Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság

Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.12.18. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. december 18. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyása
 2. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. egyszeri támogatási igénye a 2023.évre
 3. Szolgáltatói díj módosítása a Városi György Sportcsarnoknál
 4. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme
 5. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár pótelőirányzat kérelme gépjármű javítási költségeire
 6. Tourinform iroda kialakításához és színháztermi lámpatartó beszerzéséhez szükséges fedezet biztosítása
 7. Városgazdálkodási Intézmény kérelme fák visszanyeséséhez pénzügyi fedezet biztosítására
 8. A Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatásáról szóló 274/2016.(X.27.) határozat hatályon kívül helyezése, új döntés meghozatala
 9. Gyermekjóléti Intézmény részére önkormányzati kiegészítés megelőlegezése a megszűnt védőnői feladatellátással kapcsolatban
 10. Gyalogosátkelőhelyek- és gyalogoshíd létesítésének tervezési feladataira fedezet biztosítása
 11. A Söröskorsó- és Babagyűjteménynek helyet adó helyiségben kiállítás berendezése, és az ahhoz szükséges fedezet biztosítása
 12. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére fedezet biztosítása gyermekétkeztetéshez
 13. Költségvetési tervezési alapelvek a 2024. évtől
 14. Közösségek Háza (Kiskunmajsa, Aradi u. 37.) személyi feltételeinek további biztosítása
 15. A Kiskunmajsa, Kossuth u. 3. sz. alatti, 1767 hrsz-ú ingatlan értékesítése
 16. A "vasútállomás környezetének rehabilitációja" projekt kapcsán használati megállapodás kötése idegen tulajdonú terület igénybevétele céljából
 17. A "vasútállomás környezetének rehabilitációja" projekt kapcsán az 54309j. út kezelői jogának átvétele
 18. Sportcsarnokok bérleti díjának módosítása
 19. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg biztosítása
 20. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek 2024. évi támogatására
 21. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. I félévi munkaterve
 22. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 23. A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 24. A Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. I/7. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 25. A Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. III./7. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 26. Javaslat „Gyalogos övezet (zóna)” kijelölésére Kiskunmajsa, Hősök tere területén
 27. Képviselői kérésre főtér elszámolás kérdés kivizsgálása
 28. „Napsugár Óvoda korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 29. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. december 13.

 

Nyerges Benjamin sk
Bizottsági elnök


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.12.07. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. december 7. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Tulajdonosi hozzájárulás a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium kollégiumi épületének bővítéséhez
 2. Képviselői kérésre tűzifa kérdés kivizsgálása
 3. Képviselői kérésre „a vasút útja és a buszforduló fejlesztése tárgyában” tervezési szerződéskötés kérdésének kivizsgálása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. december 6.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.11.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. november 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott tám. szóló 38/2016. (XII.16.) önk. rend. mód.
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. A HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság kérelme a 20/2023.(II.23.) határozat módosítása iránt
 4. Kültéri WC építése a Horváth István Városi  Sporttelepen
 5. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Csodavilág Mini Bölcsődéjének bérkeret kiegészítési kérelme
 6. Sport és fitneszelemek, valamint gyermek játszóelemek telepítése, üzemeltetésének átadása
 7. Települési állati melléktermék gyűjtőhely, valamint ebrendészeti telep létrehozása, és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
 8. Tájékoztató piac és vásár üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatokról, valamint ajánlás díjak mértékének meghatározásához
 9. Kiskunmajsa Könyök u. 2. szám alatti ingatlanra vonatkozó ajándékozási szerződés felbontása
 10. Pályázat benyújtása TOP_Plusz 3.1.3-23 ’Helyi humán fejlesztések’ című pályázati felhívásra
 11. Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére fedezet biztosítása három koncertből álló ifjúsági hangverseny megrendeléséhez
 12. Kiskunmajsai záportározó tó körüli sétány térkövezési munkálataihoz szükséges fedezet biztosítása
 13. A Teremfoci labdarúgó bajnokság bérleti díj támogatásáról szóló 274/2016.(X.27.) határozat visszavonása
 14. Kiskunmajsa, Zrínyi Miklós utca 3. fsz. 2. szám (546 hrsz) alatti önkormányzati lakás hasznosítása
 15. A Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 8. I/3. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 16. A Kiskunmajsa, Fő utca 57. I/6. szám alatti önkormányzati lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 17. Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 8. szám 1. emelet 2. ajtó alatti önkormányzati bérlakás bérleti szerződés megszüntetése
 18. Szociális lakásbérleti kérelmek elbírálása
 19. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 20. „Villamos energia beszerzése Kiskunmajsa Város Önkormányzata és intézményei részére 2024. évre” tárgyú közbeszerzési eljárás zárása (zárt ülés)
 21. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 22. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. november 24.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.11.16. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. november 16. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár kérelme hangosító képzés támogatásához
 2. Illetményemelés fedezetének biztosítása az óvodapedagógusok és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők részére
 3. Önkormányzat és önkormányzat által irányított költségvetési szervek rendszeres személyi juttatása és járulékai maradványának önkormányzati céltartalékba helyezése
 4. Karácsonyi díszvilágítás a sétáló utcában
 5. A 887/3, 887/4 és 888 hrsz-ú földrészletek telekhatár-rendezése
 6. Kiskunmajsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. november 15.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.10.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. október 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. …./2023.(….) önkormányzati rendelet A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 15/2023.(VII. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. …./2023.(….) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Majsa-Méh Kft. szerződés módosítási kérelme
 4. Majsa-Dynasty Kft. szerződés módosítási kérelme
 5. Városgazdálkodási Intézmény kérelme öntözőrendszerek felújítására
 6. Városgazdálkodási Intézmény kérelme térkőburkolat takarítására, impregnáló anyag felvitelére
 7. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. II/5. számú önkormányzati bérlakás felújítására
 8. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Kiskunmajsa, Zrínyi u. 3. fsz. 2. szám alatti önkormányzati bérlakás felújítására
 9. Városgazdálkodási Intézmény kérelme zöldterületgazdálkodási feladatokhoz, kerítés építéshez
 10. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a vásártéren riasztó- és kamerarendszer kiépítésére
 11. Városgazdálkodási Intézmény Alapító okiratának módosítása
 12. A Kiskunmajsa 24/1, 2268, 2188/14 hrsz-ú ingatlanokon lévő játszóterek, a 2715/181 hrsz-ú ingatlanon lévő Sport és fitnesz park, valamint a 2715/181 hrsz-ú ingatlanon lévő pumpapálya üzemeltetésének átadása
 13. Kiskunmajsa 890 hrsz-ú ingatlan társasházzá alakítása
 14. A 0296/84 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése Balogh Zsuzsanna részére
 15. A 0296/85 hrsz-ú ipari parkban lévő terület értékesítése a Kuklis Logistic Kft. részére
 16. Bérleti jogviszony folytatására való jogosultság elismerése bérlő halála esetén a Kiskunmajsa, Iparhegyi utca 8. szám 1. emelet 2. ajtó alatti önkormányzati bérlakás vonatkozásában
 17. 2023. évi várható bevételi többlet részbeni tartalékba helyezése
 18. Kiskunmajsai közutak és közterületek felújításához, karbantartási munkálataihoz szükséges fedezet biztosítása
 19. Kiskunmajsa Könyök u. 2. szám alatti ingatlan tulajdonrészének felajánlása
 20. A 1363 hrsz-ú közterület megosztása
 21. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközeinek módosítása tárgyú 122/2023.(VI.29.) határozat kiegészítése
 22. Használati megállapodás megkötése a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatallal a Kiskunmajsa 1568 hrsz- ú ingatlan vonatkozásában
 23. Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III/4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére beadott pályázatok elbírálása
 24. A Kiskunmajsa Móra Ferenc utca 16. I/4. szám alatti önkormányzati lakás- és garázsbérleti szerződések meghosszabbítása
 25. Villamosenergia beszerzése 2024. évre (zárt ülés)
 26. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 27. Képviselői kérés a vásártér fejlesztése II. ütemének áttekintésére vonatkozóan
 28. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. október 19.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.10.04. 14:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. október 4. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Rendőrségi tájékoztató Kiskunmajsa közbiztonságáról
 2. „Napsugár Óvoda korszerűsítése" tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. október 3.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.09.28. 13:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. szeptember 28. napján 13:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár emeleti táncterme


Napirend:

 

 1. „Földgáz energia beszerzése a 2023/24-es gázévre” tárgyú közbeszerzési eljárás zárása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. szeptember 27.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.09.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. szeptember 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Földgáz  energia beszerzése a 2023/24-es gázévre” tárgyú  közbeszerzési eljárás zárása (zárt ülés)
 2. A Kiskunmajsai Lovas Klub visszatérítendő támogatás (kölcsön) iránti kérelme
 3. Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme pályázati támogatásból vásárolt eszközök kihelyezésére és telepítésére
 4. A Kiskunmajsa 8335 hrsz-ú ingatlanon lévő „D” típusú sportpark üzemeltetésének átadása
 5. Kiskunmajsa 739 hrsz-ú (Csontos Károly utca 1. szám) és Kiskunmajsa 742 hrsz-ú (Csontos Károly utca 3. szám) területek összevonása
 6. Gyermekjóléti Intézmény részére önkormányzati kiegészítés biztosítása, valamint feladat megszűnés miatti előirányzatok zárolása
 7. Főtéri rendezvénysorozat támogatása
 8. Képviselői kérés ismételt tárgyalása képviselő-testületi ülés élő közvetítésével kapcsolatban
 9. A Városgazdálkodási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. szeptember 22.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.09.13. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. szeptember 13. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kunság-Halas Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész visszterhes átruházása
 2. A 0230/163 hrsz-ú terület értékesítése
 3. Az Európai Mobilitási Hét 2023. évi pályázatának megelőlegezése
 4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához történő csatlakozás
 5. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. szeptember 12.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.08.29. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. augusztus 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Helyi Építési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. A Kiskunmajsai Tenisz Klubbal kötött bérleti szerződés módosítása
 4. Javaslat a településképi rendelet módosításának előkészítésére
 5. Városgazdálkodásai Intézmény részére pénzügyi fedezet biztosítása 1 fő kőműves foglalkoztatásához
 6. Javaslat környezetvédelmi, köztisztasági rendelet módosításának előzetes jóváhagyására
 7. A 195/67-hrsz-ú terület értékesítése a Czifrik Mezőgazdasági Bolt Kereskedelmi Kft. részére
 8. Földgáz energia beszerzése a 2023/24-es gázévre
 9. Kiskunmajsa Város Önkormányzata ingyenes tulajdonba adás iránti kérelme a Kiskunmajsa Belterület 2279 hrsz-ú (6120 Kiskunmajsa, Szabadkai út 58.) ingatlannal kapcsolatban
 10. A MEDICOPTER Alapítvány támogatás iránti kérelme
 11. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadásának újraindítása
 12. Országos Ökológiai Hálózat módosításának elfogadása
 13. Döntés a 1412/2 hrsz-ú ingatlanban lévő orvos ügyelet ellátására szolgáló épületrész használatba adásáról az Országos Mentőszolgálat számára
 14. Fedezet biztosítása tervezési feladatok ellátására - „A vasútállomás környezetének rehabilitációja” című pályázathoz
 15. Kiskunmajsai közutak és közterületek felújításához, karbantartási munkálataihoz szükséges fedezet biztosítása
 16. Testvérvárosi pályázat benyújtása
 17. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 18. „Napsugár Óvoda korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 19. A Majsai Nagycsaládosok Egyesületének kérelme a 2023. évben helyi civil szervezetek támogatása keretében kapott támogatás felhasználási céljának részbeni módosítása iránt
 20. Ágasegyháza 0412/36 hrsz-ú 249/1. szám alatti lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 21. Ágasegyháza 0412/36 hrsz-ú 249/3. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítása
 22. Kiskunmajsa, Petőfi tér 9. III. emelet 4 sz. (1685/A/23 hrsz) alatti önkormányzati bérlakással kapcsolatos döntés
 23. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 24. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. augusztus 25.

 

 

Nyerges Benjamin sk.
bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.07.31. 16:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. július 31. napján 16:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Városgazdálkodási Intézmény feladatok ellátásához pénzügyi fedezet iránti kérelme
 2. Városgazdálkodási Intézmény önkormányzati nem lakóingatlan felújítása iránti kérelme
 3. A Majsai Közlöny című önkormányzati lap kiadásának újraindítása
 4. A Söröskorsó- és Babagyűjtemény elhelyezése a Figura László Alkotóház – Magyarok Háza, Népi Örökségünk épületében
 5. A Védőnői Szolgálat működtetésének átadásával kapcsolatos döntések meghozatala

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. július 28.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.07.18. 07:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. július 18. napján 07:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. „Kiskunmajsa – záportározó fásítás” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 2. „Bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 3. A TOP-4.3.1-15kódszámú projekt keretében felújított szociális bérlakás bérbe adása (zárt ülés)
 4. …./2023.(….) önkormányzati rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
 5. Pályázat benyújtása a Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer – Pályázati felhívásra
 6. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény (6120 Kiskunmajsa, Iskola utca 8-10.) bővítésének tervezési feladataihoz biztosítandó fedezet
 7. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény részére fedezet biztosítás megbízási szerződés megkötéséhez
 8. Kiskunmajsa újra telepítésének 280. évfordulója
 9. MKK Logistic Kft. Kiskunmajsa 0296/49 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos kárigénye
 10. Közvilágítás bővítés kiviteli terveivel kapcsolatos költséghez fedezet biztosítása
 11. Az Ördögsziget Kft. részére diszkó szolgáltatás újra indításához támogatást biztosító 21/2023.(II.23.) határozat módosítása
 12. Jakab Anett lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
 13. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása tárgyú 115/2023.(VI.06.) határozat módosítása
 14. Képviselői indítvány a Városgazdálkodási Intézmény által a Vásártéren végzett munkák vizsgálatáról

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2023. július 17.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.06.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. június 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. …./2023.(….) önkormányzati rendelet A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról
 2. …./2023.(….) önkormányzati rendelet A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 40/2015.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 3. Gyermekétkeztetés térítési díjának módosítása, előállítási egységárainak meghatározása
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének választása
 5. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközeinek módosítása
 6. A Római Katolikus Plébánia Tázlár kérelme a bodoglári templom elektromos hálózatának javításához
 7. Kiskunmajsa Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának kérelme
 8. A BMW Autóklub Magyarország kérelme Majsa Napokhoz kapcsolódó kiegészítő autós rendezvény szervezéséhez
 9. GPS flottakövető szolgáltatásra és üzemanyag mérésre ajánlat a Városgazdálkodási Intézmény járműveivel kapcsolatban
 10. Közvilágítás korszerűsítés beruházáshoz műszaki ellenőr megbízása
 11. Farkas Bálint felajánlása a Kiskunmajsa 2574/5 hrsz-ú úttal kapcsolatban
 12. Rávai Mihály és Rávai Mihályné  vásárlási kérelme a Kiskunmajsa 2047/7 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatban
 13. Vagyonátadás a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére
 14. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 20223. évi működéséről
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. II. félévi munkaterve
 16. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023. (….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 17. Képviselői indítvány az intézményi napelemek telepítésével kapcsolatos önkormányzati kárigény benyújtásáról
 18. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása tárgyú 115/2023.(VI.06.) határozat módosítása
 19. Képviselői indítvány a Városgazdálkodási Intézmény által Vásártéren végzett munkák vizsgálatáról
 20. Kiskunmajsa, 970/3/A/4 hrsz-ú, Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/1. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.Kiskunmajsa, 2023. június 23.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.06.06. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. június 6. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. ……/2023.(….) önkormányzati rendelet Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 14/2007.(V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 2. A Remény és Jóság Egyesület kérelme a Közösségek Háza melletti téren történő kiállítás megrendezéséhez
 3. Konecsni György Művelődési Központ főlépcsőjének újra burkolása
 4. „Városgazdálkodási Intézmény részére fedezet biztosítása fejlesztési, beruházási kiadásokra” című 103/2022.(IV.28.) határozat módosítása
 5. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása
 6. Konecsni György Helytörténeti Gyűjtemény (6120 Kiskunmajsa, Iskola  utca 8.) épületének beruházási felújítási munkálataihoz biztosítandó fedezet
 7. A 89/2023.(V.04.) számú, Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra című határozat módosítása és kiegészítése
 8. Önkormányzati beruházások közti átcsoportosítás, új beruházások megvalósítása

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. június 5.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.05.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. május 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A TOP-4.3.1-15 kódszámú projekt keretében felújított szociális bérlakások bérbe adása (zárt ülés)
 2. „Kiskunmajsa – záportározó fásítás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
 4. ..../2023.(....) önkormányzati rendelet-tervezet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
 5. …./2023.(….) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 6. Majsa-Dynasty Kft. kérelme az ipari parkban vásárolt terület adásvételi szerződésének módosításával kapcsolatban
 7. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
 8. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2022. évi beszámolója
 9. 2022. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 10. A 2022. évi belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele
 11. Döntés a Maradványvagyon-hasznosító Zrt. által felajánlott ingatlanok tulajdonszerzésével kapcsolatban
 12. A 2022. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
 13. A Kiskunmajsa Petőfi u. 2/D szám alatti ingatlan tulajdonjogának rendezése tárgyú határozat módosítása
 14. A Levendula dűlő elnevezése
 15. A 2023. évi szünidei gyermekétkeztetésről szóló 67/2023. (IV.27.) határozat módosítása
 16. A FOXPOST csomagautomata elhelyezésével kapcsolatos 225/2022.(IX.29.) határozat 1. pontjának módosítása
 17. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(.…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 18. Kiskunmajsa, 1517/A/13 hrsz-ú, Fő utca 57/C. II.13. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
 19. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. május 19.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.05.04. 16:40

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. május 4. napján 16:40 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Közösségi Ház (Kiskunmajsa, Aradi u. 37.) személyi feltételeinek és működésének biztosítása
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata közfoglalkoztatási programjainak pénzbeli kiegészítése a Kiskunmajsa, Aradi u. 37. szám alatti Közösségi Háznál történő foglalkoztatáshoz
 3. A CATEL Kft. által felajánlott audiovizuális dokumentumtár (archívum) megvásárlása
 4. A VABI Hungária Kft. önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos vételi szándéknyilatkozata és az érintett ingatlanok részükre történő értékesítése
 5. A Kiskunmajsai Öko-tanya üzemeltetésének átadása a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére
 6. Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra
 7. Önkormányzati intézmények napelem rendszere kiépítésének vizsgálata

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. május 3.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.04.25. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. április 25. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Képviselői kérés az önkormányzati intézmények napelem rendszere kiépítésének vizsgálatáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Javaslat környezetvédelmi, köztisztasági rendelet szövegének előzetes jóváhagyására
 4. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének gyógypedagógiai pótlék biztosítási kérelme
 5. Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulástól gépjármű megvásárlása
 6. Javaslat a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámolójának elfogadására
 7. 2023. évi szünidei gyermekétkeztetés
 8. 2022. évi lakossági járdaépítési keretmaradvány felhasználásának engedélyezése a 2023. évben
 9. Pályázat benyújtása RRF-1.1.2-2021 számú, „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázati felhívásra
 10. Alapítványok 2023. évi támogatása
 11. Civil szervezetek 2023. évi támogatása
 12. Hozzájárulás adása hármas emlékmű felállításához a Kiskunmajsa, belterület 2960 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon
 13. Pályázat benyújtása VP6-19.2.1.-50-8-23 kódszámú, Helyi fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra
 14. Zöldterület rehabilitációhoz, járdaépítési és útszegély javítási munkálatokhoz szükséges fedezet biztosítás
 15. Balogh Zsuzsanna és Á. Fúrús András részére a 0325/177 és 0325/178 hrsz-ú területek értékesítése
 16. Kiskunmajsa 06 hrsz-ú út megosztás utáni hasznosítása
 17. „Kiskunmajsa külterületi közutak fejlesztése” című projekt megvalósításához térítésmentesen felajánlott terület elfogadása
 18. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 19. Tájékoztató szociális fa mennyiségéről
 20. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. április 21.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.04.05. 17:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. április 5. napján 17:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rend. terv. az államháztartáson kívüli források átvételéről, az államháztartáson belülre és kívülre nyújtott támogatásokról szóló 38/2016. (XII.16.) önkor. rend. módosításáról
 2. Helyi civil szervezetek támogatására keretösszeg meghatározása
 3. Pályázati kiírás helyi civil szervezetek 2023. évi támogatására

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. április 4.

 

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.03.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. március 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kérelem Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában
 2. Városgazdálkodási Intézmény részére beruházási kiadások fedezetének átadása
 3. Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
 4. A járdaépítési támogatásról szóló 63/2022.(III.10.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a járdaépítés támogatásáról
 5. Intézmények és Önkormányzat részére garantálton felüli illetmény biztosítása, intézményvezetők és múzeumi munkavállalók illetményének meghatározása
 6. A Névtelen utca elnevezése
 7. Kuklis Logistic Kft. és Balogh Zsuzsanna kérelme az ipari parkban lévő 0296/73 hrsz-ú terület megvásárlásával kapcsolatban
 8. Brecskáné Katona Aranka kérelme a Kiskunmajsa Dózsa Gy. u 5. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban
 9. TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00054 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan fedezet biztosítása közbeszerzési tanácsadói, tervezői és műszaki ellenőri szolgáltatásra
 10. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(......) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 11. Kiskunmajsa-Bodoglár, 4097/5/A/1 hrsz-ú, Szőlő utca 11. szám alatti önkormányzati lakásbérleti szerződésének meghosszabbítása
 12. Képviselői kérés a Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete által meghozott 250/2022.(XI.10.) határozata végrehajtásának kivizsgálása tárgyában
 13. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. március 24.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.03.23. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. március 23. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1.  A Royal II. Sütőipari Zrt. 2023. évre vonatkozó támogatási kérelme mozgóbolt működtetéshez
 2. A Kecskeméti Tankerületi Központ által bérelt "ütős tanszak" megnevezésű helyiség bérleti díjának meghatározása
 3. „Kiskunmajsa város közvilágítás korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)
 4. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumainak módosítása (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. március 22.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.02.21. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. február 21. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(II…) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2024-2026. évre várható összegei
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
 4. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2023.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 5. Szent Gellért Katolikus  Általános Iskola kérelme a Városi György Sportcsarnok bérleti díjának csökkentésére
 6. A HUNOR Bérkilövő és Tömegsport Szervező Vadásztársaság kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön) igénybevételéhez
 7. Támogatás nyújtása az Ördögsziget Kft. részére diszkó szolgáltatás újra indításához
 8. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. feladatellátásának átszervezése, 2023. évi módosított üzleti tervének és visszatérítendő támogatás iránti kérelmének jóváhagyása
 9. 2022. évben céljelleggel adott - 2021. évben és 2020. évben elszámolási határidőt hosszabbítók - működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 10. A Konecsni György Helytörténeti Gyűjteményt érintő energiatakarékossági intézkedésekről szóló 245/2022. (XI.10.) határozat módosítása
 11. Javaslat Kiskunmajsa Város Önkormányzata és a „PinceSzínház” Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft. közötti közszolgáltatási szerződés megkötésére
 12. Kiskunmajsa, 06 hrsz-ú út megosztása és megosztás utáni hasznosítása
 13. "Kiskunmajsa külterületi közutak fejlesztése" című projekthez szükséges területek rendezése
 14. Pályázati és egyéb projektek közmű lecsatlakozásához és járulékos költségekhez fedezet biztosítása
 15. Önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérbe adása
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. február 17.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023.01.24. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2023. január 24. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. …./2023.(….) önkormányzati rendelet Kiskunmajsa Város településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 6/2017.(IV.04.) önkor. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 2. Kiskunmajsa Helyi Építési Szabályzata módosításának elindítása
 3. Településképi rendelet módosításának előkészítése
 4. A Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Kft. 2022. évi céljellegű támogatása elszámolásának elfogadása és éven belüli lejáratú kamatmentes visszatérítendő támogatás (kölcsön) nyújtása
 5. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 6. A Mentorház személyi feltételeinek további biztosítása
 7. Kiskunmajsa, Tajó 0494/A/2 hrsz-ú ingatlan értékesítése pályázat útján
 8. A fogyatékkal élők nappali ellátására kötött ellátási szerződés módosítása
 9. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye részére a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és kollégium működtetéséhez nyújtott támogatás módosítása
 10. „Külterületi helyi közutak fejlesztése Kiskunmajsán” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)
 11. A forgalmi rend szabályozásával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
 12. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2023. január 20.

 

Nyerges Benjamin sk.
Bizottság elnöke