíjáról szóló 22/2001. (X.31.) Ktr. módosítása
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) számú rendelet módosítása
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 6. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított intézményi minőségirányítási programjának jóváhagyása
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 7. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Új tanyagondnoki szolgáltatás kapcsán beszerzett gépjármű ÁFA tartalmának biztosítása iránti kérelem a Többcélú Kistérségi Társulás részéről
  b) Kistérségi Szociális Intézmény garázsépítési kérelme
  c) Fogorvosok átköltöztetésével járó költségek fedezetére kérelem
  d) Szociális bérlakás iránti kérelmek

 8. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Intézményi felújítások
  b) A Furafol Hungary Kft. kérelme
  c) Zártkerti utak önkormányzati tulajdonba adása

 9. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) SZJA jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása
  b) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
  c) Intézményi meszelésekre, mázolásokra elkülönített keretösszeg lebontása
  d) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználásai kérelme

 10. Tájékoztató a város sportéletének helyzetéről
  Előadó: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke

 11. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A TIOP-2.1.2-07/1-1008-0007 számú ,,Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című pályázat lebonyolításához szükséges Egészségügyi Központ épületének apportja
  b) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben-„ című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) támogatási szerződésének jóváhagyása
  c) Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása
  d) Tájékoztató a Közösségi közlekedés komplex fejlesztése pályázat esőbeálló építési projekt elem közbeszerzési eljárásáról

 12. Beszámoló a Vakáció Kht működéséről
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 13. Előterjesztés az Európai  Mobilitási Hét-hez történő csatlakozásról
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 14. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 15. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 16. E g y e b e k

 17. Előterjesztés az ápolási díj ügyben érkezett fellebbezési kérelemről /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 

Kiskunmajsa, 2009. június 10.

Terbe  Zoltán sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 10/2009.

2009. június 3. /szerda/ du. 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
10/2009.

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ emeleti termében
Az ülés ideje:   2009. június 3-án /szerdán / du. 17 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Iskolabusz beszerzésének megtárgyalása
  b) Járóbeteg-szakellátó építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

 2. E g y e b e k

 

Kiskunmajsa, 2009. május 29.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 9/2009.

2009. május 25. /hétfő/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
9/2009.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:   2009. május 25-én /hétfő/ du.  16 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) MFB refinanszírozott hitel közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívására érkezett ajánlat értékelése /Zárt ülés anyaga./
  b)
  ,,Kiskunmajsa Város Önkormányzata és intézményei teljes bankszámla forgalmának folyószámla vezetésének lebonyolítása” közbeszerzési eljárás kiírására érkezett ajánlat értékelése /Zárt ülés anyaga./

 2. Szemétszállítási díjkedvezményügyekben érkezett fellebbezések
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Zárt ülés anyaga./

 3. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Ipari park útépítésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
  b) Ipari park közvilágítás kiépítésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
  c) Jelzőlámpás gyalogátkelőhely építésére beérkezett pályázatok megtárgyalása
  d) Központi buszváró építésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
  e) TEUT pályázat benyújtásának megtárgyalása
  f) TEKI pályázat benyújtásának megtárgyalása
  g) CÉDE pályázat benyújtásának megtárgyalása

 4. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) A Városi Könyvtár igazgatói pályázatának elbírálásában közreműködő szakmai bizottság összeállítása
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde prémiumévek programmal kapcsolatos kérelme
  c) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Intézményi Minőségirányítási Programja módosításának jóváhagyása

 5. A Művelődési Központ többletbevétel felhasználási kérelme
  Előadó:  Gulyás Jánosné osztályvezető

 6. Kiskunmajsa Város Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Közfeladat módjának felülvizsgálata és az intézmények alapító okiratának módosítása
  - Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  - A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása
  - Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  - A Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
  - Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
  - Városi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
  - Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  b) Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról
  c) A TIOP-2.1.2-07/1-1008-0007 számú ,,Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben” című pályázat lebonyolításához szükséges keretösszeg elkülönítéséről

 7. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  a) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés –Innovatív intézményekben-„ című  nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) előfinanszírozásának biztosítása
  b) Törvényességi-szakmai ellenőrzés elrendelése az önkormányzati nevelési-oktatási intézményekben
  c) Intézményi szakmai napok támogatása
  d) Vakáció Kht. Vakáció Táborozási és Üdülési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá történő átalakítása

 8. …./2009. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 9. Interpelláció
  Előadó: Faludi Tamás képviselő

 

Kiskunmajsa, 2009. május 22.

Terbe  Zoltán sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 8/2009.

2009. május 6. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
8/2008.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:   2009. május 6. /szerda/ du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Ipari park vízvezeték, szennyvízcsatorna és csapadékvíz elvezető csatorna építés ajánlattételi felhívása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Szanki úti DÉMÁSZ irodaház megvásárlása /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. Szemétszállítási díjkedvezményügyekben érkezett fellebbezések
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Zárt ülés anyaga./

 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 5. …./2009. (….) rendelet-tervezet az idegenforgalmi adókról szóló 32/2000. (XII.15.) Ktr. módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 6. …./2009. (….) rendelet-tervezet a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 7. …./2009. (….) rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II.12.) Ktr. módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető


 8. …./2009. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásokról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosítása
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 9. …./2009. (….) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról /A melléklet kiküldésre került./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 10. Belső ellenőrzés előterjesztései
  Előadó: Hegyi Lászlóné belső ellenőr
  a) 2008 évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
  b) Szervezeteknek, társadalmi önszerveződéseknek és magánszemélyeknek 2008-ben nyújtott céljellegű támogatások elszámolása

 11. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) A 2008. éves ellenőrzési jelentés elfogadása
  b) A 2008. éves összefoglaló jelentés elfogadása
  c) A Városi Könyvtár igazgatójának kérelme

 12. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) A 2009/2010-es nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása az önkormányzati intézményekben
  b) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Napsugár Tagóvodájának kérelme
  c) Az önkormányzati oktatási intézmények kompetencia eredményei
  d) ,,A Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítse az élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázat benyújtásáról szóló döntés (TÁMOP 3.2.4/08/01) kiegészítése
  e) A Városi Könyvtár szakfelügyeleti vizsgálata
  f) A Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírása
  g) Az Új Kun-Majsa újság beszámolója
  h) A Hit és Kultúra Alapítvány kérelme
  i) A Nagykunsági Szellemi Műhely kérelme
  j) Az ’56-os Történelmi Alapítvány nyári táboroztatással kapcsolatos kérelme

 13. Javaslat a ,,Tanulj és javíts!” című Kiskunmajsán tanuló diákok számára történő pályázat kiírására
  Előadó: Abonyi Henrik képviselő

 14. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Kiskunmajsai székhellyel nem rendelkező szervezetek kérelmei
  b) Kiskunmajsa Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének kérelme
  c) Közhasznú foglalkoztatás finanszírozásáról
  d) Szemétszállítási díjkedvezmények fedezetére keretösszeg elkülönítése
  e) Tájékoztató szűrővizsgálat megvalósításáról

 15. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Dr. Szente Erika és Dr. Barabás Gábor lakásbérlemény cseréje
  b) Szabadkai u. 51. sz. ingatlan értékesítése
  c) Bajcsy-Zs. u. 7. sz. ingatlannál irodabérleti díj mérséklése
  d) Iparhegyi u. 8. I/1. és I/3. sz. lakásokra vételi ajánlat megtárgyalása
  e) Kiskunmajsa város vízi közműveinek 2009. évi felújítási-karbantartási programja
  f) Meghatalmazás az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. részére
  g) Kun-Metál Bróker Kft. kérelme
  h) Akadálymentesítéssel kapcsolatos pályázat
  i) Kerékpárút építésére pályázat beadása
  j) Majsa napi rendezvény támogatására pályázat benyújtása
  k) Lakossági járdaépítési pályázat
  l)  Közlekedési bejáráson elhangzott javaslatok
  m) Helyi autóbusz menetrend módosítása
  n) Üdülőfalu mellett ingatlanok felajánlása megvételre
  o) Térfigyelő rendszer kiépítése
  p) A Kiskunmajsai Római Katolikus Egyházközség kérelme
  q) Kígyósi internet hálózat kiépítése

 16. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Intézményi báli bevétel befizetéshez önkormányzati támogatás biztosításának kérelme
  b) Létszámcsökkentési pályázat központosított előirányzatának lebontása
  c) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
  d) TKT Kistérségi Szociális Intézményének pénzmaradványa
  e) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Elnökének kérelme
  f) Falunapok megrendezésének támogatása

 17. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Előterjesztés a KEOP-2009-5.3.0/B kódszámú „épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva” című pályázatról
  b) Előterjesztés a „Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú pályázat keretében vállalkozási szerződés megkötéséről
  c) Előterjesztés az Állami Számvevőszék Kiskunmajsa Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről szóló számvevői jelentésről

 18. Beszámoló a Vakáció Kht. munkájáról
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 19. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  a) ,,Testvérvárosi kapcsolataink erősítése és további együttműködések keresése” 2 éves programjának előfinanszírozása
  b) Közbiztonság javítására adomány elfogadásáról
  c) A 2008. évi kiskunmajsai Diáktalálkozó támogatásának utófinanszírozása
  d) A III. testvérvárási konferencia utófinanszírozásának elszámolása
  e) A Rendőrség helyi közbiztonságot javító tevékenységének támogatása

 20. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  a) Közbeszerzési Szabályzat módosítása
  b) Lakás-takarékpénztári szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

 21. Ügyészségi megkeresés a Majsai Mentő Alapítványnál végzett törvényességi felügyeleti vizsgálat tárgyában
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 22. Beszámoló a Hősök tere 3. szám alatti ingatlan tárgyában végzett vizsgálatról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 23. …./2009. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 24. E g y e b e k


Kiskunmajsa, 2009. április 30.

Terbe Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 7/2009.

2009. április 2. /csütörtök/ du. 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
7/2009.


M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § (1) bekezdése alapján - a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság indítványára - a rendkívüli képviselő-testületi ülésre meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:  2009. április 2-án /csütörtökön/ du. 17 óra
Napirendi javaslat:

 

 1. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Dél-alföldi Turisztikai Régió ismertségét növelő turisztikai marketing eszközök támogatása” című pályázathoz önerő és előleg biztosítása /Az előterjesztés kiküldésre került./
  b)
  Kötvényszerződésre vonatkozó polgármesteri felhatalmazás felfüggesztése /Az előterjesztés kiküldésre került./
  c)
  Felhatalmazás folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására vonatkozó tárgyalások megkezdésére /Kiegészítés csatolva./
  d)
  Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodai egészségnapokkal kapcsolatos kérelme /Az előterjesztés kiküldésre került./

 2. A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására benyújtandó pályázat /Az előterjesztés kiküldésre került./ csatolva: felújítási terv
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 3. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a.) Családsegítő Szolgálat akadálymentesítésére benyújtandó pályázat önerejének biztosítása /Előterjesztés csatolva./
  b.)
  Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2009. évi Közbeszerzési Tervéről /Az előterjesztés kiküldésre került./
  c.)
  Előterjesztés közbeszerzési eljárási cselekmények megtételéről /Előterjesztés csatolva./

 4. …./2009. (….) számú rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról /Az előterjesztés kiküldésre került./
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2009. március 30.

Terbe Zoltán
polgármester


távollétében


Dósai Imre
alpolgármester

Képviselő-testületi ülés 6/2009.

2009. március 30. /hétfő/ du. 14óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
6/2009.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § (1) bekezdése alapján - a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság indítványára - a rendkívüli képviselő-testületi ülésre meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:   2009. március 30-án /hétfő/ du. 14 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Dél-alföldi Turisztikai Régió ismertségét növelő turisztikai marketing eszközök támogatása” című pályázathoz önerő és előleg biztosítása
  b) Kötvényszerződésre vonatkozó polgármesteri felhatalmazás felfüggesztése
  c) Felhatalmazás folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítására vonatkozó tárgyalások megkezdésére
  d) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde óvodai egészségnapokkal kapcsolatos kérelme

 2. A helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására benyújtandó pályázat /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 3. Előterjesztés a Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2009. évi Közbeszerzési Tervéről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. …./2009. (….) számú rendelet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

 

Kiskunmajsa, 2009. március 26.

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 5/2009.

2009. március 19. /csütörtök/ du. 15:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
5/2009.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:  2009. március 19-én /csütörtök / du. 15,30 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. A Városi Könyvtár felzárkóztatási pályázattal kapcsolatos kérelme
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 2. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
  a) A 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján igényelhető támogatáshoz szükséges önerő fedezetének módosítása
  b) Kötvénykibocsátással kapcsolatos költségvetési rendelet módosítása
  c) Létszámcsökkentéssel kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
  d) Bérlakás értékesítési számla egyenlegének átmenetileg más célra történő felhasználása /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./

 3. Hatósági Osztály – Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  a) Egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások áthelyezésével járó szolgáltatási díjak megtérítéséről
  b) ,,Kihívás napja” felhívás
  c) Kálvária utcai sportlétesítmény üzemeltetésére beérkezett ajánlat megtárgyalása /Zárt ülés anyaga./

 4. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  Az előterjesztés a szerdai nap folyamán kerül kiküldésre a szakbizottság által elfogadott módosításoknak megfelelően.
  a)
  Ipari park közművesítésével kapcsolatos közbeszerzési pályázat kiírása
  b) ,,Közösségi Közlekedés komplex fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó beruházásoknál közbeszerzési pályázatok kiírása
 5. Polgármester előterjesztései /Zárt ülés anyaga/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
  a) 
  A járóbeteg szakellátó építési munkálataira vonatkozó közbeszerzés ajánlati felhívása
  b) ,,Kiskunmajsa Város Önkormányzata és intézményei teljes bankszámlaforgalmának, folyószámla-vezetésének lebonyolítása” és közbeszerzési eljárás kiírása

 6. …./2009. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009. (II.27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

Kiskunmajsa, 2009. március 16.

Terbe Zoltán
polgármester

távollétében:


Dósai Imre
alpolgármester

Képviselő-testületi ülés 4/2009.

2009. március 9. /hétfő/ du. 15 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
4/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:   2009. március 9-én /hétfő/ du. 15 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. Előterjesztés az Ipari park komplex fejlesztése pályázat Támogatási Szerződéséről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. A 8/2009. (II.26.) ÖM rendelet alapján igényelhető támogatáshoz szükséges önerő biztosítása
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 

Kiskunmajsa, 2009. március 6.

Terbe  Zoltán s.k.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 3/2009.

2009. február 25. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
3/2009.

M e g h í v ó


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:  Művelődési Központ emeleti termében
Az ülés ideje:   2009. február 25-én /szerdán / du. 14 óra


Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése, tájékoztatója
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  a.) Előterjesztés a 2008. évi Kiskunmajsai Diáktalálkozó költségeinek elszámolásáról
  b.) Tájékoztató a „Kiút a reménytelenségből" program végrehajtásáról

 3. Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a.) 2008. évi érettségi vizsgák szervezésére, lebonyolítására nyújtott támogatás
  b.) Arany János Általános Iskola ÁFA törvény változás miatti előirányzat rendezési kérelme
  c.) Arany János Általános Iskola végleges álláshely megszűnéssel kapcsolatos előirányzatainak zárolása
  d.) Létszámcsökkentési pályázat központosított előirányzatának lebontása
  e.) Prémiumévek program előirányzatának lebontása
  f.) Többcélú Kistérségi Társulás támogatása a belső ellenőrzéshez
  g.) Intézményi báli bevétel befizetéshez önkormányzati támogatás biztosításának kérelme
  h.) Október havi normatíva lemondás előirányzatának átvezetése
  i.) Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés, továbbá óvodai fejlesztő program szervezésének támogatása
  j.) Arany János Általános Iskola létszámkeret megállapítása
  k.) Városgazdálkodási Intézmény létszámkeret meghatározása

 4. ..../2009. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2008. évi költségvetését megállapító 3/2008. (II.28.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

  Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 5. A Bács-Szakma Szakképzési-Fejlesztési és Szervezési Non-profit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. 2009. évi költségvetési hozzájárulása

  Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
 6. A Vakáció Kht. 2009. évi üzleti tervének elfogadása

 7. ..../2009. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről  /Anyag kiküldésre került./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 8. ..../2009. (....) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2008 (II. 28.) rendelet módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 9. ..../2009. (....) rendelet-tervezet a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 28/2007. (X.08.) rendelet módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 10. .../2009. (...) rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens

 11. ..../2009. (....) rendelet-tervezet a luxusadóról szóló 5/2006. (III.30.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 12. ..../2008. (....) rendelet-tervezet az építményadóról szóló 29/2006. (XII.14.) rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 13. ..../2008. (....) rendelet-tervezet  Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 14. Kiskunmajsa város díszpolgára, Kiskunmajsa városért, Kiskunmajsa város tiszteletbeli polgára, Kiskunmajsa sportjáért, Kiskunmajsa város közszolgálatáért címek adományozásáról szóló 8/2003. (III. 17.) rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 15. Előterjesztés a polgármester képviseleti joga tekintetében kialakított bizottsági állásfoglalásról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 16. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  a) A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása
  b) A Bács-Kiskun Megye Közoktatásáért Közalapítvány 2009. évi támogatás iránti kérelme
  c) A Művelődési Központ érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme

 17. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Nyerges Éva bizottsági referens
  a) A központi orvosi ügyelet személyi bővítése
  b) Simonyi Katalin szociális bérlakás bérleti jogának meghosszabbítása iránti kérelem
  c) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2009. évi közfoglalkoztatási Terve
  d) Tájékoztató reumatológiai szakrendelés üzemeltetéséről

 18. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a) Településfejlesztési döntés Településszerkezeti terv 2009. évi módosításához
  b) DÉMÁSZ Zrt. ügyfélszolgálati iroda bérleti szerződés felmondása
  c) Tóth József tanyavillamosítással kapcsolatos kérelme
  d) Központi buszváró kiviteli terveinek elkészítése
  e) Családsegítő Szolgálat elhelyezésével kapcsolatos tervezés
  f) Zrínyi u. - Fő u. kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítása
  g) A Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcionális Együttműködés konzorcionális szerződés módosítása
  h) Czirkóné Fürdős Éva Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. II/8. sz. lakás bérletének meghosszabbítása
  i) Szabadkai u. 51. sz. ingatlan hasznosítása
  j) Az Önkormányzat 2009. évi erdőgazdálkodási tevékenysége
  k) Csapadékvíz csatorna tervezésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
  l) Kígyósi közösségi ház hidroforjának cseréje
  m) Zöldfelület fenntartással kapcsolatos költségek

 19. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései, tájékoztatója
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Az AGRIKON KAM Kft ajánlata
  b) Kiskunmajsa Város Önkormányzat bankszámla vezetés váltásának előkészítése /Az anyag később kerül kiküldésre./
  c) 
  Tájékoztató Kiskunmajsai Járóbeteg-szakellátó létesítésének finanszírozásáról /Az anyag később kerül kiküldésre./

 20. Előterjesztés pályázatkezelő és közfoglalkoztatási adminisztrációs munkakör létesítéséről a Polgármesteri Hivatalban
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 21. Előterjesztés iktatókönyvek beköttetésének költségeire fedezet biztosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 22. E g y e b e k


Kiskunmajsa, 2009. február 18.

Terbe  Zoltán sk. 

polgármester

Képviselő-testületi ülés 2/2009.

2009. február 11. /szerda/ du. 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
2/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme
Az ülés ideje:  2009. február 11-én /szerda/ du.  17 óra


Napirendi javaslat:

 1. Kiskunmajsa Város Polgármester előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a) Kiskunmajsa Város Önkormányzata zártkörű kötvény kibocsátására beérkezett ajánlatok értékelése
  b) dr. Tölgyes Margittal kötött szerződések felbontásáról, ingatlan megosztás jóváhagyásáról

 2. A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos Kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű térségekre című pályázat (TÁMOP 5.2.2/08/2) benyújtásáról szóló döntés visszavonása
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 3. Aerotechnik Kft. felperes és Kiskunmajsa Város Jegyzője alperes közötti kártérítési perben szakértői díjelőleg bírói letétbe helyezéséről
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 

Kiskunmajsa, 2009. február 9.

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 1/2009.

2009. január 26. /hétfő/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
1/2009.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

Az ülés helye: Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:  2009. január 26-án /hétfő/ du. 16 óra


Napirendi javaslat:

 1. ..../2009. (....) rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008.(XI.14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva osztályvezető /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./

 2. A járóbeteg-szakrendelő kialakítása kapcsán az egészségügyi alapellátás biztosításáról szóló tájékoztatás
  Előadó: Dr. Kiss Tibor Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./

 3. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./
  a) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -Innovatív intézményekben-„ című pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) benyújtásáról szóló döntés kiegészítése
  b) ,,Építő közösségek", közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1. kör: Program a közművelődési intézményrendszer felnőttképzési kapacitásának bővítésére című pályázat (TÁMOP 3.2.3/08/01) benyújtásáról szóló döntés visszavonása
  c) ,,Építő közösségek", - közművelődési intézmények az egész életen át tartó tanulásért 2. kör: A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában című pályázat (TÁMOP 3.2.3/08/02) benyújtásáról szóló döntés módosítása

 4. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./
  a) Kistérségi Szociális Intézmény reumatológiai szakrendelés tárgyi feltételeinek biztosításával kapcsolatos kérelme
  b) Előterjesztés a Kálvária utcai sportlétesítmény üzemeltetésére ajánlati felhívásról
  c) A járóbeteg-szakellátó projektmenedzsment kiválasztásának lehetőségei
  d) A járóbeteg-szakellátó támogatásához kapcsolódó engedményezési megállapodás
  e) A járóbeteg-szakellátó megvalósíthatósági tanulmányterv

 5. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./
  a) Hősök tere 3. sz. ingatlan bérbeadása
  b) Furafol Hungary Kft. kérelme
  c) Szemétszállítással kapcsolatos többletköltség megtárgyalása

 6. Polgármesteri előterjesztések
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester  /Írásos előterjesztés később kerül kiküldésre./
  a) Kiskunmajsa Városi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
  b) Előterjesztés Közösségi Közlekedés Komplex fejlesztése pályázat támogatási szerződésének megkötéséről
  c) Előterjesztés fejlesztések finanszírozásáról

   

Kiskunmajsa, 2009. január 19.

Terbe  Zoltán
polgármester