Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság

Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.10.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. október 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális is gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 3. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra a kiskunmajsai vásártér fejlesztésére
 4. Pályázat benyújtása illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására
 5. A Városgazdálkodási Intézménynél adminisztrátori álláshely megszüntetése.
 6. Városgazdálkodási Intézmény kérelme földrostálás és fakivágás díjának fedezetére
 7. Kiskunmajsa Város Polgármestere 22/2020.(IV.20.) határozatának Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő- testületének 107/2020.(VII.09.) határozatával módosított határozatának további módosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére utcatakarító gép beszerzése tárgyában
 8. Az 57/2020.(II.27.) határozat visszavonása a 296/69 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 9. Sipos Ferdinánd kérelme a 0579/13 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatban
 10. A 0296/62 hrsz-ú terület értékesítéséről szóló 261/2019.(X.03.) határozat visszavonása és Babenyecz Csaba területvásárlási kérelme az ipari parkban a 0296/62 hrsz-ú területből
 11. Védőnői Szolgálat működéséhez szükséges fedezet biztosítása
 12. Csodavilág Mini Bölcsőde működéséhez szükséges fedezet biztosítása
 13. Dr. Galanov András lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 14. Horváth Zsolt kérelme a 0353/4 hrsz-ú ingatlanban lévő tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatban
 15. Tájékoztató a kiskunmajsai kiserdőben kötelezően elvégzendő erdészeti munkálatokról
 16. Műszaki ellenőri tájékoztatás az Öko tanya építés előrehaladásáról
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. október 22.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke

Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.10.15. 14:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. október 15. napján 14:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 1. Óvoda udvar rendezéséhez szükséges fedezet biztosítása
 2. Az új mini bölcsődéhez kapcsolódó munkálatokhoz további fedezet biztosítása
 3. Kiskunmajsa Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és EGYMI tantermének tetőjavításhoz szükséges fedezet biztosítása
 4. Pályázat benyújtásának előkészítésére fedezet biztosítása a VP6-7.2.1.1-20 kódszámú felhívásra
 5. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény beruházási, karbantartási költségeihez fedezet biztosítása
 6. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme intézményvezető- helyettes megbízásának biztosítására
 7. Tájékoztató a TOP-5.2.1-15 és a TOP-4.3.1-15 azonosító számú pályázatokkal kapcsolatosan

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. október 14.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.09.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. szeptember 22. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési eszközeinek elfogadása
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének az esély Otthon „Izsák és Kiskunmajsa életpálya tervezést segítő programja” ösztönző támogatásról szóló 16/2019.(VII.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozás
 4. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 5. A Városgazdálkodási Intézménynél dupla foglalkoztatással kapcsolatosan felmerülő kiadások fedezetének biztosítása
 6. A Városgazdálkodási Intézménynél csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan történő foglalkoztatás módosítása
 7. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Egészségügyi, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 8. Kiskunmajsa ipari park 0296/70 hrsz-ú telek megosztásának jóváhagyása
 9. Pályázat benyújtása a TOP-5.2.1-15 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című felhívásra
 10. Döntés az European City Facility (EUCF) pályázati lehetőségre benyújtandó támogatási kérelemről
 11. Pályázat benyújtása a TOP-4.3.1-15 azonosító számú, „Leromlott városi területek rehabilitációja” című felhívásra
 12. Kiskunmajsa Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása
 13. Beszámoló Kiskunmajsa Város Önkormányzatának elmúlt egy évének projektjeiről, valamint az óvoda és főtér fejlesztési pályázatok többletönerejéről
 14. Kiskunmajsa ipari parkban lévő ingatlanokról tájékoztatás
 15. Vass Izolda lakásbérleti kérelme
 16. Nyerges Gábor lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. szeptember 18.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.09.14. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. szeptember 14. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A 2020. évi Népi Építészeti Program keretében kiírt pályázatra benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges döntések

