Képviselő-testületi ülések 2016. év

Képviselő-testületi ülés 33/2016.

2016. december 20. /kedd/ 8:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2016. december 20. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Mezei őrszolgálatról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. december 19.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 32/2016.

2016. december 15. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. december 15. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)
 2. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzat által államháztartáson belülre és kívülre nyújtott vissza nem  térítendő támogatásokról
 6. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének módosítása
 7. Pongrátz Gergely ’56-os  Közhasznú Alapítvány támogatása
 8. Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány ingatlanrész használati kérelme
 9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának támogatása
 10. Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  Alapító Okiratának módosítása
 11. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 12. „Játszóterek” üzemeltetéséhez pótelőirányzat biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 13. Kiskunmajsai Kézilabda Club támogatása
 14. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda gyermekélelmezéssel kapcsolatos kérelme
 15. A 2017. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadásáról
 16. Javaslat Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I félévi munkatervére
 17. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
 18. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú  pályázati projektben való részvételről döntés
 19. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. december 9.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 31/2016.

2016. december 8. /csütörtök/ 8:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület
2016. december 8. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend: 1. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázat módosítása

 


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. december 7.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 30/2016.

2016. november 28. /hétfő/ 8:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016. november 28. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Karácsonyi vásár idejére faház bérbeadása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. december 2.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 29/2016.

2016. november 24. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. november 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

 

 Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. a helyi adókról szóló 38/2015. ( XI.30.) rendelet módosításáról.
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló  40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme gépjármű működtetésével kapcsolatos többletkiadásokra, illetve fűtési problémák megoldásával kapcsolatos kiadásokra
 7. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme fűtő nyugdíjba vonulásával kapcsolatban
 8. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár 2017. évi rendezvényterve
 9. Köznevelési intézmények állami működtetésre történő átadásával kapcsolatos Megállapodás elfogadásáról
 10. Pályázat benyújtása az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására
 11. Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű felújítására
 12. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 13. A Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 14. Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása
 15. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj fizetési kötelezettség
 16. Kopjafák elhelyezése az Iskola utcában
 17. Kiskunmajsai Rendőrőrs támogatása
 18. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról
 19. Jászszentlászlóért Egyesület támogatása Szivárvány tábor működtetési kiadásaihoz
 20. Karácsonyi vásár idejére faházak bérbeadása
 21. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
 22. Tájékoztató kisajátításról
 23. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 24. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
 25. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 26. Fellebbezés rendkívüli települési támogatás ügyben (zárt ülés)
 27. „Villamos árambeszerzés - 2017” tárgyú közbeszerzési eljárás döntése (zárt ülés)
 28. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. november 18.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 28/2016.

2016. november 11. /péntek/ 07:45 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. november 11. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

 

 

Napirend:

 

 1. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 pályázati kiíráson elnyert támogatáshoz önerő biztosítása
 2. MAJSA VIN Szociális Szövetkezet szándéknyilatkozat kérelme
 3. Városgazdálkodási Intézmény részére sószóró berendezések vásárlása
 4. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó termőföld végleges más célú hasznosítása a 0206/22. hrsz-ú területen

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. november 10.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk.


Képviselő-testületi ülés 27/2016.

2016. november 4. /péntek/ 07:50 óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016. november 4. napján 07:50 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme
Napirend:
 

 1. Kecskemét-Kiskunmajsa közötti keskeny nyomtávú kisvasút újraindítása
 2. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérése az ipari parkban (0296/39. hrsz.) 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. november 3.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 26/2016.

