Városfejlesztési Bizottság

Városfejlesztési Bizottság 2016.12.20. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. december 20. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:
 

 1. Mezei őrszolgálatról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. december 20.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.12.13. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. december 13. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I félévi munkatervére
 3. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 4. Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 5. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás elfogadása
 6. A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium KEHOP-3.2.1 pályázati kódszámú pályázati projektben való részvételről döntés
 7. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. december 9.

Koncz Jenő sk.


Városfejlesztési Bizottság 2016.12.08. 7:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. december 8. napján 07:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázat módosítása

 


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. december 7.

Koncz Jenő sk.


Városfejlesztési Bizottság 2016.11.28. 7:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. november 28. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Karácsonyi vásár idejére faház bérbeadása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. november 25.

Koncz Jenő sk.


Városfejlesztési Bizottság 2016.11.22. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. november 22. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló  40/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006. (VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Pályázat benyújtása az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia 2014-2020 határon átnyúló Együttműködési Program pályázati felhívására
 4. Pályázat benyújtása az I. világháborús emlékmű felújítására
 5. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 6. Kopjafák elhelyezése az Iskola utcában
 7. Karácsonyi vásár idejére faházak bérbeadása
 8. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
 9. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. november 18.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.11.04. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. november 4. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kecskemét-Kiskunmajsa közötti keskeny nyomtávú kisvasút újraindítása
 2. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat kérése az ipari parkban (0296/39. hrsz.)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. november 3.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.10.25. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. október 25. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ……./2016. (……) önkormányzati rendelete a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék szabályozásáról szóló 8/2016. ( VI.05.) rendelet módosításáról
 2. Településrendezési eszközök módosítása
 3. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztéséhez” kapcsolódó művelés ág változás a 0206/22. hrsz-ú területen
 4. IPA pályázathoz kapcsolódó művelési ágból történő kivonás a 0299/6. hrsz-ú területen
 5. MAJSA VIN Szociális Szövetkezet kérelme
 6. AGRIKON KAM Kft részére terület értékesítése
 7. Kiskunmajsa, Szegfű utcai gázvezetés
 8. „Villamos árambeszerzés - 2017” tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás indításáról (zárt ülés)
 9. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. október 21.

Koncz Jenő


Városfejlesztési Bizottság 2016.10.14. 08:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. október 14. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása
 2. 159/2016. (X.13.) sz. határozat visszavonása
 3. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” c. pályázathoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátása tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás indításáról (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. október 13.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.10.13. 08:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. október 13. napján 08:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

1. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” c. pályázathoz szükséges engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó tervezési feladatok ellátása tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás indításáról (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. október 12.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.10.07. 07:10

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. október 7. napján 07:10 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú „Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” c. pályázati felhívásra pályázat benyújtása
 2. A 134/2015. (V.28.) határozat módosítása az Orgona Református Egyház Szociális Intézmény kérelme járdaépítéssel kapcsolatban

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. október 6.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.09.27. 14:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. szeptember 27. napján 14:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város  Helyi Építési Szabályzat módosítása
 2. Fő u. 57/C. 13.sz. önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 3. Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 4. Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 5. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. szeptember 23.

Koncz Jenő sk.


Városfejlesztési Bizottság 2016.09.13. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. szeptember 13. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Döntés a víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési tervről
 2. Döntés a 0206/22. hrsz ingatlanból a Magyar Állam tulajdonába kerülő tulajdoni hányad megvásárlásáról
 3. Turisztikai fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további fedezet biztosítása

 

 
Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. szeptember 12.

Koncz Jenő


Városfejlesztési Bizottság 2016.08.23. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. augusztus 23. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Közterületi kamerarendszer kiépítése
 2. Szabadkai u. 51/A sz. ingatlan értékesítése
 3. Vízelvezetési problémák
 4. Szándéknyilatkozat kínai testvérvárosi kapcsolat létesítésére
 5. Városgazdálkodási Intézmény 2016. évi pótelőirányzat kérelmei, 2017-es költségvetési évtől történő kötelezettségvállalásai
 6. Magasabb vezetők illetményének rendezése (zárt ülés)
 7. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. augusztus 19.

Koncz Jenő sk.


Városfejlesztési Bizottság 2016.08.15. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. augusztus 15. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételhez tulajdonosi hozzájárulás adása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. augusztus 12.

Koncz Jenő


Városfejlesztési Bizottság 2016.07.28. 08:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. július 28. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Napirend:

 

 1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása a Kiskunmajsa 0465/86, 0465/88 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)
 2. Pályázat benyújtása a TOP-2.1.3-15 kódszámú, Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések című pályázati felhívásra Csapadékvíz-elvezetés és Vízvisszatartás Fejlesztése Kiskunmajsán
 3. Bizottsági kültag lemondása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 


Kiskunmajsa, 2016. július 28.

Koncz Jenő sk.


Városfejlesztési Bizottság 2016.07.13. 10:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. július 13. napján 10:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
 2. …./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Pályázat benyújtása a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” címmel
 4. Térfigyelő kamerarendszer bővítése
 5. Dottó kisvonat szezonális működtetésének menetrendje
 6. Torma Ágnes vételi kérelme a zártkert 6567. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. július 12.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.07.08. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. július 8. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a TP-1-2016 pályázati kódú 2016. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

 

Kiskunmajsa, 2016. július 7.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.07.06. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. július 6. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelmek tárgyalása

 


Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. július 5.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.06.27. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. június 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem

Napirend:

 

 1. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló 8/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról és közszolgáltatási szerződés módosításáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről
 3. ……/2016. (…..) önkormányzati rendelet tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 4. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft kérelme Cégbíróságnál történő cégbejegyzés átvezetésére
 5. Kerékpárút létesítése a központ és a Fő u. 203. sz. között
 6. Döntés a TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében megvalósuló főtér rehabilitáció koncepcióterv változatról
 7. Csontos Károly utcában parkoló építése
 8. Helyi Építési Szabályzat módosítási eljárásának indítása az Ipari parkban lévő 0296/39. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
 9. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 2015. évi működéséről
 10. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. II félévi munkaterve
 12. Béres Árpád lakás és garázs bérleti szerződésének meghosszabbítása
 13. Gulyás Jánosné lakás és garázs bérleti szerződésének meghosszabbítása
 14. Petőfi tér 1. III/7. sz. lakás hasznosítása
 15. Petőfi tér 9. III/4. sz. lakás hasznosítása
 16. MECSEK SZOLAR Kft. vételi ajánlata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan kapcsán
 17. Testvérvárosi táblák kihelyezése
 18. Elektronikus ingó árverésen megvásárolt DOTTÓ kisvonat üzemeltetése
 19. Civilek a Játszóterekért Egyesület támogatása „játszótér” építéséhez
 20. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
 21. Dr. Szarvas Tibor kérelme az üdülőterületen lévő ingatlanok átsorolásával kapcsolatban
 22. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. június 24.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.06.14. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. június 14. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárásáról, a tervanyag végső véleményezésre bocsátásáról hozott 146/2016. sz. határozat módosítása
 2. Turisztikai fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlatokra további fedezet biztosítása (zárt ülés)

 
 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2016. június 13.

Koncz Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.06.01. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. június 1. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Lány Lajos  kérelme haszonbérleti szerződéssel kapcsolatban
 2. Pályázat cél meghatározása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 pályázati kiírás benyújtásához
 3. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatára beérkezett pályázatok szakmai véleményezéséről (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 31.

Koncz  Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.05.23. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. május 23. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Családok kedvezményes építési telekhez juttatásának feltételeiről szóló  rendelet elfogadása
 3. Fészekrakó program
 4. Menetrend módosítás
 5. Kiskunmajsa Bajcsy-Zs. u. 10. ingatlan részének ingyenes visszakérése
 6. Csík Mihály lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 7. Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
 8. Pályázat benyújtása a A kiskunmajsai Városi  Óvoda és Bölcsőde Napsugár Óvodája (6120  Kiskunmajsa Bajcsy  – Zs. u. 14.) óvoda „C” épületének felújítására
 9. Külterületi  földutak  karbantartása
 10. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2016. május 20.

Koncz  Jenő
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2016.05.11. 15:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. május 11. napján 15:45 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos munkák jóváhagyása
 2. Kérelem a 0296/30. hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról
 3. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat mellékletét képező gyógyhelyfejlesztési stratégia műszaki tartalmának meghatározása
 4. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati kiírásra „Ciróka Bölcsőde eszközbeszerzése Kiskunmajsán” címmel
 5. Pályázat benyújtása a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívásra „Óvoda  fejlesztése Kiskunmajsán” címmel
 6. Földterületek átadása a MAJSA VIN Szociális Szövetkezet részére

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. május 10.


Koncz  Jenő
Bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2016.05.09. 07:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. május 9. napján 07:45 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Döntés a TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázati felhívás kertében megvalósuló „Óvoda fejlesztése  Kiskunmajsán” c. pályázat építési kivitelezési munkákhoz projekten kívüli forrás  biztosításáról

 
 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. május 6.


Koncz  Jenő sk


Városfejlesztési Bizottság 2016.04.26. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016.  április  26. napján  14:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Helyi adókról szóló  rendelet felülvizsgálatának véleményezése (zárt ülés)
 2. Előterjesztés Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet kérelméről
 3. Előterjesztés a Csengelei úti területek Majsa-Vin  Szociális Szövetkezet részére történő átadásáról
 4. Szélmalomsor és Petőfi  u. behajlás mérés
 5. A Rácz-Wéber Kft. vételi ajánlata a volt szovjet laktanyában lévő 0329/89. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 6. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelmére induló telekrendezési eljárás
 7. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 8. A Kálvária  utcai  bérleti  szerződések módosításáról szóló  67/2016. (III.31.) határozat módosítása
 9. Városi  könyvtár festése
 10. Víziközmű  üzemeltetési szerződés megszüntetésének kezdeményezése
 11. Előterjesztés faházak festéséről, szállításáról.
 12. Köznevelési intézmények működtetésével – Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól visszavett- kapcsolatos karbantartási, felújítási  kiadásokra keretösszeg biztosítása.
 13. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázat műszaki tartalmának meghatározása
 14. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 22.


Koncz  Jenő
Bizottság elnöke


Városfejlesztési Bizottság 2016.04.20. 16:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016.  április  20. napján  16:15  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Bodoglári Traktoros Sportegyesület  Vidékfejlesztési Pályázatának kérelme
 2. Előterjesztés a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének kérelméről (zárt ülés)
 3. Előterjesztés a Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 4. Pályázati kiírás  a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének megbízásáról

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. április 19.


Koncz  Jenő
Bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2016.03.29. 14:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016.  március 29. napján  14:30 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV. 07.) rendelet módosításáról
 2. Mezei  őrszolgálat létrehozása
 3. …./2016. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről, valamint a mezőőri járulék  szabályozásáról
 4. Központi  buszmegálló üzemeltetése
 5. Keresszegi Nóra  és Sasvári Zoltán  telek  vásárlási kérelme
 6. Műfüves futballpálya energia ellátása
 7. Városgazdálkodási Intézmény kérelme profilkanál  vételével kapcsolatban
 8. Városgazdálkodási Intézmény kérelme rakodógép vételével kapcsolatban
 9. A Kálvária  utcai  területek bérleti  szerződéseinek módosítása
 10. Víziközmű  Szolgáltató Kft-ben lévő üzletrész értékesítése
 11. Kertész Jánosné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 12. Bodoglár, Szőlő  u. 11. számú ingatlan bérbeadása
 13. Szabadkai u. 51/A. számú ingatlan hasznosítása
 14. 274/2015 (IX.24.) sz.  „Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek előkészítése” tárgyú  Képviselő-testületi határozat módosítása
 15. Fészekrakó program
 16. Előterjesztés Kiskunmajsa Városi  Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről
 17. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő  kérelem tárgyalása
 18. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő  kérelem tárgyalása
 19. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. március 25.


Koncz  Jenő
Bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2016.03.11. 10:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016.  március 11. napján 10:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város  Településszerkezeti tervének módosítása
 2. …./2016. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. TOP-1.4.1-15 kódszámú pályázat keretében új óvodaépületek építésével kapcsolatos döntés
 4. Pályázat benyújtása „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” címmel  a VP-6-7.4.1.1-16 pályázati kódszámú pályázatra
 5. Előterjesztés faház beszerzéséről
 6. Városi  György  Sportcsarnok villámvédelem szerelés
 7. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen  benyújtott kifogás  elbírálása a Kiskunmajsa 0272/214. hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2016. március 10.


Koncz  Jenő
Bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2016.02.23. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016. február 23. napján 15:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Turisztikai  fejlesztés céljából kisajátítást megelőző vételi ajánlat (zárt ülés)
 2. Előterjesztés szociális szövetkezet kérelméről szóló  döntésről (zárt ülés)
 3. Farkas Ferencné Kiskunmajsa, Május  1. u. 1. sz.  ingatlan felajánlása megvételre
 4. Településrendezési eszközök módosítási eljárásának indítása az üdülőfalutól északra található „Kgy” övezetbe sorolt  ingatlanokra vonatkozóan
 5. A 4506/2. és 4506/3. hrsz-ú területek belterületből külterületbe történő átminősítése
 6. Az Iskola  u. 3. sz.  ingatlanban lévő lakás felajánlása ajándékozás jogcímén
 7. Pályázat benyújtása „A kiskunmajsai Tájház felújítása” címmel
 8. A Konecsni György  Kulturális Központ programtervének elfogadása
 9. GINOP-7.1.3-2015 kódszámú pályázathoz önerő biztosítása
 10. Hulladékudvar nyitvatartása
 11. Kiskunmajsa Város  Önkormányzata …./2016. (….) rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
 12. Csontos Imre földterület vásárlási kérelme
 13. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. február 19.


Koncz  Jenő
Bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2016.02.11. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016.  február 11. napján  16:00 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Napirend:

 

 1. Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen  benyújtott kifogás  elbírálása a Kiskunmajsa 0612/48 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)
 2. Közszolgáltatási Szerződést kiegészítő Üzemeltetési Szerződés, valamint a 2014. június 26. napján megkötött hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés I. számú módosításának jóváhagyása
 3. Az Ipari parkban lévő 0296/17. hrsz-ú terület  bérbeadása a BEN-CAR  Kft. részére
 4. UPC  hálózati fejlesztés elvi támogatása

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. február 10.


Koncz  Jenő
Bizottsági elnök 


Városfejlesztési Bizottság 2016.01.26. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016.  január 26. napján  14:00  órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Járás Esélyteremtő Programtervének elfogadása
 2. Tájékoztató a Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Kft. 2015  évi működéséről
 3. Menetrend módosítás
 4. Városgazdálkodási Intézmény szegélykő sablon vételével kapcsolatos kérelme
 5. Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos véleményezési eljárások lezárása
 6. Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 7. Bodoglár, Szőlő  u. 11. sz.  hasznosítása
 8. Móra F. u. 16. I./3 számú ingatlan bérbeadása
 9. TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázat keretében koncepció- és előterv készítés feladatra pénzügyi fedezet biztosítása
 10. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő  kérelem tárgyalása
 11. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. január 22.


Koncz  Jenő
Bizotsági elnök 


Városfejlesztési Bizottság 2016.01.15. 07:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2016.  január 15. napján  07:15 órakor tartandó  ülésére, az alábbi  helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 227/2015. (IX.22.) határozatának módosítása Benke István földterület vásárlási kérelmével kapcsolatban
 2. Központi  buszmegálló üzemeltetése
 3. Kéményseprő-ipari közszolgáltatás fenntartása
 4. Döntés a 2006/2015 (XII.29) Korm. határozatban foglalt költségvetési támogatás felhasználásáról

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2016. január 15.

 

Koncz  Jenő
Bizottság elnöke