Terbe Sándor tanulmányi ösztöndíj

2021/2022. tanév I. félévi pályázati felhívásaKiskunmajsa Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az alábbi feltételek szerint:

Pályázat célja:
Kiskunmajsa Város Önkormányzata támogatni, segíteni kívánja a tehetséges fiatalok továbbtanulását, külföldön történő ideiglenes tanulását, nemzetközi tanulmányi versenyen való részvételét, valamint külföldön folytatott tanulmányaikat.


Pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, kiskunmajsai lakóhellyel rendelkező lakosokra terjed ki, akik oktatási intézmény tanulói, hallgatói.

Pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázó nappali tagozaton tanul, munkahellyel nem rendelkezik és

 

A pályázathoz mellékelni kell az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási/hallgatói jogviszony igazolást, a fenti tanulmányi eredmény elérését hitelesen igazoló dokumentumot.

Pályázaton elnyerhető összeg:
A támogatási összeg arányosítva kerül megállapításra. A támogatás vissza nem térítendő támogatás, melynek folyósítása a sikeres pályázó számlájára történik egyösszegben, amennyiben számlával nem rendelkezik, postai úton kerül egyösszegben kiutalásra.

Pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be, illetve a www.kiskunmajsa.hu weboldalról tölthető le.

A pályázat benyújtásának/beérkezésének helye, határideje:
Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal 25-ös iroda, 2021. november 30. (kedd) 16:00 óra   

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető a 77/481-144/113-as melléken, Sallainé dr. Katona Dórától.

A pályázatokat az Ifjúságnevelési, Kulturális, Nemzetiségi, Ügyrendi és Sport Bizottság bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje:
a pályázat benyújtási határidejének lejártát követő első rendes bizottsági ülés időpontja.Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Közpénz nyilatkozat