2016. október 27. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. október 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti termeNapirend:
 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet az önkormányzatai lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  14/2007. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályozásáról szóló 8/2016. ( VI.05.) rendelet módosításáról
 5. Településrendezési eszközök módosítása
 6. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó művelés ág változás a 0206/22. hrsz-ú területen
 7. IPA pályázathoz kapcsolódó művelési ágból  történő kivonás a 0299/6. hrsz-ú területen
 8. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálásában közreműködő szakértői bizottság összeállítása
 9. GarBa Med Egészségügyi Szolgáltató Kft. területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött szerződésének módosítása
 10. A Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak, és az állandó könyvvizsgálójának megválasztásáról
 11. Polgármesteri Hivatal részére Mezőőri járulék nyilvántartó program vásárlása
 12. Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatása
 13. A Kézműves Egyesület Kiskunmajsa támogatás iránti kérelme
 14. MAJSA VIN Szociális Szövetkezet kérelme
 15. Kiskunmajsa, Szegfű utcai gázvezetés
 16. Bajcsy-Zs. u. 7. sz. alatti épület bérleti szerződésének módosítása
 17. Petőfi tér 1. III/7. számú lakás bérbeadása
 18. Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
 19. Javaslattétel a Közmeghallgatás időpontjára
 20. A műfüves futballpálya megvalósításához szükséges fakivágás során kitermelt famennyiség kivizsgálása Faludi Tamás képviselő indítványa alapján
 21. A Köznevelési Tanácsnok beszámolója az éves munkájáról
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. Országos kitüntetés díjára  történő felterjesztés (zárt ülés)
 24. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. október 21.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 25/2016.

2016. október 21. /péntek/ 8:40 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016. október 21. napján 08:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 

 1. Hajnal Szilvia kérelme együttműködésre VP6-6.2.1-16 kódszámú pályázat benyújtáshoz

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. október 20.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 24/2016.

2016. október 7. /péntek/ 7:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016. október 7. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 1. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása
 2. A Vakáció Táborozási és Üdültetési Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztása
 3. A 134/2015. (V.28.) határozat módosítása az Orgona Református Egyház Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel kapcsolatban

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. október 6.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 23/2016.

2016. szeptember 28. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. szeptember 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város  Helyi Építési Szabályzat módosítása
 5. Fő u. 57/C.  13.sz. önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 6. Szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről
 7. SULI-HOST  Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
 8. Mezei  őrszolgálat létrehozásával kapcsolatos megbízás adminisztratív feladatok elvégzésére, működtetéssel kapcsolatos kiadások módosítása
 9. A Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme, a rendezvények lebonyolítására kapott pénzeszközből átcsoportosítás szabadidőparkhoz játszóeszközök létesítésére
 10. Kiskunmajsa, Arany János utca  4. szám alatti ingatlanon lévő vagyonvédelmi rendszer távfelügyelete
 11. Önkormányzati pályázatok keretében megvalósuló vagyonszaporulat térítésmentes átadása az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére
 12. Az Ifjúságért Alapítvány a Kiskunmajsai Dózsa György  Gimnázium Tanulóiért és Nevelőiért támogatás iránti kérelme
 13. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához történő csatlakozás
 14. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény intézményvezetői álláshelyére pályázat kiírása
 15. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 16. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. szeptember 23.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 22/2016.

2016. szeptember 13. /kedd/ 8:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. szeptember 13. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó TermeNapirend:

 1. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 7. sz.  ingatlannál elővásárlási jogról történő lemondás
 2. Döntés a víziközmű-szolgáltatást érintő  gördülő fejlesztési tervről
 3. Döntés a 0206/22. hrsz  ingatlanból a Magyar Állam tulajdonába kerülő  tulajdoni hányad megvásárlásáról
 4. Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további fedezet biztosítása

 
 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. szeptember 12.
 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 21/2016.

