Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság

Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.12.21. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. december 21. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Második Lehetőség Kereskedelmi Szociális Szövetkezet Kiskunmajsa 0299/6 hrsz-ú terület bérletére vonatkozó kérelme
 2. „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének hosszabbítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. december 20.

 

 

Nyerges Benjamin sk.
bizottsági elnök


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.12.14. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. december 14. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 2. Népkonyhai szolgáltatás további biztosítása Kiskunmajsán a Gordiusz Intézmény által
 3. Szolgáltatói díj módosítása a Városi György Sportcsarnoknál
 4. Városgazdálkodási Intézmény kérelme 3 fő engedélyezett álláshely bővítéshez szükséges fedezet biztosításához
 5. Székhelybejegyzés engedélyezése a Kiskun Önkormányzatok Szövetsége részére
 6. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és a felügyelőbizottság tagjainak megbízása
 7. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása
 8. Pályázat benyújtása TOP_PLUSZ-1-2-1-21 számú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra
 9. Pályázat benyújtása RRF-1.1.2-2021 számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra
 10. Pályázat benyújtása TOP_PLUSZ-3-3-1-21 számú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
 11. Elővásárlási jogról lemondás a Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 12. A volt szovjet laktanyában lévő 0329/87 hrsz-ú terület értékesítéséről szóló 182/2021.(VIII.18.) határozat módosítása
 13. Kiskunmajsa 0303/12 hrsz-ú terület, horgásztó művelési ág változás jóváhagyása
 14. Kiskunmajsa Város Településrendezési eszközök részleges módosításának indítása
 15. A Mentorház személyi feltételeinek további biztosítása
 16. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. I. félévi munkaterve
 18. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek 2022. évi támogatására
 19. Csenki Ágota lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 20. Kondákor Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 22. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. december 10.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.12.07. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. december 7. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A Képviselő-testület …./2021.(….) önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016. (XII.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revízióját követő további intézkedések
 3. „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása és az ajánlattétel határidejének hosszabbítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. február 9.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.11.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. november 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Településrendezési eszközei részleges módosításának elfogadása
 2. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény revíziós jegyzőkönyvének jóváhagyása
 3. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár általános intézményvezető- helyettesének megbízásával való egyetértés
 4. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának támogatása
 5. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 6. Színházterem komplex felújítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképp megkötött vállalkozási szerződés módosítása
 7. Pályázatok benyújtásának előkészítése a 2021-27-es programozási időszakban meghirdetésre került és kerülő pályázati felhívásokra
 8. Hozzájárulás a Magyar Kézilabda Szövetség által felajánlott kültéri kézilabda pálya megépítéséhez
 9. Önkormányzat (Mentorház, Múzeum) és önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése, alpolgármesterek részére jutalom biztosítása
 10. A kiskunmajsai 319/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a CETIN Zrt-vel
 11. A kiskunmajsai 319/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megkötése a Magyar Telekom Nyrt-vel
 12. Kiskunmajsa Rózsa u. 45. szám alatti telek megvásárlása
 13. Terjék Zoltán Józsefné lakásbérleti kérelme
 14. A vásártér előtti útszakasz megvédése 10 tonnás súlykorlátozó táblák kihelyezésével
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. november 19.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.10.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. október 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2021.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. …./2021.(….) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019. (IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 4. Kecskeméti Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelői szerződés mellékletének módosítása
 5. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitációja című TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú pályázat keretében elszámolandó lakásvásárlás fedezetének módosítása
 6. Városgazdálkodási intézmény kérelme csatornamosásra megelőlegezett forrás visszapótlására
 7. Völgyi Zoltán Kiskunmajsa, Szélső u. 10. alatti lakás használatával kapcsolatos kérelme
 8. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kérelme a Kiskunmajsa 1682/1 és 1393/1 hrsz-ú területek állami tulajdonba vételével kapcsolatban
 9. A Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlan 22147/270841 tulajdoni hányadából 11073/270841-ed tulajdoni hányad értékesítése a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
 10. A Felgyő 0294/27 hrsz-ú ingatlan 22147/270841 tulajdoni hányadából 11074/270841-ed tulajdoni hányad értékesítése a Csongrádi Víz- és Kommunális Nonprofit Kft. részére
 11. Abonyi Ferenc Tiborné kérelme
 12. Dr. Galanov András lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 13. Jung Rebeka lakásbérlet kérelme
 14. Nyerges Gábor lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. október 22.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.10.15. 07:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. október 15. napján 07:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A Kecskeméti Tankerületi Központ kérelme mentor foglalkoztatásának támogatása tárgyában
 2. Központi orvosi ügyeleti szolgálat működtetéséhez ingatlan és ingóságok biztosítása
 3. Iparhegyi u. 8. I/3. sz. lakás bérbevételére beadott pályázatok elbírálása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. október 13.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.10.07. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. október 7. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1.  Okospadok telepítéséhez fedezet biztosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. október 6.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.09.30. 13:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. szeptember 30. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme


Napirend:

 1.  „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. szeptember 30.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.09.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. szeptember 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójához történő csatlakozás
 2. A bodoglári játszótér üzemeltetésére a Bodoglári traktoros Sportegyesülettel megkötött üzemeltetési szerződés megszüntetése, valamint az üzemeltetés Városgazdálkodási Intézmény részére történő átadása
 3. Közvilágítással kapcsolatos többletkiadásokra fedezet biztosítása
 4. A kiskunmajsai 2435/11 hrsz-ú telek értékesítésével kapcsolatos 68/2021.(IV.08.) határozat módosítása
 5. A kiskunmajsai 2715/178 hrsz-ú záportározó megosztásának jóváhagyása
 6. Székhelybejegyzés engedélyezése az Új Redempció Kiskunmajsáért Egyesület részére
 7. Javaslat a településképi rendelet módosításának előkészítésére
 8. Kiskunmajsa Településrendezési eszközeinek részleges módosítása kiemelt  fejlesztési területeken – döntés a módosítási terv záró szakmai véleményezésre bocsátásáról
 9. A Kiskunmajsai Biztos Kezdet Gyerekház létrehozásával kapcsolatos döntések meghozatala
 10. A színházterem biztonságos üzemeltetéséhez, és a hosszú távú működés szakmai feltételeinek megteremtéséhez szükséges kiegészítő munkák
 11. Kiskunmajsa Fő utca 86. sz. alatti ingatlan bérléséről szóló 318/2019.(XII.19.) határozattal és 62/2020.(VI.03.) határozattal módosított 148/2019.(V.30.) számú határozat módosítása
 12. Állíttatók, adományozók feltüntetése a Kiskunmajsán található szobrokon, alkotásokon
 13. A vásártér előtti útszakasz megvédése 10 tonnás súlykorlátozó táblák kihelyezésével
 14. Deák u. – Kálvária u. kereszteződében lévő forgalomcsillapító csomópont építésével kapcsolatos vizsgálat
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. "Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. szeptember 24.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.09.14. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. szeptember 14. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A belterületi utak felújítására kiadott, BMÖFT/6-9/2021. iktatószámú Támogatói Okirat módosítása
 2. Az Európai Mobilitás Hét 2021. évi pályázatának megelőlegezése
 3. Kiskunmajsai Katasztrófavédelmi Örs Járási Mentőcsoportjának kérelme
 4. Víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 5. A forgalmi renddel kapcsolatos 133/2021.(VI.11.) határozat módosítása
 6. Deák u.- Kálvária u. kereszteződésében lévő forgalomcsillapító csomópont építésével kapcsolatos vizsgálat
 7. Kiskunmajsa Aradi u. 37. szám alatti ingatlan (Zöldalsó) megvásárlásával kapcsolatos eljárás vizsgálata
 8. Kiskunmajsa városközpont és piac rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó Városgazdálkodási Intézmény által elvégzett munkálatok számba vétele
 9. A KÜDÉTE telekvásárlási kérelme a 8366 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
 10. II. Szent János Pál pápa szobor kihelyezése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. szeptember 13.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.09.02. 7:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. szeptember 2. napján 07:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Népkonyha-szolgáltatás feltételeinek biztosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. szeptember 1.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.08.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. augusztus 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Javaslat a településképi rendelet módosításának előkészítésére
 3. Kiskunmajsa Város Településrendezési eszközök módosítása
 4. Vízjogi létesítési engedély hosszabbítás
 5. Fénykereszt felállításával kapcsolatos kérelem
 6. Értékesítésre szánt telek kijelölése
 7. Külterületi postaládák kiépítése
 8. Birtalan Gyöngyvér kérelme földhasználati díj elengedésével kapcsolatban
 9. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2020. évi működéséről
 10. Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatásának felhasználása
 11. Hit és Kultúra Alapítvány kérelme támogatás felhasználási céljának módosítása iránt
 12. Iparhegy utca 8. I/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítása
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2021.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. augusztus 19.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.08.18. 7:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. augusztus 18. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Hozzájárulás adása Szent II. János Pál pápát ábrázoló bronz szobor felállításához
 2. A Majsa napi rendezvénnyel kapcsolatos forgalom elterelés
 3. A volt Szovjet laktanyában lévő 0329/87 hrsz-ú terület értékesítése a FAVORIT-FOOD Kft. részére

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. augusztus 17.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.08.03. 8:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. augusztus 3. napján 08:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Pályázat benyújtása a ZP-1-2021 pályázati kódú 2021. évi Zártkerti program pályázati felhívására
 2. A TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú projekt megvalósításához szükséges döntések
 3. A TOP-2.1.3-16 számú Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című pályázati felhívásra benyújtott és támogatásban részesült projekt megvalósításához szükséges döntések
 4. A 2020. évi Kubinyi Ágoston Program keretében a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény épületén végrehajtásra kerülő fejlesztéshez kapcsolódó döntés
 5. A Kiskunmajsa Öko-tanya üzemeltetésre kiírt pályázati felhívásra benyújtott pályázat elbírálása
 6. Városgazdálkodási Intézmény részére garantálton felüli illetmény fedezetének biztosítása
 7. A 0296/74 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése a C.M.Y.K. International Kft. részére

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. augusztus 2.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.07.15. 13:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. július 15. napján 13:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 2. A Védőnői Szolgálat területi védőnői körzeteinek átszervezése, körzet megszüntetése
 3. A 0296/64 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése Stílus Faipari Kft. részére
 4. A 195/64 hrsz-ú területből igényelt telek értékesítése a Czifrik Mezőgazdasági Bolt Kereskedelmi Kft. részére
 5. Az Arany Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása oktatási-nevelési célú feladatok ellátásához
 6. Mayossa című mesekönyv megjelentetéséhez fedezet biztosítása
 7. Jakab Anett lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 8. Karlovszki Pál lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 9. Kolompár Zoltánné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. július 14.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.06.30. 7:50

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. június 30. napján 07:50 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Pályázat benyújtása a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú felhívásra kiskunmajsai külterületi közutak fejlesztésére
 2. Bizottságok személyi összetételében történő változások
 3. Előterjesztés pályázati felhívásról a Kiskunmajsa Öko-tanya üzemeltetésére
 4. Az Országos Mentőszolgálat Kiskunmajsai Mentőállomásának kérelme székhely bejegyzés iránt
 5. Az EMT-TE-B-A-21-0412 pályázat megelőlegezése kiskunmajsai térzenei programok megvalósítására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. június 28.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021.06.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2021. június 22. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. A 2562/3 hrsz-ú utca ingyenes felajánlásával kapcsolatos 235/2019.(VIII.28.) határozat visszavonása
 2. Kiskunmajsa Fő u. 79. szám alatti ingatlan használata
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. II. félévi munkaterve
 4. 2020. november 4-étől elrendelt veszélyhelyzetben, polgármesteri hatáskörben meghozott döntésekről
 5. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2021.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2021. június 18.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke