Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság

Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.05.28. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. május 28. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2024.(…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. A VID Nonprofit Kft. kérelme a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár ingyenes teremhasználatára és székhely bejegyzés engedélyezésére.
 4. AGRIFAT Kft. kérelme a beépítési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban
 5. Plumber Mester Kft. kérelme a beépítési kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban
 6. Domonkos Erika kérelme a Petőfi u. 1125/35 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban
 7. Az Ágota Alapítvány támogatás iránti kérelme
 8. Kiskunmajsai Napsugár Óvoda részére pénzügyi fedezet biztosítása átfedési időre járó többlettanítási díjhoz
 9. 2023. évi költségvetési maradványok jóváhagyása
 10. A 2023. évi belső kontrollrendszer műküdéséről szóló vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele.
 11. A Városi sportcsarnoknál és a bölcsődénél napelem bővítéshez szükséges Amper növelés
 12. Fedezet biztosítása a Kinizsi utca és a Móra Ferenc utca csapadékvíz elvezetésének tervezésére
 13. Dottó sofőrök megbízási díj emelésére pénzügyi fedezet biztosítása
 14. A Majsai Nagycsaládosok Egyesületének kérelme a 2024. évben helyi civil szervezetek támogatása keretében kapott támogatás felhasználási céljának részbeni módosítása iránt.
 15. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(.....) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 16. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. május 24.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.05.16. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. május 16. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Járóbeteg-szakellátási feladatellátás átalakítása, Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft megszüntetése
 2. Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
 3. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója
 4. Kiskunmajsa város Településrendezési eszközeinek módosítása tárgyú 122/2023.(VI. 29.) határozat kiegészítése
 5. Az I. Világháborús Emlékművön elhelyezendő kiegészítő táblák elkészítésével kapcsolatban meghozott 31/2024.(II.29.) határozat módosítása
 6. Trója Elizával kötött új haszonbérleti szerződés
 7. Lány Lajos, Hunyadi László és Vadkerti-Tóth Benőné kérelme a Kiskunmajsa 0299/6 hrsz alatti 3 ha terület bérléséhez
 8. „Vasútállomás környezetének rehabilitációja” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról (zárt ülés)

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. május 15.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.04.29. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. április 29. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázatára beérkezett pályázatok szakmai véleményezéséről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. április 26.

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.04.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. április 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. ..../2024.(......) önkormányzati rendelet a Kiskunmajsa város településképének védelméről szóló 9/2019.(IV.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. A Csellengő Tappancsok Állatmentő Alapítvány kérelme a 15/2024.(II.29.) határozat módosítása iránt
 3. Városgazdálkodási Intézmény kérelme Lakossági faültetési program megvalósításához fedezet biztosítására
 4. Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény részére pénzügyi fedezet biztosítása személygépkocsi beszerzéséhez
 5. A Majsai Nagycsaládosok Egyesületének kérelme területhasználat térítésmentes biztosítása iránt
 6. Döntés a Kiskunmajsa belterület 887/4 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adásáról
 7. Nyerges Petra kérelme az üdülőfaluban lévő 8436 hrsz-ú telek megvásárlásával kapcsolatban
 8. Csendes Henrik Zoltán kérelme a zártkertben lévő 6602 és 6603 hrsz-ú telkek megvásárlásával kapcsolatban
 9. Kiskunmajsai 0342/15, 0342/16, 0342/17, 0342/19 és 0342/20 hrsz-ú területek haszonbérbe adása
 10. Közvilágítási lámpák miatt hálózat bővítése
 11. 2024. évi szünidei gyermekétkeztetés
 12. A 2023. évben végrehajtott belső ellenőrzésekről készült összefoglaló éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról
 13. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(…..) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 14. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2024. április 19.

 

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.03.26. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. március 26. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A forgalmi rend szabályozásával kapcsolatos javaslatok megtárgyalása
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. A Kiskunmajsai Asztalitenisz Club támogatás iránti kérelme
 4. A Felföldi Bisztro Kft. kérelme LED fal őrzésével kapcsolatban
 5. Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény Ciróka Bölcsődéjének és Csodavilág Mini Bölcsődéjének fedezet biztosítási kérelme gyógypedagógiai pótlékra, képesítés megszerzésre, és kazánkarbantartásra
 6. Városgazdálkodási Intézmény kérelme Híd parkban drótkötélpálya telepítéshez
 7. Városgazdálkodási Intézmény kérelme személygépkocsi vásárlásához
 8. Intézmények és Önkormányzat részére garantálton felüli illetmény biztosítása, intézményvezetők és múzeumi munkavállalók illetményének meghatározása
 9. Az értékesítésre szánt telkek kijelöléséről szóló 188/2021.(VII. 26.) határozat módosítása
 10. Telek értékesítések az üdülő területen
 11. AGRIKON KAM Kft. kérelme a 1446/1 és 1446/2 hrsz-ok telekhatár rendezésével kapcsolatban
 12. Önkormányzati tulajdonban lévő területek haszonbérbe adása
 13. Diákcsere program támogatása Lommatzsch és Kiskunmajsa városai között
 14. A járdaépítési keret megemelése
 15. SafeXOne intelligens gyalogosvédelmi rendszer megvalósításához fedezet biztosítása
 16. A „GYÖNGYHAJÚ LÁNY BALLADÁJA – OMEGA MUSICAL” című musical előadáshoz önkormányzati kiegészítés biztosítása
 17. Önkormányzati dolgozók nyugdíjazásához kapcsolódó jutalmazás újraszabályozása
 18. Konecsni György Helytörténeti Gyűjteményhez kapcsolódó feladatokra pénzügyi fedezet biztosítása
 19. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága kérelme vagyonkezelői szerződés mellékleteinek módosítására
 20. A Kiskunmajsa, Petőfi tér 1. II./5. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésnek meghosszabbítása
 21. Egyebek

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. április 16.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.03.19. 16:30

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. március 19. napján 16:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. „Bölcsőde építése” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés (zárt ülés)

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. március 18.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.02.27. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. február 27. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének ..../2024.(…...) önkormányzati rendelete a közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló 16/2020.(VI.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének …./2024.(.….) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 3. Kiskunmajsa külterület 0421/1 helyrajzi számú "kivett közút" helyreállításáról
 4. Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme sport és fitneszelemek, valamint gyermek játszóelemek üzemeltetésének, térítésmentes átadásának tárgyában
 5. Horváth István sporttelepen napelem rendszerek telepítése
 6. A Homokháti Kultúrszalon Egyesület kérelme kültéri információs eszköz telepítésével kapcsolatban
 7. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok javítására, pótlására szolgáló fedezet biztosítása a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár részére
 8. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Hősök tere 3. sz. alatti ingatlan (Balzsam Patika) udvarában lévő munkálatok elvégzéséhez
 9. Városgazdálkodási Intézmény kérelme a Kiskunmajsa, Iparhegyi u. 8. I/2. számú önkormányzati bérlakás felújítására
 10. A Városgazdálkodási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
 11. 2023. évben céljelleggel adott működési és felhalmozási célú támogatások - pénzeszköz átadások - elszámolása
 12. Alapítványok 2024. évi támogatása
 13. Civil szervezetek 2024. évi támogatása
 14. Fedezet biztosítása kiviteli tervdokumentáció elkészítésére - TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BK1-2022-00012
 15. Előterjesztés gyalogos járőrszolgálat megszervezéséről
 16. Kiskunmajsa Bodoglár 4119 hrsz-ú terület 20/30-ad részének felajánlása megvételre
 17. Fedezet biztosítása az I. Világháborús Emlékművön elhelyezendő kiegészítő tábla elkészítéséhez
 18. A Településképi rendelet felülvizsgálata és módosításának előkészítése
 19. Döntés a Kiskunmajsa, Kossuth u. 3. szám alatti ingatlan értékesítéséről
 20. A polgármester és a főállású alpolgármesterek cafetéria szabályzata
 21. A forgalmi rend szabályozásával kapcsolatos javasaltok megtárgyalása
 22. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.


Kiskunmajsa, 2024. február 23.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.02.14. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. február 14. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(II...) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 2. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségeinek 2025-2027. évre várható összegei
 3. Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2024.(II….) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

 

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. február 12.

 

Nyerges Benjámin sk.
Bizottság elnöke


Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024.01.23. 16:00

Tisztelettel meghívjuk Önt a Városfejlesztési, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság 2024. január 23. napján 16:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó-terme


Napirend:

 

 1. A járdaépítési támogatásról szóló 47/2023.(III.30.) határozat hatályon kívül helyezése és új döntés a járda építési támogatásáról
 2. A Remény és Jóság Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön), valamint tulajdonosi hozzájárulás iránt játszótéri eszközök telepítéséhez
 3. A Civilek a Játszóterekért Egyesület kérelme visszatérítendő támogatás (kölcsön), valamint tulajdonosi hozzájárulás iránt játszóeszköz telepítéséhez
 4. Kiskunmajsai Kistérségi Közszolgáltató Nonprofit Kft. járóbeteg szakellátásának működtetési kiegészítése
 5. A „PinceSzínház” Közhasznú Nonprofit Művészeti Kft. részére nyújtott támogatás felülvizsgálata
 6. A kiskunmajsai 890/A/3 és 890/A/4 hrsz-ú ingatlanok ingyenes tulajdonba adása a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye részére
 7. Hozzájárulás a kiskunmajsai alsó temetőben felállítandó emlékmű megvalósításához
 8. A Kiskunmajsai Települési Értéktár Bizottság 2023. évi tevékenységének beszámolója, valamint 2024. évi munka- és költségterve
 9. Kiskunmajsa, Zrínyi Miklós utca 3. fsz. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás bérbevételére beadott pályázatok elbírálása
 10. Képviselői kérésre főtér elszámolás kérdés kivizsgálása
 11. Egyebek

 

Kérjük, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen.

Kiskunmajsa, 2024. január 19.

 

Nyerges Benjamin
bizottság elnöke