Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság

Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.12.19. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. december 19. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. …./2022.(….) önkormányzati rendelet az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáró
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(….) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006.(VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Mayossa Portéka Értékesítő Start Szociális Szövetkezet kérelme napelem telepítéssel kapcsolatban
 4. Balogh Zsuzsanna és Ábrahám-Fúrús András kérelmével kapcsolatban a 0325/177 és 0325/178 hrsz-ú utak átminősítése
 5. Hunyadi Dávid haszonbérleti díj csökkentési kérelme
 6. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyása
 7. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme
 8. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg meghatározása
 9. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére fedezet biztosítása gyermekétkeztetéshez
 10. Elbirtoklási per indításának kezdeményezése a Kiskunmajsa 0679/10 hrsz-ú (Kiskunmajsa, Bodoglár 218-2.) ingatlan 1/12-ed tulajdoni hányada iránt
 11. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. I. félévi munkaterve
 12. Városgazdálkodási Intézmény önkormányzati nem lakóingatlan felújítása iránti kérelme
 13. Szolgáltatói díj módosítása a Városi György Sportcsarnoknál
 14. Aggregátorok beszerzése és azok ingyenes átadása karitatív célú felhasználásra
 15. Intézményi kiadási megtakarítások, bevételi többletek elvonása tartalékba helyezése
 16. A forgalmi rend szabályozásával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
 17. Bizottsági állásfoglalás kialakítása a Fő u., Bezerédi u. kereszteződésében létesítendő gyalogátkelőhely megvalósításával kapcsolatban
 18. A Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. I/7. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 19. A Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. III./7. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 20. „Külterületi útszakaszokon új aszfalt út építése és burkolat felújítása - VP6-7.2.1.1-21” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 21.  „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. december 14.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.11.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. november 22. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Önkormányzat (Mentorház, Múzeum, Biztos Kezdet Gyerekház) és önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 3. Előterjesztés a kőkereszt Mária Magdolnával köztéri alkotással kapcsolatban
 4. Az 1869/201.(XII.3.) Korm. határozat alapján Kiskunmajsa Város Önkormányzatának nyújtott támogatáshoz kapcsolódó támogatói okirat módosításához szükséges döntés
 5. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-3.3.2-21 kódszámú, „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra
 6. A Kiskunmajsa, Fő utca 57. I/6. szám alatti önkormányzati lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbításaA
 7. Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 8. I/3. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 9. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. november 18.

 

Nyerges Benjamin sk
bizottsági elnök


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.11.10. 14:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. november 10. napján 14:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Mayossa Portéka Értékesítő Start Szociális Szövetkezetből való kilépés
 2. Majsa-Épkert Építő Start Szociális Szövetkezetből való kilépés
 3. Faludi Tamás Majsa-ÉpKert Szociális Szövetkezettel kapcsolatos képviselői indítványa
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeit érintő energiatakarékossági intézkedések
 5. Villamos és földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
 6. Döntés napelem telepítéséhez szükséges 3 fázis kialakításáról
 7. Fedezet szociális alapon kiosztandó tűzifa biztosításához
 8. A 6120 Kiskunmajsa, belterület 1105 hrsz alatti önkormányzati tulajdonú telek rendezése
 9. „Kiskunmajsa Város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 10. „Közösségi ház, lakóingatlan felújítása Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. november 9.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.10.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. október 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár videó terme


Napirend:

 

