Pályázati felhívás

A Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár (6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.) intézményvezetői feladatainak ellátásáraKiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján pályázatot ír ki Kiskunmajsa Város Önkormányzata fenntartása alá tartozó


a Konecsni György Művelődési Központ, Tájház és Városi Könyvtár
(6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.)
intézményvezetői

 

feladatainak ellátására.

A vezetői megbízás időtartama:
Az intézményvezetői megbízás 5 év (2022. január 1 – 2026. december 31.) határozott időtartamra szól.

A munkavégzés helye:
6120 Kiskunmajsa, Hősök tere 6.

A munkakör megnevezése: igazgató

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Az intézményvezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvénynek megfelelően a közművelődési intézményben vezetői beosztás ellátásával olyan személy bízható meg, aki az alábbi megbízási feltételekkel rendelkezik:

 

A megbízás feltétele:

a.) Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
b.) büntetlen előélet,
c.) cselekvőképesség,
d.) a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet „Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelményekről” szóló 1. mellékletben meghatározott feltételeknek való megfelelés,
e.) az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (vagy annak vállalása, hogy két éven belül elvégzi),
f.) a munkáltatóval munkaviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg munkaviszonyban létesítendő munkakörbe kinevezhető,
g.) vagyonnyilatkozat tétel vállalása,
h.) az intézményvezető kulturális szakmai munkaköre: közművelődési szakember.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

Bérezés és egyéb juttatások:
A vezető bérezése a hatályos jogszabályok és a munkáltatói döntésen alapuló esetleges kiegészítések figyelembevételével az intézményvezető megbízásakor a Képviselő-testület döntése alapján kerül megállapításra.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

A pályázat kiírója hiánypótlásra egy alkalommal lehetőséget biztosít, 3 napos határidő tűzésével.     

A pályázat beérkezésének határideje: 2021. november 3. napja 17.00, oly módon, hogy a pályázatnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2022. január 1.

A pályázat benyújtásának helye:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Polgármesteri Titkárság, 6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás és az intézmény megtekintése kérhető:
Patkós Zsolt polgármestertől
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 82., tel: 77/481-144

A pályázat elbírálásának határideje:
A bizottság írásbeli véleményezését követően, a pályázat benyújtását követő első testületi ülés.

A pályázati kiírás közzétételének helye: