Városfejlesztési Bizottság

Városfejlesztési Bizottság 2015.12.15. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2015. december 15. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Rendelet tervezet a helyi adókról
 2. A 3167/6. hrsz-ú ingatlan bérbeadása
 3. MAJSA-ÉPÍTŐ Kft. terület bérleti kérelme
 4. Rácz Csaba 2435/3. hrsz. terület bérleti kérelme
 5. Móra F. u. 16. I/3. számú ingatlan hasznosítása
 6. Rekultiváció a volt szovjet laktanyában
 7. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. I félévi munkatervére
 8. 358/2015 (XI.26.) sz. „Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről” tárgyú Képviselő-testületi határozat módosítása
 9. Egyebek

 
 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2015. december 11.


Koncz Jenő


Városfejlesztési Bizottság 2015.11.24. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2015.  november 24. napján  15:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Városgazdálkodási Intézmény vezetője jogviszonyának közös megegyezéssel  történő megszüntetése (zárt ülés)
 2. ……/2015. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
 3. Döntés a Golmitz Kft. előszerződéséről
 4. Elhanyagolt zártkerti  ingatlanok kisajátítást megelőző vételi ajánlata
 5. Záportó tervezése a Kuksós u. és a Fehértó-Majsai főcsatorna között
 6. Kalmár  Pál és Kalmár  Pálné zártkerti  ingatlan felajánlása
 7. A Majsa  Alapítvánnyal kötött bérleti  szerződés módosítása
 8. Kiskunmajsa Bodoglár 4004  hrsz-ú terület  haszonbérbe adása
 9. Az 5405. jelű országos közút  nyomvonal áthelyezésének vizsgálata a Fő utcáról a Rákóczi utcára
 10. Döntés a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséről
 11. Vízkárelhárítási terv felülvizsgálata
 12. Kötelező villamossági felülvizsgálatok az Önkormányzati intézményeknél
 13. Városgazdálkodási Intézmény részére keretösszeg elkülönítése gépvásárlásra
 14. Kerékpártárolók készítéséhez keretösszeg biztosítása
 15. Fűtő berendezések vizsgálata kapcsán megállapított hiányosságok pótlása
 16. Pályázatokkal kapcsolatos előkészítő költségek
 17. Fodor  Brigitta földterület vásárlási kérelme
 18. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő  kérelem tárgyalása
 19. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. 

 

Kiskunmajsa, 2015. november 20.

 

Koncz  Jenő


Városfejlesztési Bizottság 2015.11.19. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2015. november 19. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatára beérkezett pályázatok szakmai véleményezéséről (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2015. november 13.

Koncz Jenő