Városfejlesztési Bizottság

Városfejlesztési Bizottság 2017.12.19. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. december 19. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Rózsa utca csapadékvíz elvezetés javítása
 2. Belterületi kerékpárút építése
 3. Bárkányi Zoltán kérelme a kiskunmajsai 1125/25 hrsz-ú ingatlanból kialakítandó építési telek megvásárlása iránt
 4. Eiler Márk kérelme a kiskunmajsai 967/61. hrsz-ú ingatlanból kialakítandó telek megvásárlása iránt
 5. Mezei Kft. területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/44 hrsz-ú területből
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. I félévi munkaterve
 7. Menetrend módosítás
 8. Máté Tóth Hajnalka kérelme a kiskunmajsai 6079. hrsz-ú ingatlan adásvételével kapcsolatban
 9. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. december 15.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.11.28. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. november 28. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. A TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00016 azonosítószámú "Óvoda fejlesztése Kiskunmajsán" pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások megindítása
 2. Menetrend módosítás jóváhagyása
 3. Képviselői indítvány térfigyelő  kamerák kihelyezésével kapcsolatban
 4. Településrendezési eszközök 2017. évben indított módosítása véleményezési eljárásnak lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása
 5. Településképi arculati  kézikönyv elfogadása
 6. Petőfi  Sándor utcai  súlykorlátozás alól mentesség kérése
 7. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő  kérelem tárgyalása
 8. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. november 24.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.11.15. 8:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. november 15. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme


Napirend:

 

 1. „Belső – Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” tárgyában indítandó közbeszerzési eljárás indításáról (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2017. november 14.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.10.24. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. október 24. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. „A Belső-Kígyósi Közösségi Ház energetikai korszerűsítése” című VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázatához kapcsolódó módosítások, közbeszerzés elindítása
 2. Férőhelyszám növelés a Ciróka Bölcsődében
 3. Fásítási program megvalósítása
 4. Tájékoztató a Kiskunmajsa, Kígyós 223. sz. ingatlan értékesítésével kapcsolatban
 5. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. október 20.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.09.26. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. szeptember 26. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. „A helyi identitás és kohézió erősítése” (TOP-5.3.1-16) elnevezésű benyújtása
 2. Pályázat benyújtása a „Népi építészeti emlékek helyreállítása” tárgyú  felhívásra a kiskunmajsai Tájház vonatkozásában
 3. A Mini Euro  Ház Építőipari KFt. vételi ajánlata a Kiskunmajsa Kígyós  223.  sz.  ingatlannal kapcsolatban
 4. A Cseke és Cseke Kft. vételi ajánlata a 0329/100 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 5. A Kiskunmajsa 0353/65 és 0353/67 hrsz-ú területek értékesítéséről szóló  80/2017. (VI.14.) határozat módosítása
 6. Tájékoztató a közterületen lévő önkormányzati kamerákról
 7. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. szeptember 22.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.

Városfejlesztési Bizottság 2017.08.29. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. augusztus 29. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1.  A víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv véleményezése
 2. Településrendezési eszközök módosítása
 3. Bárkányi Zoltán telek vásárlási kérelme
 4. Malom utcában lévő 967/64 hrsz-ú építési telek értékesítése
 5. TEQBALL Kft. kérelme az ipari parkban lévő 0296/55. hrsz-ú ingatlan bérléssel kapcsolatban
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
 7. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása
 8. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. augusztus 25.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.08.17. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. augusztus 17. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. augusztus 16.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.08.08. 09:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. augusztus 8. napján 09:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: A Kiskunmajsai Polgármester Hivatal tanácskozó terme

Napirend:

 

 1. Fedezet biztosítása a „Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán” című,  TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00003 kódszámú, benyújtott pályázat sikeres megvalósításához  szükséges tervezési tevékenységre
 2. Döntés a TOP-3.2.1-16 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című  pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelem beadásáról

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. augusztus 7.

Czombos Csaba
Városfejlesztési Bizottság Elnöke


Városfejlesztési Bizottság 2017.07.18. 08:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. július 18. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. Pályázat benyújtása a TP-1-2017 pályázati kódú  2017. évi Tanyafejlesztési program pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. július 17.

Czombos Csaba
Városfejlesztési Bizottság Elnöke


Városfejlesztési Bizottság 2017.06.27. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. június 27. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása
 2. Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési szerződés megkötése
 3. Településrendezési eszközök módosítása
 4. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csereajánlata a 8308/8. hrsz-ú területtel kapcsolatban
 5. Bihari utca csapadékvíz elvezetés javítása
 6. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
 7. Útkarbantartási keret megemelése
 8. A Horváth István Sporttelepen térköves járda építése
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. II félévi munkaterve
 10. Pályázat benyújtása a „Bilaterális tevékenységek a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterületen-HU11-B1-2017” kódszámú pályázati felhívására
 11. A Kálvária u., Lommatzschi u. és Zöld Paradicsom által határolt terület üzemeltetőjének kivizsgálása
 12. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június  23.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.06.14. 8:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. június 14. napján 08:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély  otthon  című  EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására
 2. A Kiskunmajsa 0353/65. és 0353/67. hrsz-ú területek értékesítése ifj. Sipos Ferdinánd részére
 3. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. június 13.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.05.30. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. május 30. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2017.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Klucsó Tamás és Klucsóné Monostory Klára telek vásárlási kérelme
 3. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 8308/8. hrsz-ú területre
 4. ifj. Sipos Ferdinánd ingatlan csere ajánlata a 0353/65. és 0353/67. hrsz-ú területre
 5. Fészekrakó program pályázati felhívás
 6. Belvízcsatorna tervezésre érkezett ajánlat
 7. Közvilágítás bővítés Kiskunmajsa belterületén
 8. Menetrend módosítás
 9. Öregszőlősor csapadékvíz elvezetés javítása
 10. Utak, közterületek ingatlan-nyilvántartási területrendezése
 11. Szikora Tibor Képviselő Úr javaslataival kapcsolatos előterjesztés
 12. VP6-7.2.1.4-17 – Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései felhívás
 13. Módosított tartalmú Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására
 14. A Csontos Károly utcában a gyógyszertár végétől a megállni tilos tábla hatályáig, csapadékvíz elvezető kiépítése
 15. Tájékoztató a Jonathermál Zrt-vel történt tárgyalásokról (zárt ülés)
 16. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. május 26.

Czombos Csaba
bizottsági elnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.05.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. május 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Tájékoztató Kiskunmajsa Város Önkormányzata Települési Operatív Program keretében támogatásban részesült pályázatairól a Városfejlesztési Bizottság elnöke számára 2017. május 12. megküldött képviselői kérdések vonatkozásában

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. május 23.

Czombos Csaba
bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2017.05.02. 8:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. május 2. napján 08:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Kulturális Központ emeleti terme

Napirend:

 

 1. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2017. május 1.

Czombos Csaba
bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2017.04.25. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. április 25. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Vassné Sisák Katalin Emese kérelme
 2. A Kiskunmajsai Kézilabda Club TAO támogatási kérelme
 3. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme
 4. A 0213/63 hrsz-ú legelő és a 0213//64 hrsz-ú legelő művelés ágú területek értékének meghatározása
 5. Földút javításhoz költség biztosítása
 6. Műfüves futballpálya környékének fásítása
 7. Előterjesztés a 49/2017. (II.23.) számú határozat végrehajtásához kapcsolódó feladatokról (zárt ülés)
 8. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. április 21.

Czombos Csaba
bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2017.04.06. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. április 6. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. április 5.

Czombos Csaba
bizottsági elnök


Városfejlesztési Bizottság 2017.03.28. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. március 28. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. 209/2013. (IX.03.) Partnerségi rend megállapítása településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz tárgyú határozat visszavonása
 2. …../2017. (…..) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Kiskunmajsa Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól
 3. ……/2017. (…….) rendelet tervezet Kiskunmajsa Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2015. (IV.07.) rendeletének módosításáról
 4. Az idegenforgalom fenntartása és fejlődése érdekében turisztikai és marketing tevékenységre fedezet biztosítása
 5. 2017. évi eredeti költségvetésben nem tervezett intézményi külön igények elbírálása
 6. Víziközmű Bérleti-Üzemeltetési Szerződés felmondása
 7. A „Mindennapi vizünk" Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése
 8. „Mindennapi vizünk” Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulástól vagyon átvétele.
 9. A Közrend és Közbiztonsági Munkacsoport javaslatai
 10. Településképi Arculati Kézikönyv készítése, és Településképi rendelet előkészítése
 11. Pályázaton kívüli saját forrás biztosítása mérnöki szolgáltatásra a 2016. évi tanyafejlesztési program keretében elnyert támogatás megvalósításának érdekében
 12. Bizottsági tagok megválasztása
 13. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 24.

Fülöp Zoltán alelnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.03.23. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. március 23. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3.-16 kódszámú pályázati felhívására című, 32/2017 (II.20.), számú képviselő testületi határozat módosítása
 2. Tájékoztató a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívására benyújtandó pályázatban megvalósítandó tevékenységekről
 3. Pályázat benyújtása a Esély otthon című EFOP-1.2.11-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 22.

Fülöp Zoltán alelnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.03.17. 08:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. március 17. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Roma Club Alapítvány kérelme emlékszobor állításához önkormányzati hozzájárulás megadása tárgyában
 2. I. világháborús emlékmű felújítás pályázati támogatásának elfogadása, további önerő biztosítása
 3. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2016 pályázati kiíráson elnyert támogatáshoz további önerő biztosítása
 4. Előterjesztés Majsa-Vin Szociális Szövetkezettel összefüggésben meghozott döntésekről
 5. Kiskunmajsa Város Településszerkezeti tervének módosítása
 6. …./2017.(…..) önkormányzati rendelet-tervezet elfogadása Kiskunmajsa Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 28/2004.(X. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 16.

Fülöp Zoltán alelnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.03.07. 07:50

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. március 7. napján 07:50 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:


 1. Darált beton felhasználása
 2. Pályázat benyújtása a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című  EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására című, 30/2017 (II.20.), számú képviselő testületi határozat módosítása
 3. Tájékoztató a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására benyújtandó pályázatban megvalósítandó tevékenységekről
 4. Műfüves futballpálya környékének fásítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. március 6.

Fülöp Zoltán  alelnök  sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.02.21. 14:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. február 21. napján 14:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata …./2017. (….) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
 2. …./2017. (….) önkormányzati rendelet-tervezet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól szóló  8/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Darált beton vásárlás földút javításhoz
 4. A volt szovjet laktanyában lévő 0329/75. hrsz-ú ingatlan lőszermentesítése
 5. Piac megvilágításával kapcsolatos felajánlás
 6. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
 7. Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 8. Pályázat benyújtása Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú pályázati felhívására
 9. Előterjesztés az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat- átcsoportosításokról szóló 1818/2016 (XII. 22.) Kormány határozatról
 10. Faludi Tamás Képviselő Úr javaslata a Félegyházi út posta előtti szakaszán a parkolásra vonatkozó forgalmi rend visszaállításával kapcsolatban
 11. Kiskunmajsa helyi termék védjegyhasználati jog megszerzéséhez kötődő kérelem tárgyalása
 12. Egyebek

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. február 17.

Fülöp Zoltán  alelnök  sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.02.20. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. február 20. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 1. A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium kérelme tulajdonosi hozzájárulás adása tárgyában
 2. Pályázat benyújtása a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázati felhívására
 3. Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek című EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati felhívására

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. február 17.

Fülöp Zoltán alelnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.01.30. 13:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. január 30. napján 13:40 órakor tartandó rendkívüli ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Kérelem benyújtása a 2017. évi járási  startmunka magas hozzáadott értékű mintaprogramjára
 2. A Településrendezési eszközök 2016. évben indított módosítása véleményezési eljárásának lezárása, a tervanyag végső véleményezésre bocsátása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. január 27.

Fülöp Zoltán
alelnök sk.


Városfejlesztési Bizottság 2017.01.24. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési Bizottság 2017. január 24. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terme

Napirend:

 

 1. Tagsági jogviszony létesítése a Mayossa Portéka Értékesítő Szociális Szövetkezetben
 2. Az Ipari parkban lévő 0296/49. hrsz-ú terület bérbeadása a NeoCons Plus Kft. részére
 3. Az Ipari parkban lévő 0296/54. hrsz-ú terület bérbeadása a Constructor Sipos Kft. részére
 4. Pályázat benyújtása Szank Községi Önkormányzattal közös konzorciumban a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázatra
 5. Önkormányzati ingatlanok energetikai tanúsítványának beszerzése
 6. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2017. január 20.

Fülöp Zoltán sk