2016. augusztus 25. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016.  augusztus 25. napján  14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme


Napirend:

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Zsana Község Önkormányzatának VAKÁCIÓ Kft-ben lévő üzletrészére vonatkozó értékesítési ajánlata
 4. Közterületi kamerarendszer kiépítése
 5. Szabadkai u. 51/A sz.  ingatlan értékesítése
 6. Petőfi  tér 1. III/7. sz.  lakás hasznosítása
 7. Petőfi  tér 9. III/4. sz.  lakás hasznosítása
 8. Vízelvezetési problémák
 9. Szándéknyilatkozat kínai testvérvárosi kapcsolat létesítésére
 10. A Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kérelme felújítási  munkálatok elvégzése költségeinek fedezésére
 11. Kiskunmajsa és Vidéke  ÁFÉSZ  támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 12. Városgazdálkodási Intézmény 2016. évi pótelőirányzat kérelmei, 2017-es költségvetési évtől történő kötelezettségvállalásai
 13. A Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme településőrök alkalmazásához pénzügyi fedezet biztosítására
 14. Lengyel  fúvósok  kiskunmajsai látogatásának költsége
 15. Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének I. számú módosításáról
 16. Szándéknyilatkozat Kiskunmajsa Városi  Diákönkormányzattal történő együttműködésre
 17. Javaslat Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztására (zárt ülés)
 18. Magasabb vezetők illetményének rendezése (zárt ülés)
 19. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény személyi ösztönzéssel kapcsolatos kérelme (zárt ülés)
 20. Városi  kitüntető címek  adományozása (zárt ülés)
 21. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 22. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. augusztus 19.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 20/2016.

2016. augusztus 15. /hétfő/ 7:45 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016.  augusztus 15. napján  07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

 

Napirend:

 

 1. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás adása

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. 

 

Kiskunmajsa, 2016. augusztus 12.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 19/2016.

2016. július 28. /csütörtök/ 8:30 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016.  július  28. napján  08:30  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme


Napirend:

 1. Pályázat benyújtása a TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra Csapadékvíz-elvezetés és Vízvisszatartás Fejlesztése Kiskunmajsán
 2. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek változásáról
 3. Bizottsági kültag  lemondása

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. július 26.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 18/2016.

2016. július 13. /szerda/ 11:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016.  július  13. napján  11:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város  Településszerkezeti tervének módosítása
 2. …./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ)  és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló  28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Pályázat benyújtása a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” címmel
 4. A Kiskunmajsai Asztalitenisz Club támogatás iránti kérelme
 5. A Városszépítő Egyesület Kiskunmajsa támogatás iránti kérelme
 6. Kömpöc Község Önkormányzatának támogatási kérelme
 7. Csólyospálos Község Önkormányzatának támogatási kérelme
 8. Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai  Egyesületének támogatása
 9. Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  nyilvántartásában szereplő Barkas gépkocsi értékesítése, új jármű  vásárlására fedezet biztosítása
 10. A Bács-Kiskun Megyei  Polgári  Védelmi  Szövetség támogatása
 11. Térfigyelő  kamerarendszer bővítése

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. július 12.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 17/2016.

2016. július 8. /péntek/ 8:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  július  8. napján  08:00  órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

 

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a TP-1-2016 pályázati kódú  2016. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. július 7.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 16/2016.

2016. június 29. /szerda/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  június  29. napján  14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló  8/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról és közszolgáltatási szerződés módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
 5. ……/2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 6. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft kérelme Cégbíróságnál történő cégbejegyzés átvezetésére
 7. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 8. KLIK Kiskunmajsai Tankerület kérelme
 9. Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavett- kapcsolatos gázenergia többletköltségekre keretösszeg biztosítása
 10. Központi  költségvetésből szárma támogatás visszafizetési kötelezettségére fedezet biztosítása
 11. A 387/2015. (XII.17.) számú határozat módosítása, a Kiskunfélegyházi Városi  Kórház és Rendelőintézet sürgősségi fogadóhely finanszírozásához szükséges támogatási pótigényének biztosítása érdekében
 12. Kerékpárút létesítése a központ és a Fő u. 203.  sz.  között
 13. Döntés a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében megvalósuló főtér rehabilitáció koncepcióterv változatról
 14. Tájékoztató Kiskunmajsa Petőfi  u. és Szélmalomsor aszfaltburkolatának teherbírásával összefüggő behajlás mérésről
 15. Csontos Károly utcában parkoló építése
 16. Szociális szükséglakás vásárlásra keretösszeg
 17. Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának indítása az Ipari parkban lévő 0296/39. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
 18. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 19. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2015. évi működéséről
 20. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II félévi munkaterve
 21. Béres Árpád  lakás és garázs bérleti  szerződésének meghosszabbítása
 22. Gulyás Jánosné lakás és garázs bérleti  szerződésének meghosszabbítása
 23. Petőfi  tér 1. III/7. sz.  lakás hasznosítása
 24. Petőfi  tér 9. III/4. sz.  lakás hasznosítása
 25. MECSEK  SZOLAR Kft. vételi ajánlata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan kapcsán
 26. Testvérvárosi táblák  kihelyezése
 27. Elektronikus ingó árverésen megvásárolt DOTTÓ kisvonat üzemeltetése
 28. Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György  Gimnáziuma, Szakközépiskolája  és Kollégiuma fenntartói jogának változásával kapcsolatos szerződések megkötése
 29. NKA Tájház pályázat csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
 30. A Sziluett Tánc  Club támogatás iránti kérelme
 31. HUNOR Bérkilövő és Tömegsportszervező Vadásztársaság támogatás iránti kérelme
 32. Nyargaló Lovas  Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelme
 33. Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása „játszótér”  építéséhez
 34. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
 35. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 36. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. június  24.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 15/2016.

2016. június 14. /csütörtök/ 13:30 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  június  14. napján  13:30  órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

 

Napirend:

 

 1. Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról, a tervanyag végső véleményezésre bocsátásáról hozott 146/2016. sz.  határozat módosítása
 2. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft kérelme a CLLD program stratégia készítésének finanszírozására
 3. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás gépjármű vásárlása
 4. Tájékoztató Hungarikum pályázat benyújtásáról
 5. Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további  fedezet biztosítása (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. június  13.

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 14/2016.

2016. június 2. /csütörtök/ 8:00 óra

MEGHÍVÓ

 


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  június  2. napján  08:00  órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

 

Napirend:

 

 1. Lány Lajos  kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
 2. Pályázat cél meghatározása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016  pályázati kiírás benyújtásához
 3. A Városgazdálkodás Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 31.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 13/2016.

2016. május 25. /szerda/ 14:00 óra

Az ülés várható időtartama: 4 óra
 

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016. május 25. napján 14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. ……/2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Város  Közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
 6. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. Családok kedvezményes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló  rendelet elfogadása
 8. Fészekrakó program
 9. Menetrend módosítás
 10. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 10. ingatlan részének ingyenes visszakérése
 11. Csík Mihály lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 12. A Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény számára készenléti szolgálat díjához pótelőirányzat biztosítása
 13. Átsorolás, szociális ágazati pótlék,  gyógypedagógiai pótlék  és kiegészítő pótlék  fedezetének biztosítása a Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka  Bölcsődéjének dolgozói részére
 14. A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai  csoportok, és óvodai  csoportok létszámának meghatározása az önkormányzati fenntartású intézményben
 15. 139/2015. (V.28.) számú határozat módosítása  a „Magyarországi Református Egyháznak nyújtandó támogatás céljának meghatározása, előfinanszírozás biztosítása a 2016. évi keret  terhére” tárgyban
 16. A 2015. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 17. Előterjesztés a 2015. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről
 18. Beszámoló a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkájáról
 19. A 117/2016. (IV.28.) számú önkormányzati határozat módosítása a CLLD elnevezésű programhoz való csatlakozással kapcsolatban
 20. Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
 21. Pályázat benyújtása a A kiskunmajsai Városi  Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodája (6120  Kiskunmajsa Bajcsy  – Zs. u. 14.) óvoda „C” épületének felújítására
 22. NKA csökkentett összegű pályázati támogatás elfogadása
 23. Külterületi  földutak  karbantartása
 24. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 25. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 20.

Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 12/2016.

2016. május 11. /szerda/ 17:30 óra

Az ülés várható időtartama: 90 perc

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 11. napján 17:30 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

 

Napirend:

 

 1. Kérelem a 0296/30. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
 2. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat mellékletét képező gyógyhelyfejlesztési stratégia műszaki tartalmának meghatározása
 3. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati kiírásra „Ciróka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán” címmel
 4. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra „Óvoda  fejlesztése Kiskunmajsán” címmel
 5. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat által benyújtandó Szociális Földprogram (SZOC-AP-16) megvalósításának támogatása tárgyú  pályázathoz együttműködés megkötése
 6. Földterületek átadása a MAJSA VIN Szociális Szövetkezet részére
 7. Elektronikus ingó árverési hirdetményen való részvétel (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 10.


Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 11/2016.

2016. május 9. /hétfő/ 8:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. május 9. napján 08:00 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Kiskunmajsa

 

Napirend:

 

 1. Döntés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás kertében megvalósuló „Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán” c. pályázat építési kivitelezési munkákhoz projekten kívüli forrás  biztosításáról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 6.


Ábrahám Fúrús András
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 10/2016.

2016. április 28. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk
Önt a Képviselő-testület 2016.  április  28. napján  14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. Helyi adókról szóló  rendelet felülvizsgálatának véleményezése (zárt ülés)
 2. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 4. Bizottsági kültag  választása, eskütétele
 5. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme rendezvények megvalósításának támogatására
 6. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme szabadidőpark létesítése tárgyában
 7. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelme parkoló építéséhez
 8. Városi  könyvtár festése
 9. Előterjesztés Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet kérelméről
 10. Előterjesztés a Csengelei úti területek Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet részére történő átadásáról
 11. Tájékoztató a Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház átalakításáról
 12. Szélmalomsor és Petőfi  utca  behajlás mérés
 13. A Rácz-Wéber Kft. vételi ajánlata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/89. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 14. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelmére induló telekrendezési eljárás
 15. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 16. A Kálvária  utcai  bérleti  szerződések módosításáról szóló  67/2016. (III.31.) határozat módosítása
 17. Víziközmű  üzemeltetési szerződés megszüntetésének kezdeményezése
 18. Előterjesztés faházak festéséről, szállításáról
 19. Korszerűbb Baleseti Ellátásért Alapítvány támogatása.
 20. Kiskunmajsai Mozgáskorlátozottak és Egészségkárosodottak Egyesülete támogatása
 21. Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavett- kapcsolatos karbantartási, felújítási  kiadásokra keretösszeg biztosítása
 22. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. kérelme
 23. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat műszaki tartalmának meghatározása
 24. Közösségi szinten irányított  városi  helyi fejlesztések (CLLD) elnevezésű programhoz való csatlakozás
 25. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. évi ellátásáról
 26. Dr. Szente Erika fogorvos területi  ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi tevékenység ellátására kötött szerződésének módosítása
 27. 2016. évi szünidei gyermekétkeztetés
 28. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása
 29. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról.
 30. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 22.


Ábrahám Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 9/2016.

2016. április 20. /szerda/ 16:45 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  április  20. napján  16:45  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme


Napirend:

 

 1. Bodoglári Traktoros Sportegyesület  Vidékfejlesztési Pályázatának kérelme
 2. Előterjesztés a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének kérelméről (zárt ülés)
 3. Pályázati kiírás  a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének megbízásáról

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 19.

 

Ábrahám-Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 8/2016.

2016. április 13. /szerda/ 16:45 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  április  13. napján 16:45 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termeNapirend:

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dózsa György Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye működtetésbe adásához kapcsolódóan

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 12.

 

Ábrahám Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 7/2016.

2016. március 31. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  március 31. napján  14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György Kulturális  Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. Projektek lebonyolításához személyi ösztönzés biztosítása 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott alkalmazása céljából a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft. személyi állományának jóváhagyása és üzleti tervének módosítása (zárt ülés)
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 4. Mezei  őrszolgálat létrehozása
 5. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék  szabályozásáról
 6. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 7. …../2016. (…..) rendelet tervezet a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről
 8.  …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 9.  …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló  4/2015. (II.26.) rendelet módosításáról
 10. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Központi  buszmegálló üzemeltetése
 12. Keresszegi Nóra  és Sasvári Zoltán  telek  vásárlási kérelme
 13. Műfüves futballpálya energia ellátása
 14. Városgazdálkodási Intézmény kérelme profilkanál  vételével kapcsolatban
 15. Városgazdálkodási Intézmény kérelme rakodógép vételével kapcsolatban
 16. A Kálvária  utcai  területek bérleti  szerződéseinek módosítása
 17. Víziközmű  Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
 18. Kertész Jánosné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 19. Bodoglár, Szőlő  u. 11. számú ingatlan bérbeadása
 20. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítás
 21. 274/2015 (IX.24.) sz.  „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)  keretében megvalósuló projektek előkészítése” tárgyú  Képviselő-testületi határozat módosítása
 22. Pályázat benyújtása és önerő biztosítása „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház (HRSZ.: Kiskunmajsa 0436/67) energetikai korszerűsítése ” címmel  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra
 23. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről
 24. Az Arany Alapítvány támogatás iránti kérelme
 25. Bodoglári Traktoros Verseny és Falunap támogatása
 26. Közművelődési megállapodások megkötése céljából kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása
 27. A civil szervezetek 2016. évi támogatása
 28. A 2016. évi egyedi kulturális  rendezvények, kiadványok támogatása céljából kiírt pályázat elbírálása
 29. Az egyéb sportegyesületek, sportvállalkozások, egyéni sportolók 2016. évi támogatása
 30. Tradicionális sportegyesületek  2016. évi támogatása
 31. Gépjármű átadása a Majsa  Vin Szociális Szövetkezet részére
 32. Munkamegosztási megállapodás módosítása
 33. Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház 2015. évi rendezvényeinek pénzügyi elszámolása
 34. Konecsni György  Kulturális Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  Városi  Könyvtár  tagintézmény vezetőjének pótléka
 35. 2015. évben céljelleggel adott  működési és felhalmozási célú  támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 36. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítési kérelme
 37. A 83/2015. (IV.28.) számú önkormányzati határozat módosítása a Kiskunmajsai Football  Club kérelme tárgyában
 38. Fészekrakó program
 39. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 40. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. március 25.


Ábrahám Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 6/2016.

2016.március 11. /péntek/ 11:00 óra

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. március 11. napján 11:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város  Településszerkezeti tervének módosítása
 2. …./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítása
 4. TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat keretében új óvodaépületek építésével kapcsolatos döntés
 5. Pályázat benyújtása „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” címmel  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra
 6. Előterjesztés faház beszerzéséről
 7. Városi  György  Sportcsarnok villámvédelem szerelés
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016.(II.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 9. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen  benyújtott kifogás  elbírálása a Kiskunmajsa 0272/214. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. 


Ábrahám Fúrús András
polgármester


Képviselő-testületi ülés 5/2016.

2016. február 25. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ


Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  február 25. napján  14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális Központ emeleti terme

 

Napirend:

 1.  Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlat (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsai 1567/4 hrsz-ú és 1754  hrsz-ú ingatlanok megvásárlása (zárt ülés)
 3. Előterjesztés szociális szövetkezet kérelméről szóló  döntésről (zárt ülés)
 4. Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 5. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 6. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …../2016. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló  5/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 7. Feladat ellátási szerződés kötése fogyatékkal élők nappali ellátásának biztosítására
 8. Farkas Ferencné Kiskunmajsa, Május  1. u. 1. sz.  ingatlan felajánlása megvételre
 9. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőfalutól északra található „Kgy” övezetbe sorolt  ingatlanokra vonatkozóan
 10. A 4506/2. és 4506/3. hrsz-ú területek belterületből külterületbe történő átminősítése
 11. Az Iskola  u. 3. sz.  ingatlanban lévő lakás felajánlása ajándékozás jogcímén
 12. Pályázat benyújtása „A kiskunmajsai Tájház felújítása” címmel
 13. A Konecsni György  Kulturális Központ programtervének elfogadása
 14. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása
 15. Hulladékudvar nyitvatartása
 16. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2017-2019. évre  várható összegei
 17. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata …./2016. (….) rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
 18. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. 


Kiskunmajsa, 2016. február 19.

Ábrahám Fúrús András 
polgármester sk


Képviselő-testületi ülés 4/2016.

2016. február 12. /péntek/ 08:00 óra

MEGHÍVÓTisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 
2016. február 12. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
Napirend:
 

 1. Előterjesztés Kiskunmajsa Város Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György Kulturális Központ és Tájház valamint a Városi Könyvtár átalakítására
 2. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a Kiskunmajsa 0612/48 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)
 3. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíjról szóló 20/2008. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása
 5. Az Ipari parkban lévő 0296/17. hrsz-ú terület bérbeadása a BEN-CAR Kft. részére
 6. Feladat ellátási szerződés kötése fogyatékkal élők nappali ellátásának biztosítására
 7. UPC hálózati fejlesztés elvi támogatása Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2016. február 10.

   

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen. 

 

Kiskunmajsa, 2016. február 10.

 

Ábrahám - Fúrús András polgármester


Képviselő-testületi ülés 3/2016.

2016. január 28. /csütörtök/ 14:00 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  január 28. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

 Napirend:
 

 1.  Polgármesteri tájékoztató a két testületi ülés  között  eltelt időszakról
 2. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 3. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyekben alkalmazandó eljárási szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 4. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról szóló 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Előterjesztés Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának fenntartásában lévő Konecsni György  Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház valamint a Városi  Könyvtár  átalakítására vonatkozóan
 6. A Terbe Sándor Tanulmányi Ösztöndíj pályázat kiírása
 7. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 8. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 9. Területi  ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi tevékenység ellátására kötött háziorvosi , házi gyermekorvosi és fogorvosi szerződések felülvizsgálata
 10. Kiskunmajsa Város  Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálata
 11. Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervének elfogadása
 12. Tájékoztató a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft. 2015  évi működéséről
 13. Menetrend módosítás
 14. Városgazdálkodási Intézmény szegélykő sablon vételével kapcsolatos kérelme
 15. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárások lezárása
 16. Bodoglári játszótér üzemeltetése
 17. Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 18. Bodoglár, Szőlő  u. 11. sz.  hasznosítása
 19. Móra F. u. 16. I./3 számú ingatlan bérbeadása
 20. TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében koncepció- és előterv készítés feladatra pénzügyi fedezet biztosítása
 21. A VAKÁCIÓ Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
 22. A polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
 23. A központi orvosi  ügyeleti  szolgálat ellátásának finanszírozásához szükséges döntés
 24. A Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 25. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.
 

Ábrahám-Fúrús András polgármester


Képviselő-testületi ülés 2/2016.

2016. január 22. /péntek/ 11:00 óra

MEGHÍVÓ

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  január 22. napján  11:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

 

 Napirend:
 

 1. A központi orvosi  ügyeleti  szolgálat ellátásához szükséges helyiség bérleti  szerződés

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. január 21.

 

 

Ábrahám-Fúrús András polgármester


Képviselő-testületi ülés 1/2016.

2016. január 15. /péntek/ 07:45 óra

MEGHÍVÓ

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016.  január 15. napján  07:45  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

 

Napirend:

 

 1. Központi  buszmegálló üzemeltetése
 2. Döntés a 2006/2015 (XII.29) Korm. határozatban foglalt költségvetési támogatás felhasználásáról
 3. Pályázati lehetőség az NKA általi kulturális,  művészeti fesztiválra
 4. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény vezetői pótlék  emelési kérelme
 5. Munkamegosztási megállapodás módosítása
 6. Feladat ellátási szerződés kötése család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésére
 7. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartása
 8. Média  szerződés tervezetek (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. 


Kiskunmajsa, 2016. január 13.

 

Ábrahám-Fúrús András polgármester