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. szeptember 11.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.08.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. augusztus 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2020. (…) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. A Kiskunmajsai Football Club támogatási kérelme
 3. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2020. évi támogatásának módosítása
 4. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme szakirányú továbbképzés támogatásához
 5. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme továbbképzés támogatása tárgyában
 6. Fedezetbiztosítás adatvédelmi tisztviselő (DPO)  biztosítására
 7. Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése
 8. Kiskunmajsai piac területének rendezése
 9. Fedezet biztosítás Kiskunmajsa város közterületein fásítási program megvalósítására
 10. Fedezet biztosítás Kiskunmajsa Petőfi téren és egyéb köztereken tervezett rekultivációs és felújítási munkálatokhoz
 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 12. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. augusztus 19.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.08.05. 18:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. augusztus 5. napján 18:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól 8/2018.((IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. Szúnyog gyérítésre fedezet biztosítása
 3. Birtalan Gyöngyvér kérelme földhasználati díj elengedésével kapcsolatban
 4. Kamera rendszer működéséhez új átjátszók kiépítése
 5. Kiskunmajsa új Településrendezési eszközei - döntés a terv záró szakmai véleményezésre bocsátásáról
 6. A főtér rekonstrukciós munkálatokhoz kapcsolódó „forrásátadás” a Városgazdálkodási Intézmény részére
 7. Közvilágítás korszerűsítésének előkészítéséhez szükséges közbeszerzési szakértő igénybevételéhez fedezet biztosítása
 8. Víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 9. Ipari parkban lévő Csordajárás út átnevezése
 10. Kiskunmajsai repülőtér kialakítása és üzemeltetése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. augusztus 4.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.07.16. 09:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. július 16. napján 09:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
 2. Kiskunmajsa Fő u. 76. szám alatti ingatlanra vonatkozó használati szerződés módosítása
 3. Tájékoztató a piac üzletsor pályázati kiírásáról
 4. Az új mini bölcsődéhez kapcsolódó munkálatokhoz fedezet biztosítása
 5. Városfejlesztési koncepció elkészítéséhez fedezet biztosítása
 6. Közlekedésfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó döntések
 7. A Bodoglári Közösségi Házhoz kapcsolódó munkálatokhoz fedezet biztosítása
 8. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény fejlesztésével kapcsolatos pályázati döntések
 9. Villamos szabványossági feladatokról döntés
 10. Kiskunmajsai Ipari Parkban lévő ürgék áttelepítése
 11. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2019. évi működéséről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. július 14.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.07.08. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. július 8. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 2. A 16/2020. (I.30.) számú határozat módosítása a Kiskunmajsai Lovas Klub részére nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének ismételt módosításáról
 3. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revíziós jegyzőkönyvének jóváhagyása
 4. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény beruházási, karbantartási költségeihez fedezet biztosítása
 5. Pályázat benyújtása kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 6. Kiskunmajsai Móra Ferenc Óvoda, Általános Iskola és EGYMI kérelme
 7. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelme a Kiskunmajsa 0271/2 hrsz-ú ingatlanból 25 m2 terület állami tulajdonba vételével kapcsolatban
 8. Béke téren lévő utcák elnevezése
 9. Kiskunmajsa Város Polgármestere 22/2020.(IV.20.) határozatának módosítása Városgazdálkodási Intézmény részére padkaseprő gép beszerzése, működtetési költségeinek biztosítása tárgyában
 10. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény kérelme szociális diagnózist készítő esetmenedzseri létszám biztosítására
 11. Jakab Anett lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 12. Tájékoztató a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntésekről és a várost érintő egyéb kérdésekről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. július 7.

 

 

Nyerges Benjamin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.06.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. június 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszerről és az ehhez kapcsolódó rendőrségi együttműködési megállapodás jóváhagyásáról
 3. A 2019. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele
 4. Kránicz Zoltán kérelme a Liszt Ferenc u. 6. számban lévő önkormányzati tulajdonrész megvásárlásával kapcsolatban
 5. Czombos Csaba kérelme a 0296/60 hrsz-ú területvásárlásával kapcsolatban hozott 287/2019.(XI.28.) határozat visszavonása és Kos-Sipos Róbert kérelme a 0296/60 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 6. 2019. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. június 22.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.03.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. március 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme

 

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2018. (IV.27.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. A kiskunmajsai kamerarendszer további bővítése
 3. Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda kérelme a Petőfi utcában lévő 1125/32 és 1125/33 hrsz-ú építési telkek megvásárlásával kapcsolatban
 4. Eiler Márk kérelme a Malom utcában lévő 9670 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési tervéről
 6. Kiskunmajsa-Bodoglár, Szőlő u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló  3/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 8. Ökotanya építése Kiskunmajsán” tárgyú, a PRAG szabályai szerint lefolytatott egyszerűsített beszerzési eljárás megindításához kapcsolódó döntés (zárt ülés)
 9. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. március 20.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.03.12. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. március 12. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. "Ökotanya építése Kiskunmajsán" tárgyú, a PRAG szabályai szerint lefolytatott egyszerűsített beszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. Oberon-Alpin Bt. kérelme média partneri szerződés meghosszabbítására (zárt ülés)
 3. Munkamegosztási megállapodás módosítása
 4. Ipari parkban lévő utcák elnevezése
 5. A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének támogatási kérelme kulturális és sport rendezvények megtartására
 6. Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-ben üzletrész eladással kapcsolatos döntés
 7. Kiskunmajsai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett prevenciós előadások kiadásaira fedezet biztosítása
 8. Pályázat kiírása a Kiskunmajsai Ipari Parkban lévő terület értékesítésére
 9. Földterületek haszonbérbe adása a Majsa-ÉpKert Építő Start Szociális Szövetkezet részére
 10. Óvodák működéséhez és megnyitásához szükséges fedezet biztosítása
 11. A város közterületein elhelyezendő hulladéktárolók beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. március 11.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.02.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. február 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

 

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város közvilágítás korszerűsítése
 2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2021-2023. évre várható összege
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.(…….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
 4. Kiskunmajsa és Vidéke ÁFÉSZ támogatási kérelme a Kiskunmajsa külső-kígyósi bolt működtetésére
 5. Royal II. Sütőipari Zrt. támogatási kérelme mozgóbolt működtetéséhez
 6. Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kérelme jubileumi jutalom kifizetésére
 7. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme közfoglalkoztatási programjának pénzbeli kiegészítésére
 8. Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal munkavállalóinak illetménye
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeinek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése
 10. Alapítványok 2020. évi támogatása
 11. Kiskunmajsa V áros Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek informatikai-rendszer működési struktúrájának módosítása
 12. A polgármester és a főállású alpolgármesterek cafetéria szabályzata
 13. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár nyilvántartásában szereplő Ford Transit gépjármű értékesítése, másik jármű vásárlására fedezet biztosítása
 14. Buszmegállók felújítása, új helyszínekre történő kihelyezése
 15. MKK Logistic Kft. kérelme a 029/49. hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 16. Ábrahám-Fúrús András kérelme a Malom utcában lévő 967/50. hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 17. Ábrahám-Fúrús Rozina kérelme a Malom utcában lévő 967/51. hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 18. Sós Ferenc kérelme a Malom utcában lévő 967/55 és 967/65 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 19. Városgazdálkodási Intézmény és Kiskunmajsa Önkormányzata nyilvántartásában szereplő járművek értékesítése, másik járművek beszerzésére fedezet biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 20. Lakosné Szemerédi Zsuzsanna és Lakos Attila kérelme a Malom utcában lévő 967/69 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 21. Ipari parkban lévő utcák elnevezése
 22. Farkas Ferencné Kiskunmajsa, Május 1. u. 1. sz. ingatlan felajánlása
 23. EKVIT Kft. kérelme a 0296/69 hrsz-ú terület vásárlásával kapcsolatban
 24. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 25. A Kiskunmajsai Football Club TAO támogatási kérelme, a 102/2019.(IV.11.) határozattal módosított 75/2019.(III.28.) határozat visszavonása
 26. 2019. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások – pénzeszköz átadások – elszámolása
 27. Civil szervezetek 2020. évi támogatása
 28. Kiskunmajsa, Fő utca 53/C/13. szám alatti Önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 29. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. február 21.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.02.13. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. február 13. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetésről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. A 2020. évi Népi Építészeti Program keretében kiírt pályázatra benyújtandó támogatási kérelemhez szükséges döntések
 3. Hozzájárulás óvodakert pályázat benyújtásához
 4. "Új mini bölcsőde kialakítása Kiskunmajsán" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. február 12.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.02.04. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. február 4. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Városgazdálkodási Intézmény és Kiskunmajsa Város Önkormányzata nyilvántartásában szereplő gépek, járművek értékesítése, új járművek beszerzésére fedezet biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 2. Kiskunmajsa Város Közlekedésbiztonsági programja

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. január 31.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.01.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. január 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Városi György Sportcsarnok hasznosítása
 2. Városgazdálkodási Intézmény és Kiskunmajsa Város Önkormányzata nyilvántartásban szereplő gépek, járművek értékesítése, új járművek beszerzése fedezet biztosítása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 3. Városgazdálkodási Intézmény vezetőjének kérelme
 4. A Bodoglári Traktoros Sport Egyesület kérelme
 5. A 209/2019.(VIII.15.) számú határozat módosítása a Kiskunmajsai Lovas Klub részére nyújtott kölcsön visszafizetési határidejének módosításáról
 6. Babenyecz Csaba kérelme a Malom utcában lévő 967/52 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 7. Balog Péter kérelme a Malom utcában lévő 967/54 hrsz-ú építési telek megvásárlásával kapcsolatban
 8. Kiskunmajsai Ipari Parkban terület értékesítés
 9. Szennyvíziszap elszállításával kapcsolatos döntés
 10. TOP Zöldváros pályázat többletkérelem menedzseléséhez és a TOP Óvoda pályázat megvalósításához szükséges fedezet biztosítása
 11. A 197/2018.(XI.14.) számú határozat kiegészítése – IPA ÖKO tanya kerítésépítési feladatok elvégzéséhez
 12. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú pályázat határidő hosszabbítás miatti költségvetés módosítása, forrás megelőlegezése
 13. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00009 azonosító számú pályázatból megvalósult Mentorház 2020. évi tervezett költségei, programjai elfogadásáról szóló 320/2019.(XII.19.) határozat módosítása
 14. A központi orvosi ügyelet finanszírozásáról
 15. Kiskunmajsa, Bodoglár, Szőlő u. 11. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. január 24.Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.01.14. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. január 14. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A TOP-7.1.1-16-H-115-2 (CLLD) kódszámú Kulturális intézmény eszközeinek és infrastruktúrájának fejlesztése című pályázati felhívásra benyújtott pályázattal kapcsolatos 141/2019. (V.28.) számú határozat kiegészítése
 2. Vonzó városközpont kialakítása Kiskunmajsán tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosítása (zárt ülés)
 3. „Ökotanya építése Kiskunmajsán” tárgyú, a PRAG szabályai szerint lefolytatott egyszerűsített beszerzési eljáráshoz kapcsolódó döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. január 13.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020.01.07. 07:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2020. január 7. napján 07:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak megbízása és a 196/2018. (IX.14.) határozat visszavonása
 2. A 39/2019.(II.28.) számú határozat módosítása - IPA ÖKO tanya pályázat fordítási költségeinek biztosításához
 3. "Új mini bölcsőde kialakítása Kiskunmajsán" tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2020. január 6.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke