Településfejlesztési Bizottság

Településfejlesztési Bizottság 2010. 09. 14. 14:00

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. szeptember 14-én (kedd) du. 14:00 órakor tartja bizottsági ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.


Javasolt napirend:

 

 1. Bölcsőde felújításával kapcsolatos kérelem
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 2. Földút javításra keret biztosítása
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 3. Kígyósi Művelődési Ház felújítása
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 4. Bozóki Tamás területvásárlási kérelme
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 5. Petőfi tér 9. III/4. lakás értékesítésével kapcsolatos előterjesztés
  Előadó: Volford Izabella
   
 6. Szélmalomsor utcai lakók kérelme
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 7. Révészné Gaál Klára kérelme
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 8. Rekultivált lerakókkal kapcsolatos előterjesztés
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 9. Csapadékvíz elvezetési rendszer tervezésével kapcsolatos tájékoztatás
  Előadó: Andó György tervező
   
 10. Furafol Hungary Kft kérelme
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 11. Befektetői ajánlat megtárgyalása (Az előterjesztés melléklete később kerül kiküldésre.)
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester

Kiskunmajsa, 2010.09.12.

 

Mózer Gyula  sk.
bizottság elnök

 

Kiadmány hiteléül:

Béres László
Bizottsági referens

Településfejlesztési Bizottság 2010.08.18. 15:30

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. augusztus 18-án (szerda) du. 15:30 órakor tartja bizottsági ülését a Polgármesteri Hivatal Műszaki Csoportjánál.


Javasolt napirend: 1. Helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés
  Előadó: Béres László csoportvezető

 

 

Kiskunmajsa, 2010.08.09.

 

Mózer Gyula sk.
bizottság elnök
 

Kiadmány hiteléül:

Béres László
Bizottsági referens

Településfejlesztési Bizottság 2010.06.28. 14:00

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. június 28-án (hétfő) du. 14:00 órakor tartja bizottsági ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.


Javasolt napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Fő u. 76. sz. alatti lakás értékesítése
  Előadó: Volford Izabella

 2. Kiskunmajsa Petőfi tér 9.  III/4. szám alatti lakás értékesítése
  Előadó: Volford Izabella

 3. Kiskunmajsa Szabadkai u. 51/A. sz. lakásbérlet meghosszabbítása
  Előadó: Volford Izabella

 4. Vis-major pályázat beadása belvízvédekezéshez
  Előadó: Volford Izabella

 5. „A Pannon bennszülött tartósszegfű védelme" LIFE-Natura pályázat megvalósítása
  Előadó: Volford Izabella

 6. A Gemfener Kft kiserdő vételi ajánlata
  Előadó: Béres László

 7. Az Ipari park pályázathoz könyvvizsgáló megbízása
  Előadó: Béres László

 8. „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Kiskunmajsa" című pályázathoz könyvvizsgáló megbízása
  Előadó: Béres László

 9. Patyi Jenő laktanya vételi ajánlata
  Előadó: Béres László

 10. Horváth Holding Befektetési Zrt. együttműködési ajánlata
  Előadó: Béres László

 11. Intézményi felújítások
  Előadó: Béres László

 12. Furafol Hungary Kft terület bérleti kérelme a sporttelepen
  Előadó: Béres László

 13. Bölcsőde felújításához közbeszerzésre és műszaki ellenőrzésre megbízás
  Előadó: Béres László

 14. Művelődési Ház felújítás közbeszerzésére és műszaki ellenőrzésére megbízás
  Előadó: Béres László

 15. Ipari park telekár meghatározás
  Előadó: Béres László

 16. Családsegítő Szolgálat elhelyezése
  Előadó: Béres László

 17. Parkolók építésének vizsgálata
  Előadó: Béres László

 18. Sportpályával kapcsolatos bérleti szerződések
  Előadó: Béres László

 19. Energia beszerzés
  Előadó: Béres László

 20. Faludi Tamás egyéni képviselői indítványa a Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság felé az energetikai programmal kapcsolatban
  Előadó: Faludi Tamás képviselő

 21. ...../2010. (....) számú rendelet-tervezete  a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) sz. rendelet módosításáról

 22. ...../2010. (....) számú rendelet-tervezete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 24/2008. (XI.14.) számú rendelet módosításáról

 23. Egyebek


Kiskunmajsa, 2010.06.25.

Mózer Gyula  sk.
bizottság elnök

 

 

Kiadmány hiteléül:

Béres László
Bizottsági referens

Településfejlesztési Bizottság 2010.06.01. 15:30

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. június 1-én (kedd) du. 15:30 órakor tartja bizottsági ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében.


Javasolt napirend:

 

 1. Családsegítő szolgálat elhelyezése
  Előadó: Béres László (Előterjesztés később kerül kiküldésre)
   
 2. Egyebek

 

 

Kiskunmajsa, 2010.05.28.

 

Mózer Gyula sk.
bizottság elnöke

 

Kiadmány hiteléül:

Béres László
Bizottsági referens

Településfejlesztési Bizottság 2010.05.26. 13:30

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. május 26-án (szerda) du. 13:30 órakor tartja bizottsági ülését a Művelődési Ház emeleti termében.


