Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény pályázatot hirdet

családsegítő munkakör betöltéséreKiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Gyermekjóléti, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Intézmény
Család- és gyermekjóléti szolgálat

családsegítő
munkakör betöltésére.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 79.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátása az 1997. évi XXXI. tv. alapján

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Deményi Ernő nyújt, a 06-70-4502253 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: