Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010.09.15. 13.00

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága

 

 

 M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága következő ülését 2010. szeptember 15. napján ( Szerda ) du. 13 00 órai kezdettel tartja a  Művelődési Központ emeleti termében  melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

 

1.) Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

Előadó: Terbe Zoltán polgármester

a)      A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat fajlagos költségtúllépése

b)      A „Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ kialakítása a kiskunmajsai kistérségben" című TIOP-2.1.2-07/1-2008-0007 pályázat keretében el nem számolható költségek

c)      Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ működtetési költségei 2010. szeptember-decemberi időszakra

d)     Tájékoztató a 2010. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról

 

2.) Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése

Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens

a)      Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatással kapcsolatos kérelme

b)      Közoktatási szakértő megbízása

c)      ,,Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben - című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladataira fedezet biztosítása

 

3.) Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztései

Előadó:  Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

a)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához történő csatlakozás

b)      Kiskunmajsai Sportegyesület Férfi Kézilabda Szakosztálya és a Kiskunmajsai Football Klub támogatási kérelme

 

4.) Hatósági osztály Műszaki Csoport előterjesztései

Előadó: Béres László bizottsági referens

a)      Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem

b)      Földút javítására keret biztosítása

c)      Kígyósi Művelődési ház felújítása

d)     Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításával kapcsolatos előterjesztés

 

5.) Pénzügyi Osztály előterjesztése

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

a)      Céltartalék intézmények közötti felosztása

b)      Betakarítás című emlékkönyv vételi ajánlata

c)      Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Természeti Katasztrófák Kárenyhítési Bizottságának és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés elnökének kérelme

d)     „Magyar Zsoltárok" című kiadvány vételi ajánlata

e)      Kiadási megtakarítás elvonása a TKT Kistérségi Szociális Intézményétől a feladat ellátás formájának változása miatt

f)       „Komplex kulturális fejlesztések a kistérségben" című pályázathoz önerő biztosítási kérelem

g)      Motoros szirénák állapot felmérése

h)      Polgári Védelmi Irodához Lada Niva kihelyezése

 

6.) Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az   Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 

7.) Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2010. szeptember 10.

                                              

 

                                                                                                          Farkas Mihály s.k.

                                                                                                            bizottsági elnök

 

                                                                                                         A kiadmány hiteléül:           

                                                          Gulyás Jánosné s.k.

                                                                                                                 osztályvezető

 

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010.08.18. 15.45

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága következő ülését 2010. augusztus 18. napján ( Szerda ) du. 15 45 órai kezdettel tartja a  Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében  melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

 

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  Előadó: Terbe Zoltán polgármester


  • Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges költségek biztosítása 
  • Szakorvosi Rendelőintézet indításához szükséges eszközigény 
  • Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó projektmenedzsmenti költségek szeptemberben esedékes megelőlegezéséről

 2. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése

  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens


  • Közoktatási szakértő megbízása

 3. Pénzügyi Osztály előterjesztése

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

  • Tiszteletdíj- és költségtérítés felajánlás
  • Az államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolása a Többcélú Kistérségi Társulás (TKT) Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről

   

 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens 5. Egyebek

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. augusztus 13.

                                              

                                                                                                                   Farkas Mihály s.k.

                                                                                                                     bizottsági elnök

A kiadmány hiteléül:

                                                                       Gulyás Jánosné

                                                                                                                         osztályvezető

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010.07.21. 16.30

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága


M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága következő ülését 2010. július 21. napján ( Szerda ) du. 16 30 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.


Napirendek:

 

 

 

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései

  • A Kiskunmajsai Kistérségi Járóbeteg-szakellátó 2010. március-augusztus közé eső üzemeltetési költségeinek fedezetéről s a projektmenedzsmenti költségek megelőlegezéséről
  • Kiadvány beszerzésére fedezetbiztosítási kérelem

 2. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztése
  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens

  • TIOP 1.2.3/08 kódszámú pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos költségek

 3. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens


  • Bajcsy-Zs. u. 10. szám alatti ingatlan felújítására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
  • Útfelújítási keret kiegészítésének megtárgyalása
  • Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium felújításával kapcsolatos előterjesztés
  • 8323. hrsz-ú üdülőtelek visszavételével kapcsolatos ajánlat

 4. Pénzügyi Osztály előterjesztése
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens


  • A Fidesz Magyar Polgári Szövetség és Békés megye 07. vk. egyéni országgyűlési képviselőjének kérelme
 5. Faludi Tamás egyéni képviselői indítványa a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság felé az energetikai programmal kapcsolatban
  Előadó: Faludi Tamás képviselő


 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzat …./2010.(…)rendelet tervezete az Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 7. Egyebek

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2010. július 16.


                                            

                                                                                                                  Farkas Mihály s.k.
                                                                                                                    bizottsági elnök


                                                                                                               A kiadmány hiteléül:
                                                                                                                Gulyás Jánosné s.k.
                                                                                                                      osztályvezető

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010.06.29. 13.30

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága következő ülését

 

2010. június 29. napján ( Kedd ) du. 1430 órai kezdettel

 

tartja a Művelődési Központ emeleti termében  melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirendek:

 

 1. Önkormányzati és Szervezési Osztály előterjesztései

  Előadó: Dr. Égető Annamária bizottsági referens


  • a.)    A 2010/2011-es nevelési évben, tanévben engedélyezett pedagógus álláshelyek száma (Az anyag később kerül kiküldésre!)
  • b.)   A Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház kérelme képesítés megszerzés miatti átsoroláshoz
  • c.)    „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben -„ című nyertes pályázat (TÁMOP-3.1.4/08/2) könyvvizsgálói feladatainak megrendelése

 2. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens

  • a.) Magyar Vöröskereszt támogatási kérelme gyermekek táboroztatásához
  • b.) Férfi Kézilabda csapat edző jutalmazására javaslat (Zárt ülés!)

 3. Hatósági Osztály előterjesztései

  Előadó: Béres László bizottsági referens


  • a)  Intézményi felújítások
  • b)  Vis-maior pályázat beadás belvízvédekezéshez
  • c) „A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Nature pályázat megvalósítása

 4. Pénzügyi Osztály előterjesztései

  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens


  • a) Konecsni György Kulturális Központ gazdaságvezetői állásának bérkülönbözete 
  • b) Pro Minoritate Alapítvány kérelme
  • c) Áprilisi havi normatív állami hozzájárulás és támogatás lemondás előirányzatának átvezetése
  • d) Dózsa György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium kérelme épület felújítási-karbantartási munkálatokhoz
  • e) Magyar Önkormányzatok Szövetségének kérelme
  • f) Magyar-Turán Alapítvány kérelme
  • h) MEDICOPTER Alapítvány kérelme
  • i) Belvízi munkálatok irányítási feladatainak jutalmazása
  • j) Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme szivattyú beszerzéséhez
  • k) Konecsni György Kulturális Központ többletbevétel felhasználási kérelme belvízkárokkal kapcsolatos helyreállítási munkálatok elvégzéséhez

 5. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése

  Előadó: Terbe Zoltán polgármester


  • a.) Kiskunmajsa és Térsége Járóbeteg Szakellátás megszervezéséhez és működtetésének elindításához megkötendő megbízási szerződésről
  • b)  Tájékoztató az államháztartáson belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati    működési- és felhalmozási célú támogatás elszámolásáról a Többcélú Kistérségi Társulás (TKT) Kistérségi Szociális Intézményének átadott pénzeszközről.

 6. Faludi Tamás egyéni képviselői indítványa a Pénzügyi- Költségvetési Bizottság felé az energetikai programmal kapcsolatban
  Előadó: Faludi Tamás képviselő

 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az   Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 8.  Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

 

Kiskunmajsa, 2010. június 25.

                                              

                                                                                                                Farkas Mihály s.k.

                                                                                                                   bizottsági elnök

 

 

                                                                                                                A kiadmány hiteléül:

                                                                                                                    Gulyás Jánosné

                                                                                                                       osztályvezető

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010.05.26. 13.30

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága

 

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

 

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága rendkívüli ülését 2010. május 26. napján ( Szerda ) du. 1330 órai kezdettel tartja a Konecsni György Kulturális Központ emeleti termében  melyre tisztelettel meghívom.

 

 

Napirendek:

 

1.) Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztése

     Előadó: Béres László bizottsági referens

     a.) A Családsegítő Szolgálat elhelyezése

 

2.) Pénzügyi Osztály előterjesztése

     Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

     a.) Tanulói laptop program Kiskunmajsán c. TIOP-1.1.1-09/1-2010-0079 sz. pályázattal  

            kapcsolatos döntés  /Anyag később kerül kiküldésre./

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.

 

Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Kiskunmajsa, 2010. május 21.

                                              

                                                                                                          Farkas Mihály s.k.

                                                                                                            bizottsági elnök

 

                                                                                                       A kiadmány hiteléül:

                                                                                                        Gulyás Jánosné s.k.

                                                                                                              osztályvezető

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010.05.19. 16.30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága következő ülését 2010. május 19. napján ( Szerda ) du. 1630órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.


Napirendek:

 

 1. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztése
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a.) Kiskunmajsai intézmények szabadpiaci földgáz beszerzése

 2. Kiskunmajsa Város Aljegyzőjének előterjesztése
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna
  a.) A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása

 3. Hatósági Osztály Műszaki Csoport előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens
  a.) Barth Károly felajánlása
  b.) A Családsegítő Szolgálat elhelyezése
  c.) Lakossági járdaépítési program

 4. Hatósági Osztály Népjóléti Csoport előterjesztése
  Előadó: Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  a.) Egészségügyi szolgáltatások Szakorvosi Rendelőintézetben történő elhelyezésével járó költségek megtérítéséről

 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az   Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 6. Egyebek

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2010. május 14.


Farkas Mihály s.k.
bizottsági elnök

 

 

A kiadmány hiteléül:


Gulyás Jánosné s.k.
osztályvezető

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2010.04.21. 16.30

Értesítem, hogy Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Költségvetési Bizottsága következő ülését 2010. április 21. napján ( Szerda ) du. 1630 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében melyre tisztelettel meghívom.


Napirendek:

 

 1. Kiskunmajsa Város Jegyzőjének előterjesztései
  Előadó: Dr. Tóth Mária jegyző
  a) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
  b) Beszámoló az állatvédelmi hatáskörökről

 2. Kiskunmajsa Város Polgármesterének előterjesztései
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
  a.) Beszámoló Kiskunmajsa város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról (Könyvvizsgálói jelentéssel)
  b.) Kun-Metál Bróker Kft. ingatlan vásárlási visszalépése és a DÉMÁSZ székház megvásárlása

 3. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Szabóné Csábrády Anikó alpolgármester
  a.) VAKACIÓ Nonprofit Kft. módosított 2010. évi üzleti tervének elfogadása
  b.) Intézményi Szakmai Napok támogatása

 4. Kiskunmajsa Város Alpolgármesterének előterjesztései
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
  a) Közhasznú foglalkoztatás
  b) Testvérvárosi jubileumi rendezvények

 5. Többcélú Kistérségi Társulás Belső Ellenőrzési Vezetőjének előterjesztései
  Előadó: Deményi Ernő Belső ellenőrzési vezető
  a.) 2009. évi intézményi pénzmaradványok jóváhagyása
  b.)   Társadalmi önszerveződéseknek, magánszemélyeknek továbbá az államháztartáson kívülre és belülre 2009. évben céljelleggel adott önkormányzati működési- és felhalmozási célú támogatások elszámolásáról készült ellenőrzési jelentés elfogadása

 6. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó: Béres László bizottsági referens

  a) Ipari Park terület értékbecslésére beérkezett ajánlatok
  b) A 0304/29 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
  c) Csapadékvíz csatorna tervezésére beérkezett ajánlatok bontása
  d) Kerékpárút javítása

 7. Hatósági Osztály előterjesztései
  Előadó:
   Törökné Gáspár Edit bizottsági referens
  a.) Házigondozónők munkahelyi pótléka
  b.) Magyar Daganatos, leukémiás Gyermekekért Alapítvány kérelme

 8. Pénzügyi Osztály előterjesztései
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens
  a) Céltartalék intézmények közti felosztása
  b) TIOP 1.2.3/08/01 kódszámú pályázat informatikai eszközbeszerzés ismételt közbeszerzési eljárás többletköltsége
  c) Kiskunmajsa-Gyógyfürdő és Móricgát közötti turisztikai célú kerékpárút építés önerő többlete ÁFA kulcs változás miatt

 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzat ..../2010.(...)rendelet tervezete az   Önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 4/2010.(II.25.) számú rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás Jánosné bizottsági referens

 10. Egyebek 

 

 

Kérem a Tisztelt Bizottsági tagokat, amennyiben nem tudnak részt venni a bizottsági ülésen, akkor az SZMSZ 76. §. (3) bekezdésének megfelelően legkésőbb az ülés kezdete előtt 3 órával jelezzék.


Pontos megjelenésére feltétlenül számítok.


Kiskunmajsa, 2010. április 16.


Farkas Mihály s.k.
bizottsági elnök