Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2010.12.20. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. december 20-án / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

M E G H Í V Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. december 20-án / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a kiskunmajsai Járóbeteg szakellátás működtetésére /Anyag egy része később kerül kiküldésre./
  Előadó: Fogl  András alpolgármester, Serbán György ügyvezető igazgató

 2. Egyebek

 

Kérem a bizottság tagjait amennyiben az ülésen nem tudnak részt venni, azt az SZMSZ 76.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. december 17.

 

 

 

Szikora Lajosné sk.

                                                                                                           bizottság elnöke

 

 

 

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit s.k.

bizottsági referens

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2010.12.13. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. december 13-án / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.
Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. december 13-án / hétfő / 16.30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

Nyilt ülés

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.
  Előadó: Faludi Tamás polgármester

 2. Tájékoztató az üresen álló önkormányzati bérlakásokról
  Előadó: Lantos György Igazgató

 3. Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Gyermekétkeztetés SULIHOST Kft. által számlázható díjának meghatározása
  Előadó: Gulyás Jánosné osztályvezető

 5. Foglalkozás egészségügy kérdésének tárgyalása (Anyag később kerül kiküldésre)
  Előadó: Fogl András alpolgármester,   Serbán György  igazgató

 6. MEDITEAM  Zrt. szerződésének tárgyalása
  Előadó: Fogl András alpolgármester,   Serbán  György Igazgató

 7. Egyebek

  Zárt ülés

 8. Szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek
  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 9.  Előadó: Törökné Gáspár Edit

  • a.) dr. Barabás Gábor háziorvos kérelme (írásos anyag előző bizottsági ülésre megküldve)
  • b.) dr. Barabás Gábor háziorvos támogatási kérelme

    

Kérem a bizottság tagjait amennyiben az ülésen nem tudnak részt venni, azt az SZMSZ 76.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. december 10.

 

 

 

Szikora Lajosné sk
                                                                                                                  bizottság elnöke

A kiadmány hiteléül:

 

Törökné Gáspár Edit

bizottsági referens

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2010.11.15. 16:30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2011. november 15-én / hétfő / 16,30 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2011. november 15-én / hétfő / 16,30 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

Nyílt ülés

 

 1. Üresen álló önkormányzati bérlakások hasznosítása
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 2. Szociális bérlakás iránti kérelmek
  Előadó: Béres László bizottsági referens

 3. Javaslat átmeneti szociális segély keretösszegének módosítására
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 5. Pálinkó Lászlóné  Kiskunmajsa, Ady E. u. 29. szám alatti lakos kérelm
   Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 6. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 

  munkatervére
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 7. Az Önkormányzati beruházások és felújítások lebonyolításának rendjéről szóló 31/2004.(XI. 08.) sz. rendelet  felülvizsgálata
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző

 8. Egyebek

  Zárt ülés

 9. Szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 10. Bursa Felsőoktatási ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmek elbírálása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 11.  Dr. Barabás Gábor háziorvos kérelme
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

Kérem tisztelt bizottsági tagokat, hogy amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2010.  november 12.

 

Szikora Lajosné

                                                                                                                         bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

Törökné Gáspár Edit

Bizottsági referens


Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság 2010.09.13. 17:15

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. szeptember 13-án / hétfő / 17:15 órakor tartja rendes ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előadó: Törökné Gáspár Edit  referens
   
 2. Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi kézilabda Szakosztálya és a Kiskunmajsai football Klub támogatási kérelme
  Előadó: dr. Kiss Tibor bizottság elnöke
   
 3. Háziorvosokkal orvosi laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges szakszerű mintavételre kötött megállapodás felmondása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens
   
 4. Kolompár Mária Ibolya lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit referens
   
 5. Egészségügyi dolgozók elhelyezkedése érdekében Kiskunfélegyháza város Polgármester levele
  Előadó: dr. Kiss Tibor bizottság elnöke
   
 6. Egyebek
   
 7. Szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek /zárt ülés/
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 
 

Kérem a bizottság tagjait amennyiben az ülésen nem tudnak részt venni azt az SZMSZ 76.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2010.  szeptember    10.

 

Dr. Kiss Tibor sk.
Bizottság elnöke

 

A kiadmány hiteléül:

Törökné Gáspár Edit
Bizottsági referens

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság 2010.08.18. 15:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. augusztus 18-án / szerda / 15 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 

 1. Előterjesztés a Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosításáról
  Előadó: Próvics Ildikó


 2. Előterjesztés a  Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges eszközigényről
  Előadó: Próvics Ildikó

 3. Rádóczi  Antalné Kiskunmajsa, Pacsirta u. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 4. Egyebek
   
 5. „Kiskunmajsa sportjáért"  kitüntetési javaslat /zárt ülés/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 6. Szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek /zárt ülés/
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens 

 
 

Kérem a bizottság tagjait amennyiben az ülésen nem tudnak részt venni azt az SZMSZ 76.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010.  augusztus 13.