 1. ……/2022.(….) önkormányzati rendelet Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló  14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 3. Kiskunmajsa Város Településrendezési eszközei részleges módosításának elfogadása
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 5. A Kiskunmajsai Tenisz Klub kérelme a bérleti szerződésének módosításával kapcsolatban
 6. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 7. Tulajdonosi hozzájárulás a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium napelemes rendszerének kiépítéséhez
 8. A 0230/163 hrsz-ú terület értékesítésével kapcsolatos kérelem az Alterax.eu Kft. részéről
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon
 10. Az Új Redemptió Kiskunmajsáért Egyesület kérelme egyedi táblarendszer kihelyezése iránt
 11. A Kiskunmajsai, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésnek meghosszabbítása
 12. A Kiskunmajsai Móra Ferenc utca 16. I/4. szám alatti önkormányzati lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2022. október 21.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.09.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. szeptember 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. …./2022.(…..) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa Város  településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2022.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006.(VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról – közterület-használati díjak felülvizsgálata
 3. Sándor József vételi kérelme a 0296/78 hrsz-ú ipari parkban lévő ingatlannal kapcsolatban
 4. Bárkányi Zoltán kérelme közterületen megvalósult beruházással kapcsolatban
 5. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása az üdülőfaluban egységes utcakép kialakításához, a város egyes szakaszain csapadékvízelvezetők átmosatásához
 6. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéje részére havi bérkeret kiegészítés biztosítása
 7. Sportcsarnokok bérleti szerződéseinek felülvizsgálata
 8. FOXPOST csomagautomata elhelyezése a Konecsni György Művelődési Központ mögött
 9. Villamos- és gázenergia többletekre fedezet biztosítása
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam részére…
 11. Beszámoló a Majsa-ÉpKert Építő Start Szociális Szövetkezet jelenlegi helyzetéről
 12. Kossuth Lajos utca 3.szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. "Kiskunmajsa Város közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 15. „Közösségi ház, lakóingatlan felújítása Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. szeptember 23.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.09.08. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. szeptember 8. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Településrendezési eszközeinek részleges módosítása kiemelt  fejlesztési területeken – döntés a módosítási terv záró szakmai véleményezésére bocsátásáról
 2. Képviselői kérés ismételt tárgyalása képviselő-testületi ülés élő közvetítésével kapcsolatban
 3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozás
 4. Az Európai Mobilitás Hét 2022. évi pályázatának megelőlegezése
 5. Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció” tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. szeptember 7.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.08.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. augusztus 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság törzstőke pótlása, ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok megbízása
 3. Kiskunmajsán található köztéri fa emlékművek, szobrok, alkotások talapzatainak elkészítéséhez, telepítéséhez fedezet biztosítása
 4. Kiskunmajsa, Zrínyi u. 3. fsz. 2. szám alatti ingatlan felújítása
 5. A Kiskunmajsai Napsugár Óvoda kérelme szakirányú továbbképzés támogatásához
 6. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Csodavilág Mini Bölcsődéjének képesítés megszerzés miatti bölcsődei pótlékemelkedés fedezet biztosítási kérelme
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzata normatív állami támogatások többletének felhasználása
 8. Kiskunmajsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése
 9. Kiskunmajsa, Szérűskert utca 25. szám alatti ingatlan megvásárlása
 10. Bad Schönborn Önkormányzata által felajánlott tűzoltóautó elfogadása
 11. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény selejtezési jegyzőkönyvének jóváhagyása
 12. Víziközmű-szolgáltatást érintő gördülő fejlesztési terv
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata tulajdonát képező víziközmű vagyon helyzetének és az ahhoz kapcsolódó feladatellátási kötelezettségek teljesítésének áttekintése, valamint döntés a feladatellátási kötelezettség és ahhoz kapcsolódó vagyon Magyar Állam..
 14. A VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, kiskunmajsai külterületi közutak fejlesztésére benyújtott és 3295404322 projektazonosító számmal támogatásban részesült projekt  megvalósításához szükséges döntés – a 152/2021.(VI.30.) számú Kt. határozat módosítása
 15. Ágasegyháza 0412/36 hrsz-ú 249/3. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
 16. Ágasegyháza 0412/36 hrsz-ú 249/1. szám alatti önkormányzati lakás bérleti  szerződésének meghosszabbítása
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. augusztus 19.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.08.08. 15:15

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. augusztus 8. napján 15:15 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlanra vonatkozó Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött használati szerződés módosítása
 2. Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme pályázati támogatásból vásárolt eszközök kihelyezésére és telepítésére
 3. A Kecskeméti Tankerületi Központ részére támogatás nyújtása roma mentor foglalkoztatásához
 4. Hozzájárulás megadása dombormű elhelyezéséhez a Sági Lajos Közösségi Házon
 5. Székhelybejegyzés engedélyezése a Majsa-ÉpKert Építő Start Szociális Szövetkezet részére
 6. A Kiskunmajsai Kézilabda Club kérelme tároló építéséhez a Városi Sportcsarnoknál
 7. Kültéri kézilabda pálya üzemeltetésének átadása a Városgazdálkodási Intézmény részére
 8. A Konecsni György Művelődési Központ mögötti terület rendezése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. augusztus 5.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.07.12. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. július 12. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. "Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása (zárt ülés)
 2. „Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 3. „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció” tárgyú közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó döntések (zárt ülés)
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata intézményeinek napelemes villamos energia ellátása
 5. A 245/2021.(XI.25.) számú határozat módosítása valamint további fedezet biztosítása kamera telepítéshez az új kültéri kézilabdapályához
 6. Jakab Anett lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. július 8.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.06.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. június 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása
 2. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indításáról szóló 54/2022.(II.24.), 61/2022.(III.10.) és 91/2022.(III.31.) határozat módosítása
 3. A 0296/73 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítésével kapcsolatos 26/2022.(I.27.) Képviselő-testületi határozat visszavonása
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. II. félévi munkaterve
 5. Városgazdálkodási Intézmény részére további fedezet biztosítása sétány kialakítására
 6. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka  Bölcsődéjének ismételt gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 7. A Kiskunmajsai Football Club kérelme kerítés nyomvonal módosításhoz és parkoló építéshez a városi sporttelepen
 8. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosítása, új felügyelőbizottsági tag megbízása
 9. Fedezet biztosítása a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Járitz Józsa festményeinek restaurálására, kamarakiállítás megrendezésére
 10. A Kuksós utcai telkek kiegészítések értékesítésével kapcsolatos 22/2022.(I.27.) és 24/2022.(I.27.) határozat visszavonása és a területek értékesítésére új döntés meghozatala
 11. Hachbold Tibor kérelme útcsatlakozás és parkoló kiépítésével kapcsolatban
 12. Fedezet biztosítása bodoglári utcanévtáblák telepítéséhez
 13. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi működéséről
 14. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 15. A Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 8 I/1. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. június 24.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.06.23. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. június 23. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás 2. rész tekintetében megkötött kiviteli szerződés módosítása
 2. „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

 

Kiskunmajsa, 2022. június 22.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.06.13. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. június 13. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1.  A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesülete kérelmének ismételt tárgyalása visszatérítendő támogatás (kölcsön) igénybevételével kapcsolatban
 2. Központi orvosi ügyeleti szolgálat működtetéséhez ingatlan és ingóságok biztosítása
 3. A központi orvosi ügyelet finanszírozásáról
 4. A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása a Kiskunmajsai Napsugár Óvodában
 5. A Kiskunmajsai Sporthorgász Egyesület által bérelt 0303/12 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos eljárásból származó földvédelmi járulék kifizetése
 6. Szúnyog gyérítéssel kapcsolatban fedezet biztosítása
 7. A Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. június 10.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.05.31. 16:45

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. május 31. napján 16:45 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elfogadása, valamint döntés a Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez történő csatlakozásról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. május 30.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.05.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. május 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2020.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(.….) önkormányzati rendelet-tervezete a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(….) önkormányzati rendelet-tervezete a közterület-használat szabályozásáról szóló 11/2006.(VI.02.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. A Kiskunmajsai Üdülőtulajdonosok Érdekvédelmi és Turisztikai Egyesületének kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön) igénybevételéhez
 6. A Kiskunmajsai Arany János Általános Iskolában alkalmazott integrációs Pedagógiai Program (IPR) támogatása
 7. A Bodoglári Közösségi Ház környezetének rendbetétele a 2022. évben
 8. Tulajdonosi hozzájárulás a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium kollégium épületének elektromos hálózata felújításához
 9. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár színpadi gépészet ellenőrzési, felülvizsgálati kérelme
 10. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár rendezvénykeret emelési kérelme
 11. Fedezet biztosítása a Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény Iskola utcai épülete oromdeszkázatának felújító festésére és tároló polcok beszerzésére
 12. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása egészségügyi fakitermelés és sétány kialakítására
 13. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása önkormányzati tulajdonú telkek rekultivációjához
 14. Ebrendészeti telep létrehozása Kiskunmajsán, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 15. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 16. 2021. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 17. A 2021. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele
 18. Gömzsik József kártérítési kérelme
 19. A 2021. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról
 20. A marispusztai dűlőutak elnevezése
 21. Kiskunmajsa Fő u. 86. sz. alatti ingatlan bérléséről szóló szerződés hosszabbítása
 22. A Kiskunmajsa Petőfi u. 2/D szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése
 23. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
 24. Pályázat benyújtása TOP_Plusz-1.1.3-21 számú, „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra
 25. Kiskunmajsa Fő utca 57/C II./13. számú önkormányzati lakás hasznosítása
 26. Kiskunmajsa Iparhegyi utca 8. fsz. 1. szám alatti garázs bérleti szerződés meghosszabbítása
 27. „Kiskunmajsa szociális típusú városrehabilitáció” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 28. „Vásártér fejlesztése Kiskunmajsán " tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 29. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 30. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. május 20.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.04.28. 13:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. április 28. napján 13:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása fejlesztési, beruházási kiadásokra

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. április 28.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.04.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. április 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme

Napirend:

 

 1. Krammer Benedek kérelme a Petőfi u. 1125/36 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban
 2. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása fejlesztési, beruházási kiadásokra
 3. A járdaépítési keret megemelése a 63/2022.(III.10.) Önkormányzati határozat módosításával
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi beszámolója
 5. Fedezet biztosítása Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőház kemencéjének felújítására
 6. 2022. évi szünidei gyermekétkeztetés
 7. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.((II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 8. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. április 22.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.04.21. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. április 21. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Vásártár fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. április 20.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.03.29. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. március 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2022.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsa Csontos Károly utcában forgalomtól elzárt rakodóhely kialakítása a SPAR mellett
 3. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelmének visszavonása
 4. Balogh Zsuzsanna és Ábrahám-Fúrús András kérelme a földterületeik között húzódó önkormányzati tulajdonú hektárút megvásárlásával kapcsolatban
 5. A Képviselő-testület által meghozott 50/2022.(II.24.) határozat módosítása a Majsai-Cigány Gyermekekért Alapítvány kérelme alapján
 6. Az Arany Alapítvány részére anyagi támogatás nyújtása oktatási-nevelési célú feladatok ellátásához
 7. Helyi személyszállítással kapcsolatos menetrend módosítása
 8. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása traktorok beszerzésére
 9. Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása az Üdülőfaluban lévő rózsakert rehabilitációjára, bővítésre, fásításra, térkövezésre
 10. Intézmények és Önkormányzat részére garantálton felüli illetmény biztosítása
 11. Kiskunmajsai reptér kialakításához további fedezet biztosítása
 12. Kiskunmajsa Arany János Általános Iskola tálalókonyha és étkező felújítása
 13. Kiskunmajsa Petőfi Sándor utcai telkek értékesítése
 14. A Kiskunmajsa Penny mögötti terület rendezés jóváhagyása
 15. Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
 16. Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges közbeszerzési szakértő igénybevétele
 17. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indításáról szóló 54/2022.(II.24.) határozatot módosító 61/2022.(III.10.) határozat módosítása.
 18. A 168/2020. (X.15.) számú határozat módosítása
 19. Vass Lászlóné lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 20. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. március 25.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.03.10. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. március 10. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosítása
 2. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indításáról szóló 54/2022.(II.24.) határozat módosítása
 3. Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása
 4. A járdaépítési támogatásról szóló 50/2021.(III.10.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a támogatásról
 5. A Kiskunmajsán található köztéri fa emlékművek, szobrok, alkotások felújítási munkálataihoz fedezet biztosítása
 6. Keretösszeg elkülönítése a háborús menekültek megsegítésére
 7. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. március 8.

 

 

Nyerges Benjamin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.02.22. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. február 22. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (II….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2023-2025. évre várható összegei
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (II….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
 4. Hozzájárulás kérése az ipari parkban lévő 0296/58 hrsz-ú Mezei Kft. által megvásárolt terület tovább adásához az AGRIFAT Kft. részére
 5. A 0296/80 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítésével kapcsolatos kérelem Babanyecz Csaba és a Plumber Mester Kft. részéről
 6. AGRIKON KAM Kft. területvásárlási kérelme
 7. Majsa-ÉpKert Építő Start Szociális Szövetkezettel földterületek haszonbérbe adására kötött szerződés meghosszabbítása
 8. Szociális szükséglakás biztosítására kötött együttműködési megállapodás
 9. Kiskunmajsa Horváth István Sportteleppel kapcsolatos 2022. évi produktivitási pályázat
 10. Kiskunmajsa Horváth István Sportteleppel kapcsolatos 2022. évi TAO pályázat
 11. Kiskunmajsai Horváth István Sporttelepen látogatói WC és tároló kialakítása
 12. Ábrahám-Fúrús András kérelme a 969/2 htsz-ú ingatlan megvásárlásával kapcsolatban
 13. Kiskunmajsa Csontos Károly utca 6. szám alatti ingatlan HumanumSalma Humanitárius Közhasznú Alapítvánnyal kötött használati szerződésének megszüntetése
 14. Városgazdálkodási Intézmény önkormányzati bérlakás felújítása iránti kérelme
 15. Városgazdálkodási Intézmény pótelőirányzat kérelme Szegedi út mellett létesítendő járdához
 16. 2021. évben és 2020. évben elszámolási határidőt hosszabbítók részére céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások – pénzeszköz átadások - elszámolása
 17. Alapítványok 2022. évi támogatása
 18. Ivóvízhálózat rekonstrukció kezdeményezéséről
 19. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközök részleges módosításának indítása
 20. Kiskunmajsai Helyi Termék Védjegyoltalmának meghosszabbítása
 21. A járdaépítési támogatásról szóló 50/2021.(III.10.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a járdaépítés támogatásáról
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése
 23. Civil szervezetek 2022. évi támogatása
 24. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. február 18.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.02.10. 15:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. február 10. napján 15:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A PROWATT Kft. kérelme 0296/59 hrsz-ú ipari parkban lévő terület elidegenítési tilalom törlésével kapcsolatban
 2. Közlekedési park létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
 3. Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó Ajánlati felhívás visszavonása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. február 8.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.01.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. január 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2022. (….) önkormányzati rendelet-tervezete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 23/2016.(VII.04.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. .…/2022.(….) önkormányzati rendelet Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Majsa-ÉpKert Szociális Szövetkezet Kiskunmajsa Város Önkormányzatával szemben fennálló tartozásainak rendezése
 4. Hungarikum pályázat benyújtása, fenntartási kötelezettség vállalásával
 5. Pályázat benyújtása kiskunmajsai belterületi utak felújítására
 6. Döntés a Kígyós-Gárgyáni volt iskola területén található veszélyes fák kivágásáról és a faanyag eladásáról
 7. A Kiskunmajsai Lovas Klub, a Bodoglári Traktoros Sportegyesület és a Mayossa Hagyományőrző Egyesület kérelme a 2020. évben kapott civil támogatás elszámolási határidejének hosszabbítására
 8. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
 9. Alpolgármesterek illetményének és költségtérítésének megállapítása
 10. Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről szóló rendőrségi együttműködési megállapodás ismételt jóváhagyása
 11. Kiskunmajsai Parkerdőben lévő madármegfigyelő elkészítésére pénzügyi forrás biztosítása
 12. Mózer Gyula és társai által kért telek kiegészítések értékesítése
 13. A 0296/73 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítésével kapcsolatos 103/2021.(V.20.) határozat visszavonása és a terület értékesítése a Rávai Kft. részére
 14. Kiskunmajsa Rózsa u. vége és Lajosváros u. vége útépítés tervezésének fedezet biztosítása
 15. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 16. A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 17. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. január 21.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022.01.11. 15:10

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2022. január 11. napján 15:10 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Csapadékvíz hálózat kivitelezési munkái" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása és az ajánlattétel határidejének hosszabbítása (zárt ülés)
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 267/2021.(XII.16.) számú határozatának módosítása a pályázat benyújtása TOP_Plusz-1-2-1-21 számú, „Élhető települések” című pályázati felhívásra tárgyban
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata 269/2021.(XII.16.) számú határozatának módosítása a pályázat benyújtása TOP_Plusz-3.3.1-21 számú, „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra tárgyban
 4. Fedezet biztosítása a Konecsni György Művelődési Központ szennyvízelvezető hálózatának felújítására
 5. A Kecskeméti Tankerületi Központ részére támogatás nyújtása mentor foglalkoztatásához

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2022. január 10.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke