Képviselő-testületi ülések 2010. év

Képviselő-testületi ülés 24/2010

2010. december 30. /csütörtök/ du. 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

24/2010.


M e g h í v ó

 

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Az ülés ideje:     2010. december 30. /csütörtök / du. 17 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a.) Figura Béla lakhatásának megoldásához pénzügyi támogatás kérése
  b.) Karácsonyi díszvilágítás többletköltsége

 2. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde többletbevétel felhasználási kérelme
  b.) Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya támogatási kérelme


 3. Juhász Istvánné lakásbérleti kérelme
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. Javaslat a kiskunmajsai járóbeteg-szakellátás működtetésére /Az anyag később kerül kiküldésre./
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 

 

Kiskunmajsa, 2010. december 28.

 

 

 

Faludi Tamás

polgármester

 

 


Képviselő-testületi ülés 23/2010

2010. december 22. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

23/2010.


 

M e g h í v ó
 
 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
  2010. december 22. /szerda / du. 14 óra

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Dr. Barabás Gábor háziorvos elszámolása feladatellátási forma változása miatt/Zárt ülés!/
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
 2. Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatási kérelme /Zárt ülés!/
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 3. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései /Zárt ülés!/
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  • a.) „Művelődési Központ felújítása Kiskunmajsán" c. pályázat közbeszerzési döntése 
  • b.) „Bölcsőde komplex fejlesztése Kiskunmajsán" c. pályázat közbeszerzési döntése

 4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. .../2010. (...) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V. 01.) rendelet módosításáról
  Előadó: Fogl András alpolgármester
 6. .../2010. (...) rendelet-tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 7. ......../2010. (.....) sz. rendelet-tervezet a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 8. Étkezési térítési díjak emelése
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
   
  • a.) Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
  • b.) Alkalmazotti- és vendégétkeztetés ebéd nyersanyagnormájának emelése, illetve térítési díjának meghatározása
  • c.) ..../2010. (....) rendelet-tervezet a pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások igénybevételének szabályairól szóló 27/2007. (X. 08.) számú rendelet módosításáról

 9. ..../2010. (...) rendelet-tervezet az egyes helyi adók és a gépjárműadó csoportos beszedési megbízással történő megfizetéséről szóló 17/2005. (VI. 30.) számú rendelet módosításáró 

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 10.  Tájékoztató az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság vizsgálatairól
  Előadó: Nyerges Benjamin bizottsági elnök
 11. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

  • a.) A közoktatási intézmények kötelező (minimális) eszköz-, és felszerelési jegyzékében foglaltak felülvizsgálata
  • b.) Közoktatási intézmények módosított IMIP-jeinek jóváhagyása
  • c.) Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ügyelettel kapcsolatos kérelme
  • d.) Kiskunmajsa városban 2011. évben megrendezésre kerülő ünnepségek, rendezvények

 12. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése
  Kiskunmajsa Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
 13. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  • a.) Simokovics Mihály peren kívüli egyezségi ajánlata
  • b.) Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  • c.) Bozókiné Szabó Erika területvásárlási kérelme
  • d.) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme kerékpártároló építésére vonatkozó pályázat beadásával kapcsolatban
  • e.) Az Arany János Általános iskola Óvoda és Bölcsőde kérelme kerékpártároló építésére vonatkozó pályázat beadásával kapcsolatban

 14. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

  • a.) Bad-Schönborni útiköltség elszámolása
  • b.) Költségtérítés felajánlás
  • c.) Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelme
  • d.) Saját erő biztosítása a DAOP-3.1.1/B-09-2009-0019 sz. „Út az Ipari Parkhoz Kiskunmajsán" című pályázathoz
  • e.) Hivatásos gondnoki feladatot ellátó személy megbízási szerződésének módosítására
  • f.) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségtúllépése

 15. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  • a.) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés III. negyedévi végrehajtásáról
  • b.) Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója /Anyag már kiküldésre került!/
  • c.) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulási Tanács Munkaszervezete által igénybevett irodahelyiség bérleti díjának csökkentése
  • d.) Önkormányzati intézmények Alapító Okiratainak módosítása
  • e.) A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába új tag delegálása

 16. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései és tájékoztatói
  Előadó: Fogl András alpolgármester

  • a.) Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatási kérelme
  • b.) Javaslat a kiskunmajsai járóbeteg szakellátás működtetésére /Az anyag egy része később kerül kiküldésre!/
  • c.) Kiskunmajsa Város önkormányzati dolgozóinak foglalkozás egészségügyi vizsgálatainak szakorvosi rendelőintézetben történő ellátása
  • d.) Tájékoztatás a Magyarország Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés 2011. IPA 2 pályázat előkészítéséről
  • e.) WBS Rendszerház Kft. Térfigyelő rendszer pályázati felhívásáról szóló tájékoztatás

 17. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Abonyi Henrik alpolgármester

  • a.) A Vakáció Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve
  • b.) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium és az Egressy Béni Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  átadása  a  Bács-Kiskun  Megyei Önkormányzatnak

 18. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

  • a.) A 2011-2015. évre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv és a 2011. évi ellenőrzési munkaterv
  • b.) Előterjesztés belső ellenőrzési feladat ellátására kötött együttműködési  megállapodás módosításáról

 19. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II. 25.) számú rendelet módosításáró
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 20. E g y e b e k

 

 

 

Kiskunmajsa, 2010. december 16.

 

 

 

Faludi Tamás
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 22/2010.

2010. december 15. /szerda/ du. 17 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

22/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:     Konecsni György Kulturális Központ (emeleti terme)

Az ülés ideje:      2010. december 15-én /szerda/ du. 17 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. Közmeghallgatás

 

 

Kiskunmajsa, 2010. december 10.

 

 

 

 Faludi Tamás

 polgármester

 

 

Képviselő-testületi ülés 21/2010

2010. november 24. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

21/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje:  2010. november 24. /szerda / du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó:
  Faludi Tamás polgármester

 2. ..../2010. (....) rendelet-tervezet  a víz és szennyvíz díjtételeinek megállapításáról
  Előadó:
  Béres László bizottsági referens

 3. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007. (V.01.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az építményadóról szóló 29/2006. (II.14.) rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 5. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az idegenforgalmi adókról szóló 32/2000. (XII.15.) rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 6. ..../2010. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) rendelet módosításáról
  Előadó: Fogl András alpolgármester

 7. Előterjesztés a bizottságok személyi összetételével kapcsolatosan végzett bizottsági vizsgálatáról
  Előadó: Nyerges Benjamin Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság elnöke


 8. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

  • a) Az önkormányzati közoktatási intézmények óvoda-, iskolaszékébe tag delegálása
  • b) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tanítási napok megszervezésével kapcsolatos kérelme
  • c) A Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
  • d) Konecsni György Kulturális Központ jutalommal kapcsolatos kérelme
  • e) A Catel Kft-vel vállalkozási szerződés kötése

 9. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  • a) Szociális bérlakás iránti kérelmek
  • b) Javaslat átmeneti szociális segély keretösszegének módosítására
  • c) Vállalkozónak járó szolgáltatási díj a Városi György Sportcsarnok és a hozzá tartozó létesítmények, pályák üzemeltetéséért 2011. évre
  • d) Pálinkó Lászlóné Kiskunmajsa, Ady Endre u. 29. szám alatti lakos kérelme

 10. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  • a) Karácsonyi díszvilágítás megtárgyalása
  • b) Menetrend módosítás a helyi autóbusz közlekedésben
  • c) Energia menedzsment megbízási szerződés megtárgyalása
  • d) Pálinkó Gábor terület bérleti kérelme
  • e) Halasvíz Kft. székház terület tulajdonjogának rendezése
  • f) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás megpályáztatása
  • g) Előterjesztés Simokovics Mihály peren kívüli ajánlatáról
  • h) Élet- és balesetveszélyes helyzetek megoldása

 11. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens

  • a) Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása
  • b) Önkormányzati résztulajdonú gazdasági társaságok 2009. évi számviteli beszámolójának elfogadása
  • c) Laptop beszerzések kiadásainak megelőlegezése
  • d) Magyar Máltai Szeretetszolgálat kérelme
  • e) Nem nyertes pályázatok önerő, előkészítési költség és sikerdíj maradványának előirányzat rendezése
  • f) Július havi normatív állami hozzájárulás és támogatás igénylés lemondás-előirányzatának átvezetése
  • g) Személygépkocsi beszerzés a Polgármesteri Hivatal részére

 12. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  • a) Javaslat a közmeghallgatás időpontjára
  • b) Javaslat az Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács munkáltatói oldalának tagjaira
  • c) Javaslat a bizottsági alelnökök személyére
  • d) Társadalmi megbízatású alpolgármester munkarendjének meghatározása
  • e) Az Arany János Tehetséggondozó Programmal kapcsolatos önkormányzati döntés
  • f) Bűntető eljárás megindítása /zárt ülés/

 13. Kiskunmajsa Város Alpolgármester tájékoztatói
  Előadó: Fogl András alpolgármester

  • a) Tájékoztató az Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztéséről Kiskunmajsán
  • b) Tájékoztató az önkormányzati fejlesztések forrásszerző lehetőségeiről 2011. évben

 14. 2011. évi belső ellenőrzési munkaterv /Előterjesztés később kerül kiküldésre/
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 15. Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

  • a) Javaslat a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkatervére
  • b) A 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező képviselő-testületi elvárások

 16. Előterjesztés a 40. éves jubileumi jutalom megfizetése peren kívüli egyezségről Előadó: dr. Tóth Mária jegyző /Zárt ülés!/

   

 17. Előterjesztés dr. Barabás Gábor háziorvos elszámolása feladatellátási forma változás miatt
  Előadó: Gulyás Jánosné /Zárt ülés!/

   

 18. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II. 25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 19. E g y e b e k

 

 

 

 

Kiskunmajsa, 2010. november 19.

 

 

Faludi Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 


Képviselő-testületi ülés 20/2010.

2010. október 27-én /szerda / du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

20/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje: 2010. október 27-én /szerda / du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. ..../2010. (....) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) rendelet módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Bizottsági tagok megválasztása, kültagok eskütétele
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 3. Előterjesztés az Ipari Parkban kijelölt belső védősáv szélességének csökkentéséről
  Előadó: Béres László csoportvezető

 4. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

  • Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat általános felülvizsgálatára
  • Az Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozására megbízás adása
  • Földutak javítása és hó eltakarítási költségek
  • Dr. Molnár Andor foglalkozás egészségügyi szakorvosi feladatok ellátására kötött megbízásának tárgyalása

 5. Előterjesztés ,,A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése" című, TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési döntése
  Előadó: dr. Égető Annamária osztályvezető /Zárt ülés!/

 

 

Kiskunmajsa, 2010. október 21.

 

 

 

                                                                                                                      Faludi Tamás

                                                                                                                      polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 19/2010.

2010. október 18. /szerda/ du. 15 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

19/2010.

 

M e g h í v óA helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30. §-a és a Szervezeti és Működési Szabályzat 9. §-a - alapján az Önkormányzat képviselő-testületi alakuló ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Az ülés ideje:    2010. október 18-án (hétfő) du. 15 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek átadása
  Előadó: Csillag Lászlóné HVB elnöke

 2. Önkormányzati képviselők és ezt követően a polgármester eskütétele
  Előadó: Faludi Tamás korelnök

 3. Polgármester programjának ismertetése
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 4. …./2010. (….) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2007. (V.01.) rendelet módosítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 5. Alpolgármester(ek) választása, alpolgármester(ek) eskütétele
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 6. Polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása
  Előadó: Alpolgármester

 7. Alpolgármester(ek) tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 8. Határozott időre kinevezett dolgozó alkalmazásának meghosszabbítása
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 9. Polgármestert megillető járandóságok
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 10. …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító  4/2010. (II. 25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 11. ,,A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” (Tanuló laptop program Kiskunmajsán) című TIOP 1.1.1-09/1-2010-0079. számú pályázat közbeszerzési döntése  /Zárt ülés!/
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens


 

Kiskunmajsa, 2010. október 13.

 

 

 Faludi Tamás

 polgármester


Képviselő-testületi ülés 18/2010.

2010. szeptember 15. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

18/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:
      2010. szeptember 22. /szerda / du. 15 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Befektetői ajánlat ismételt megtárgyalása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Döntés a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” támogatására” című, TIOP 1.2.3/08/1 kódszámú pályázat formatikai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról /Zárt ülés anyaga!/
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2010. szeptember 21.

 

 

 

Terbe  Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés 17/2010.

2010. szeptember 15. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

17/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
    2010. szeptember 15. /szerda / du. 14 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  • a) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítéssel kapcsolatos kérelme
  • b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központosított támogatással kapcsolatos kérelme
  • c) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című, TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési szakértő feladataira megbízás
  • d) Közoktatási szakértő megbízása
  • e) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása
  • f) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása
  • g) ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása
  • h) Tájékoztató a pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című, TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat Támogatási Szerződésének aláírásáról

 3. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  • a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás
  • b) Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya és a Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme
  • c) Háziorvosokkal orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavételre kötött megállapodás felmondása
  • d) Kolompár Mária Ibolya szociális lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása

 4. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  • a) Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem
  • b) Földút javítására keret biztosítása
  • c) Kígyósi Művelődési ház felújítása
  • d) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításával kapcsolatos előterjesztés
  • e) Petőfi tér 9. III./4. szám alatti lakás értékesítésével kapcsolatos előterjesztés
  • f) Szélmalomsor utcai lakók kérelme
  • g) Révészné Gaál Klára kérelme
  • h) Rekultivált lerakókkal kapcsolatos előterjesztés
  • i) Furafol Hungary Kft. kérelme

 5. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  • a) Betakarítás című emlékkönyv vételi ajánlata
  • b) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme
  • c) ,,Magyar Zsoltárok" című kiadvány vételi ajánlata
  • d) Kiadási megtakarítás elvonása a TKT Kistérségi Szociális Intézményétől a feladat ellátás formájának változása miatt
  • e) ,,Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben" című pályázathoz önerő biztosítási kérelem
  • f) Motoros szirénák állapot felmérése
  • g) Polgárvédelmi Irodához LADA-NIVA gépjármű kihelyezése  

 6. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  • a) Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról
  • b) Kiskunmajsa Városi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének II. módosításáról
  • c) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségtúllépése
  • d) A ,,Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat keretében el nem számolható költségek
  • e) A Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működési költségei 2010. szeptember-decemberi időszakra
  • f) Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  • g) Esőbeállók tulajdonjogának rendezése /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
  • h) Kerékpárút tulajdonjogának rendezése /Az előterjesztés később kerül kiküldésre./
  • i) Befektetői ajánlat megtárgyalása /Az előterjesztés mellékletei később kerülnek kiküldésre./
  • j) A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről beszámoló

 7. Tájékoztató a Kiskunmajsa Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tevékenységéről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 8. Idegenforgalmi és testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolója
  Előadó: Abonyi Henrik testvérvárosi kapcsolatokért felelős tanácsnok

 9. Térségfejlesztési tanácsnok beszámolója /Beszámoló később kerül kiküldésre./
  Előadó: Fogl András térségfejlesztési tanácsnok

 10. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító  4/2010. (II. 25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 11. E g y e b e k

 


Kiskunmajsa, 2010. szeptember 10.

 

 

 

Terbe Zoltán
polgármester

 

 

 

 


Képviselő-testületi ülés 16/2010.

2010. augusztus 18. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

16/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme

Az ülés ideje:  2010. augusztus 18. /szerda / du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  • a) A 2010/2011-es tanévben indítható osztályok, csoportok számának meghatározása a Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban
  • b) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010/11-es tanévben indítandó osztályok, csoportok maximális létszámának megemelése
  • c) Közoktatási szakértő megbízása

 2. Előterjesztés Rádóczi Antalné - Kiskunmajsa, Pacsirta  u. 1.  szám alatti lakos - lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 3. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedésről
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. Előterjesztés a tiszteletdíj és költségtérítés felajánlásról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 5. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  • a) A Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosításáról
  • b) A Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges eszközigényről
  • c) A Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó projektmenedzsmenti költségek szeptemberben esedékes megelőlegezéséről
  • d) Javaslattétel a közmeghallgatás időpontjára

 6. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető
 7. Előterjesztés a városi kitüntető címek adományozásáról /Zárt ülés!/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 8. Előterjesztés a Választási Bizottságokról /Zárt ülés!/
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 Kiskunmajsa, 2010. augusztus 13.

  


Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 15/2010.

2010. július 21. /szerda/ du. 17 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől


15/2010.


M e g h í v ó


Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.


Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
  2010. július 21. /szerda / du. 17 óraNapirendi javaslat:

 

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester


  • Szakorvosi Rendelőintézet álláspályázatai /Zárt ülés anyaga, később kerül kiküldésre!/
  • Férfi kézilabda csapat edzőjének jutalmazására javaslat /Zárt ülés anyaga!/

 2. Előterjesztés a döntés a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0079 sz. „Tanulói laptop program Kiskunmajsán” c. pályázat keretében nyilvánosság biztosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 3. Hatósági Osztály – Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  • Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan felújítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
  • Útfelújítási keret kiegészítésének megtárgyalása
  • Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításával kapcsolatosan
  • 8323. hrsz-ú üdülőtelek visszavételével kapcsolatos ajánlat
  • Tájékoztató az ,,Ipari park komplex fejlesztése Kiskunmajsán” pályázat Támogatási Szerződés 3. sz. módosításáról

 4. Előterjesztés a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség és Békés megye 07. választókerület egyéni országgyűlési képviselőjének kérelméről
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 5. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester


  • Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg Szakellátó 2010. márciustól – augusztus hónap közé eső üzemeltetési költségeinek fedezetéről és a projektmenedzseri költségek megelőlegezéséről
  • ,,A Kiskunmajsai Római Katolikus Templom” című kiadvány beszerzésre fedezet biztosítási kérelem

 6. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 7.  …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

 

 Kiskunmajsa, 2010. július 15.


                                                                                                                               Terbe Zoltán sk.
polgármester


Képviselő-testületi ülés 14/2010.

2010. június 30. /szerda/ du. 19 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

 

14/2010.

 

 M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:    Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:
     2010. június 30. /szerda / du. 19 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. …./2010. (….) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról    /Az anyag kiküldésre került./
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 

 

Kiskunmajsa, 2010. június 30.

 

 

Terbe Zoltán
polgármester távollétében


Dósai Imre
alpolgármester

 

Képviselő-testületi ülés 13/2010.

2010. június 29. /kedd/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

13/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi rendkívüli ülésére meghívom.
 

 

Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
  2010. június 29. /kedd / du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Előterjesztés kitüntetésekről és jutalmazásról
  Előadó:
  Terbe Zoltán polgármester /Zárt ülés!/

   

 2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. ..../2010. (....) számú rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI. 02.) sz. rendelet módosításáról

  Előadó: Béres László bizottsági referens
 4. ..../2010.(....) számú rendelet-tervezete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési  közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

  • a.) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  • b.) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratának módosítása
  • c.) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
  • d.) A 2010/2011-es nevelési évben, tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek száma
  • e.) A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme képesítés megszerzés miatti átsorolásról
  • f.) „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben -„ című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira megbízás

 6. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  • a.) Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme gyermekek nyári táboroztatásához
  • b.) Szociális bérlakás szerződés hosszabbítása

 7. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  • a.) Kiskunmajsa, Fő u. 76. szám alatti lakás értékesítése
  • b.) Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti lakás értékesítése
  • c.) Vis-maior pályázat beadása belvízvédekezéshez
  • d.) ,,A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pályázat megvalósítása
  • e.) Gemfener Kft. Kiserdő vételi ajánlata
  • f.) Ipari park pályázathoz könyvvizsgáló megbízása
  • g.) ,,Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsán" pályázathoz könyvvizsgáló megbízása
  • h.) Patyi Jenő laktanya vételi ajánlata
  • i.) Horváth Holding Befektetési Zrt. együttműködési ajánlata
  • j.) Intézményi felújítások
  • k.) Furafol Hungary Kft. területbérleti kérelme a sporttelepen
  • l.) Bölcsőde felújításhoz közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
  • m.) Művelődési ház felújításhoz közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
  • n.) Ipari park telekár meghatározása

 8. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

  • a.) Konecsni György Kulturális Központ gazdaságvezetői állásának bérkülönbözete
  • b.) Pro Minoritate Alapítvány kérelme
  • c.) Április havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
  • d.) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme épület felújítási karbantartási munkálatokhoz
  • e.) Magyar Önkormányzatok Szövetségének kérelme
  • f.) Magyar-Turán Alapítvány kérelme
  • g.) MEDICOPTER Alapítvány kérelme
  • h.) Belvízi munkálatok irányítási feladatainak jutalmazása
  • i.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme szivattyú beszerzéséhez
  • j.) Konecsni György Kulturális Központ többletbevétel felhasználási kérelme belvízkárokkal kapcsolatos helyreállítási munkálatok elvégzéséhez

 9. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

  • a.) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosítása
  • b.) Interpellációra adott válasz elfogadása /Korábban kiküldésre került./
  • c.) Járóbeteg-szakellátó működtetéséhez szükséges feladat átadási szerződésről
  • d.) Kiskunmajsa és térsége járóbeteg-szakellátás megszervezéséhez, és működtetésének elindításához megkötendő megbízási szerződésről
  • e.) Szabadpiaci földgázbeszerzés
  • f.) A Kiskunmajsai Energetikai Program folytatásához szükséges döntések meghozatala
  • k.) Tájékoztató az államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elmaradásáról a Többcélú Kistérségi Társulás (TKT) Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről

 10. Tájékoztató a belvízvédelemről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 11. Előterjesztés az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói pályázatának elbírálásáról
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

 12. Tájékoztató a Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának munkájáról
  Előadó: Dr. Kiss Tibor FB-elnök

 13. .../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 14.  Egyebek

 

 

 

Kiskunmajsa, 2010. június 25.
Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 12/2010.

2010. június 1. /kedd/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

12/2010.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme
Az ülés ideje:
   2010. június 1. /kedd / du. 16. óra

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztése
  Szociális bérlakás igények felülvizsgálata
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 2. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Döntés a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz" támogatására" című, TIOP 1.2.3/08/1 kódszámú pályázat informatikai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról /Anyag később kerül kiküldésre./
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 3. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztése
  A Családsegítő Szolgálat elhelyezése /Anyag később kerül kiküldésre./
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 4. Interpelláció a Polgármester Úrhoz a kiskunmajsai lakosok szemétszállításra vonatkozó szerződéseinek ügyében
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 5. Ápolási díj ügyben fellebbezés /Zárt ülés!/ /Az anyag már kiküldésre került./
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

 

Kiskunmajsa, 2010. május 26.Terbe Zoltán
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 11/2010.

2010. május 26. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

11/2010.

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:  Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
   2010. május 26. /szerda / du. 14 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Beszámoló Kiskunmajsa Város közbiztonsági helyzetéről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 3. .../2010. (...) rendelet-tervezet a helyi iparűzési adóról szóló 38/2004. (XII. 22.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 4. Ügyrendi Bizottság előterjesztése
  Az Önkormányzati beruházások és felújítások bonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) sz. rendelettel kapcsolatos vizsgálatról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 5. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  • a.) Kiskunmajsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálata
  • b.) Önkormányzati Intézkedési Terv felülvizsgálata 
  • c.) Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  • d.) A 2010/2011-es nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának meghatározása az önkormányzati intézményekben 
  • e.) Döntés a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz" támogatására" című, TIOP 1.2.3/08/1 kódszámú pályázat informatikai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról /Anyag később kerül kiküldésre./
  • f.) Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázat elbírálása
  • g.) 2010. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása

 6. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  • a.) Egészségügyi szolgáltatások elhelyezése a Szakorvosi Rendelőintézetben  
  • b.) Az egészségügyi szolgáltatások áthelyezésével járó költségek megtérítése
  • c.) Védőnői szolgálat szervezeti áthelyezése
  • d.) Szociális bérlakás iránti kérelem

 7. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  • a.) Kiskunmajsa Város vízi közműveinek 2010. évi felújítási-karbantartási programja
  • b.) Hamza Barbara Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/3. sz. lakás bérletének meghosszabbítása 
  • c.) Rávai Csilla Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. sz. lakásbérleti szerződés megkötésének kérelme
  • d.) Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. bérlakás bérleményének felmondása
  • e.) Patyi Jenő kérelmének megtárgyalása
  • f.) Barth Károly felajánlása
  • g.) A Családsegítő Szolgálat elhelyezése 
  • h.) Lakossági járdaépítési program 
  • i.) Kiskunmajsai Intézmények szabadpiaci földgázbeszerzése 
  • j.) Tájékoztató támogatási szerződések és módosításaik aláírásáról 
  • k.) Belső-Kígyósi közösségi ház felújítása

 8. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  • a.) Kiskunmajsa-Gyógyfürdő és Móricgát közötti turisztikai célú kerékpárút építés önerő többlete ÁFA kulcsváltozás miatt
  • b.) Tanulói laptop program Kiskunmajsán c. TIOP-1.1.1-09/1-2010-0079 sz. pályázattal kapcsolatos döntés  /Anyag később kerül kiküldésre./

 9. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  • a.)  Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez tagként történő csatlakozás
  • b.) A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  • c.)  Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2009. évi ellátásáról
  • d.) KEP konzorciumi szerződéskötés és pályázat benyújtása /Anyag részben később kerül kiküldésre./

 10. A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 11. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító  4/2010. (II. 25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 12. Interpelláció a Polgármester Úrhoz a kiskunmajsai lakosok szemétszállításra vonatkozó szerződéseinek ügyében /Anyag később kerül kiküldésre./
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 13. E g y e b e k

 14. Ápolási díj ügyben fellebbezés /Zárt ülés!/
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

   


Kiskunmajsa, 2010. május 21.

   

 


Terbe Zoltán
polgármester

 

 


Képviselő-testületi ülés 10/2010.

2010. május 11. /kedd/ du. 16:30 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

10/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:   Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
    2010. május 11. /kedd / du. 16,30 óra

 


Napirendi javaslat:

 1. Kiskunmajsai Energetikai Program
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Trianoni emlékmű felállítása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 


Kiskunmajsa, 2010. május 6.


Terbe Zoltán
polgármester

                                                                            


Képviselő-testületi ülés 9/2010.

2010. április 28. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

9/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:  Művelődési Központ (emeleti terme)
Az ülés ideje:
   2010. április 28. /szerda/ du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásokról szóló 6/2006. (IV.26.) számú rendelet módosításairól
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 3. ..../2010. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról (Könyvvizsgálói jelentéssel) /A melléklet kiküldésre került./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 4. ..../2010. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) Ktr. számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 5. ..../2010. (....) rendelet-tervezet Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 6. ..../2010. (....) rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 3/2003. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

 7. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  • a) 2009. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
  • b) Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról készült ellenőrzési jelentés elfogadása

 8. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó:
  dr. Égető Annamária bizottsági referens /Az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre/

  • Döntés a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat  keretében nyelvtanfolyamról

 9. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  • a) Házi gondozók munkahelyi pótléka
  • b) Magyar daganatos leukémiás Gyermekekért Alapítvány kérelme

 10. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  • a) Beszámoló az állatvédelmi hatáskörökről és kóbor ebek befogásáról
  • b) ,,Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán" pályázat honlap készítésre tett ajánlatok kiegészítésének értékelése
  • c) Nyomdai munkákra adott pályázatok értékelése
  • d) Ipari park terület értékbecslésére beérkezett ajánlatok értékelése
  • e) Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. bérlakás bérleményének felmondása
  • f) A 0304/29. hrsz-ú ingatlan megvásárlása
  • g) Csapadékvíz csatorna tervezésére beérkezett ajánlatok értékelése
  • h) Bölcsőde komplex felújítása Kiskunmajsán c. DAOP-4.13/B-2009-0009. sz. pályázattal kapcsolatos döntések
  • i) Trianoni emlékmű építése
  • j) Energetikai program

 11. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó:  Gulyás Jánosné bizottsági referens
  • a) Kiskunmajsa-Gyógyfürdő és Móricgát közötti turisztikai célú kerékpárút építés önerő többlete ÁFA kulcs változás miatt
  • b) Címeres fedeles söröskorsó beszerzés árajánlatának megtárgyalása
  • c) Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatási kérelme
  • d) Kun-Metál Bróker Kft. ingatlan vásárlási visszalépése és a DÉMÁSZ székház megvásárlásáról

 12. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  • a) A 2009. éves ellenőrzési jelentésről, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
  • b) Földhasznosítási Bizottságba tag delegálása
  • c) A Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó orvos pályázat kiírása
  • d) Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó működtetéséhez szükséges szakmai támogatásról
  • d) A Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Támogatási Szerződésének módosításáról
  • e) Tájékoztató pályázatok megvalósításáról

 13. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  • a) VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. módosított 2010. évi üzleti tervének elfogadása
  • b) Intézményi Szakmai Napok támogatása
  • c) Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel muzeális intézmények támogatására kötött szerződés módosítása

 14. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  • a) Közhasznú foglalkoztatás
  • b) Testvérvárosi jubileumi rendezvények
  • c) Majsa Napi rendezvény támogatására pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz

 15. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  • a) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
  • b) Döntés a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Kiskunmajsán" ÁROP-1.A.2/A-2008-0061 pályázat keretében EDTR és E-adó szoftverek beszerzésére beérkezett ajánlatok értékeléséről

 16. Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
  • a) A Városgazdálkodási Intézmény alapító okiratának módosításáról
  • b) A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

 17. Ipari park pályázatának vizsgálatáról /Az anyag később kerül kiküldésre./
  Előadó: Abonyi Henrik pályázatgondozással foglalkozó munkacsoport vezetője

 18. ..../2010. (....) rendelet-tervezet az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010. (II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 19. E g y e b e k

 20. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései /Zárt ülés!/
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  • a) Német László ápolási díj ügyének másodfokon történő elbírálása
  • b) Ancsa Molnár Kálmánné átmeneti segélyének másodfokon történő elbírálása

 

 

Kiskunmajsa, 2010. április 23.

 

Terbe Zoltán polgármester
távollétében:


Dósai Imre
alpolgármester

 

 


Képviselő-testületi ülés 8/2010.

2010. április 14. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

8/2010.

 


M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében
Az ülés ideje:
    2010. április 14-én /szerda / du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című, TÁMOP-3.2.8/10/B kódszámú pályázat benyújtásának fenntartói támogatásaKiskunmajsa, 2010. április 12.       

 

                       

 

Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 7/2010.

2010. április 7. /szerda/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

7/2010.

 

 

M e g h í v óAz Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:   Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében

Az ülés ideje:    2010. április 7-én /szerda / du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  • a) A Járóbeteg-szakellátó központhoz telek kiegészítés térítésmentes átadásáról
  • b) A Járóbeteg-szakellátó működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtésére felhatalmazás
  • c) A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép,- műszer, berendezés szállítása, szerelése  munkáira vonatkozó új egyszerű közbeszerzési eljárásról /Zárt ülés anyaga./
  • d) A Járóbeteg-szakellátó informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó új egyszerű közbeszerzési eljárásról /Zárt ülés anyaga./


Kiskunmajsa, 2010. április 1.         

                    

 

Terbe Zoltán
polgármester


Képviselő-testületi ülés 6/2010.

2010. március 24. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

6/2010.

 

M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:      Művelődési Központ emeleti termében
Az ülés ideje:
       2010. március 24-én /szerdán / du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
 2. ...../2010. sz. rendelet-tervezet a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI. 14.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Béres László csoportvezető

 3. Ügyrendi Bizottság előterjesztése
  Vizsgálat a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben" című nyertes pályázat (TÁMOP - 3.1.4/08/2) eszközbeszerzés közbeszerzési eljárás kapcsán
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 4. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
  • a.) A Városi Könyvtár „Felzárkóztatási pályázattal" kapcsolatos kérelme
  • b.) Az Új Kun-Majsa újság éves beszámolója
  • c.) „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása -„ című pályázat (TÁMOP-3.2.11/10/1) benyújtásának támogatása
  • d.) Döntés „a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat keretében bútorbeszerzésről
  • e.) Döntés a "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben" című TÁMOP 3.1.4/08/2 kódszámú pályázat keretében nyomdai munkálatokról

 5. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  • a.) Kitl Valéria lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  • b.) Lantos Sándor kérelme
  • c.) Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán pályázat konferencia megszervezése kommunikációs projekt elemre beérkezett ajánlatok
  • d.) A Furafol Hungary Kft kérelme
  • e.) Balogh Zsuzsanna kérelme
  • f.) Helyi autóbusz-közlekedés menetrend módosítás
  • g.) Keleti Blokk Airsoft SE egyesület kérelme
  • h.) Pályázat benyújtása a KEOP 4.3.0. kódszámú pályázatra

 6. Hatósági Osztály - Népjóléti Csoport előterjesztései
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens
  • a.)  Magyar Védőnők Egyesületének megkeresése
  • b.)  Kihívás napja felhívás

 7. Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  • Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelmei

 8. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  • a.) Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Terve
  • b.) Tájékoztató a Járóbeteg-szakellátóról    

 9. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztése
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  • Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Közbiztonsági Cselekvési Terve végrehajtásának  2010. évi támogatási igénye

 10. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
  • a.)  Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói pályázatának kiírása
  • b.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP pályázat támogatási szerződésének módosításáról

 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II. 25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 12. Egyebek

 

 

Kiskunmajsa, 2010. március 19.           


                                  

                                                                                                

Terbe Zoltán

polgármester távollétében

                                                                                               

Dósai Imre

alpolgármester

 

 


Képviselő-testületi ülés 5/2010.

2010. március 9. /kedd/ du. 16 óra

 

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

5/2010.

 

 

M e g h í v ó

 


Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.


Az ülés helye:      Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében
Az ülés ideje:
       2010. március 9-én /kedden / du. 16 óra

 


Napirendi javaslat:


 1. A Járóbeteg-szakellátó orvosi gép,- műszer, berendezés szállítása, szerelése  munkáira vonatkozó közösségi nyílt közbeszerzési eljárás értékelése /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 


 

Kiskunmajsa, 2010. március 5.       

 

                       

                                                                                                                                                                                Terbe Zoltán
polgármester távollétében

 

Dósai Imre
alpolgármester

 

Képviselő-testületi ülés 4/2010.

2010. március 3. /szerdán/ du. 16 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

4/2010.

 

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:     Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme
Az ülés ideje:
     2010. március 3-án /szerdán/ du. 16 óra

 

Napirendi javaslat:

 1. Előterjesztés a Kiskunmajsai Energetikai Programról ( KEP )
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 2. Előterjesztés Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság  tagjainak, póttagjainak megválasztásáról /Zárt ülés anyaga./
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyzőKiskunmajsa, 2010. március 2.

 

 

Terbe  Zoltán
polgármester

 


Képviselő-testületi ülés 3/2010.

2010. február 24. /szerdán/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
3/2010.

 

                                                              M e g h í v ó

 

 

Az Önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

Az ülés helye:     Művelődési Központ emeleti termében
Az ülés ideje:
      2010. február 24-én /szerdán / du. 14 óra

 

Napirendi javaslat:


 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
 2. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

  • a) Normatív állami hozzájárulások, normatív kötött támogatások, központosított előirányzat elvonásának előirányzat rendezése
  • b) Önkormányzati Minisztérium támogatása a TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat Önerő Alapból történő támogatására
  • c) Művelődési Központ kölcsön visszatérítése.
  • d) TKT Kistérségi Szociális Intézménye részére átadott pénzeszköz elvonása

 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet-tervezete Kiskunmajsa Város 2009. évi költségvetését megállapító 3/2009.(II. 27.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 4. .../2010. (...) rendelet-tervezet az önkormányzat által évente készítendő mérlegekről, vagyonkimutatásról szóló 6/2006. (IV. 26.) számú rendelet módosításáról

 5. ..../2010. (....) rendelet-tervezet a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester, Szalontai Mária könyvvizsgáló

 6. .../2010. (...) rendelet-tervezet a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes szociális, jóléti juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 16/2002. (VII. 09.) rendelet módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 7. ..../2010. (....) rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2009 (II. 27.) rendelet módosításáról
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 8. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens

  • a) Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  • b) A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása
  • c) Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  • d) A tanítási időkeretet csökkentő távollétek fenntartói egyetértésének megadása
  • e) A Konecsni György Kulturális Központ érdekeltségnövelő támogatással kapcsolatos kérelme

 9. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  • a) Csapadékvíz elvezető rendszer terveztetése
  • b) Sebességkorlátozó táblák kihelyezése

 10. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

  • a) Mentesítés a költségvetéshez kapcsolódó megvalósítási terv és teljesítményterv készítési kötelezettség alól
  • b) Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme
  • c) Defibrillátor készülékre pályázat benyújtása
  • d) Létszámcsökkentési pályázattal kapcsolatos fenntartói nyilatkozat
  • e) Rákóczi szövetség támogatási kérelme
 11. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosításáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 12. Előterjesztés a hóeltakarítási költségek elszámolásáról, pótelőirányzat biztosítási kérelemről
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
 13. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző

  • a) Majális Parkban szakértői díj megelőlegezésről
  • b) Hulladékbevallás költségei
  • c) Beszámoló az LTP szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésről

 14. E g y e b e k

 

 

Kiskunmajsa, 2010. február 19.                            

Terbe Zoltán
polgármester

 

 

 


Képviselő-testületi ülés 2/2010.

2010. február 15. /hétfő/ 16:00 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől
2/2010.

 

M e g h í v ó

 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye:    Művelődési Központ emeleti terme
Az ülés ideje:
     2010. február 15-én /hétfőn/ du. 16 óra

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. A Kiskunmajsai Energetikai Program ( KEP ) megtárgyalása
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Az anyag kiküldésre került./
 2. Többletköltségek biztosítása a DAOP-2009-4.1.3/C-09-2009 sz. "Művelődési Központ Fejlesztése Kiskunmajsán" c. pályázathoz
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 3. Előterjesztés a Kun-Metál Bróker Kft. területvásárlásához
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 4. Üdülőterületen rendezési terv módosítása
  Előadó: Béres László bizottsági referens
 5. Előterjesztés a Járóbeteg-szakellátó informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester /Zárt ülés!/

 

 

Kiskunmajsa, 2010. február 12.

 

 

 

Terbe Zoltán
polgármester

 

 


Képviselő-testületi ülés 1/2010.

2010. január 27. /szerda/ du. 14 óra

Kiskunmajsa Város Polgármesterétől

1/2010.

 

M e g h í v ó
 
 

 

Az önkormányzati törvény 12. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat képviselő-testületi ülésére meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme

Az ülés ideje:  2010. január 27-én /szerdán/ du. 14 óra

 

 

 

Napirendi javaslat:

 

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
 2. ..../2010. (....) rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról, szóló 16/2007. (V.01.) rendeletének módosításáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
 3. Előterjesztés az önkormányzat kedvezményes bérleti szerződéseinek felülvizsgálatáról
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna bizottsági referens

 4. Előterjesztés az Önkormányzati Minőségirányítási Program (2010-2015) elfogadásáról /Az előterjesztés később kerül kiküldésre/
  Előadó: dr. Égető Annamária bizottsági referens
 5. Hatósági Osztály - Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  • a.) Konecsni György Kulturális Központ kérelme
  • b.) Ipari parkkal kapcsolatos reklámajánlat
  • c.) Ipari park kommunikációs feladatok

 6. Előterjesztés az Önkormányzati beruházások és felújítások bonyolításának rendjéről szóló 31/2004. (XI.08.) rendelettel kapcsolatos vizsgálati javaslatról
  Előadó: Mózer Gyula Településfejlesztési Bizottság elnöke

 7. Előterjesztés a ,,Csángó Bál" rendezvény támogatására benyújtott kérelemről
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 8. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

  • a.) Saját erő biztosítása a DAOP-2009-4.1.3/A sz. ,,A Kiskunmajsai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat fejlesztése" c. pályázathoz
  • b.) Dél-alföldi Ivóvízminőségjavító Program végrehajtásához projekt-terv létrehozása
  • c.) Járóbeteg-szakellátó támogatásához kapcsolódó engedményezési szerződés és megállapodás módosításáról
  • d.) Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Takarékossági Szabályzatának elfogadása

 9. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

  • a.) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című, TIOP 1.1.1/09/1 kódszámú pályázat benyújtása
  • b.) A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című, TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat benyújtása
  • c.) A „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz" támogatására" című, TIOP 1.2.3/08/1 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos költségek
  • d.) Az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján igényelhető támogatáshoz szükséges önerő biztosítása

 10. Előterjesztés a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2010. évi Közfoglalkoztatási tervérő
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
 11. E g y e b e k

 12. Előterjesztés a Járóbeteg-szakellátó informatikai eszközbeszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásáról /Zárt ülés!/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
 13. Előterjesztés Dr. Barabás Gábor háziorvos támogatási kérelméről /Zárt ülés!/
  Előadó: Erdélyiné Nyerges Éva bizottsági referens

 

 

 

Kiskunmajsa, 2010. január 22.

 

 

                                                                        

 

                                                                                                                                Terbe Zoltán

                                                                                                                                polgármester