Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság

Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019.12.17. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019. december 17. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A helyi adókról szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 4. A Majsa-Vin Szociális Szövetkezet támogatási kérelme
 5. Földterületek haszonbérbe adása a Majsa-Vin Szociális Szövetkezet részére
 6. A Majsa Alapítvánnyal kötött sportpályával kapcsolatos bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
 7. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megbízása
 8. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2020.évi üzleti tervének jóváhagyása
 9. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 10. Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft-ben üzletrész megvétele és médiaszolgáltatásra való megbízása
 11. A Központi buszváróval kapcsolatos üzemeltetési problémák megtárgyalása
 12. Hunor Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság Kiskunmajsa kérelme pénzügyi elszámolási határidő módosításáról
 13. Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola Iskola utcai telephelyén található sportcsarnok felújítása pályázat igénybevételével
 14. Kiskunmajsa Fő u. 86. sz. alatti ingatlan bérlésről szóló 148/2019.(V.30.) számú határozat módosítása
 15. Városi György Sportcsarnok ingyenes használatára vonatkozó 239/2019.(IX.10.) határozat módosítása
 16. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázatból megvalósult Mentorház 2020. évi tervezett költségei, programjai
 17. AZ EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázat határidő hosszabbítás miatti költségvetés módosítása, forrás megelőlegezése
 18. Pálinkó József szerződés módosítási kérelme
 19. Hulladékgyűjtő konténerek kihelyezésével kapcsolatos 187/2018.(IX.27.) határozat 2. pontja határidejének módosítása
 20. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. I félévi munkaterve
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. Kiskunmajsa, Fő u. 57/C/13. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 24. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek 2020. évi támogatására
 25. Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 26. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2019. december 16.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019.12.12. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019. december 12. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ emeleti terme


Napirend:

 

 1. Központi orvosi ügyeleti szolgálat működtetéséhez ingatlan és ingóságok biztosítása
 2. Népkonyha-szolgáltatás bevezetése Kiskunmajsán

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2019. december 11.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019.12.09. 18:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019. december 9. napján 18:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Egyeztetés a buszmegálló üzemeltetésével kapcsolatban

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2019. december 6.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019.11.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019. november 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat szabályozásról szóló 11/2006.(VI.02.) rendeletének módosítása
 3. Czombos Csaba kérelme a 0296/60 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 4. Eiler Márk kérelme a Malom utcában lévő 967/66 hrsz-ú ingatlanból kialakítható építési telek megvásárlására
 5. Rácz Ker. Kft. kérelme szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére
 6. Döntés a Tájház fejlesztésével kapcsolatban a Kubinyi Ágoston Program keretében elnyert támogatás felhasználásáról
 7. Óvoda ideiglenes elhelyezéséről szóló 183/2017.(VIII.31.) határozat módosítása
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 237/2019.(VIII.28.) határozatával módosított 208/2019.(VIII.15.) határozat kiegészítése
 9. Kiskunmajsa térfigyelő kamerarendszer bővítése
 10. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatalnál titkársági feladatok ellátása
 11. Önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 12. Döntés információs táblák beszerzéséhez biztosítandó fedezetről
 13. Zöldszám bevezetéséhez szükséges fedezet biztosítása
 14. Közvilágítás korszerűsítése Kiskunmajsán
 15. Dr. Galanov András lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 16. Tájékoztató a városi piac üzemeltetési szabályzatáról
 17. Szikora Gábor lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló 4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2019. november 22.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019.11.13. 15:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2019. november 13. napján 15:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. tisztségviselőinek személyében bekövetkező változás
 2. Dél-Alföldi Térségfejlesztő Kft-ben üzletrész megvételre vonatkozó szándéknyilatkozat
 3. Karácsonyi díszkivilágítás kiadásaira fedezet biztosítása
 4. Fedezet biztosítása jubileumi jutalom kifizetéséhez
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a madármegfigyelő és fejlesztő ökopark helyszínének meghatározásáról szóló 10/2019.(I.31.) számú határozatának visszavonása
 6. A Kiskunmajsai Asztalitenisz Club kérelme Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 229/2018.(XII.20.) határozata 1., 2. és 3. pontjának visszavonására
 7. Döntés a 6120 Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u. 9. szám alatti, 4099/3 hrsz. alatt felvett önkormányzati épület felújítási munkálataihoz biztosítandó többlet fedezetről.

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2019. november 11.

 

Nyerges Benjamin
bizottsági elnök sk.