Hírek

Pályázati felhívás

6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 5., 309/27 helyrajzi számú ingatlan területén létesítendő 3 db piaci üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására

Kiskunmajsa Város Önkormányzatának tulajdonában és a Városgazdálkodási Intézmény üzemeltetésében lévő 6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 5., 309/27 helyrajzi számú ingatlan területén létesítendő 3 db piaci üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítására.

A pályázat tárgya:
A Városgazdálkodási Intézmény határozatlan időre bérbe kívánja adni a piac területén kialakítandó 5 db árusító helyet, melyek hasznos alapterülete a következő:

6. számú üzlet: 10,56 m2
8. számú üzlet: 15,4 m2
9. számú üzlet: 15,4 m2

Bérleti idő:
A bérleti szerződés határozatlan időre szól.

Folytatni kívánt tevékenység:
A vásárokról és piacokról szóló 55/2009. (III.03.) Kormányrendelet, továbbá a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás szabályairól szóló 59/1999. (XI.26.) EüM. rendelet és a hatályos piac, vásár működési rendjének szabályzata alapján folytatható tevékenységek.

Nyitva tartás:
A bérlő kizárólag a piacszabályzat szerinti nyitva tartási időben tarthat nyitva. A bérlő az üzlet tényleges nyitva tartási idejére a hatályos piacüzemeltetési szabályzat szerinti helypénzt köteles megfizetni.

A bérleti díj:
A bérleti díj mértéke (hasznos alapterület): 670 Ft/m2/hó.
A bérleti díj minden év január 1-től az előző évi, KSH által közzétett infláció mértékével nő.
A közüzemek (víz, villany) minden üzletben almérőkkel lesznek felszerelve, amit a bérlő negyedévente, a tényleges fogyasztás és továbbszámlázás alapján köteles megfizetni üzemeltető felé.

A pályázat elbírálása:
A pályázat kiírója az alábbi pontozási szempontok alapján bírálja el a benyújtott pályázatokat. Elérhető maximális pontszám: 100 pont.

  • helyi őstermelő 20 pont
  • helyi egyéni és/vagy társas vállalkozó 15 pont
  • a már bérbeadott üzletektől eltérő tevékenységet kíván folytatni    20 pont
  • a kiskunmajsai termelői piacon jelenleg is éves bérleti joggal rendelkező helyi árus (őstermelő/vállalkozó)         45 pont

 

A pályázatnak a következőket kell tartalmaznia (pályázati adatlap):

  • a pályázó adatai: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím/székhely, személyi igazolvány szám, adószám, telefonszám, e-mail cím, vállalkozás cégjegyzékszáma/egyéni vállalkozás esetén vállalkozói nyilvántartási szám, őstermelői igazolvány száma és az igazolvány másolata, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám;
  • a pályázó által folytatni kívánt tevékenység pontos megjelölése;
  • a bérelni kívánt üzlet jogszabályok szerinti működéséhez szükséges átalakítások, infrastrukturális beruházások tételes felsorolása, tervezett költségvetése;
  • a kiírásban foglalt feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségvállalás.

 

A nyertes bérlő által a pályázatban részletezett átalakításokat, fejlesztéseket az üzemeltető valósítja meg a bérlő igényeinek megfelelően. Az ezzel kapcsolatban felmerülő anyag és szolgáltatási díjak 100%-át számla ellenében köteles bérlő megfizetni az üzemeltető felé.

A nyertes pályázónak az üzlet egységes megjelenése érdekében (cégtábla, árlista, nyitva tartás stb.) a szerződéskötéskor átadott arculati szabályzat alapján kell eljárniuk.

A pályázati kiírás, adatlap és alaprajz az üzemeltető székhelyén (6120 Kiskunmajsa, Arany János u. 4.) munkanapokon 06.00-14.00 óra között átvehető.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021.10.15., péntek 12.00 óra

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat zárt borítékban, 3 példányban kell benyújtani a Városgazdálkodási Intézmény (6120 Kiskunmajsa, Arany János u. 4.) székhelyén.

A borítékon csak a „Piac 309/27” jeligét szabad feltüntetni.

A határidőn túl benyújtott pályázat nem kerül elbírálásra. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

Érvénytelen a pályázat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, illetve a jogszabályokban foglalt feltételeknek.

A pályázatok elbírálásáról az üzemeltető a beadási határidőt követő 3 munkanapon belül dönt, az eredményről a döntést követő 3 munkanapon belül tájékoztatja a pályázókat.

A pályázat nyertese az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül köteles a pályázat kiírójával bérleti szerződést kötni.

Abban az esetben, ha az üzemeltető hirdet második helyezettet is az adott üzlethelyiségre, és a pályázat nyertesével nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Bővebb információ kérhető Fogl Andrástól, a Városgazdálkodási Intézmény vezetőjétől személyesen, vagy telefonon a 06-70/198-9596 számon.

Pályázati felhívás

Fásítási program

Városunk köztereinek szebbé tétele, egységes utcaképek kialakítása és az egészségesebb környezet megteremtése érdekében a Városgazdálkodási Intézmény fatelepítési pályázatot hirdet az alábbiak szerint.

Pályázók köre: pályázatot nyújthat be az a magánszemély, civil szervezet, intézmény és vállalkozás akinek az ingatlana, intézménye, telephelye előtt található közterületen, utcafronton jelenleg fa nincs, vagy annak állapota a fasor felújítását, új növények telepítését teszik indokolttá.

Választható fafajták: gömbszivar, gömbjuhar, gömbkőris, gömb csepleszmeggy.

A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy indokolt esetben az igényelt fafajtól, darabszámtól eltérően – a pályázóval egyeztetve – más fafajt, darabszámot ajánljon fel, állapítson meg az elbírálásnál.

Pályázat beadási határidő: 2021. 10. 08-ig, munkanapon 8-14 óra között, személyesen a Városgazdálkodási Intézmény székhelyén (6120 Kiskunmajsa, Arany János u. 4.). Pályázat kizárólag a www.kiskunmajsa.hu honlapon közzétett adatlapon nyújtható be. A benyújtott pályázatokat érkezési sorrendben bíráljuk el.

Kedvező elbírálás esetén a kedvezményezettel együttműködési megállapodást köt az intézmény. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületre szakszerűen, az intézménnyel egyeztetett módon, meghatározott határidőre kiülteti – a kiszállítást követő 5 munkanapon belül – és fenntartásáról gondoskodik. Az intézmény vállalja továbbá, a földlabdás/konténeres facsemeték helyszínre történő szállítását, biztosítja a támasztó karókat (2 db/fa).

A telepítés végső határideje: 2020. 10. 31.

Értesítés közterületen történő munkavégzésről

2018.08.28. – 2018.08.31. között, 22 óra és másnap 6 óra között

Városgazdálkodási Intézmény  (6120 Kiskunmajsa Arany János u. 4. Telefon: 77/481-781) megbízásából Növényvédő és Kártevőirtó Kft. (6000 Kecskemét Szolnoki hegy 96/B, telefon: 76/507-454, fax: 76/507-455) Vadgesztenyefák növényvédelmi permetezését hajtja végre Kiskunmajsa közterületein
2018.08.28. – 2018.08.31. között, 22 óra és másnap 6 óra között.

 

Felhasználásra
kerülő szerek
 
Dózis  ÉVI*
(nap)
 
 MVI*
(nap)
Méhekre
veszélyesség
 
Vizekre
veszélyesség
 
 Runner 2F 
(rovarölő)
 0,5 l/ha 21 nap 0 Nem
veszélyes
Közepesen
veszélyes
 Topas 100 EC 
(gombaölő)
 0,5 l/ha
 Vektafid A
(rovarölő)
 1 l/ha

*ÉVI: Élelmezés-egészségügyi várakozási idő
*MVI: Munkaegészségügyi várakozási idő
*nk: nincs korlátozás

Megjegyzések:

Tekintettel a bizonytalan időjárási tényezőkre, nem tudjuk pontosan megadni a munkavégzés kezdeti időpontját, de törekszünk a fent jelzett időintervallum betartására.

A permetező gépet 90 lóerős dízelmotor üzemelteti elkerülhetetlen zajt keltve.

Kérjük az érintett utca lakóit, hogy a házak nyílászáróit, ablakait tartsák zárva a permetezés időszaka alatt!

Az elvégzendő permetezési munka elősegítése érdekében az említett napokon lehetőség szerint az autósok mellőzzék a fasorok alatti parkolást.
A leggondosabb munkavégzés közben is előfordul azonban, hogy a szer a parkoló autókra hullik. A permetezőszer az autóban semmilyen kárt nem okoz és az első autómosáskor - plusz költséget nem okozva – eltávolítható, könnyűszerrel lemosható.

Munkaterület utca nevei:
Üdülőfalu Liget utca, Őzike utca, Cinege utca, Sport u., Csontos Károly u., Petőfi Park területén és az Arany János Iskola előtt, Páva u., Kiskunmajsai Napsugár Óvoda – Fő u. Telephely Intézmény és előtte, Orgona Idősek Otthona bent az intézmény területén és előtte, Petőfi Sándor u. Arany János u. sarkán.


Kérjük a lakosság türelmét és megértését.

 

Városgazdálkodási Intézmény

Elektronikai hulladékgyűjtés

2018.09.17 - 2018.10.15 között

A kiskunmajsai Városgazdálkodási Intézmény
lakossági és közületi elektronikai hulladékgyűjtést szervez:

2018.09.17 - 2018.10.15 között

az elromlott, feleslegessé vált elektromos berendezések összegyűjtése céljából.

Átvételi időpontok: munkanapokon 8-12 óráig
Átvétel helyszíne: Kiskunmajsa Arany János u. 4.

Begyűjtésre kerül: Bontatlan állapotú minden, ami valaha árammal, elemmel, akkumulátorral működött.

(Pl. Háztartási kis és nagy gépek, információ és távközlési berendezések, monitorok, nyomtatók, elektromos barkácsgépek, szórakoztató elektronika, adagoló automaták, stb.)

Aminek az átvétele nem megoldható:
Szétszedett, törött, hiányos, sérült elektromos eszközök
Izzók, fénycsövek
Patronok, tonerek
Magnó szalagok, kazetták, CD-k, DVD-k

 

  

 

Védjük közösen környezetünket!


További információ: hétfőtől-péntekig 8-12 óráig 77/481-781