Oktatási és Művelődési Bizottság

Oktatási és Művelődési Bizottság 2010.09.13. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság 2010. szeptember 13-án (hétfő) 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 1. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítéssel kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 2. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény központosított támogatással kapcsolatos kérelme
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 3. Az intézményi tankönyvtámogatás keretösszegének felosztása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 4. A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése című,   TIOP 1.1.1/07/1 kódszámú pályázat közbeszerzési szakértő feladataira megbízás
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 5. Közoktatási szakértő megbízása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 6. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde módosított egységes Pedagógiai Programjának jóváhagyása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 7. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium módosított Pedagógiai Programjának jóváhagyása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 8. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben-„ című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 9. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Kiskunmajsa, 2010. szeptember 10.                                

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

Kiadmány hiteléül:

Dr. Égető Annamária
referens

Oktatási és Művelődési Bizottság 2010.06.29. 7:30

Értesítem, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság 2010. június 29-én (kedd) 7:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

Zárt ülés:

 1. Tájékoztató a TIOP-1.1.1-09/1-2010-0079 sz. „Tanulói laptop program Kiskunmajsán" c. pályázat eszközbeszerzés közbeszerzési ajánlattételi felhívásról /zárt ülés/
  Ea: dr. Égető Annamária referens
  Az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre.
   
 2. Bács-Kiskun Megye Ifjúságának Neveléséért Díjra érkezett javaslat /zárt ülés/
  Ea.: Terbe Zoltán polgármester
   
 3. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói pályázatának elbírálása
  Ea.: dr. Tóth Mária jegyző
   
 4. Az Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  Ea: dr. Égető Annamária referens
   
 5. A Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Alapító Okiratának módosítása
  Ea: dr. Égető Annamária referens
   
 6. Az Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
  Ea: dr. Égető Annamária referens
   
 7. A 2010/2011-es nevelési évben, tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek száma
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
  Az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre.

 8. A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme képesítés megszerzése miatti átsoroláshoz
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 9. A Városi Könyvtár nyári nyitva tartása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens 
   
 10. „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben-„ című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira megbízás
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 11. Egyebek

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. június 25.           

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:
Dr. Égető Annamária
referens

Oktatási és Művelődési Bizottság 2010.06.01. 15:45

Értesítem, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság 2010. június 1-jén 15:45 órakor tartja rendkívüli ülését a Polgármesteri Hivatal 25-ös irodájában, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Döntés a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz" támogatására" című, TIOP 1.2.3/08/1 kódszámú pályázat informatikai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
  Az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre.
   
 2. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. május 28.    

 

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

Dr. Égető Annamária
referens

Oktatási és Művelődési Bizottság 2010.05.26. 13:00

Értesítem, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság 2010. május 26-án (szerda) 13:00 órakor tartja soron következő ülését a Konecsni György Kulturális Központ Ifjúsági termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 1. Kiskunmajsa Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálata
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
  Az előterjesztéshez kapcsolódó szakértői elemzés később kerül kiküldésre.
   
 2. Önkormányzati Intézkedési Terv felülvizsgálata
  Ea.: dr. Égető Annamária referens 
   
 3. Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
  Ea: dr. Égető Annamária referens
   
 4. A 2009/2010-es nevelési évben, tanévben indítható csoportok, osztályok számának  meghatározása az önkormányzati intézményekben
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 5. Döntés a „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz" támogatására" című, TIOP 1.2.3/08/1 kódszámú pályázat informatikai eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlatokról
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
  Az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre.
   
 6. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázat elbírálása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 7. 2010. évi egyedi kulturális rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása
  Ea.: dr. Égető Annamária
   
 8. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. május 22.                                 

                                                                                           

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:
Dr. Égető Annamária
referens

Oktatási és Művelődési Bizottság 2010.04.28. 13:45

Értesítem, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság 2010. április 28-án (szerda) 13:45 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűléssel muzeális intézmények támogatására kötött szerződés módosítása
  Ea.: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármesternő
   
 2. Majsa napi rendezvények támogatására pályázat benyújtása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzathoz
  Ea.: Dósai Imre alpolgármester
   
 3. Döntés a „Könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat   keretében nyelvtanfolyamról
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
  Az előterjesztés anyaga később kerül kiküldésre.
   
 4. Döntés „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében" című, TÁMOP 3.2.4/08/01 kódszámú pályázat keretében bútorbeszerzés árajánlatkéréséről
  Ea.: dr. Égető Annamária referens
   
 5. Egyebek

 

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2010. április 23.   
                             

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke

Oktatási és Művelődési Bizottság 2010.04.19. 14:30

Értesítem, hogy az Oktatási és Művelődési Bizottság 2010. április 19-én 14:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Ea.: Terbe Zoltán polgármester
   
 2. Testvérvárosi jubileumi rendezvények
  Ea.: Dósai Imre alpolgármester
   
 3. A helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásról szóló 3/2003. (II.12.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  Ea.: dr. Égető Annamária referens

 4. A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. módosított 2010. évi üzleti tervének elfogadása
  Ea.: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
   
 5. Intézményi szakmai napok támogatása
  Ea.: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
   
 6. Egyebek

     

 

Kérem a tisztelt bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottság ülésén, akkor az SZMSZ 76. § (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 


Kiskunmajsa, 2010. április 16.                                         

                                                                                          

Nyerges Benjamin s.k.
bizottság elnöke