 

 

Lendér Julianna sk.
Bizottság alelnöke

A kiadmány hiteléül:

                                                                                                                   Törökné Gáspár Edit
Bizottsági referens

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság 2010.06.28. 17:00

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. június 28-án / hétfőn / 17 órakor tartja soron következő  ülését  a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Magyar Vöröskereszt  támogatási kérelme   gyermekek nyári táboroztatásához
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 2. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei tagintézmény szakmai programjának jóváhagyása 
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 3. Szociális bérlakás szerződés meghosszabbítása
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 4. 2010. évi közfoglalkoztatási terv felülvizsgálata
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 5. Tájékoztató  szűrővizsgálatról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 6. Tájékoztató egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéb civil szervezetek támogatására elkülönített keretösszeg felhasználásáról
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
   
 7. Egyebek
   
 8. Előterjesztés kitüntetésről és jutalmazásról /zárt ülés/
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 9. Szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens /zárt ülés/

   

Kérem tisztelt bizottsági tagokat, hogy amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

 

Kiskunmajsa, 2010.  június 25.

                                                                                   

Dr. Kiss Tibor sk.
bizottság elnöke

 

 

A kiadmány hiteléül:

Törökné Gáspár Edit
bizottsági referens

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság 2010.05.31. 17.15

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. május 31-én / hétfőn / 17.15 órakor tartja rendkívüli  ülését  a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend

 

 

 

 

 

1.      Előterjesztés a Szakorvosi Rendelőintézet működtetéséről  

 (Az előterjesztés a Bizottsági ülésen kerül kiosztásra)

 Előadó:  Dr. Kiss Tibor Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke

 

 

2.      Szociális bérlakás igények felülvizsgálata

 Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

 

3.      Egyebek

 

 

Kérem tisztelt bizottsági tagokat, hogy amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

 

 

Kiskunmajsa, 2010. május 27.

                                                                                 

                                                                                                                Dr. Kiss Tibor sk.

                                                                                                                 bizottság elnöke

 

 

 

                                                                                                              A kiadmány hiteléül:

                                                                                                              Törökné Gáspár Edit

                                                                                                                bizottsági referens

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság 2010.05.17. 17.15

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának                                                   

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

                                               

M E G H Í V Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. május 17 -én / hétfőn / 17.15 órakor tartja soron következő  ülését  a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

1. Nem tradicionális sportegyesületek támogatására kiírt pályázatra beérkezett anyagok elbírálása

     Előadó: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke

 

2. Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása

     Előadó: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke

 

3. Egészségügyi  szolgáltatások elhelyezése a Szakorvosi Rendelőintézetben                            

    Előadó: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke

 

4. Az egészségügyi  szolgáltatások áthelyezésével járó költségek fedezetére kérelem

    Előadó: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke

 

5. Védőnői szolgálat szervezeti áthelyezése

    Előadó: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke

 

6. Szociális bérlakás iránti kérelem

    Előadó: Volford Izabella

 

7. Egyebek

 

Zárt ülés

 

1. Szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek

    Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

2. Ápolási díj ügyben fellebbezés

    Előadó: Czinkóczi Sándorné szociális ügyintéző

 

Kérem tisztelt bizottsági tagokat, hogy amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2010. május 14.

 

                                                                                                                   Dr. Kiss Tibor sk.

                                                                                                                   bizottság elnöke

 

                                                                                                                 A kiadmány hiteléül:

                                                                                                                Törökné Gáspár Edit

                                                                                                                  bizottsági referens

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság 2010.04.26. 17.15

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. április 26-án / hétfőn / 17.15 órakor tartja soron következő  ülését  a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend

 

1.   Előterjesztés a Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó működtetéséhez szükséges szakmai támogatásról ( írásos anyag a képviselő-testület ülésének anyagában található)  

Előadó:  Dr. Kiss Tibor Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság elnöke 

 

Kérem tisztelt bizottsági tagokat, hogy amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2010. április 23.

                                                                                    

                                                                                                                     Dr. Kiss Tibor sk.

                                                                                                                     bizottság elnöke

Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottság 2010.04.19. 17.15

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága

 

M E G H Í V Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális, és Sport Bizottsága 2010. április 19-én / hétfőn / 17.15 órakor tartja soron következő  ülését  a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

Zárt ülés

      1.   Szemétszállítási díjkedvezmény iránti kérelmek

            Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

      2.   Német László ápolási díj ügyének  másodfokon történő elbírálása

            Előadó: Czinkóczi Sándorné szociális ügyintéző

 

      3.   Ancsa Molnár Kálmánné  átmenti segélyének másodfokon történő elbírálása

            Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

Nyílt ülés

 

      4.  Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

 

      5.   Közhasznú foglalkoztatás

            Előadó: Dósai Imre alpolgármester

 

      6.   Intézményi szakmai napok támogatása

      Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester

 

      7.   Pályázati kiírás egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások és civil szervezetek támogatására

      Előadó: Dr. Kiss Tibor bizottság elnöke

 

      8.   Házi gondozók munkahelyi pótléka

Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

      9.   Magyar daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány kérelme

      Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

 

10. Egyebek

 

Kérem tisztelt bizottsági tagokat, hogy amennyiben a bizottsági ülésen nem tudnak részt venni, azt szíveskedjenek a bizottsági ülés időpontja előtt legalább 24 órával jelezni.

 

Kiskunmajsa, 2010. április 15.

 

                                                                                                     Dr. Kiss  Tibor

                                                                                                   bizottság elnöke