Javasolt napirend:

 

 1. Családsegítő Szolgálat elhelyezése
  Előadó: Béres László

 2. Művelődési Ház felújításával kapcsolatos közbeszerzési ajánlatok bekérése
  Előadó: Béres László

 

Kiskunmajsa, 2010.05.21.

 

Mózer Gyula sk.
bizottság elnök


Kiadmány hiteléül:

Béres László
Bizottsági referens

Településfejlesztési Bizottság 2010.05.18. 14:00

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. május 18-án (kedd) du. 14:00 órakor tartja bizottsági ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében.

 

Javasolt napirend:


 1. Kiskunmajsa Város vízi közműveinek 2010. évi felújítási-karbantartási programja
  Előadó: Volford Izabella
   
 2. Hamza Barbara Kiskunmajsa, Móra F. u. 16. I/3. sz. lakás bérletének meghosszabbítása
  Előadó: Volford Izabella
   
 3. Rávai Csilla Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. sz. lakásbérleti szerződés megkötésének kérelme
  Előadó: Volford Izabella
   
 4. Lantos Sándor Kiskunmajsa, Fő u. 76. sz. bérlakás bérleményének felmondása
  Előadó: Volford Izabella
   
 5. Bölcsőde felújítás közbeszerzésével és műszaki ellenőrzésével kapcsolatos ajánlatok
  Előadó: Béres László
   
 6. Patyi Jenő kérelmének megtárgyalása
  Előadó: Béres László
   
 7. Barth Károly felajánlása
  Előadó: Béres László
   
 8. A Családsegítő Szolgálat elhelyezése
  Előadó: Béres László
   
 9. Lakossági járdaépítési program
  Előadó: Béres László
   
 10. Kiskunmajsai Intézmények szabadpiaci földgázbeszerzése
  Előadó: Terbe Zoltán Polgármester
   
 11. „Ipari Park komplex fejlesztése Kiskunmajsán" pályázat Támogatási Szerződés 2. sz. módosítása
  Előadó: Béres László
   
 12. Bölcsőde felújításával kapcsolatos támogatási szerződés jóváhagyása
  Előadó: Béres László
   
 13. Művelődési Ház felújításával kapcsolatos közbeszerzési ajánlatok bekérése
  Előadó: Béres László
   
 14. A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása
  Előadó: Váradiné dr. Tóth Zsuzsanna aljegyző
   
 15. Rendelet tervezetek megküldése véleményezésre
  Előadó: Dósai Imre alpolgármester
   
 16. Gemfener Kft ajánlata
  Előadó: Béres László
   
 17. Egyebek

 

 

Kiskunmajsa, 2010.05.14.

Mózer Gyula  sk.
bizottság elnök

 

Kiadmány hiteléül:

Béres László
Bizottsági referens

Településfejlesztési Bizottság 2010.04.28. 13:40

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. április 28-án (szerda) du. 13:40 órakor tartja bizottsági ülését a Polgármesteri Hivatal 12. sz. termében.


Javasolt napirend:

 

 1. „Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán" pályázat honlap készítése
  Előadó: Volford Izabella

 2. Nyomdai munkákra adott pályázatok
  Előadó: Volford Izabella

   

Kiskunmajsa, 2010.04.23.

 

Mózer Gyula sk.
bizottság elnöke

Településfejlesztési Bizottság 2010.04.20. 14:00

Értesítem, hogy a Településfejlesztési bizottság 2010. április 20-án (kedd) du. 14:00 órakor tartja bizottsági ülését a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében.


Javasolt napirend:

 

 1. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 2. Rendezési terv módosítása
  Előadó: Balogh Tünde
   
 3. Beszámoló az állatvédelmi hatáskörökről és a kóbor ebek befogásáról
  Előadó: dr. Tóth Mária jegyző
   
 4. „Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztése Kiskunmajsán" pályázat honlap készítésre tett ajánlatok kiegészítésének bontása
  Előadó: Volford Izabella
   
 5. Nyomdai munkákra adott pályázatok bontása
  Előadó: Volford Izabella
   
 6. Ipari park terület értékbecslésére beérkezett ajánlatok
  Előadó: Volford Izabella
   
 7. Lantos Sándor Kiskunmajsa Fő u. 76. sz. bérlakás bérleményének felmondása
  Előadó: Volford Izabella
   
 8. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 13/2007. (V.01.) rendelet módosítása
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 9. A 0304/29. hrsz-ú ingatlan megvásárlása
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 10. Csapadékvíz csatorna tervezésére beérkezett ajánlatok bontása
  Előadó: Volford Izabella
   
 11. Bölcsőde komplex felújítása Kiskunmajsán c. DAOP-4.13/B-2009-0009. sz. pályázattal kapcsolatos döntések
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 12. Előterjesztés a Kun-Metál Bróker Kft ingatlan vásárlási visszalépéséről és a DÉMÁSZ székház megvásárlásáról
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 13. Előterjesztés a Kiskunmajsai Önkormányzat Intézményeinek földgáz beszerzéséről
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 14. Trianoni emlékmű építése
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 15. Kerékpárút javítása
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 16. Reklám felügyeleti szándék
  Előadó: Béres László csoportvezető
   
 17. Energetikai program
  Előadó: Terbe Zoltán polgármester
   
 18. Egyebek
   

Kiskunmajsa, 2010.04.16.


Mózer Gyula  sk.
bizottság elnöke